5. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 5. 2003

Proč Ráj

Určitě existuje nepřeberné množství postojů či přístupů, kterými se navzájem lišíme v novějším okamžiku. Konkrétně mám na mysli ten okamžik, kdy se mysl v přítomnosti poprvé dotkne tohoto tématu. Jaká vlastně je idea pozemského Ráje? A chce ji naše mysl spíše pozdvihnout či spíše pohanět? V určitém pohledu je téma "Ráj na Zemi" testovací otázkou, na které se projeví charakter člověka. Možná by však bylo dobré se upřímně zamyslet nad tím, nakolik výslednice existence každého z nás této vysoké ideji odporuje -- či naopak.

Mimo kontext

Vstoupí-li do vědomí informace, která má určitou významnou vlastnost, může narušit probíhající myšlenkový děj a místo hlubšího pochopení souvislostí zbyde cokoliv, nejčastěji zpětná námitka vůči této informaci. Snad je možné si v tomto okamžiku uvědomit, jakou "významnou" vlastnost jsem měl na mysli.

Informace, která odvede myšlení novým, jiným směrem, může působit negativně. Nemusí. Může záležet na tom, který druh své inteligence člověk v tomto okamžiku využije. Je nevhodné např. používat suchý racionální rozum ("maminko nebrečte, už mu stejně nepomůžete") tam, kde je na místě inteligence emoční, např. soucit. Každý, kdo vstupuje svým působením, svým cítěním i myšlením (mluvením) do děje, jej proměňuje.

Není snadné vždy vnímat celkový kontext, rozpoznat celek a podstatu, rozpoznat která dějová linka jeví nejdůležitější souvislost.

Smysl tabu

Náboženská zkušenost doporučuje nezobrazovat (tabu) podobu Boha. Tam, kde jde o věci nejvyšší, je lidská snaha často nedokonalá -- zejména proto, že k ideálnímu přenosu informace dochází pouze v ideálním případě dokonalého naslouchání (pozorování). Ale pozor -- přenos informace (vnímání) se děje pouze v přítomném okamžiku. Nyní poukazuji na roli paměti, protože předávání zkušenosti může častokrát znamenat pouze připomínání toho, co již člověk ve svém archivu má. Myslím, že člověk je vděčný druhému člověku tehdy, dokáže-li najít vhodné aspekty, tedy takové místo v časoprostoru, ve kterém je možné připomenout starou ideu, aniž by se mysl zasekla na libovolném tématu, které směřuje mimo kontext. Může být problémem, je-li podoba Boha vyřezána ze žlutého dřeva. Stejným problémem může být situace, kdy se pro popis určité ideální situace použije slovo, které mysl příjemce interpretuje v jiném než původním kontextu , tedy odlišně, než tomu bylo kdysi na počátku.

Je otázkou, zda může být nějaký člověk autorem zcela nové ideje. Nezáleží přitom ani tak na zvuku nového slova, jako spíše na tom, zda jeho obsah je skutečně nový. Možná lidé používají nová slova pro starý obsah prostě proto, že stará slova jaksi vyčpěla - nebo se třeba kdesi v koutě slovo (Ráj) ušpiní.

                 
Obsah vydání       5. 5. 2003
5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku
5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí
5. 5. 2003 Velkochov mýtů v českých médiích Zdeněk  Jemelík
5. 5. 2003 "Skandál": britská vláda obviněna z protekce pro "přátele"
5. 5. 2003 Británie: opatrovníci dětí nebudou smět kouřit a užívat fyzických trestů
5. 5. 2003 Rozšiřování EU: britská vláda dělá reklamu středoevropské literatuře
5. 5. 2003 O muži, na nějž řval manžel Thatcherové: "Bastard"
5. 5. 2003 Média podporují nostalgii po socialismu Josef  Trnka
5. 5. 2003 Slušní huliči, slušní policajti - slušný víkend Štěpán  Kotrba
5. 5. 2003 Nové revolty proti systému Immanuel  Wallerstein
5. 5. 2003 Bývalý agent KGB žaluje firmu Amazon za recenzi
5. 5. 2003 Pavel Pečínka bílý a ještě tmavozelený. Inspiroval i jeho Joschka Fischer? Štěpán  Kotrba
5. 5. 2003 Proč Ráj Michal  Rusek
5. 5. 2003 K Světovému dni svobody tisku Jaroslava  Čajová
2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
2. 5. 2003 Padesát let
Česk(oslovensk)é televize
Jan  Čulík
2. 5. 2003 Kartel politických stran Tomáš  Jarmara
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech