30. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2006

Sociální stát na věčné časy a nikdy jinak

Nedávno jsem si z dlouhé chvíle přečetl "Koncepci rozvoje sociálního státu" podle Zdeňka Škromacha - rok staré "poznámky" adresované delegátům XXXII. sjezdu ČSSD, zatížené nejen dobou svého vzniku, ale hlavně tím, co už několik let patří k hlavní pracovní náplní pana Škromacha, tj. dohlížet na přerozdělování veřejných peněz. Z podstaty této funkce si nemusí příliš lámat hlavu nad tím, odkud se tyto peníze berou, ani kam směřují, protože drtivá většina příjmů a výdajů v oblasti státní sociální politiky, kde působí, je daná zákonem. Zdroje tu jsou a pokud ne, je třeba více vybrat na daních. Tečka. V následující polemice se proto zaměřím na základní nedostatky takto "zmodernizovaného" sociálního státu a na to, proč by nemohl být "hrází" proti odbourávání sociálních jistot.

Na tomto místě bych rád zdůraznil, že tato polemika není namířena proti "sociálnímu" státu jako takovému.

Otázkou dne totiž není (a ještě dlouho nebude), zda "sociální" stát ano nebo ne, nýbrž v jakém rozsahu a jak dlouho jej ještě bude možné provozovat solidárně. Ať už totiž byly u zrodu "sociálního" státu jakkoli přízemní pohnutky (např. obavy z revoluce), byl rozvíjen především proto, aby řešil nepříliš půvabné stránky industrializace (pokroku, chcete-li) a rozpad či oslabení struktur, ktere zajišťovaly sociální zabezpečení jednotlivce dříve (vícegenerační rodina, klan, církev atp.). Dnes představuje v řadě vyspělých zemí, včetně České republiky, prakticky jediný zdroj sociálních jistot pro ty, kdo jsou odkázáni na příjmy z pracovního poměru, tj. pro většinu obyvatel. Toho také patřičně využívají všechny sociálnědemokratické strany (ať už názvem nebo politickým programem) k programové ofenzívě. A "opoziční" strany k programové defenzívě.

"Sociální" stát má kladné a záporné stránky. Dá-li si někdo práci, snadno na dílčích faktech doloží jeho potřebnost nebo nepotřebnost, hospodárnost nebo plýtvání atp. O "sociálním" státu jako celku to však mnoho nevypovídá. Po nezbytném zjednodušení lze konstatovat, že "sociální" stát je zde od toho, aby pomáhal potřebným. Aby toho byl schopen institucionálně, musíme jasně definovat to, co spadá a co nespadá do jeho kompetence. A podle toho určit cíle a prostředky a to na základě DISKUSE a širokého KONSENSU.

Protože se však u nás diskuzí mnoho bodů do politické souteže získat nedá (a před volbami už vůbec ne), nezbývá představitelům stran nic jiného, než daný problém vypolarizovat (tj. zdůraznit jeden z extrémů) a fakta, o která by se návrhy na jeho řešení mohly opřít, nahradit emocemi. Postup je následující: ČSSD zdůrazňuje výhradně kladné stránky sociálního státu, ODS záporné. Po převedení na emocionální rovinu je ČSSD dobrá (="sociální") a ODS zlá (="asociální"); pro nespokojené s dnešním stavem naopak - ČSSD je zlá (="reakční") a ODS dobrá ="pokroková"). Boj proti zlu začíná: vlk se nažere (strany získají potřebné hlasy) a koza zůstane celá (řešení daného problému se odsune na neurčito).

Proč se ODS vyplatí vyrukovat s Modrou šancí? Protože jí nic jiného nezbývá. Laciný antikomunismus, který plně vyhovoval při závěrečné fázi "přestavby" v devadesátých letech, už dnes nikdo nemůže brát vážně. A že na něj ODS hodlá vsadit ve volbách, je pouze důkazem toho, že lidé v jejím vedení mají výrazné problémy se sebereflexí. Modrou šancí navíc dali ČSSD do rukou volební trumf -- STRACH ze ztráty sociálních jistot.

Současné nastavení "sociálního" státu (a na něj navazující komplikovaný výběr daní) totiž vyhovuje ČSSD hlavně proto, že díky lidem, kteří jsou na něm závislí (ať už proto, že jim nic jiného nezbývá nebo proto, že jim to tak vyhovuje), má o voličskou základnu postaráno. Alespoň do té doby, než se KSČM podaří mediálně vyprofilovat jako strana "s lidskou tváří".

Také na západ od našich hranic se v této chvíli potýkají s tím, jak nově definovat vztah mezi veřejným a soukromým sektorem. Svět se zmenšuje, konkurence roste. A bude hůř. Na scéně objevuje spásné slovo "konkurenceschopnost". Vzývá ho i pan Škromach - rostoucí produktivita práce má pokrýt rostoucí náklady (tj. vyšší daně) na stávající "sociální" stát. Skutečná konkurenceschopnost a sociální jistoty se však do jisté míry navzájem vylučují. A právě do bodu, kde tato úměra přestává platit, umístěme instituce našeho "sociálního" státu -- budou více pomáhat a méně překážet. ČSSD ani ODS touto cestou nejdou. Mají k tomu pádný důvod - stabilní politické prostředí po volbách a klid na "práci".

                 
Obsah vydání       30. 3. 2006
30. 3. 2006 Neodolatelná přitažlivost reality show Darina  Martykánová
30. 3. 2006 Opakovaný omyl romských stran Pavel  Pečínka
30. 3. 2006 Xenofobní rituály Václava Klause Bohumil  Kartous
30. 3. 2006 Analýza obětí pandemie z r. 1918 by pomohla proti ptačí chřipce
30. 3. 2006 totální prázdnota Michal  Šanda
30. 3. 2006 Ptáci: Ptačí chřipka není problém. Problém jsou lidé, kteří se jí bojí
30. 3. 2006 Předvolbami Oldřich  Průša
30. 3. 2006 Hlas srdce a rozumu Zdeněk  Jemelík
30. 3. 2006 O nezaměstnanosti Boris  Cvek
30. 3. 2006 Jak vidím Britské listy
30. 3. 2006 Sociální stát na věčné časy a nikdy jinak Vojtěch  Tělupil
30. 3. 2006 BBC chce internetem vydělávat
29. 3. 2006 Jízda z nákupu pohledem tramvajáka
30. 3. 2006
28. 3. 2006 Senátorka grilovala Rumsfelda Jiří  Míka
29. 3. 2006 Rovná daň 15%? Všechno je jinak Antonín  Hrbek
29. 3. 2006 Vázaný obchod Oldřich  Průša
29. 3. 2006 Ukrajina: Druhý díl oranžové revoluce Oskar  Krejčí
29. 3. 2006 Každý monoteismus je totalitní Milan  Valach
28. 3. 2006 Courrier international : Planète presse Jan  Čulík
29. 3. 2006 Konec starým časům Milan  Cimburek
29. 3. 2006 Američané vězní v Guantánámo novináře z Al Džazíry
28. 3. 2006 Televizní hlasování je zvrhlost Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Zahleněné myšlení o politice a společnosti Ondřej  Hausenblas
28. 3. 2006 Krátká paměť Vladimíra Železného Pavel  Pečínka
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce