9. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 10. 2001

Historická studie o souvislostech s dneškem

Kartágo musí být zničeno

Jak nás historie už naučila, Roma locuta, causa finita (Řím rozhodl a tím diskuse končí). Toto latinské úsloví, které přisuzovalo právo a rozhodování římským vládcům moci skoncovat naráz s jejími problémy, se stalo známým po válkách proti Kartágu, tři století před Kristem. Byl to nejvýmluvnější příklad toho, co se může stát, když se světová mocnost rozhodne smést svého nepřítele z mapy. Mocnost jako Spojené státy mají moc, rozlohu a výjimečné vlastnosti sotva srovnatelné se starověkým Římem.

Až dodnes se nikomu nepodařilo přesně určit, kde se nacházelo Kartágo. A to bylo "Sovětským svazem" Římanů. Námořní, bohatá a hrdá mocnost, která vycházela z oblasti současného Tuniska, aby ruku v ruce soupeřila s Římem o ovládnutí západního Středomoří. Kartágo se opíralo o udivující válečnou mašinérii s rozsáhlou námořní převahou.

Jeho vojskům se podařilo zabrat jih Apeninského poloostrova a část Španělska bohatého na kovy. Pod vedením legendárního Hanibala, s 46 tisíci mužů a 37 slony, kteří měly fungovat jako bojové tanky, kartáginské vojsko se rozhodlo postavit nepříteli na jeho území a vtrhnout do Itálie ze severu. Římané odpověděli vysláním vojáků přímo do srdce nepřítele, Kartága, což přinutilo Hanibala vrátit se do Afriky a pokusit se posílit jeho obranu. Ale již bylo pozdě. Oslabeni se Kartaginci vzdali a požádali o mír roku 201 před Kristem. Hanibal spáchal sebevraždu.

Mocenské centrum v Římě tíhlo k tomu pokládat válku za skončenou. Avšak v senátu během téměř dvou desetiletím vlivný senátor Kato končil své projevy, ať byla projednávaná jakákoli věc, stejnou větou: "...a také mám za to, že Kartágo musí být zničeno". Kato byl druhem stoupence demokratického svazu té doby, který obhajoval velmi hlučně znovunastolení starých zvyků (deportoval básníka Ovidia za erotické verše, které psal).

Katovy výlevy se nakonec ujaly. V roce 146 před Kristem, se Impérium pohnulo ke konečnému úderu: opulentní Kartágo, klenot Tuniského zálivu, které dosáhlo pojmout více duší než římské hradby, jednoduše zmizelo. Bylo zapáleno, jeho popel rozorán se solí házenou do brázd, aby se tam nikdy víc nic nezrodilo. Z těch, co přežili, udělali otroky.

Po této razii se Impérium upevnilo na 400 let Pax Romana, ve skutečnosti mírem vyhroceným neustálými pohraničními boji. Byla to léta, v kterých se Řím snažil vnášet rozbroje mezi své porobené, s cirkem gladiátorů a trochou chleba, s darováním obilí. Jeho diplomacie se specializovala na rozdělování k vládnutí, straníce nesvárům a nepřátelským svazkům, podobně, jak je zřejmé, současnému přání Spojených států mezinárodní koalicí.

Planeta, která může vzniknout z války nového impéria má málo, ale již viditelných, určených obrysů. Kolapsem komunistických režimů, bez spektra nepřítele, k jeho rozrušení, vedly Spojené státy křížovou výpravu za takzvaný "minimální stát" a hlásaly širokou a náboženskou svobodu pro trhy. Ironicky teď je to vlastní Amerika, která otevírá kohouty a vylévá peníze k znovu oživení své otřesené ekonomiky. Tudíž začíná nová fáze státního intervencionismu a intervencionismu započatého právě tvrdou rukou, kterou republikáni nabízejí, když se vrhají do podnikání akcí tohoto typu.

Územní "Spojené národy", které od 19. století byly základními jednotkami politiky, dostaly také ránu. Svírány v globalizovaném prostředí výhodnějším pro mnohanárodní giganty a nadnárodní instituce, tyto Národy se zdály již určeny kontrolovat stále menší část svých zájmů. Současná tendence nevyhnutelně internacionalizovaných hranic, s naléhavostí boje proti teroru, bude znamenat pro nás novou ránu.

Nikdy v západní historii nebyla dvě místa tak osamoceně nejsilnější než ostatní - jako Řím a Spojené státy. Platnost těchto dvou mocností má také podobné základy, na které mají historici ve zvyku poukazovat: koncepce občanství, kompenzace a protiváhy k vyhnutí se absolutismu výkonné moci, schopnost učit se od nepřítele a rychle přijímat novinky, předurčení šířit do všech koutů svých dominií zvláštní vidění světa - way of life.

Obě impéria se vždy svým způsobem snažila zorganizovat dobytá území k zabezpečení převahy. Řím přinášel technologii akvaduktů a stavby silnic národům, které měly minimální pojetí o tom (tak jako Angličané), co to je. Rozšiřoval práva občanství, částečná či plná, připojeným oblastem. Existovaly dokonce neřímské dynastie, které se bily o moc, i když otroctví, které nebylo chápáno jako urážka humanismu, zvítězilo. Ale Amerika je již místem, které vytvořilo v praxi pojmy občanství a občanských svobod, které jsou dnes uznávány.

Podíváme-li se na oba případy, pochopíme, že tyto základy civilizace byly produktem myšlení, nikoli vůle. Soubor práv, které dnes chápeme jako "přirozená" byl budován po staletí uvědomováním si lidskou inteligencí. A je to toto dílo, které nyní je odsuzováno, když Spojené státy balí balík proti teroru, který pro zvýšení bezpečnosti svých občanů, může ohrozit svobody dosažené prací mnoha generací.

Zvenčí mimo hranice Spojených států soudit zdraví a sílu občanských svobod je téměř vždy skutkem předpokladu. Konečně hodnoty, které vyvstaly z osvícenství v 18.století až teď získaly definitivní obrysy americkou ústavou.

Váleční jestřábi jsou rozvztekleni v těchto hodinách a každý lítostivý projev sekretáře spravedlnosti, Johna Ashcrofta, se může jevit další cihličkou k vybudování policejního státu. Nicméně křížovým bodem k určení toho, existuje-li pokrok v občanských svobodách, nebo alespoň chápající autoritářský povzdech jako odpověď na teroristický útok, je oddělení mocí - základní proces potvrzení republiky.

Republikánský Řím, který předcházel období císařů, bral své ohledy na oslabení výkonné moci. Měl, například, dva vládnoucí konzuly, jeden pocházející z aristokracie senátu a druhý z lidu, se současným jednoročním mandátem bez práva na znovuzvolení. Prvním znovuzvoleným byl strýc Julia Césara, Cauius Marius, v roce 107 před Kristem. Zalíbilo se mu to tak, že si dal ještě šestkrát přídavek.

Dokonce odečteme-li vznětlivý či ukvapený tón prvních reakcí, právní blesková Ashcroftova reakce ve Spojených státech obsahuje rysy, které mají obě protistrany, což zaručuje oddělení mocí. Mnohé z nich musejí být klasifikovány více jako porušení než potlačení klasických svobod. To je případ zvýšení pozornosti na letištích - nikdo nikdy příliš nepřemýšlel o tom dát k posouzení mezinárodním soudům brutální postupy odbavování v Izraeli prováděné příslušníky domobrany. Je také obtížné najít negativní body v možnostech jako skoncování s daňovými ráji, oběhem neznámých peněz či tajných kont v mezinárodním finančním systému. Posílání do vězení tíhnou k tomu stát se celosvětovými v jakékoli době. Je nepravděpodobné, aby svět přijímal dnes situace jako ty, ke kterým docházelo v Evropě v nedávné minulosti, ve které rudé brigády, které sužovaly Itálii, využívaly publicitu a známou adresu v Paříži.

Avšak, když se mluví o deportaci zákonných přistěhovalců bez silných důkazů, dáváme se na cestu, která se líbí byrokratům z exekutivy s nezvratnou mocí. Během druhé světové války koncentrační tábory pro potomky Japonců (občany japonského původu) ve Spojených státech byly schváleny Nejvyšším soudem, jehož významní současní představitelé tvořili nadšené publikum, když vystoupil s projevem prezident Bush v americkém kongresu dne 20.září. Dnes ani případná dočasnost opatření by nebyla schopna zmenšit situaci tohoto typu, neboť válka proti teroru je věcí s trváním na 20 let.

Jiná ustanovení ještě vytvoří hodně polemik a je riskantním předvídat, kolik takových se sveze hrdlem amerického lidu. Zařízení k telefonnímu odposlechu, federální agenti špehující osobní údaje a sbírající dokonce vzorky DNA podezřelých, sledování internetu, - to jsou složité scény k představení v těch krajinách, dokonce vezmeme-li v úvahu velikost provedeného poškození v hlavě toho, který utrpěl invazí rozptýlenou po jeho území neznámými nepřáteli.

"Mnoho návrhů jde za nezbytné moci k bojování s terorismem", říká Gregory Nojeim, ředitel Amerického svazu pro občanské svobody, jednoho z více jak 150 nevládních organizací, které podepsaly společnou dohodu požadující umírněnost kongresu. Novinami v zemi proběhly články ve stejném tónu, ale vůbec ne srovnatelné, to je jasné z věty jednoho z "otců vlasti", Benjamina Franklina, který varoval: " Ti, kteří potřebují upustit od základní svobody k získání trocha dočasné bezpečnosti, nezasluhují svobodu ani bezpečnost".

Problémem je, že imperiální vlády mají, kromě vzteku, naspěch. Spojené státy vědí, že nemohou opakovat stejnou historickou chybu Římana Marka Crassa, který z nadřazenosti opovrhoval "útokem příliš slabého" (jak se určitým způsobem Američanům stalo v prvním teroristickém atentátu na Světové obchodní středisko v roce 1993).

Crassus, jako pravděpodobně každý Říman té doby, nebyl schopen brát vážně povstání otroků, které začalo v roce 73 před Kristem poblíž hory Vesuv. Otroci byli pokládáni za druh velkých dětí, duše bez samostatnosti a síly k tomu, aby se stali účinnými nepřáteli velké mocnosti. Stejně tak na jihu Spojených států, dokonce před málo lety, byli černoši ještě nazýváni chlapci - Římané oslovovali své otroky, včetně těch nejstarších, "kluku" nebo "chlapče". Arogancí Crassus neposlal víc než jednu centurii do oblasti Neapole, aby bojovala s povstalci. Těch 100 mužů skončilo zabito meči mužů Spartaka, bývalého pastýře a vojáka, narozeného v Trácii, který uprchnul s několika málo druhy z gladiátorské školy.

Když později po letech si Řím konečně uvědomil velikost problému, musel čelit vojsku 60 tisíc uprchlých otroků nejrůznějších národností, kteří ve velkých skupinách útočili. Bylo zapotřebí spojit celých deset legií, některé přišly povolané ze Španělska, k vyřešení této vojenské síly. Přežilo pouze 6 tisíc Spartakových povstalců. Ale jen několik dní: všichni byli ukřižováni v nekonečné a ponuré řadě podél Via Appia.

                 
Obsah vydání       9. 10. 2001
9. 10. 2001 Americké letecké údery proti Afghánistánu usmrtily 4 pracovníky OSN
8. 10. 2001 Jak je snadné býti hrdinou Štěpán  Kotrba
9. 10. 2001 Nesmí vzniknout válka mezi Západem a islámem
9. 10. 2001 Humanitární organizace odmítají spojování pomoci pro Afghánistán s bombardováním
8. 10. 2001 Klepetko a Vochomůrka Filip  Rožánek
8. 10. 2001 Když Západ pronásleduje bin Ladena, proč není ve vězení Ariel Šaron?
8. 10. 2001 Jak reagoval americký tisk
8. 10. 2001 Vojenské údery proti Afghánistánu mají trvat "řadu dní nebo i déle"
9. 10. 2001 Afghánistán - země uvězněná v horách svých tradic Fabiano  Golgo
9. 10. 2001 Kartágo musí být zničeno Fabiano  Golgo
8. 10. 2001 Americké letecké údery rozdělily svět
8. 10. 2001 Pokrytí teroru Gore  Vidal
7. 10. 2001 Držte hubu, Čulíku II. Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
8. 10. 2001 Kdy se zbavíme švejkoviny? Jan  Čulík
6. 10. 2001 Majid Majed má opět problémy s cizineckou policií Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina
4. 10. 2001 Programový dokument: Osud lidstva a pokrok je nerozlučně spjat s osudem planety
11. 10. 2001 Jak se dostat ke starším vydáním Tomáš  Pecina
5. 10. 2001 Co udělat, pokud nemáte v těchto nových BL české háčky a čárky Jan  Čulík
8. 10. 2001 Jak vycházejí Britské listy e-mailem Tomáš  Pecina