15. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2005

Jak jsem dostal lekci z politiky

Jsme v  druhé polovině prázdnin, v žurnalistice se toto období nazývá "okurkovou sezónou". Ze zajímavosti jsem pátral, jak označení "okurková" vzniklo. Odpověď jsem nenašel. Letos "okurková sezóna" díky akci CzechTek nenastala.

Ve všech médiích ať televizních, rozhlasových, tiskových či internetových se objevují zprávy, fotografie či videa o CzechTeku z obou pohledů. Z této akce se stalo politikum, ak známo slovo je odvozeno od latinského slova politia (zřízení obce, ústava, správa, policie) nebo politicus (týkající se obecného zřízení; zabývající se politikou, politický). Fenomény politiky si všiml již Karel Čapek ve své malé knížce esejí, úvah a fejetonů "O věcech obecných aneb Zoon politikón". Seznamuje v ní čtenáře se svými názory na veřejné události, problémy své doby, ale i na problémy nadčasové - zabývá se politikou a jejími podobami.

Právě v tomto srpnovém období se mi vynořila vzpomínka na dobu, kdy se mi dostalo dokonalé lekce z politiky, která můj názor na ni velmi ovlivnila.

V roce 1968 jsem byl studentem čtvrtého ročníku medicíny na brněnské lékařské univerzitě. Doba byla velmi pohnutá -- vrcholilo Pražské jaro. Měl jsem za sebou tři nejtěžší ročníky medicíny, zbýval tedy čas na bouřlivé diskuse. Scházel jsem se s přáteli, mnoho hodin, ve dne i v noci, jsme strávili v restauračních zařízeních 4.cenové skupiny při debatách, protestovali jsme, manifestovali etc.

Často jsem chodil do rodiny svého nejlepšího brněnského přítele. Jeho rodiče byli velmi zajímaví lidé. Tatínek, ve své době šéfdirigent orchestru Janáčkovy opery, pocházel z přísně katolické rodiny z Konice na Hané. Maminka byla známou operní divou Janáčkovy opery konce války a začátku poválečných let.

V této rodině vedla zajímavá názorová čára. Zatímco tatínek byl spíše ortodoxního katolického myšlení, byla maminka ze čtyř sester, které se velmi politicky angažovaly -- jedna z nich byla zakládající členkou strany a dvě zakládajícími členkami sociální demokracie. V době, o které hovořím, k nim občas jedna ze sester chodila na návštěvu.

Když se objevila ve dveřích,odcházel tatínek ostentativně do vedlejšího pokoje hrát na klavír s oznámením, že se vrátí až "rote tante" odejde. K této tetičce ještě podotknu, že kromě své politické minulosti bojovala rovněž ve Španělsku, v době občanské války v letech 1936-39. Jednou sledovala naši debatu o současné politice -- nekompromisně jsme vyjadřovali své názory, vše nám bylo jasné a všechno jsme věděli.

Tato rázná a elegantně oblečená dáma nás chvilku poslouchala a pak prohodila mým směrem: "Vy, mladý muži, toho o politice mnoho nevíte, že?" Ptal jsem se: "Proč ?" A ona povídá: "Dám vám takový malý příklad,co vlastně politika znamená. Nevím, jestli vám něco říká jméno David Lang."

Já na to, že ne. Tetička odvětila: "Možná, že ho spíše budete znát spíše pod jménem Luigi Longo". Toto jméno už jsem znal -- Luigi Longo byl jedním z představitelů Komunistické strany Itálie. A ona pokračovala: "Tak já jsem s  Davidem Langem neboli Luigi Longem bojovala ve Španělsku. Byl zajat vojáky Caudilla (generála Franciska Franca), což pro něho znamenalo jediné -- popravu.

Kominterna, pro kterou byl Luigi Longo velmi slibnou politickou osobností, začala ihned hledat způsob,jak Luigi Longa osvobodit. Jediným způsobem byl apel katolické církve, neboť generál Franco byl nesmírně nábožný člověk. Členové Kominterny se proto obrátili na mě, jako na Češku, protože ve vládě demokratického byl Msgr. Jan Šrámek (v těchto dnech uplyne 135 let od jeho narození - *1870 v Grygov u Olomouce. Na katolického kněze vysvěcen roku 1892, v letech první republiky byl ministrem v mnohá tehdejších vládách a 1940-45 zastával funkci předsedy československé exilové vlády v Londýně, v březnu 1948 zadržen při pokusu o útěk do emigrace a poté až do své smrti v roce 1956 internován), zakladatel Československé strany lidové na Moravě a jejím předsedou, poslance parlamentu i ministrem ministrem pro sjednocení zákonů a organizaci.správy.

Bylo známo, že Msgr. Jan Šrámek má blízké kontakty s papežem Piem XI. Odjela jsem do Moskvy pro podrobné instrukce, pak jsem pokračovala v  cestě za prezidentem Edvardem Benešem, který mě s Msgr. Šrámkem seznámil. Spolu jsme pak odjeli do Říma a u svatého Otce Pia XI. jsme za Luigi Longa orodovali. Papež se na generála Franca obrátil a díky jeho přímluvě byl Luigi Longo zachráněn. Takže to je, mladý muži, politika se svým zákulisím, do kterého se vám málokdy podaří nahlédnout."

Tato příhoda mě naučila dívat se na politiku ze všech stran. Je možné, že ve vyprávění budou určité historické nepřesnosti, avšak slyšel jsem je na vlastní uši a zdálo se mi velmi poučné. Pokud v něm nějaké historické nejasnosti jsou nezbývá mi, než použít Machiavelliho výroku:

"Non e vero e bene trovato -- Není-li to pravda, je to dobře vymyšleno".

                 
Obsah vydání       15. 8. 2005
15. 8. 2005 Smrt v Stockwellu: Nezodpovězené otázky
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Pět zásadních bodů, které žádná česká strana kupodivu neprosazuje Boris  Cvek
15. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Proč přijímají "malé strany" vnucovaný status quo? Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Za trochu lásky... Jaroslav  Vrchlický
15. 8. 2005 Scénáře ropného šoku - mediální odezva Jindřich  Kalous
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Máte zajímavé fotografie, videozáběry, audiodokumentaci?
12. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Blažek popírá, že by mystifikoval, BIS neví nic o teroristické hrozbě Štěpán  Kotrba
14. 8. 2005 U Athén havarovalo kyperské letadlo, které mělo letět do Prahy
15. 8. 2005 Záhada katastrofy kyperského letadla
15. 8. 2005 "Už zase bijou děti... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Vzpomínání v čase nula Václav  Dušek
15. 8. 2005 CzechTek 2005: výpar odpadu Jan "zedd" Knitl
15. 8. 2005 Nečakaná smrť Politika Radovan  Geist
13. 8. 2005 Britská policie o usmrceném Brazilci lhala Fabiano  Golgo
15. 8. 2005 Jak jsem dostal lekci z politiky Jiří  Bakala
15. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Vzkaz "českého lidu" Kubáncům Zdeněk  Jemelík
15. 8. 2005 CzechTek 2005: záležitost občanskoprávní Jaroslav  Štemberk
15. 8. 2005 K dalším souvislostem současné teroristické vlny Petr  Kužvart
15. 8. 2005 Tak trochu o dopingu, tak trochu o pokrytectví Petr  Wagner
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Vyvážená informace není zmatečná informace Štěpán  Kotrba
13. 8. 2005 Visí nad Prahou hrozba islámského terorismu, Blažka, nebo neschopných policistů?
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie zahájila trestní stíhání Václava Šrouba
13. 8. 2005 Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat Štěpán  Kotrba
12. 8. 2005 ČEK TEK MEK II. Alex  Koenigsmark
12. 8. 2005 Pražští Zelení za Pražskou výzvou nestojí Petr  Uhl
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce