25. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 9. 2002

Zoo ve Dvoře Králové a zvířata ve dražbě a na odstřel?

Vážení přátelé,

rád bych vás upozornil na export zvířat do Jihoafrické republiky, který provádí zoo ve Dvoře Králové.

Jako veterinář, který žije v Kapském Městě a pracuje v jihoafrických přírodních rezervacích jsem svědkem přepravy těchto zvířat po více let a začínám být znepokojen nedávným vývojem, který, jak si myslím, vás bude zajímat. (The original of this letter in English follows, see below)

Dopis zasíláme ředitelce Holečkové ze ZOO ve Dvoře Králové k vyjádření.

Zoo ve Dvoře Králové spolupracuje s několika institucemi zde v Jihoafrické republice. Poskytla nejprve desítky buvolů afrických (Syncerus caffer caffer) pro rezervaci v Sante Sana a nedávno obchodováním s panem Englezakisem. Rodina Englezakisových vlastní velké množství pozemků v Severozápadní provincii nedaleko Sun City (to je letovisko a středisko, kde jsou kasina), vlastní farmy a ranče (Thabana Safari Lodge, Oasis Ostrich Farm a další) a hodně se na dražbách zabývá obchodem se zvířaty.

Kromě zvířat, které Englezakis už koupil z Dvora Králové má přijít sem do Jihoafrické republiky v nadcházejících týdnech nová dodávka, jak mě informovali kolegové veterináři na ministerstvu životního prostředí. Nejvíce překvapující je, že součástí transportu bude několik antilop pralesních, bongo, její východní forma(Tragelaphus strepsiceros isaaci), což jsou zvířata, která žijí v Keni. V Jihoafrické republice nežijí žádné tyto antilopy, a tak je velmi pochybné, zda je účelem dopravy těchto zvířat péče o divokou faunu. Nejpravděpodobněji budou prodány lovcům.

Zdroje jako Naboom Game Services informují, že pan Mike Englezakis se často podílí na velkých dražbách divokých zvířat, při poslední dražbě dne 9. srpna 2002 prodal 294 zvířat za více než 200 000 amerických dolarů. Nemám pochybnosti o tom, že zvířata, která nyní prodává Dvůr Králové, budou mít stejný osud.

Jsem hluboce přesvědčen, že veřejnost v České republice si bude přát, aby byla seznámena s těmito skutečnostmi, vzhledem k tomu,že zvířata, která jsou chována v zoo ve Dvoře Králové jsou společně sdíleným bohatství vašeho národa. Zoo ve Dvoře Králové je proslavená tím, že se tam rodí afričtí kopytníci (je známá dokonce i zde v Africe!) a její činnost je skutečně výborná, pokud se týká péče o divokou faunu.

Tentokrát, obávám se, jde o transakci, která vážně narušuje etiku. Jistě se mnou budete souhlasit, že zoologické zahrady jako Dvůr Králové neexistují proto, aby poskytovaly zvířata pro dražby a pro lovce!

Rád vám poskytnu další podrobnosti, pokud shledáváte toto téma zajímavým.

S pozdravem

Dr. Jeremy Adams

Kapské Město

Jihoafrická republika


Dear Sir, Dear Madam,

I would like to draw your attention to the exports of animals to South Africa carried out by Dvur Kralove ZOO in the Czech Republic.

As a veterinarian living in Cape Town and working in South African national parks I have been observing the transfers for more years and am becoming worried by recent development which I believe will interest you:

The ZOO in Dvur Kralove has been co-operating with several institutions here in the Republic of South Africa, first by providing tens of Cape Buffalos (Syncerus caffer caffer) for Sante Sana reserve, and recently by trading with Mr. Englezakis. The Englezakis family owns much land in the North West Province near Sun City (a holiday resort and casino center), has farms and ranches (Thabana Safari Lodge, Oasis Ostrich Farm and others) and does a lot of animal trade at auctions.

In addition to all the animals that Englezakis has already bought from Dvur Kralove, there is a new shipment to arrive here in South Africa in the coming weeks, I was informed by my colleague veterinarians at the ministry of environment. The most surprising is that the transport shall include several EASTERN BONGO ANTELOPES (Tragelaphus strepsiceros isaaci), animals living in Kenya. No Bongo Antelopes are indigenous to South Africa so it is VERY doubtful that these transported animals will serve for the purposes of wildlife conservation. Most probably they will be sold to hunters.

Sources like Naboom Game Services inform that Mr. Mike Englezakis frequently participates in large auctions of wild animals; in the recent one on August 9th 2002, he sold 294 animals for over 200 000 USD. I have no doubt that the animals which Dvur Kralove is selling now will share the same fate.

I am deeply convinced that the public in the Czech Republic would like to know these facts, as the animals kept at the ZOO are a common treasure of your nation. Dvur Kralove ZOO has been famous for their breeding of African hoofed animals (they are known even here in Africa!) and their activities are really tremendous, as long as they are connected to wildlife conservation. This time I fear it is a transaction that seriously violates the ethics. You will certainly agree with me that ZOOs like the one in Dvur Kralove don't exist to provide animals for auctions and hunters!

I am ready to provide you with more details if only you find this topic interesting.

Faithfully yours,

Dr. Jeremy Adams

Cape Town, South Africa

                 
Obsah vydání       25. 9. 2002
25. 9. 2002 Robert Fisk: Půl milionu bezdůvodně usmrcených dětí
25. 9. 2002 "Irák dále vyvíjí zbraně hromadného ničení"
25. 9. 2002 Okamžitá reakce: kritiky britská vládní zpráva o Iráku nepřesvědčila
24. 9. 2002 Irák: "Blair ve sněmovně nepřesvědčil"
25. 9. 2002 Proč Němci hlasovali pro "rozloučení s Amerikou"
25. 9. 2002 Zoo ve Dvoře Králové a zvířata ve dražbě a na odstřel? Jeremy  Adams
25. 9. 2002 Firma Tropic v Hukvaldech na Frýdeckomístecku týrá zvířata Daniela  Pilařová
25. 9. 2002 Téměř profesionální krádež Topí  Pigula
25. 9. 2002 Základy managementu Petr  Sládeček
25. 9. 2002 Kolumbie: Násilí proti protestům drobných farmářů v regionu Cauca
24. 9. 2002 Terč: Bagdád
25. 9. 2002 Není náhodou kandidatura Evžena Tošenovského do čela ODS jen předvolební blamáží? Michal  Kubíček
23. 9. 2002 Je možno poznat z obličeje, že člověk lže?
23. 9. 2002 Řešení konfliktů je vysoce kreativní záležitost