25. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2003

Dekonspirovaná nezávislost

Přiznání ztěžuje zapírání, prohlásil prý kdysi jeden význačných Čechů, Josef Švejk prostřednictvím Jaroslava Haška... Nevím, zda Švejk ta slova vyřkl, či se k jejich autorství přihlásí někdo jiný. Ale každodenní glosátor české společnosti Ivan Hoffman z ČRo 1 - Radiožurnálu svou "závislou nezávislost" na sebe prozradil sám. Stal se členem poradního orgánu Asociace public relations agentur. Práskla to ČTK, aniž o tom věděla.

Svět public relations a svět novinářský by se z podstaty profesí neměly mít rády. Přesto tomu tak není. Ruka někdy ruku myje. Obchodní ředitelé většiny médií počítají s tím, že si redaktoři vydělají nějakou "pětku" bokem, v létě se podívají na "novinářský výlet" za slanou vodou, v zimě tímtéž způsobem zdarma na hory, případně s premiérem ve vládním speciálu "pracovně" na "státní" návštěvu Ameriky. Způsob placení - "kvalitní" článek v mateřském médiu. A tak platy novinářů jsou hanebně nízké. Výjimkou potvrzující pravidlo jsou odměny novinářských "hvězd" pohybující se okolo 100 000 měsíčně. Zprávař v rádiu pobírá pouhých 10 - 15 000, mzda běžného novináře v deníku nepřesáhne 20 000, editorům celostátního deníku Impuls nedávno nabízeli (povětšinou neúspěšně) 35 000 korun. Brutto a bez hrazení výdajů za mobilní telefon, diktafon a výdajů na dopravu.

Přesto se stále daří i za takovouto cenu najít zaměstnance. Jak je to možné?

Samostatný glosátor a komentátor veřejnoprávní rozhlasové stanice by měl být nejen hrdý na své odpovědné zaměstnání, ale i patřičně ohodnocen. A měl by mít zároveň dostatek profesní hrdosti, aby odmítl melouch, který by ho mohl profesně znemožnit. Zvláště tehdy, když je opravdu samostatným, dokonce i politickým a společenským komentátorem, jako Ivan Hoffman na Radiožurnálu. Asociace public relations agentur (APRA) založila poradní orgán, jehož úkolem bude prosazovat profesionalitu v oboru public relations. A v něm zaujal čelné místo komentátor známý ponejvíce z veřejnoprávního rozhlasu. Jak může dělat arbitra elegance v oboru PR novinář, který by s ovlivňováním veřejnosti neměl mít správně žádné zkušenosti? V popisu práce mají totiž noví členové prosazovat profesionalitu PR, nikoliv objektivní žurnalistiku, ke které zavazuje Ivana Hoffmana statut Českého rozhlasu :)))

Členy "profesního panelu" APRA jsou nezávislý publicista Ivan Hoffman, mediální odborník Jan Jirák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, mluvčí vlády Anna Stárková, právník Filip Winter z AK Winter a spol., manažer vnějších vztahů Citibank Marek Hlavica, Radek Vítek z CGI Praha a Zdeňka Kuhnová z agentury Impact.

Tolik zpráva Zuzany Opletalové, vydaná ČTK... A národní tiskovou agenturu nenapadlo při vydání této zprávy dotázat se novopečených soudců kvality PR na případný střet zájmů či příbuzenské vazby. Prostě vzali PR zprávu APRA a otiskli ji... Proč ne? Vždyť je přece nekonfliktní a "pravdivá"...

Jedním z hesel předsedy Výkonné rady APRA Jiřího Hrabovského je tato věta: "Pohybujeme se na volném trhu a ctíme svobodné podnikání...."

Asociace Public Relations Agentur (APRA) byla založena v roce 1995 a je sdružením agentur, které poskytují služby v oblasti péče o veřejné vztahy s cílem dávat do souladu soukromé a veřejné zájmy, přispívat k porozumění mezi lidmi, skupinami a institucemi a usilovat o harmonizaci různorodých názorů a postupů.

Že je to doublespeak hodný Orwella? Nikoliv, toť citát z webových stránek sdružení profesionálů, určené jiným profesionálům.

Při APRA vznikl poradní orgán, bude prosazovat profesionalitu PR

PRAHA 24. července (ČTK) - Asociace public relations agentur (APRA) založila poradní orgán, jehož úkolem bude prosazovat profesionalitu a etické standardy v oboru public relations (PR). Tzv. profesní panel tvoří sedm odborníků z různých oblastí, které s PR souvisí. ČTK to dnes oznámila výkonná ředitelka APRA Luďka Raimondová, která je zároveň mluvčí a koordinátorkou panelu.

K založení profesního panelu asociaci inspirovaly četné žádosti o stanoviska ze strany PR agentur k činnosti v oboru. Agentury či PR konzultanti se na asociaci obrací s různými dotazy, například zda se může vyjádřit k požadavku klienta, o jehož etičnosti má agentura pochybnosti a potřebuje klienta o neetičnosti požadavku přesvědčit nezávislým vyjádřením, apod.

Sedmičlenný panel by měl podobné záležitosti diskutovat a vydat obecné doporučení. Výstupy z panelu tak budou mít i poradní charakter pro smírčí komisi při APRA, která řeší stížnosti na členy asociace, nebo pro výkonnou radu APRA. Narozdíl od těchto orgánů APRA se ale profesní panel nebude zabývat pouze záležitostmi bezprostředně se týkajícími členů APRA, ale otázkami v oboru PR jako takovém. Podle Raimondové by měl panel přispět k rozvoji dobré praxe v PR.

Šéfka APRA předpokládá, že na panel se bude obracet především odborná veřejnost, podněty k diskuzi však bude panel přijímat i od laiků. Členové panelu budou také moci do diskuze vnášet také vlastní náměty. Podle Raimondové se například dá očekávat, že se v diskuzi mohou v budoucnu objevit témata jako mediální vzdělávání na školách atd. Členové panelu budou stanoviska komunikovat prostřednictvím emailu a případných setkání. Závěry jejich konzultací budou zveřejněny na internetových stránkách panelu, ty budou součástí webu APRA.

Asi dvakrát do roka by se měl uskutečnit kulatý stůl, jehož se budou účastnit nejen členové panelu, ale také novináři píšící o oboru PR. Na těchto setkáních se budou diskutovat nejzávažnější témata, ke kterým se panel v uplynulých měsících vyjadřoval. Poprvé by se měl kulatý stůl uskutečnit na přelomu srpna a září.

Členské složení panelu by podle Raimondové mělo vytvořit podmínky pro konfrontaci názorů a objektivitu výsledných stanovisek. Členy jsou nezávislý publicista Ivan Hoffman, mediální odborník Jan Jirák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, mluvčí vlády Anna Stárková, právník Filip Winter z AK Winter a spol., manažer vnějších vztahů Citibank Marek Hlavica, Radek Vítek z CGI Praha a Zdeňka Kuhnová z agentury Impact.

APRA byla založena v roce 1995. Má 16 řádných a 12 přidružených členů. Sdružuje největší hráče českého trhu PR.

Zuzana Opletalová bm

Zdroj ČTK
Datum: 24.7.2003 16:55
Kategorie: med

Pokud vidíte správně, tato informace vyšla z ČTK jako zpráva. Nikoliv jako tisková informace, šířená za peníze objednatele pod názvem PRO TEXT. Je to zpráva národní tiskové agentury. A vykazuje sama všechny znaky PR informace, včetně nekritického papouškování jednoho zdroje.

Britské listy odešlou proto žádost o informace Radě Českého rozhlasu, v níž se dotázají na možnost konfliktu zájmů AK Winter, která sídlí v objektu ČRo a je důvod se domnívat, že zpracovává pro ČRo právní analýzy, a stížnost na konflikt zájmů prof. Jiráka, jehož pracoviště (Centrum pro mediální studia FSV UK, jehož je Jirák zástupcem vedoucí řešitelského týmu projektu Studium vývoje a struktury masové komunikace a analýza obsahů a úlohy masových médií v české společnosti) zpracovává pro Radu "nezávislé" analýzy vysílání - naposledy obsahovou analýzu rozhlasového zpravodajství Radiožurnálu, analýzu pořadu Čteme z denního tisku a obsahovou analýzu vysílání Českého rozhlasu 6.

Britské listy budou požadovat po Radě Českého rozhlasu zveřejnění ceny, jakou za uvedené studie zaplatila, stejně jako zveřejnění všech těchto zpráv na webových stránkách Rady ČRo, neboť jsou placeny daňovým poplatníkem a není možné jejich utajování. Naopak je nezbytná veřejná kontrola jejich obsahové kvality i objektivity.

CEMES se totiž nechal v minulosti sponzorovat největěší českou mediální agenturou MEDIA DIRECTION, zajišťující v českých médiích v miliardových objemech mediální prostor reklamním agenturám, nechal se sponzorovat politicko-lobbistickým Liberálním institutem a nechal se sponzorovat i Sorosovým Open Society Fund. Jan Jirák mimo jiné přednáší i na téma Vztah mezi politickou elitou a mediální sférou. No prostě - znalec...

Stěžovat si budeme i na konflikt zájmů Ivana Hoffmana, který pro ČRo vytváří Ranní poznámky a zároveň má v popisu práce pro APRA dbát na prosazování profesionality PR...

Britské listy odešlou stížnost i na Radu ČTK, která bude muset odpovědět, jak splňuje výše uvedená zpráva zpráva parametry nezávislosti a objektivity, když pochází evidentně z jednoho účelového zdroje. ČTK touto zprávou podle našeho názoru pouze dokazuje, že je tlampačem APRA a neplní tak to, co je jí uloženo zákonem.

                 
Obsah vydání       25. 7. 2003
25. 7. 2003 Svatý obrázek v Lidových novinách Jan  Čulík
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku
25. 7. 2003 Obvinění z trestného činu pomluvy jako pokus o zastrašování obecného zmocněnce policií Zdeněk  Jemelík
25. 7. 2003 Dekonspirovaná nezávislost Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 Ivan Hoffman: nejjednodušší způsob jak jakékoli podezření z konfliktu zájmu vyloučit, je odmítnout... Ivan  Hoffman
25. 7. 2003 I my můžeme být v Evropě avantgardou Josef  Brož
25. 7. 2003 Jiná čtvrť, jiný mrav Jan  Čulík
25. 7. 2003 Proti hluku z hospody lze účinně bojovat
24. 7. 2003 Amnesty International obvinila americkou armádu, že v Iráku porušuje lidská práva
26. 7. 2003 Na Žižkově JE supermarket
24. 7. 2003 V pátek začíná největší technoparty - CzechTek Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 ČT "mediálním partnerem" Letní filmové školy v Uherském Hradišti
25. 7. 2003 DISKUZE: Requiem nad Rockquiem
25. 7. 2003 Tlustá modrá šance Petr  Baubín
25. 7. 2003 Kalhoty pana Kotrby mohly být možná od Knížete Jiří  Škuba
24. 7. 2003 Blahopřeji ke kalhotám... Martin  Hron
25. 7. 2003 Ke kalhotové story Karel  Mašita
24. 7. 2003 Kapitalismus po vietnamsku aneb jak jsem sháněl kalhoty Štěpán  Kotrba
22. 11. 2001 Temné stránky evropského rozumu Przemyslaw  Wielgosz
25. 7. 2003 Jak nevylít s vaničkou (Monsantem) i dítě (GMO) Dalibor  Šrámek
24. 7. 2003 USA vydaly fotografie mrtvých synů Saddáma Husajna
24. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách založena více na emocích než na vědě Fabiano  Golgo
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech