21. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 10. 2005

Podraz na české vojáky pod drobnohledem Evropského sdružení vojenských profesních organizací států NATO (Euromil)

Jaroslav Vilímek

Nedávno jsem s překvapením zjistil, že na internetových stránkách Euromilu je článek bránící zájmy českých vojáků v sociální oblasti, pod názvem ...Unfair curtailment of pension rights for Czech soldiers"... To mě přimělo se k této záležitosti osobně a transparentně vyjádřit. Pro Českou republiku, skloňující demokracii a práva občanů jako na běžícím pásu, je zahanbující, že práva a právní jistoty vojáků brání bruselské sdružení států NATO, zatímco čeští ústavní činitelé dělají 10 let pravý opak.

Mohutná armáda bývalého Československa začala po pádu železné opony zeštíhlovat- transformovat se. Mediální prostředky všeho druhu se podílely na vytváření veřejného mínění a proces početní redukce a očisty velitelského sboru, ve shodě se samotnými vojáky, podporovaly. Mnohokráte to však dělaly selektivně, bez znalosti věci. Často se tak dělo pod "patronací" části ústavních činitelů. Myslím si, že někteří z nich tak činili programově. Většina podlehla zkreslenému mediálnímu pojetí. S mediálním krytím poté ústavní činitelé zneužili dobové možnosti a přijali vůči části vojáků diskriminační retroaktivní zákony. Nerespektovali ani jimi samotnými schválenou a ratifikovanou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Největšími odborníky na armádu se kupodivu stali nositelé "modrých knížek" a také ti, kteří si pod záminkou očisty armády začali vyřizovat různé "osobní účty".

Sám jsem v rámci reorganizace opustil armádu před deseti lety a jsem zakládajícím členem Svazu vojáků z povolání Armády České republiky. Dodnes si vzpomínám, že tato naše vojenská profesní organizace byla založena na výzvu exprezidenta Václava Havla. Z armády jsem odešel se ctí, na vlastní žádost, a přesto jsem diskriminován. Celou dobu jsem sloužil u vojsk za neustálé kontroly vojenské veřejnosti. Žádné zákony jsem neporušil. Po maturitě na civilním gymnáziu, jsem získal důstojnickou hodnost absolvováním čtyřletého studia ve Vyškově a zahájil jsem službu u vojsk jako velitel roty na západní hranici.

Jako tehdy i dnes armáda poskytuje široké možnosti seberealizace a já jsem je tehdy využil. V rámci profesního zařazení jsem stále více pociťoval potřebu získat další znalosti. Byly to především otázky práva, morálky a etiky a jejich vztah k ideologii. Posléze jsem získal v tomto směru i příslušnou kvalifikaci v postgraduálním studiu. Proto si dovolím, vyjádřit se z tohoto hlediska k transformačnímu procesu v armádě po roce 1990. Z mého hlediska bylo mimo jiné, pro celý proces charakteristické:

  • nedostatečná orientace polistopadových ústavních činitelů ve vojenské problematice,
  • neadekvátní vliv na transformaci armády ze strany rehabilitovaných a reaktivovaných vojáků z roku 1968 (teoretické a praktické ustrnutí ve vojenské vědě)
  • hromadné udělení výjimek z lustračního zákona pro nejvyšší armádní činitele,
  • bezkoncepční rušení útvarů a vojenských zařízení a bezkoncepční rozhodování o vojenské výzbroji a technice a s tím spojená bezdůvodná masová rotace vojáků na funkcích,
  • jednostranná polemika o účelnosti sociálního zabezpečení vojáka po odchodu z činné služby, při nerespektování toho , že vojáci z povolání získávají velmi těžko zaměstnání odpovídající jejich vojenskému vzdělání a odbornosti. Zvláště v době, která nezaručovala zaměstnání nikomu.

Sociální dávky při odchodu mimo činnou službu se staly předmětem politických kalkulací a došlo to tak daleko, že byly některým vojákům zpětně a bez náhrady odňaty. Stalo se tak pomocí primitivního mediálního antikomunistického populismu. No a když odpovíme na otázku komu byly sociální dávky odňaty a komu ne, vznikne neuvěřitelný chaos v pojmech, kompetencích, odpovědnostech.

Stručně řečeno:

  • odňaty byly vojákům na nejnižších funkcích u jednotek a útvarů (účelově předhozeni pravicovému populismu).
  • nebyly odňaty -- vojákům na nejvyšších místech armádní hierarchie, vojákům sloužících na generálských a plukovnických funkcích, profesorům a docentům kateder stranicko-politické práce atd.

A tak součástí transformačního procesu, jako zcela odborné problematiky, se stala v českých poměrech typická malá politická a generační msta, tentokráte na "dětech". Moje generace vojáků není spojená s nezákonnostmi minulého režimu a už vůbec ne s nezákonnostmi 50-tých let.. Transformační proces armády byl výrazně pošpiněn a nebyl spravedlivě ukončen. Jen těžko,díky tomuto dědictví,lze označovat armádu za profesionální, za armádu, která je pro lidi a připravena bojovat za práva a svobody lidí.

Proto se nelze divit Evropskému sdružení vojenských profesních organizací států NATO ( Euromil ), zastupujících 500 tisíc svých členů-vojáků, států NATO , že vyjádřilo hluboké znepokojení nad nespravedlivým a účelovým přístupem k vojákům, k právu a k jejim právním jistotám v České republice. V žádné jiné postkomunistické zemi nebylo k obdobné diskriminaci přistoupeno. V obdobné věci již Euromil zasahoval. Např. u pobaltských republik, které od diskriminace části vojáků nakonec ustoupily. Demokracie, morálka a právo platí na občany univerzálně, tedy nemohou být z procesu jejich uplatňování vylučováni vojáci. Euromil plným právem vyjádřil naprostou podporu českým vojákům při nápravě křivd a nespravedlností.

S využitím anglického originálu ZDE

pplk. v zál.

Ing. Jaroslav Vilímek

zakládající člen SVP AČR.

                 
Obsah vydání       21. 10. 2005
21. 10. 2005 Jak Blairův způsob vyjadřování ovlivňuje politiku všech
21. 10. 2005 Přítomnost komunistů ve vládě je jedinou cestou k omezení jejich vlivu Pavel  Urban
21. 10. 2005 Amerika: Ztraceno při překladu
21. 10. 2005 Český rozhlas zahajuje digitální vysílání
21. 10. 2005 O pop-kulturní politice Bohumil  Kartous
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
21. 10. 2005 Podraz na české vojáky pod drobnohledem Evropského sdružení vojenských profesních organizací států NATO (Euromil) Jaroslav  Vilímek
4. 11. 2005
21. 10. 2005 Česká vláda v síti pavoučí bez křídel motýlích Mojmír  Babáček
21. 10. 2005 Voliéra trapnosti a trusu Václav  Dušek
27. 10. 2005
21. 10. 2005 Kdo zabrání Georgi Bushovi v mučení vězňů? Mojmír  Babáček
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem
31. 10. 2005
20. 10. 2005 České úřady by měly podporovat studium bohemistiky v zahraničí
20. 10. 2005 Unesený reportér listu Guardian byl osvobozen
25. 10. 2005
20. 10. 2005 Bagdád - nejděsivější město na světě
19. 10. 2005 Dny USA a EU -- že by konspirátoři nebyli mimo mísu? Martin J. Kadrman
20. 10. 2005 Zdravotní dokumentace podruhé Petr  Wagner
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?
20. 10. 2005 Průzkumy veřejného mínění - jak by to mělo vypadat Jiří  Staněk
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005