25. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 4. 2003

Lidské zdroje: bitvu rozhodují kádry

Evropou nekráčí strašidlo komunismu, ale hrozba nezaměstnanosti. Téměř každý desátý občan v produktivním věku je zde bez práce. Jedná se zhruba o 18 milionů osob, což samo o sobě představuje závažný sociální a ekonomický problém. Evropská strategie zaměstnanosti má přinést radikální zlepšení situace. Cílem programu je napomáhat zvyšování kvalifikace uchazečů o pracovní zařazení a zabraňovat tomu, aby lidé mnohdy i bezdůvodně byli vylučováni z pracovní činnosti a tím i ze společnosti jako celku. Snadnější přístup k práci má usnadnit úprava dávek a daní, snižování administrativních překážek při hledání vhodného zaměstnání a rozšíření nabídky dalších smysluplných činností. Na čtyřech pilířích spočívá nová evropská pracovní strategie: na průběžném zvyšovaní schopností být zaměstnán, na podpoře podnikání, na přizpůsobivosti a větší pružnosti podniků v oblasti modernizace pracovních postupů a v sociální oblasti a na rovném přístupu všech občanů k pracovním příležitostem.

Problematice využívání lidských zdrojů, zlepšení zaměstnanosti a nejrůznějším formám rekvalifikace a profesního vzdělávání se u nás koncepčně zabývá Národní vzdělávací fond. "Zpochybňování průkazných a nutných kroků, které je pro podporu a rozvoj lidských zdrojů u nás nutné co nejrychleji udělat, považuji za nemorální. Změna k lepšímu nespočívá jen v smysluplném hospodaření s lidským kapitálem na trhu práce, ale v celé řadě legislativních a organizačních opatření," tvrdí jeho ředitelka Miroslava Kopicová.

Nejde o nic menšího, než nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi. Připravit české občany na výzvy, které přináší informační společnost, globální ekonomika a blížící se členství v Evropské unii. Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost a přitažlivost České republiky pro zahraniční investory. A v důsledku toho nabídnout větší počet pracovních míst. V rámci programu PHARE byla řada podnětů realizována. Především to byla finanční podpora projektů PALMIF na zvýšení zaměstnanosti v regionech a vznik "Inspirační databanky", kde lze naleznout podněty pro práci s lidskými zdroji. Jednotlivé projekty a programy však trpí roztříštěností a nedostatkem legislativního zázemí. Především regionální ekonomiky nejsou schopny využívat svůj "lidský kapitál" a ani s ním dostatečně nakládat ve smyslu rekvalifikace a přeškolování. Pojem "lidský kapitál" je používán ve smyslu zásoby znalostí a dovedností ztělesněných v pracovní síle, jež jsou výsledkem vzdělání a praxe.

Kdysi platilo okřídlené socialistické heslo "bitvu rozhodují kádry". Česká republika jich má na jedné straně nadbytek, ale nekvalifikovaných a nevyužitelných, na druhé straně nedostatek, protože špičkoví odborníci se nerodí sami od sebe a ani nepadají z nebe.

V uvedené oblasti chybí jednotný informační servis a propojení mezi úřady práce, personálními agenturami, odbory profesní přípravy pracovníků, "observatořemi" zaměstnanosti a v neposlední řadě i mezi odborným školstvím a dalšími organizacemi. Na trhu s pracovní silou se tak otevírá ještě zdaleka nezmapovaný a nevyužitý prostor pro tvůrčí činnost. Ve slušně fungující občanské společnosti by stát měl rozvoji a využívání lidských zdrojů věnovat daleko větší pozornost. Je to i věcí profesních podnikatelských komor, vzdělávacích institucí a v neposlední řadě i neziskových organizací.

Pokud se Česko nemá stát rozvojovou zemí, musí se s lidským kapitálem, protože jiného příliš nemá, naučit hospodařit a dlouhodobě a perspektivně ho využívat.

                 
Obsah vydání       25. 4. 2003
25. 4. 2003 Tariq Aziz se vzdal Američanům
25. 4. 2003 Annan vyvolal kontroverzi tím, že nazval Spojené státy "okupační mocností"
25. 4. 2003 Koncem příštího týdne začnou Američané tvořit novou iráckou vládu
25. 4. 2003 Británie má skandál: nechal labouristický poslanec částečně financovat svou charitativní organizaci Saddámem Husajnem? Jan  Čulík
25. 4. 2003 O mediálním semináři v Příbrami
23. 4. 2003 Souhlasím s Donaldem Rumsfeldem, ale... Jan  Čulík
25. 4. 2003 Lidské zdroje: bitvu rozhodují kádry Hugo  Schreiber
23. 4. 2003 Američané zadržují v zálivu Guantánamo děti
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Štěpán  Kotrba, Petr  Baubín
25. 4. 2003 Koncepční zahraniční politika: Priorita vlastních zájmů
24. 4. 2003 Nelogická argumentace, totalita bílého muže a slepá víra v samospásnost lidských práv Štěpán  Kotrba
24. 4. 2003 "Jsme jako mouchy na střeše Sixtinské kaple", říká Glen Hansard Petr  Kopecký
24. 4. 2003 Pohodlně ke krachu Darius  Nosreti
24. 4. 2003 Lidství na skřipci Jan  Čulík
24. 4. 2003 Zrazuji lidi, firmu nebo vlast? Jaroslav  Vejvoda
24. 4. 2003 Memento 4.
"Vykonává" český prezident zahraniční politiku?
Miloš  Dokulil
24. 4. 2003 Pohlednice z Číny: "Chci zabít prezidenta Bushe!" Radim  Dvořák
24. 4. 2003 Verše z pohledu POHLEDU. Aneb "jarní připravenost sestry v Karviné k hubení plevele zahrady Světa" Jaroslav  Pour
24. 4. 2003 Pohled do historie: Konec železné lady Jan  Čulík
23. 4. 2003 Neoliberalismus chce jednotný svět Subcommandante  Marcos
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech