27. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 2. 2007

V EU je hlavní překážkou pro splnění požadavků Kjótského protokolu doprava

Podle nejnovější zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která byla 26. února 2007 zveřejněna v Kodani, jsou hlavní překážkou na cestě EU ke splnění cílů Kjótského protokolu emise skleníkových plynů způsobené dopravou. Zpráva EEA "Doprava a životní prostředí: na cestě k nové společné dopravní politice" konstatuje, že evropská dopravní politika musí řešit spirálu nárůstu poptávky po dopravě.

Zpráva EEA "Doprava a životní prostředí: na cestě k nové společné dopravní politice" je výroční publikací speciálního odboru EEA nazvaného Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM), který monitoruje situaci v integraci strategií zaměřených na dopravu a životní prostředí. Cílem zprávy je zhodnotit situaci ve všech 32 členských zemích EEA - jedná se o 27 členských států EU a dále o Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Zpráva EEA konstatuje, že zatímco se mezi léty 1990 a 2004 snížil objem skleníkových emisí z řady odvětví ekonomiky (energetika, průmysl, zemědělství), emise z dopravy se výrazně zvýšily. Za období 1990 až 2003 se v zemích EEA přeprava osob zvýšila o 20 procent a množství emisí skleníkových plynů způsobené dopravou se zvýšilo v průměru dokonce o 25 %. A to i proto, že v zemích EEA došlo ve stejném období v energeticky náročné letecké dopravě k nárůstu o plných 96%.

Podle EEA způsobuje doprava ve starých členských státech Evropské unie (EU 15) více než pětinu (21 %) emisí skleníkových plynů, V zemích EU 15 přispívá silniční doprava k celkovému množství veškerých emisí z dopravy 93 procenty. Avšak množství emisí způsobených mezinárodní leteckou dopravou se zvyšuje nejrychleji, V období od roku 1990 do roku 2004 vzrostlo v zemích EU 15 o 86 %. V tomto sledovaném období se množství emisí skleníkových plynů způsobené dopravou nejvíce se zvýšilo v Irsku (o 140 %) a v Lucembursku (156 %).

EEA ve zprávě upozorňuje také na významnou roli subvencí v sektoru dopravy na výběr způsobu přepravy. Každoročně se v Evropě na dotace do dopravy vydá asi 270-290 miliard euro, přičemž skoro polovina této sumy připadá na dopravu silniční, která podle EEA patří k nejméně příznivým pro životní prostředí.

Studie EEA popisuje dále nežádoucí zdravotní vlivy znečištění prostředí zapříčiněného dopravou. Podle EEA žije zhruba každý čtvrtý obyvatel EU 25 v místech vzdálených méně než 500 metrů od silnic, po kterých ročně projíždí více než 3 miliony vozidel. Studie konstatuje, že život v takto znečištěných lokalitách vede ke každoročně ke ztrátě téměř čtyř milionů let života v důsledku předčasných úmrtí způsobených zhoršeným životním prostředím.

Výkonná ředitelka EEA Jacqueline McGlade v oficiální tiskové zprávě EEA konstatovala: "Nemůžeme řešit vzrůstající emise skleníkových plynů, znečištění hlukem a fragmentaci krajiny v důsledku dopravy, aniž bychom se zabývali růstem dopravy po celém jejím spektru: na našich silnicích a železnicích, ve vzduchu i na moři."

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) má sídlo v Kodani a samo o sobě uvádí, že cílem její činnosti je dosažení výrazného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě zajišťováním včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací pro veřejnost a pro subjekty, které se zabývají tvorbou politiky.

Zpráva EEA "Transport and environment: on the way to a new common transport policy" je k dispozici angličtině ve formátu PDF ZDE

                 
Obsah vydání       27. 2. 2007
27. 2. 2007 Vojtěch Filip volá do zbraně!
27. 2. 2007 KSČM: buď, anebo Vojtěch  Filip
27. 2. 2007 ČT: Reportáž o gripenech
27. 2. 2007 Oberfalzer Radě: Janeček nahrazuje jeden nezákonný stav druhým Jiří  Oberfalzer
27. 2. 2007 Solženicyn: Rusko dnes trpí týmiž problémy jako v roce 1917 před revolucí
27. 2. 2007 V EU je hlavní překážkou pro splnění požadavků Kjótského protokolu doprava Miroslav  Šuta
27. 2. 2007 Byt pro soudce Stanislav  Křeček
27. 2. 2007 Proč to může být hrozné, když film dostane Oskara, aneb Nejen že špehovali kolegy, rodiče, manžele, děti... Uwe  Ladwig
27. 2. 2007 Blýskavé řešení Bohuslav  Binka
27. 2. 2007 Našel jsem Kristův hrob, tvrdí režisér filmu Titanic
27. 2. 2007 Poslední sbohem Václav  Dušek
27. 2. 2007 Oběžnice nepraskne Bohumír  Tichánek
27. 2. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 14. února 2007
26. 2. 2007 Kterak Vitex a Slačálek nejspíše zmlátili policii Štěpán  Kotrba
26. 2. 2007 Proč Rusy dráždí americký radar v Brdech? Stanislav  Kaucký
26. 2. 2007 S kým chodí jakýsi princ...
26. 2. 2007 Díky novinářům a politikům je v ČR možné prosadit cokoliv Bohumil  Kartous
26. 2. 2007 Šéf studie NIST popírá existenci roztavené oceli ve WTC Jiří  Míka
26. 2. 2007 S ODS se začal paktovat Policejní stát za účelem prosazení svých zájmů Jan "RaveBoy" Němec
26. 2. 2007 Raketové bahniště pro demagogy Josef  Ludvík
26. 2. 2007 Dvě poznámky z Kanady ke kouření Miloš  Kaláb
26. 2. 2007 USA zpracovávají plán náletů na Írán, který údajně "vyvinul mezikontinentální raketu" Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce