13. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 11. 2002

Kariérní řád pro učitele - 2. kolo diskuze

V říjnu 2002 jsme předložili k veřejné diskuzi vlastní návrh kariérního řádu. Řada konstruktivních připomínek nás přesvědčila, že to nebyla práce marná. Některé z nich jsme do návrhu zapracovali a nyní ho znovu předkládáme k diskuzi všem učitelům. Je více než jisté, že zavedení kariérního řádu je záležitost čistě politická, protože se tento krok neobejde bez masivního zvýšení rozpočtu školství. To je už 5 let vládní prioritou číslo jedna, a proto očekáváme, že se bude v roce 2004 podílet na HDP minimálně 6 procenty. Nový návrh dává větší prostor zřizovatelům škol a ředitelům, ale zachovává jistoty pro kvalifikované učitele, které by neměli v případě zavedení smluvních platů.

Kariérní řád pedagogických pracovníků

 

Zařazení

Požadavky

Atestace A

Atestace B

Atestace C

Plat

1

 

vychovatel

maturita + pedagogické vzdělání

 

 

 

60% +10% za každou atestaci

2

učitel

státní zkouška z pedagogiky, psychologie a aprobačních předmětů

1. angličtina;
2. další cizí jazyky;
3. počítačová gramotnost;
4. školský management;
5. školské právo;
6. komunikační výchova;
7. pedagogické a psychologické poradenství;
8. lektor pedagogické praxe (studenti, začínající učitelé);
9. evaluace ve vzdělávání (tvorba testů atd.)

 

 

100% +10% za každou atestaci

3

metodik

státní zkouška z pedagogiky, psychologie a aprobačních předmětů + určené atestace

 

1. lektor akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;
2. autor učebních textů;
3. odborná publikační činnost;
4. vyšší titul než magistr

 

100% +10% za každou atestaci

Zařazení

V novém návrhu se neobjevuje ředitel, protože jde spíše o pracovníka řídícího. Ředitelé a jejich zástupci by měli být odměňováni podle tohoto kariérního řádu, pouze pokud by zároveň učili, a to poměrně podle týdenního úvazku. Druhou část platu řídících pracovníků by určoval zřizovatel školy podle vlastního mzdového předpisu. Zřizovatel také musí určit požadavky (včetně akreditací), které musí ředitel splnit, pokud se chce o toto místo ucházet při konkurzu. Všichni stávající pedagogičtí pracovníci budou rozděleni do dvou stupňů. Vychovatel zahrnuje pracovníky ve školních družinách, učitele mateřských škol, vychovatele na internátech a další zaměstnance, od nichž se vyžaduje středoškolské pedagogické vzdělání. Také sem můžeme zařadit pozici asistent učitele, která zatím na českých školách zcela chybí. Stávající nekvalifikovaní učitelé si budou muset doplnit vysokoškolské a pedagogické vzdělání. Pokud to ve stanovené přechodné době nestihnou, budou přeřazeni na místo odpovídající vzdělání vychovatele nebo budou muset ze škol odejít. Metodik stojí na tomto žebříčku nejvýše. Měl by to být zkušený pedagog, který je schopen učit učitele a kvalifikovaně jim pomáhat při práci. Šlo by tedy o autory učebnic, výukových textů atd. Pokud by se chtěl učitel ucházet o místo inspektora, musel by splnit všechny podmínky tohoto zařazení plus další podmínky požadované při konkurzu.

Atestace

Nový systém atestací přinese jistě řadu přechodných problémů. Atestace by měla udělovat speciální střediska (nabízí se využití pedagogických center a vysokých škol). Tato činnost by ale měla být umožněna i soukromým firmám a osobám. K získání atestací A stačí úspěšně absolvovat praktickou zkoušku (viz mezinárodně uznávané zkoušky ECDL, TOEFEL atd.). Získání atestací B bude záležitostí dlouhodobější. Uvedené atestace slouží pouze jako příklady a lze je dále rozšiřovat podle potřeb školství. Proto necháváme otevřenou rubriku atestací C, kam lze například zařadit praktické atestace typu organické využívání moderních metod ve vlastních hodinách, úspěchy v oboru mimo školní prostředí (např. výstavy u učitelů výtvarné výchovy) atd.

Pracovní doba

Doporučujeme změnit týdenní pracovní dobu všech učitelů (ZŠ i SŠ) následujícím způsobem: přímá výuka (20 hodin), dozory a suplovací pohotovosti (5 hodin), vzdělávání (5 hodin). Zbytek je příprava na hodiny, oprava písemných prací atd. Výuka nad tento rámec by byla považována za přesčas. Dovolená by měla zhruba odpovídat délce všech prázdnin.

Plat

Základní plat kvalifikovaného učitele by měl odpovídat průměrné mzdě v zemi. Navrhujeme 15.000 korun. Za každou ze získaných atestací by učitel dostal 10% navíc. Kromě tohoto nárokového platu podle vzdělání, by celkovou mzdu tvořily ještě nárokové složky, které by určoval zřizovatel vnitřním mzdovým předpisem a udílel ředitel školy. Příkladem těchto složek může být vedení školní knihovny, pořádání soutěží, třídnictví, příprava žáků na přijímací zkoušky a k maturitě, zvýšené nároky na výuku předmětu, exkurze atd. Doporučujeme určovat výši těchto peněz podle délky času stráveného se studenty navíc nebo podle počtu studentů. Nenároková složka platu by byla pouze jedna - kvalita (výsledky) pedagogické práce. Byla by v kompetenci ředitele školy. Při takové podobě odměňování učitelů se nabízí financovat základní plat ze státního rozpočtu, nárokové složky z fondů zřizovatele a nenárokové ze školného, dalších příjmů školy a fondů zřizovatele. Školné je ovšem pro současnou vládu tabu a raději špatně zaplatí pedagogy, než aby jeho vybírání umožnila na všech základních nebo alespoň střeních školách.

Platnost

Zavedení kariérního řádu se neobejde bez přechodné doby jednoho až pěti let, kdy si budou muset stávající nekvalifikovaní učitelé doplnit pedagogické nebo dokonce i vysokoškolské vzdělání. V této podobě by mohl platit nejen na "státních" školách, ale také na všech školách soukromých.

                 
Obsah vydání       13. 11. 2002
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989
13. 11. 2002 Hladomor v Etiopii má být horší než v roce 1984. Z krize vzniká katastrofa
12. 11. 2002 Irák a Etiopie Petr  Vařeka
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
13. 11. 2002 Štětina, dvě Epicentra a chyba Jana Čulíka
13. 11. 2002 Iráčtí "poslanci" doporučili Saddámovi, aby odmítl rezoluci OSN
13. 11. 2002 Británie: šíří se podvodné reklamy prostřednictvím esemesek
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Anketa na semináři v Českém Krumlově: Perspektivy veřejné služby
13. 11. 2002 Kariérní řád pro učitele - 2. kolo diskuze Radek  Sárközi
12. 11. 2002 Mečiarovci Čechom : Treba aj vám prezidenta ? Lubomír  Sedláčik
12. 11. 2002 Amadeus: The Director's Cut Jan  Čulík
12. 11. 2002 George Bush připravuje plány na invazi 200 000 vojáků do Iráku
12. 11. 2002 "Bushovo vítězství je hlasem rozhněvané Ameriky"
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
12. 11. 2002 Asistenti socialistických utopií ? Tomáš  Jarmara
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 11. 2002 Ne mým jménem!   
13. 11. 2002 Štětina, dvě Epicentra a chyba Jana Čulíka   
13. 11. 2002 Kariérní řád pro učitele - 2. kolo diskuze Radek  Sárközi
13. 11. 2002 Hladomor v Etiopii má být horší než v roce 1984. Z krize vzniká katastrofa   
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
12. 11. 2002 Amadeus: The Director's Cut Jan  Čulík
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 První "rudé" statutární město Jaroslav  Hlaváček
11. 11. 2002 Tak nám nastala kalamita... Dušan  Mrázek
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
11. 11. 2002 Mediální víkend: Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji pořád to samé. Josef  Trnka
11. 11. 2002 Fraška kolem královské rodiny v Británii pokračuje! Jan  Čulík
11. 11. 2002 Britská televize: "Američané nezabránili masakrům tisíců vojáků z Talibánu"   
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík