23. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 7. 2002

CET 21 poukázala za Železného CME prvních devět milionů dolarů

London/Amsterdam/Praha 22. července 2002 - Společnost Central European Media Enterprises (CME) potvrdila, že od bankovního domu eBanka obdržela avízo o převodu částky téměř devíti milionů dolarů na účet CME. Plátcem je společnost CET 21, kterou nyní zřejmě ovládá PPF. Podle dopisu eBanky z 19. července 2002 byla platba provedena na žádost jejího klienta společnosti CET 21. Účel platby: "vypořádání podílu PhDr. Železného v CET 21, s.r.o., dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1." Provedení platby potvrdila písemně i společnost CET 21 svým dopisem z 20. července 2002. Železného dluh vůči CME se tak po zaplacení sníží z více než 28,8 na přibližně 19,8 milionů dolarů. - Toto je zpráva společnosti CME, z níž zřejmě vyplývá, že se kriminální chování Vladimíra Železného stalo pro společnost CET 21 nepřijatelným a že se CET 21 nyní nejen snaží proto Železného zbavit, avšak i uhradit za něho jeho dluhy.

Současně přestává být Železný podílníkem ve společnosti CET 21. Železný byl povinen provést plnou úhradu částky 27,1 milionů dolarů již v únoru 2001. Platbě se snažil vyhnout tím, že se nezákonně pokusil převést svá aktiva na své nejbližší spolupracovníky.

"Doufám, že CET 21 stejným způsobem vypořádá i své ostatní závazky vůči CME/ČNTS," řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. Společnost CET 21 v současné době dluží CME dalších pět milionů dolarů za dodávku některých televizních programů. CET 21 je rovněž žalovanou stranou v řadě soudních sporů vyvolaných CME/ČNTS včetně neoprávněného odstoupení od exkluzivní servisní smlouvy mezi ČNTS a CET 21.

Podle Freda Klinkhammera by měl český stát v souladu s rozhodnutím amsterodamského arbitrážního tribunálu na Vladimíru Železném za využití veškerých právních prostředků neprodleně vymoci zbývajících přibližně 19,8 milionů dolarů.

Stockholmský arbitrážní tribunál zahájí 2. září 2002 jedenáctidenní slyšení, v jehož průběhu bude stanovena výše náhrady škody, kterou společnost CME obdrží od České republiky. CME požaduje částku 526,9 milionů dolarů plus úrok ve výši 12 procent p.a. od roku 1999.

Amsterodamský arbitrážní nález z 9. února 2001 potvrdil, že Vladimír Železný porušil Smlouvu o prodeji podílu z 11. srpna 1997, kterou uzavřel se CME. V souladu se smluvními podmínkami nařídil arbitrážní tribunál Vladimíru Železnému, aby CME zaplatil 23,35 milionů dolarů plus úroky. Částka, která byla splatná okamžitě, činila v té době 27,1 milionů dolarů. Pro případ nezaplacení uvalil arbitrážní tribunál na Železného úrok ve výši 3 200 dolarů za den. Ač Železný slíbil, že zaplatí během pěti až sedmi týdnů, rozhodl se rozhodnutí arbitrážního tribunálu nerespektovat a dosud nezaplatil. Výkon arbitrážního rozhodnutí proti Železnému pak musela společnost CME vymáhat soudní cestou v několika zemích.

                 
Obsah vydání       23. 7. 2002
23. 7. 2002 Obžaloba belgické justice aneb "222 dní rukojmími Jeho Výsosti belgického krále" František  Roček
23. 7. 2002 Ohrožuje Sabina Slonková medializací soudní projednání svého "případu"?
23. 7. 2002 Squatteři bivakují, radní budou zasedat Štěpán  Kotrba
22. 7. 2002 Šafránka měla být porodním domem "U čápa a vrány" Štěpán  Kotrba
23. 7. 2002 Kritizuješ nebohé zaměstnance? Táhni si to vyzkoušet sám! Ale proč? Daniela  Pilařová
23. 7. 2002 Cigareta a děti Martin  Škapík
23. 7. 2002 Zelenkův Rok ďábla: Vynikající Nohavica, slabý film Jan  Čulík
23. 7. 2002 CET 21 poukázala za Železného CME prvních devět milionů dolarů
22. 7. 2002 Čte britská veřejnost bulvární tisk jako comics?
22. 7. 2002 Ako v rozprávke Tisíc a jedna noc: Paul Lendvai a Tisíc let maďarského národa Daniel  Krajcer
22. 7. 2002 Aktívne ženy kontra Dimukratična gromada Lubomír  Sedláčik
22. 7. 2002 Okurková sezona vrcholí: "Státní úředník chtěl zabít novinářku" Jan  Čulík
23. 7. 2002 Březina: Až neuvěřitelná sebekritika Štěpán  Kotrba
22. 7. 2002 Proč je lepší žít v Praze než v USA: Česká společnost není agresivní Jan  Čulík
22. 7. 2002 Jak dnes žijí ženy v Afghánistánu? Drsně
22. 7. 2002 Volby 2002: Konflikt představ. Tušení stínů. Jiří  Svoboda
22. 7. 2002 Navrátilová potvrdila své kritické výroky o USA v americké televizi
22. 7. 2002 New York, teror a sex
22. 7. 2002 Restituce: Státy se hádají o válečnou uměleckou kořist. Kongres vyslechl "hrůzné příběhy"
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
22. 7. 2002 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů