5. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 12. 2003

Ryba na ocásku

Zatímco dříve usilovali politikové o přízeň novinářů a redaktorů (a ti díky tomu měli dobrý kšeft), dnes patří média nadnárodním korporacím, které již novináře (tím méně pravdomluvného) nepotřebují. Potřebují jen poslušné kolečko do soukolí výroby svého zboží určeného na prodej a oblbování veřejnosti.

Také u nás kralují tisku německé a francouzské (ale spíše nadnárodní) společnosti, kterým je upřímně jedno, jaký guláš nám "bolševičtí" šéfredaktoři navaří.

V Itálii ovládá přední mediální společnosti sám Berlusconi a jeho rodinný klan, což mne přivádí k myšlence, že i Evropská unie nebude v rukou výkvětu jednotlivých národů, ale těch nejdravějších mafiánců, kteří ve svých zemích dokázali šlápnout na krk ostatním kandidátům.

Tak se viklá již základní kámen Evropské unie, který je založen na tradičních demokratických mechanismech, když se ukazuje, že tato demokracie se dá vytunelovat stejně snadno, jako české banky. Začínám být znovu hrdý na svůj národ, když vidím, že již z pouhého pohledu na řečnícího mafiána Berlusconiho je mi stejně na zvracení jako z dlouhých projevů některých českých politiků.

Když se podíváme do blízkého (zeměpisně i myšlením) Rakouska, vidíme, že volební projevy úspěšné nacionalistické pravice se vůbec neliší od volebních projevů levice v minulých volbách. Snížení daní, snížení počtu ministerstev a státních úředníků, zvýšení sociálních jistot atd; každý pochopil, že snaha odlišit se ve volební vřavě nemá žádný praktický dopad. Nakonec tedy vyhrávají ti největší populisté, pokrytci a prospěcháři. A přirozeně ti, jejichž válečný pokřik zní nejhlasitěji, ti kteří mají nejvíc peněz a největší vliv v médiích. Pravdomluvné novináře nepotřebují ani politikové ani mediální korporace. Politikové potřebují noviny fungující jako automat na jízdenky. Vhodíte 150 000 a vypadne vám jedno procento volebního úspěchu. Důležitá jsou média, ne však novináři.

Novináře v Česku navíc pracují pod značným propagandistickým tlakem. Šéfredaktoři si přehnaně hlídají, zda jejich ovečky příliš nevybočují ze stáda. Jsou k smrti vyděšeni představou, že by nějaká úřednická krysa (z libovolného ministerstva) mohla (v libovolných kuloárech) naznačit, že jejich noviny začínají být podzřele radikální, extrémistické, komunistické, ultrapravicové atd., takže preventivně eliminují vše, co nese byť jen pravděpodobné a vnější znaky těchto kategorií, tedy často i to, co může být společensky užitečné, co například by za určitých okolností mohlo být zdravě kritické či v potřebné míře burcující. Vůbec jim při tom nevadí, že se tak jejich plátek stává stále více konformním, fašizoidně či bolševicky manipulovaným, slizkým a nezajímavým. Přiznám se, že mám nutkavou potřebu studovat uši šéfredaktorů. V jedné typologické příručcce jsem si totiž přečetl, že lidé s vrozenou konformní tendencí nikde nezavadit mají uši spíše přilehlé než odstávající. Možná se čeští šéfredaktoři už začali přeměňovat na dokonalé hlísty schopné proniknout i tím nejvystrašenějším otvorem.

Propagandistickou štvanici lze dnes rozpoutat proti libovolnému novináři a libovolnému mediálnímu produktu, takže se dnes preventivně žehlí jako za komunistů a přednost dostávají novináři, kteří třeba i umějí napsat článek objevný a kritický, ale napíší jej tak asertivně, aby všechny jeho hroty byly dokonale ulámané nebo zaobalené.

Když ani tak relativně loajálního publicistu, jakým je Petr Uhl nechtějí v Právu či Literárních novinách uveřejňovat pro jeho "extrémisticky" se tvářící kritičnost, znamená to, že se naše média ocitla ve slepé uličce. Nutíme novináře oblékat si legrační kabát hyperasertivních bavičů či uhlazený kostým estétských lokajů a život a jeho potřeby (a řada novinářských talentů) nám utíká mezi prsty. Novinářům nestačí znalost tématu a novinářského řemesla, musí dnes vědět, co se nosí (a hlavně, co ne) a musí být (skrze tyto znalosti, případně i skrze posezení nad uzeným kolenem) kamarády s redaktory. A hlavně musí novinář na znak své loajality neustále vrtět chvostem. Čím kritičtější článek, tím více musí vysílat signály své loajality.

Uhl není prvním disidentem, kterému píši: Vítejte nazpátek mezi disidenty. Stejný osud stihl i Jiřinu Šiklovou, Milana Zeleného a nekonečnou řadu chartistů. Už jste doma zase jenom hosty! Revoluce sežrala své děti a i ty poslední se již otáčejí na roštu. Ze staré gardy se snad již jen Jan Keller dokázal svými články prochechtat až do žhavé současnosti. Ale už i na toho mnozí našli bič. Jedni mu vyčítají, že kriminalizuje Pražáky, druzí, že zbytečně nutí Čechy vyjasňovat si svůj citový poměr k prezidentu Bushovi a jiní se trpělivě snaží vykutat něco z popela jeho spálené stranické legitimace.

Hladký běh mediálního soukolí, který více než co jiného začíná připomínat mlýnek na kosti v krematoriu naší národní a novinářské hrdosti narušuje jeden prostý fakt. Pokud jsme ponížili novinářskou práci na úroveň výrobku konzumní povahy, riskujeme, že více či méně často budeme vyrábět i zmetky, které nám nikdo nesežere. A jednoho dne možná vyleze nějaký vydavatelský Diogenés, zatočí mezi prsty leklou rybou a zraky veřejnosti se budou upírat jen na něj.

                 
Obsah vydání       5. 12. 2003
6. 12. 2003 Rozpadlé manželství z vypočítavosti Štěpán  Kotrba
7. 12. 2003 Irácký plukovník: "Saddam skutečně měl možnost použít ZHN do 45 minut"
7. 12. 2003 Britská vláda prodává zbraně krutým režimům
5. 12. 2003 Jsou dnešní média převážně bulvární?
5. 12. 2003 Parlament vyzval "Národní frontu", aby podala návrhy na volbu tří členů Rady Českého rozhlasu
5. 12. 2003 Zákon, právo, bezpráví, spravedlnost? Ivo  Šaněk
5. 12. 2003 Vojáci na odstřel Štěpán  Kotrba
5. 12. 2003 Přechod --- je tak těžký? Miloš  Dokulil
5. 12. 2003 Justiční přehmaty: Václav Klaus odpověděl spolku Šalamoun
5. 12. 2003 Milost je institut z jiného světa
5. 12. 2003 Věci vyžadují nápravu
5. 12. 2003 Moorův film Bowling for Columbine v britské televizi
5. 12. 2003 Ryba na ocásku Darius  Nosreti
5. 12. 2003 Protekcionismus: George Bush zrušil ochranářské tarify
5. 12. 2003 Ó, jak svobodná je Berlusconiho Itálie... Vlasta  Leporská
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?
4. 12. 2003 Británie: Obrovská kontroverze ohledně univerzitního školného
3. 12. 2003 Chudoba, ľudsko-právny prístup, súcit a sociálna spravodlivosť Zuzana  Kusá
4. 12. 2003 Osudy lidí
4. 12. 2003 Čím stůně české zdravotnictví? Ivan  David
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech