Nikdo není fašista

14. 3. 2016 / Roman Kanda

Jsme svědky pozoruhodného jevu. Na jedné straně se píše o narůstajících tendencích fašizace společnosti – nejen české, ale především takzvané (ještě stále) postkomunistické. Podle mého názoru jde o diagnózu nejen oprávněnou, nýbrž také správnou, i když většinou tato diagnóza zůstává vězet na půli cesty mezi moralizováním a nechápavým překvapením, odkudže se onen fašismus bere. Jsem totiž hluboce přesvědčen, že existuje zjevná souvislost mezi zmíněným „postkomunismem“ a fašismem – je jim společná intolerance, radikální ideologická bipolárnost (černobílý pohled) a agresivní rétorika vylučování, jak jsem pokusil popsat ZDE

Na druhé straně však skutečného fašistu člověk aby hledal s lucernou. Fašismus je považován za nadávku, a proto se k němu nikdo ze zřejmých důvodů nehlásí. Všechny ty šibenice, výroky o bombardování muslimského světa se zhusta odehrávají v anonymitě demonstrujícího davu nebo virtuálního světa internetu. Politicky se pak podobné extrémní postoje maskují všelijak: jako obrana evropských hodnot (sic!), obrana národního těla (fašismus je přece jen romantickou perverzí) – zkrátka jsou legitimovány samými dobrými úmysly a nezištným zájmem o naše blaho. Stavba plotů, kterými nechráníme své hranice, ale především oddělujeme sebe od solidarity s druhými (přitom těmi druhými zdaleka nemusejí být jen uprchlíci), zakrývá jeden prostý fakt. Že i my jsme pro jiné těmi „druhými“ – záleží pouze na perspektivě. Ovšem v hysterii obranářství je něco jako relativizace vlastního hlediska něco zcela nepřípustného: jsme jen „my“ a „oni“.

Všichni tito dobrodušní obránci, ačkoli používají fašistickou rétoriku (a jen zběžná analýza jejich projevů by to jednoznačně prokázala) se označení fašista bojí jako čert kříže. Vyhýbají se mu. A tak tu máme novou kvalitu současného fašismu – je především zbabělý a pokrytecký.

Možná se dočkáme časů, kdy i Mussolini a Hitler budou traktováni jako dobromyslní obránci evropských hodnot, kteří zničili Evropu jen proto, aby ji ochránili před zničením, a kteří vyvražďovali národy proto, aby zajistili jejich přežití.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.3. 2016