29. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 5. 2007

O výjimečnosti českých škol

Pokud bychom chtěli najít jednu charakteristiku, které se ve větší či menší míře nachází napříč českými pedagogickými institucemi, pak by to snad mohl být jejich zvláštní vztah k nečeskému školství. Vztah, který se vyznačuje zaujatým pohledem jak na nadnárodní pedagogické instituce působící v Čechách, tak vůči celým vzdělávacím systémům v jednotlivých zemích za hranicemi. Vzhledem k silnému postavení anglosaského světa je tento přístup dobře patrný právě vůči anglosaskému školství.

Jedním ze stěžejních rysů tohoto vztahu je jakýsi implicitní předpoklad, že úhel pohledu, kterým česká škola vnímá anglosaské školy je obecně platná norma, od které se odvíjí chápání světa kolem nás. Tím se už od základů střetává s filosofií, kterou se anglosaské školství snaží vyznávat (a i zde samozřejmě platí, že se tak děje v menší či větší míře), jež naopak potírá platnost jednoho úhlu pohledu či jedné autority. Tím ovšem často dochází ke zpochybňování i zdánlivě jasných tvrzení a na druhé straně k posměšné reakci, které takové zpochybnění vyvolá na půdě českých škol. Zde totiž "appeal to authority" má mnohem větší váhu a často je zdůrazněn pocitem intelektuální výjimečnosti.

Že někdo intelektuálně vyčnívá nad ostatní je samozřejmě jedině dobře jak pro dotyčného, tak pro společnost, která takové lidi určitě potřebuje. Tím zajímavější (či rozporuplnější) může být existence vzdělávací instituce, která se takové lidi snaží pěstovat. Na druhé straně je neoddiskutovatelným faktem, že ani intelektuálně výjimečný jedinec nemůže předem tušit do jakých situací se v životě dostane a už vůbec ne, jak je má řešit. Poslední co mu v těch chvílích pomůže bude pocit jeho intelektuální nadřazenosti. Naopak anglosaské školství se, a to často i na nízké úrovni, vykazuje větší pružností a praktičností. Spíše se zde projevuje touha něco v životě vytvořit než podat obraz toho, jak svět vypadá, anebo jenom jak by měl vypadat.

Cílem tohoto zamyšlení není hanit naše školství, ve kterém působí mnoho vzdělaných lidí, ale pozastavit se nad vztahem českého školství vůči sobě samému. Nad jeho tendencí vnímat existenci jiného světa téměř jako útok na svou domnělou nadřazenost. Ta je možná přiživovaná i faktem, že v pražských českých školách je mnohem větší ostudou, jak ze strany kantorů, tak žáků, něco nevědět, než v anglosaských. A tím se i pocit nadřazenosti v mnoha renomovaných gymnáziích v Praze a pravděpodobně i jinde v republice vyživuje. Jak je možné, že v anglosaských školách se neví taková základní informace? Často je i snadnější se přidat k této otázce a tak tím zakrýt vlastní neznalost. Ale už jenom těmito dohady se točíme v kruhu, který se vzděláváním nemá moc co do činění a namísto toho se stává bezpředmětnou litanií nad vlastní "výjimečností".

                 
Obsah vydání       29. 5. 2007
29. 5. 2007 Mladá fronta Dnes je bolševický list Jakub  Rolčík
29. 5. 2007 Maličká vesnice zkouší překazit záměr Američanů
29. 5. 2007 Tajnosti: Snad nejhlubší a nejpozoruhodnější film z poslední doby Jan  Čulík
29. 5. 2007 O výjimečnosti českých škol Albín  Sybera
29. 5. 2007 Napište dopis poslancům, Tomáš  Franke
29. 5. 2007 Vondra a jeho výhrůžky o znovuzavedení povinné vojenské služby
29. 5. 2007 Smutky Jan  Skácel
29. 5. 2007 Národní knihovna patří k nejvýznamnějším světovým knihovnám
29. 5. 2007 Mladá fronta DNES zhanobila památku nacisty vyhlazených Lidic Luděk  Toman
29. 5. 2007 Köhlerova asijská mise Richard  Seemann
29. 5. 2007 "Diktátor" Chavez a impotence světových médií Daniel  Veselý
29. 5. 2007 Propagační akce o americkém radaru
29. 5. 2007 Kultuře dvakrát přes držku: - letos znovu z české klasiky... Oldřich  Průša
28. 5. 2007 Veřejnoprávní rozhlas překroutí Bohumír  Tichánek
28. 5. 2007 Politická propaganda
28. 5. 2007 Lichváři a taškáři Václav  Dušek
28. 5. 2007 Vratné lahve: Sentimentální variace na známé téma Jan  Čulík
28. 5. 2007 Kam kráčíš, Rusko? Petr  Pešek
28. 5. 2007 Bude v ČR znovu zavedena povinná vojenská služba? Jan  Neoral
28. 5. 2007 V Paříži dnes žebrá už skoro každý Michal  Petřík
28. 5. 2007 Je možné zastavit doping? Josef  Vít
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007