24. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2007

Pomník české blbosti

Na posledním zasedání našeho Přípravného výboru Negativní strany v hospodě U beránka byl projednáván velmi kuriózní případ. Jistě jste o tom slyšeli, jak před časem uříznul jeden Rakušák motorovou pilou kus střechy ze svého domu, protože přesahovala na výsostné území České republiky?

Na první pohled to vypadalo, že české úřady, které výjimku přesahování střechy na naše území nepovolily, se zbláznily do stavu naprosté duševní ubohosti. (Byrokracie totiž způsobuje zrychlené odumírání mozkových buněk.) Zdálo se, že všichni občané, včetně všech svých politických a úředních zástupců a nejvyšších představitelů, by se měli stydět za své občanství, neboť se jednalo o nehoráznou blbost a ostudu, která přesahuje všechny meze.

Výbor naší strany se rozhodl věc řádně vyšetřit, zda se nejedná o novinářskou kachnu, která omylem prošla přes televizní obrazovku. Jak známo, přes české televizní obrazovky prochází mnoho kachen. Když nejsou oškubané, tak jsou oškubané alespoň zprávy, které se spolu s nimi tlačí přes monitory do našich nebohých mozků, které jsou zdecimovány všudypřítomnou reklamou. České mediální zprávy jsou vlastně nepovedené reklamy na zprávy a reklamy jsou povedené zprávy.

Na uvedeném zasedání výboru naší strany jsme se jednohlasně rozhodli zvěčnit hrdinský počin našich úřadů. Chtěli jsme získat inkriminovaný kus uříznuté střechy a věnovat jej Národnímu muzeu jako pomník české národní blbosti. Předpokládali jsme, že získání takového super kuriózního exponátu, který má čáku se dostat do Guinessovy knihy rekordů, bude finančně značně náročné. Přesto jsme ustanovili expedici, kterou jsme vyslali na místo činu. Tuto jsme vybavili dostatečným peněžním obnosem na splnění námi předsevzatého historického úkolu.

Nepočítali jsme však s lidskou slabostí. Dobře víme, že i nejvyšší představitelé lidu trpí drobnými lidskými slabostmi, které vylepšují jejich mediální obraz. Známé je například v úředních vyjádření ono různé stereotypní koňské hýkání a huhňání citoslovcí typu "ehm", "eeé" apod. Velmi oblíbené je také připitomělé zdůrazňování svých vlastních slabostí - jako je např. dobrota, lidumilnosti, úcta k zákonům a (svému) soukromému majetku nebo oddanost budování věci demokracie a kapitalizmu. Členové naší expedice však trpěli záludnou slabostí, na kterou jsme zcela zapomněli. Trpěli totiž alkoholismem.

Historická expedice naší strany se tedy za nadšeného provolávání slávy vydala z hospody U beránka přímo na místo činu. Zbylí členové naší strany pokračovali dál ve své schůzovní činnosti a plnili účetní zápis ze schůze jedním záznamem o konzumaci alkoholu z druhým. Nevím, jakým řízením okolností, ale osud tomu chtěl, že jsme po ukončení schůze chtěli projednat ještě nějaké záležitosti týkající se úkolů kontrolní a revizní komise. Z důvodů diskrétnosti jsme se vydali do pajzlu o dvě ulice dál, který se nazývá U čerta.

Čert tomu však chtěl, že nás zde čekalo překvapení jako rána kyjem do palice! V lokále U čerta v klidu seděla námi vyslaná expedice a propíjela zálohu, která jim byla vyplacena z klubovní pokladny. Heroický úkol, srovnatelný snad jen s nějakou pochlebnickou misí na to, aby se někde udělal větší nepořádek, než jaký tam byl předtím, byl v úplně tahu. Byli jsme tou podlou národní zradou naprosto zdrceni. Avšak členové naší mise byli již tak pod obraz, že jsme je nemohli povolat k zodpovědnosti.

Zdálo se, že situace nemá řešení a členové výboru začali propadat zádumčivosti a alkoholu. V té chvíli se vzchopil jeden z tří předsedů naší strany a osvícen v podobě velkého panáka duchem svatým (spiritus sanctus), nám poskytl rozhřešení.

Nadechl se začal svůj proslov chvílemi přerušovaný napitím ze sklenice piva: "Zajisté víte, o grandiózních globálních změnách, které postihují naši planetu."

Vychutnal si naše nechápavé pohledy. Blahosklonně shlížel na naše prasečí obličejíčky odulé požitým alkoholem a rozhovořil se: "Jak dobře víme, podle nejnovějších vědeckých výzkumů se magnetismus naší Země radikálně mění. Dochází ke změně pólů, takže Severní pól bude záporný a Jižní pól bude kladný."

"Tyto proměny se rovněž odrážejí v lidské sexualitě. Muži jsou dnes zženštilí a ženy jsou mužné. A některých případech je ten zmatek ještě horší. Především končí patriarchát a začíná tuhý matriarchát. Běda mužům, kterým žena vládne! Jistě jste slyšeli o vědeckých výzkumech, které tvrdí, muži jsou pro rozmnožování zbyteční. Vše ohledně toho lze zvládnout se ženskou genetickou a buněčnou výbavou.....nebo in vitro."

"Vědci dále zjistili, že zároveň se změnou polarity Země, mění svoji polohu i zemská rotační osa. Vlivem toho se mění i poměry na zemském povrchu, který se různě pohybuje, vzdouvá a magnetizuje. (Jistě znáte ten případ z Asie, kde mají kopec s obráceným magnetizmem - jezdí se tam po něm nahoru samo-vzestupem bez pohonu, jako se u nás jezdí samospádem s kopce dolů.)"

"Nejlepším důkazem těchto změn je globální oteplování a změna klimatu mírného pásma na subtropické. Příklad letošní zimy, kdy teploty v lednu dosahují hodnot kolem 15° C a hlavní zima se posouvá na pozdní jaro, je více než výmluvný."

"A zde se nabízí prosté a logické vysvětlení úkazu, který jsme chtěli prošetřit. Ukvapili jsme se ve svých názorech na úřední, politickou a vládní reprezentací naší republiky. Jejich ne/jednání jsme považovali za projev národní ubohosti. Je tomu však naopak. Jsou nevinní! Onen Rakušák postavil původně celý svůj dům na rakouském výsostném území. Jenomže za několik let, které uplynuly od doby starého vyměření státních hranic, se Země naklonila v důsledku změny polohy zemské osy a obrácení magnetizmu. A díky tomu zmíněná střecha přesáhla na naše české území."

"Pokud vám tento důkaz prazvláštních zemských změn nestačí, račte si vzpomenout na problémy s vyměřováním českých a slovenských hranic po rozdělení Československa. Zde byl bezpočet podobných případů, kdy jedno území přesahovalo z nepochopitelných důvodů na území druhého státu. I tyto případy byly mylně pokládány za byrokratickou demonstraci ubohosti úředního šimla a národní malosti."

Závěr jednoho z našich tří předsedů byl korunován bouřlivým potleskem a skandováním, "Ať žije soudruh předseda!" Členové výboru jaksi pozapomněli, že se doba úředně změnila. Asi proto, že úřední šiml zmohutněl a získal netušený výběh. Malý omyl v titulování předsedy při provolávání slávy však byl přehlédnut díky pokročilé noční hodině, stavu alkoholu v krvi a především díky naprosté spontánní srdečnosti aplausu, který podezřele připomínal koňské hýkání.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2007
24. 1. 2007 Je vůbec nějaká možnost zastavit svévolné jednání vlády?
24. 1. 2007 Budou pacienti vězněni v nemocnicích?
24. 1. 2007 Bush žádal o více času pro Irák
24. 1. 2007 Čeští politikové žádají o právo na první útok proti jejich zemi, aneb Co se z toho dá vyvodit? Uwe  Ladwig
24. 1. 2007 Byla chyba, že Petr Uhl vystoupil ze SZ Bohumil  Kartous
24. 1. 2007 Den naděje, den úzkosti Zdeněk  Jemelík
24. 1. 2007 Zde domov můj! Oldřich  Průša
24. 1. 2007 Ať žijí rakety! Oskar  Krejčí
24. 1. 2007 O americké základně v Ostravě Darius  Nosreti
24. 1. 2007 Amerického vojáka do každé domácnosti Tomáš  Gawron
24. 1. 2007 Současnou vládu pomohli vytvořit Špidla i Paroubek Stanislav A. Hošek
24. 1. 2007 Jak účinně demonstrovat Zdenka  Ulmannová
24. 1. 2007 Studená válka pokračuje! Věra  Flasarová
24. 1. 2007 Na postupu Vladimír  Holan
24. 1. 2007 Regulační úřad varuje před rozhodnutím BBC zpřístupnit veškeré své pořady "na přání"
24. 1. 2007 O hledání... Antonín  Hubený
24. 1. 2007 Přijela pouť Václav  Dušek
24. 1. 2007 Sociální nouze není důvodem k nařízení ústavní výchovy
24. 1. 2007 Pomník české blbosti Wenzel  Lischka
24. 1. 2007 Co horšího než fašismus napáchal skandinávský socialismus? Jakub  Rolčík
24. 1. 2007 Jen část Mládkovy odpovědi
24. 1. 2007 Rakouská politická scéna ve znamení Haidera a Stracha Richard  Seemann
23. 1. 2007 Americké radary na českém území? Byznys s hloupostí. Luboš  Wišniewski
23. 1. 2007 Eko-energie, rozpor slov a činů této vlády Petr  Petržílek
24. 1. 2007 Idiocie není v našich končinách trestná, tak ji respektujte, pane Jírovče
22. 1. 2007 Petr Uhl vystoupil ze Strany zelených Milan  Daniel
22. 1. 2007 Vážení členové strany Zelených! Petr  Uhl
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce