25. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 2. 2003

Konfliktná budúcnosť?

Viktor Kovaľov
Po ukončení studenej vojny a rozpade Sovietskeho zväzu upadol svet do eufórie. Zdalo sa, že s pominutím sa nebezpečenstva veľkej globálnej vojny sa svet stal bezpečnejším.

Nádej však veľmi skoro pohasla. Prakticky od začiatku 90. rokov vznikali regionálne ozbrojené konflikty a väčšiu pozornosť vyvolávali aj ozbrojené incidenty nižšej intenzity, ktoré vypukli už dávno predtým. Rapídne vzrástla hrozba terorizmu. Najkrvavejšie zrážky prebiehajú na hraniciach rozličných civilizácií. Jasne to potvrdzuje rozpad bývalej socialistickej Juhoslávie a občianska vojna na jej území a boje na území bývalého ZSSR.

Ľubovoľný konflikt v spoločnosti je zároveň sociálnym konfliktom. Tým rozumieme najvyšší stupeň rozvoja dialektických rozporov v spoločnosti, ktoré sú charakteristické zosilnením rozporných tendencií a záujmov vo vzťahoch medzi sociálnymi spoločenstvami a indivíduami. Pokiaľ vychádzame z tejto definície, za príznaky sociálneho konfliktu sa dajú označiť: existencia subjektov konfliktu; vysoká úroveň rozporov vo vzťahoch medzi subjektmi; využitie silových prostriedkov pri riešení rozporov.

Na začiatku roka 2003 podľa údajov Center of Defense Information prebiehalo vo svete tridsať veľkých ozbrojených konfliktov. Pričom za veľký sa považuje ozbrojený konflikt, ak bolo zaevidovaných viac ako tisíc mŕtvych vrátane vojenských a civilných obetí. Je to o osem konfliktov menej ako na začiatku roka 2002.

V poslednom čase sa veľmi populárnym stáva názor, že sa postupne končí "monopol" regionálnych konfliktov, ktoré sú skúmané súčasne ako vnútorné (medzi vládou a opozíciou, ktorá je podporovaná zvonku) i medzištátne konflikty so zapojením svetových veľmocí. Modelovým konfliktom súčasnosti sa stáva medzinárodnostný, etnokoncesiálny konflikt, s pomocou ktorého etnické, náboženské, kmeňové alebo lingvistické skupiny realizujú svoje socio-kultúrne hodnoty, čím sa identifikujú samy a identifikujú aj svoje videnie sveta. Ich cieľom však je dosiahnutie moci alebo teritoriálnej autonómie.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       25. 2. 2003
25. 2. 2003 Krize v Radě bezpečnosti
25. 2. 2003 Jak americká diplomacie sama sebe ochromuje Martin D. Brown
25. 2. 2003 Byl Stalin zavražděn, aby nedošlo k třetí světové válce?
25. 2. 2003 Telemost mezi studenty v Bagdádu a ve Virginii Ivana  Bošinová
25. 2. 2003 Zaútočí Česká republika na USA? Petr  Kuča
25. 2. 2003 Demokratický Irák? Co si myslí norský tisk
25. 2. 2003 Historie amerických intervencí v Latinské Americe a v karibské oblasti
25. 2. 2003 Pocta Alexandru Stichovi Jaroslava  Čajová
25. 2. 2003 Zemřel filozof Karel Kosík
24. 2. 2003 DOKUMENT: Návrh rezoluce USA a Británie k problematice Iráku
24. 2. 2003 Rumsfeld byl ve správní radě podniku, který dodal Severní Koreji technologii pro jaderné elektrárny
25. 2. 2003 Kašubové - neznámí známí Vladislav  Knoll
25. 2. 2003 Konfliktná budúcnosť? Viktor  Kovaľov
25. 2. 2003 Konflikty roku 2003 Viktor  Kovaľov
25. 2. 2003 Alternatívou k vojne je politika Lucia  Waldnerová
25. 2. 2003 Bludy skeptického ekológa Eugen  Gindl
25. 2. 2003 Cesta k februáru 1948 Peter  Greguš
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
24. 2. 2003 Turecko, Kurdové, sankce a morální válka proti Iráku
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
24. 2. 2003 Francie a Německo: "Není třeba nové rezoluce OSN"
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech