Jaroslav Vacek

14. 3. 2016 / Antonín Líman


V našem ročníku 1961–1966 byla celá řada výjimečně nadaných lidí, například básník a překladatel Zdeněk Hron, básník Pavel Šrut, esejista a spisovatel Josef Kroutvor, textař Zdeněk Rytíř, estetička Vlasta Čiháková, linguista Miloš Vávra, afrikanista Láďa Venyš a jiní. O ročník výš byl Martin Hilský, s kterým jsme se zúčastňovali studentských vědeckých konferencí.

Ve stejném ročníku byl i indolog Jaroslav Vacek, který se stal čestným pokračovatelem tradice velkých českých indologů jako Vincenc Lesný, Ivo Fišer a Dušan Zbavitel. Profesor Vacek si ke svému oboru přibral ještě mongolistiku, napsal řadu učebnic, mnoho odborných studií a vychoval vynikající mongolisty, kteří vyučují mongolistiku na UK a úspěšně rozvíjejí výuku i výzkum v tomto oboru. Někteří jeho žáci působí v diplomatických stycích a v jiných oblastech styků s Mongolskem. V roce 2010 předal mongolský velvyslanec prof. Vackovi státní vyznamenání Mongolské republiky, medaili Nairamdal (Přátelství). Medaili udělil prof. Vackovi prezident Mongolské republiky Cahiagiin Elbegdordž výnosem ze dne 6.4.2010 za výsledky badatelské a pedagogické práce v oblasti mongolistiky, kterými přispěl k rozvoji styků s Mongolskou republikou.

Během svého nedávného studijního pobytu v Indii Jaroslav Vacek nešťastně upadl, a zranil si vážně hlavu. V posledních týdnech byl neustále na Jednotce intensivní péče a vědomí zatím nenabyl. Po delší tahanici s pojišťovnou byl konečně převezen do Prahy a svěřen do péče svého dlouholetého přítele, dr. Koukolíka. Kdyby příslušné orgány opravdu uvážily, kdo to je Jaroslav Vacek, musel by pro něj letět presidentský speciál.

O tomhle všem se český tisk nezmínil ani slovem a já se chci v této souvislosti zeptat urgentní otázku:

Jak je to proboha v civilizované zemi možné? Nic proti záplavě článků o nemoci Karl Gotta, je to miláček národa a zaslouží si to. Zaslouží si ale muž formátu profesora Vacka, který pro prestiž své země udělal stejně tolik jako Karel Gott (ne-li více), aby rozhodný, možná tragický okamžik v jeho životě byl takto trestuhodně ignorován?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.3. 2016