7. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2002

Na některé občany platí jen buldozer?

Všetkými slovenskými médiami prebehla správa, ako v presnom geografickom streda mesta Košice, vzniká na hrôzu okolia, ghetto z narýchlo postavených chatrčí. Ich obyvatelia vôbec netajili, že o byty prišli napr. ich prehrou v hazardných hrách, predajom úžerníkom, či iným nezákonným spôsobom z vlastnej viny. Komentátori boli skeptickí, či sa miestne orgány rozhýbu ku nejakej akcii. Košická radnica ale tentoraz prekvapila. Ako odôvodňuje príchod buldozérov a polície na miesto, sa dočítame vo vyhlásení magistrátu.

Stanovisko Mesta Košice k riešeniu stavu v okolí Zvončekovej ulice

"V tzv. asanačnom pásme v okolí ulíc Zvončeková, Ungárova, Brečtanová, Fialková, Stokrásková, Robotnícka, Blatná sa v ostatných týždňoch neoprávnene usadilo niekoľko prevažne rómskych rodín. O katastrofálnej hygienickej situácii informovali takmer všetky slovenské médiá, so sťažnosťami na podstatné zhoršenie životných podmienok prišli obyvatelia okolitých domov, ktorí si riadne plnia všetky občianskej povinnosti. Po konzultáciách so starostom Mestskej časti Západ, hygienikmi, políciou a prokuratúrou začalo mesto riešiť situáciu odstránením nepovolenej skládky z vlastného pozemku. Nepovolená skládka bola odstránená v ranných hodinách 4. mája 2002.

Na základe analýzy problému boli konštatované tieto zistenia:

Skupina osôb v rozpore s § 18, ods. 3, písm. a) a § 39, ods. 5 písm. e) zák. č. 223/2001 Zz. založila a rozširuje nepovolenú skládku tým, že ukladá odpad na iné miesto, ako je určené. Skládka vznikla na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice. Osoby sa tým dopustili priestupku podľa § 47, ods. 1, písm. h) zákona 372/1990 Zb. v platnom znení.

V danom teritóriu dochádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia, pretože došlo k zjavnému zhoršeniu životného prostredia.

Na nepovolenej skládke sa neoprávnene zdržujú skupiny osôb, ktoré svojou činnosťou vytvárajú a rozširujú nepovolenú skládku. Ich konanie je možné hodnotiť ako priestupok podľa § 47, ods. 1, písm. g) zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení, pretože neoprávnene zabrali verejné priestranstvo.

Pretože sa v skupinách osôb, ktoré neoprávnene zabrali verejné priestranstvo, založili a rozširujú nepovolenú skládku na pozemkoch vo vlastníctve mesta, nachádzajú aj maloleté osoby, je zjavné, že dochádza k ohrozeniu výchovy a vzdelávania maloletých. Najmä tým, že ich rodičia alebo zákonní zástupcovia neprihlásili na povinnú školskú dochádzku a zanedbávajú starostlivosť o povinnú školskú dochádzku. Ich konanie napĺňa skutkovú podstatu priestupku podľa § 31, ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení. Sociálne odbory by mali skúmať, či tu nedochádza k ohrozeniu detí do takej miery, že by bolo potrebné iniciovať konanie k mimorodinnej výchove.

Na základe tejto analýzy bolo navrhnuté riešenie problému, ktoré vychádza z toho, že Mesto Košice, ako vlastník pozemku, je oprávnené vykonať opatrenie na obnovenie právneho vzťahu. Takýmto opatrením je odstránenie nepovolenej skládky z vlastného pozemku. S tým súvisí dokumentácia činov, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu priestupkov. Ďalším následným riešením je utvorenie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života, ochrana životného prostredia v lokalitách, ktoré sú napádané a devastované skupinami osôb. Ďalšou úlohou je zabezpečiť verejný poriadok pri vyprátavaní nepovolenej skládky a obnovenie verejného poriadku, vrátane zásad občianskeho spolunažívania v lokalite okolo Zvončekovej ulice v Košiciach.

Oprávnenia mesta Košice na realizáciu uvedených opatrení vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, konkrétne z § 4, ods. 3, písm.: a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce,
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života, chráni životné prostredie, m) zabezpečuje verejný poriadok v obci.
V § 8, ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení sa uvádza, že "majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila". V danom prípade sa nejedná o užívanie verejných priestranstiev obvyklým spôsobom.

Mesto Košice písomne upozornilo neoprávnene bývajúcich občanov, aby opustili lokalitu v tzv. asanačnom pásme. Deň pre odstránením nepovolenej skládky prevzalo 25 rodín výzvu, aby opustili chatrče. To, že výzve porozumeli, potvrdili svojimi podpismi. Pre osoby, ktoré majú trvalé bydlisko mimo Košíc, bol v sobotu ráno pripravený autobus, aby ich dopravil na miesta, ktoré sú podľa občianskych preukazov ich trvalými bydliskami. Túto možnosť nevyužili. Občania, ktorí majú trvalé bydlisko na Luniku IX v Košiciach, požiadali o dopravu pripraveným autobusom. Všetci sa v miestach trvalého bydliska pravidelne prihlasovali v súvislosti s preberaním dávok sociálnej pomoci.

Nepovolená skládka bola za pomoci techniky odstránená. V najbližších dňoch bude priestor vyčistený, splanírovaný a revitalizovaný. Následne budú tento priestor, ale aj ďalšie možné táboriská, monitorovať príslušníci Mestskej polície, aby boli akékoľvek snahy na ich obnovenie zastavené v zárodku.

V súvislosti s odstránením nepovolenej skládky treba upozorniť, že problém, ktorý sme museli riešiť, nie je len problémom Košíc, ale celého Slovenska, zvlášť v jeho východnej časti. Vytváranie nepovolených skládok nie je na území Košíc ojediné. V posledných dvoch - troch dňoch boli odstránené vznikajúce zárodky táborov v rozostavanom Kongresovom centre na Námestí osloboditeľov, pri plote fakultnej nemocnice a na starom židovskom cintoríne. Ak si uvedomíme objektívnu pravdu, že pri neprispôsobivej časti tohto obyvateľstva je tendencia neustále rastúceho počtu, stáva sa riešenie podobných situácií veľmi vážnym problémom. Nie je v silách žiadnej obce ani mesta, aby ho vyriešila vlastnými silami. Do riešenia musí vstúpiť premysleným systémovým opatrením štát. Len uhradenie dlhov za vodu, teplo a elektrinu na košickom sídlisku Lunik IX stálo mesto Košice vlani 17 miliónov korún."

                 
Obsah vydání       7. 5. 2002
8. 5. 2002 Nic o historii majetkových změn českých regionálních deníků se nedovíme? Jan  Čulík
7. 5. 2002 Nový premiér: Jean-Pierre Raffarin Josef  Brož
7. 5. 2002 Francouzské prezidentské volby: Chirac 81,55%, Le Pen 18,45% Josef  Brož
7. 5. 2002 "Zvítězí-li ve volbách ODS, bude pro ni obtížné sestavit vládu bez Cibulkova Pravého bloku" Zdeněk  Jemelík
7. 5. 2002 Spor mezi spolupracovníky Britských listů Jan  Čulík
5. 5. 2002 Jdu-li volit, stávám se spoluviníkem krachu této civilizace Eugen  Haičman
7. 5. 2002 Dzurindu chcel dav lynčovať, jeho úradníci cenzurovať Lubomír  Sedláčik
7. 5. 2002 Na některé občany platí jen buldozer? Lubomír  Sedláčik
8. 5. 2002 Pokus o ukončení anarchie mezi redaktory :) Jan  Čulík
7. 5. 2002 Spor o redakční praxi Britských listů Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt
6. 5. 2002 Velká Británie: konzervativní stínová ministryně zbavena funkce za rasistický vtip
6. 5. 2002 Byrokratických orgií se bojím víc než části komunistů Jaroslav  Sever
6. 5. 2002 Sólo pro milovaného vůdce a 41 tisíc statistů Jan  Paul
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Pomozte nám zmapovat historii českého tisku od r. 1989 Daniela  Pilařová
6. 5. 2002 Vážení zaměstnanci a majitelé českých novin!
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Tomáš  Pecina, Jiří  Faltus
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů