Když se tedy blíží ty Vánoce...

11. 12. 2014

Britské listy v minulých dnech poslaly charitativní dar ve výši 4848 Kč panu Janu Posoldovi, invalidovi po mrtvici, protože právní kancelář Petra Gallata od něho neústupně vyžadovala uhrazení právě částky 4848 Kč za své údajné právní služby, totiž právní úkony právního zástupce žalobce, jemuž Jan Posolda dlužil 2648 Kč, avšak žalobce vzal už dne 12. 3. 2014 žalobu zpět, protože dlužná částka byla uhrazena. Jan Posolda míní, že vymáháním právního poplatku právní kanceláří Petra Gallata za vymáhání dluhu, který byl uhrazen, došlo k porušení vyhlášky č. 177/1996 Sb. Dodává, že nerozumí, proč příslušný soud nezrušil soudní jednání v této věci, přestože žalobce vzal z důvodu uhrazení dlužné částky žalobu zpět. - Janu Posoldovi v minulosti pomohli čtenáři Britských listů velmi podstatně z nouze a zbavili ho nejhorších problémů.

Vzhledem k tomu, že vymáhání právního poplatku právní kanceláří Petra Gallata od invalidy po mrtvici za už uhrazený dluh by ho znovu uvrhlo do neplatičské spirály, pomohli jsme znovu. Jan Posolda k tomu píše:

"Dnes jsem obdržel zprávu, že peníze, které jste mi věnovali, dorazily na místo určení, a celá pohledávka ve výši 4848 Kč, která hrozila mě vrhnout znovu do exekuce, je tak umořena.

Mockrát děkuji za pomoc. Dnes v noci jsem nemohl spát a tak jsem přišel na nápad jak platit inkaso. Jeden měsíc zaplatím poloviční Sipo a druhý měsíc zase plyn. Pokud mi ovšem dodavatelé dají k takovému řešení možnost. Za půl roku bych měl doplatit nějaké splátky ve výši 4 500 Kč a mohl bych začít splácet vzniklý dluh. Tak uvidím, jak se mi bude dařit."

Jan Posolda se dostal do dluhového kolotoče, když se snažil finančně pomoci dceři a jejímu manželovi, kteří se nezaviněně octli ve finančních potížích. Argumentuje, že by půjčku, kterou si vzal na sebe, byl býval schopen bez problémů splácet, kdyby ho bývala nepostihla mrtvice. Dokázal by ji splácet, i kdyby mu včas ministerstvo sociálních věcí poskytlo pomoc, na niž jako invalida měl nárok. To se však nestalo. Když si stěžoval na podle jeho názoru nesprávný postup pracovnice Úřadu práce ve Zlíně Mgr. Sovadinové dopise do vlastních rukou ministryně paní Marxové-Tominové, stížnost dostala k vyřízení právě ta úřednice, na niž si Jan Posolda stěžoval. Píše k tomu:

"Dnes jsem si měl vyzvednout dopis od MPSV, takže jsem z důvodu, že zdravotně mně bylo lépe než včera, došel na hlavní poštu a doporučené dopisy jsem si vyzvedl. Jaké bylo moje překvapení, když na můj dopis adresovaný "do vlastních rukou ministryně MPSV", ve kterém jsem si stěžoval na nesprávný postup Úřadu práce ve Zlíně, obdržel odpověď od Mgr.Sovadinové, pracovnice zmíněného úřadu, která má můj případ na starost a na jejichž postup si stěžuji.

Podání jsem podal dne 6.11.2014.

Uvádí, že mi odpovídá na mé podání doručené ministryni MPSV. Není mi jasné, jak může pracovnice Krajského úřadu ve Zlíně odpovídat na dopis, který byl určen do vlastních rukou ministryně. Věc má spisovou značku SZ/270/2014/4S-ZLK. Tato pracovnice mi sdělila, že můj zdravotní stav byl posouzen podle údajů obsažených v mé zdravotní dokumentaci a že zdravotní záznam MUDr. Záhumencké byl k této zdravotní dokumentaci přiložen.

Ale podle mého názoru k posudku MUDr. Záhumencké nebylo přihlédnuto, protože MUDr. Záhumencká v něm uvádí, že jsem odkázán ve všech běžných aktivitách na pomoc druhé osoby, protože si sám nic neudělám. Dále úřednice na Úřadu práce uvádí, že jsem se v daném termínu nevyjádřil, zda si přeji být účasten projednávání u PK MPSV. Což se nezakládá na pravdě (viz, příloha - záznam protokolu). Ve všech svých podání jsem zdůrazňoval, že si přeji být osobně přítomen u posuzování mé zdravotní způsobilosti u PK MPSV a bylo mi řečeno, že tato komise se nachází v Brně.

Také mi sdělila, že samotná diagnóza není jediným kritériem k uznání nezvládání životních potřeb, že musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z s důvodu nepříznivého zdravotního stavu. O tom snad nemohou být žádné pochyby, že tu ta příčinná souvislost je. Navíc uvádí-nepřesně, že jsem žádal o příspěvku na péči 12 000Kč. Já jsem žádal o III. stupeň závislosti což je 9 000Kč. O IV. stupni jsem se nezmiňoval, tuto částku jsem pouze informativně uváděl kolik peněz by mě to stálo, kdyby mi poskytovala potřebnou pomoc sociální pracovnice.

Také mě sdělila, že nyní probíhá správní řízení, kde bude nově posouzen můj zdravotní stav.

Pane Čulík, já nejsem v exekuci, akorát mi hrozí za neplacení inkasa, které musím platit, protože býváme v jedné nemovitosti a mladí na to nemají a v tom případě se s tím svezu i já.

Dostal jsem také dva dopisy od exekutora, které jsou dostal jako dokument adresovaný obecnímu zmocněnci ve kterém mi sděluje, že nemám právní vzdělání a že neoprávněně zastupuji občany ve více případech. To je ale nesprávné tvrzení, protože mám za ty občany generální plnou moc a zastupuji jedny a ty samé účastníky a navíc podle Úmluvy o ochraně lidských práv čl. 6, odst. 3, písm.c) se každý může hájit sám nebo za pomoci zvoleného zástupce. Tečka, žádné další podmínky toto ustanovení neobsahuje."

Pozn. redakce Britských listů: Bohužel toto jsou velmi skromná, jednorázová řešení. Pokud by se na Britské listy začali obracet o finanční pomoc lidé v nouzi ve větším počtu, obáváme se, že to nezvládneme. Problém vyžaduje systémové řešení. V civilizované zemi není možné, aby se člověk dostal do exekuce, protože ho postihne mrtvice nebo jiná nemoc.

Vytisknout

Související články

Začarovaný kruh invalidy ze Zlína

2.12. 2014

Do současné doby se mě dařilo držet nad vodou, píše invalida po mrtvici, Jan Posolda ze Zlína. Nyní se mně bohužel zhoršil zdravotní stav a co je nejhorší, mám problémy s jedním právníkem, který po mě požaduje 4 848 Kč jako úhradu za práv...

Jan Posolda: "Jsem zase na začátku"

20.11. 2014

Dnes jsem obdržel 4 dopisy od exekutorů a právních zástupců věřitelů. Přitom dopis právního zástupce oprávněného f.Vienna Insurance Group, což je pojišťovna České spořitelny, které byla dlužná pohledávka na základě splátkového kalendáře sp...

V labyrintu byrokracie

13.11. 2014

Možná bude čtenáře zajímat, jak se vede panu Janu Posoldovi ze Zlína, jemuž čtenáři Britských listů už dvakrát finančně vypomohli. Jenže interakce s českými úředníky je však složitá, přestože panu Posoldovi pomohla osobně i ministryně sociálních věcí...

Případ invalidy Jana Posoldy stále nevyřešen

23.9. 2014

Podařilo se mně s Vaši pomoci alespoň oddálit to nejhorší, ale nyní to nastane znovu, píše Jan Posolda, invalida po infarktu ze Zlína. Horko těžko uhradím pohledávky za tento měsíc a příští měsíc to nastane znovu. Výhrůžky exekutorem, atd. Věřil ...

Díky od Jana Posoldy

29.6. 2014

Případ pana Posoldy je, zdá se, díky čtenářům Britských listů vyřešen. Kromě finančních darů mu jeden čtenář nabídl, že mu uhradí velký dluh u firmy Cetelem, pokud mu ho pan Posolda bude měsíčně splácet bezúročnými částkami. "Dnes jsem dostal zpr...

Díky od Jana Posoldy

18.6. 2014

Odeslal jsem Janu Posoldovi částku ve výši 66834 Kč, kterou mu v posledních dnech poslali čtenáři Britských listů, informuje Jan Čulík. Jan Posolda píše: Vážený pane Čulíku, Děkuji Vám i všem lidem za pomoc a poskytnu...

Úředníci Michaely Marksové-Tominové se chovají nelidsky

15.6. 2014

Čtenáři Britských listů poslali Janu Posoldovi finanční pomoc ve výši 60 000 Kč. Jeden nejmenovaný čtenář mu nabídl, že mu okamžitě zaplatí dluh u firmy CETELEM ve výši 56 411 Kč, s tím, že Jan Posolda mu ho bude bezúročně splácet minimální částkou ...

Začarovaný kruh, z něhož není východisko

17.4. 2014

Reaguji na dopis paní Kunštátové, že mám požádat o změkčení tvrdosti zákona. To jsem již dávno udělal, bez odpovědi. Dovolím si Vás informovat o současné situaci, píše Jan Posolda. Tento týden jsem obdržel 7ks doporučených dopisů, z toho dva ...

Všem lidem dobré vůle

12.2. 2014

Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kterým nebyl lhostejný můj osud a v rámci svých možností mě pomohli. Jde i morální podporu, kterou moc potřebuji. Zrovna včera jsem byl na úřadě práce, kde jsem se dověděl, že moji žádost o příspěvek na péč...

Jeden z posledních mailů, než mi vypnou elektřinu

4.2. 2014

Upozornění k textu níže. Dluh za elektřinu invalidy pana Posoldy, který se octl v insolvenci v důsledku toho, že utrpěl mrtvici, a za celé dva roky se mu nepodařilo získat žádný sociální příspěvek od českého státu, je necelých 10 000 Kč. Je to část...

Nepomohl mi nikdo, už skutečně nevím, kam se obrátit

17.1. 2014

I když riskuji, že mě zase někdo označí za žebrotu, musím tento článek napsat, píše Jan Posolda, email janposolda@seznam.cz. Přes veškeré zkoušení se mě nepodařilo sehnat pomoc ve velmi složité situaci. I když nabízím, že v rá...

Děkuji

17.1. 2014

Vážený pane Čulík. Děkuji Vám za to, že jste rozjel takovou akci, ozvalo se mi pár lidí s nabídkou pomoci, a i když je to jen malá pomoc, pro mě znamená moc. Přesvědčilo mě to o tom, že zde ještě existují lidé, kterým není lhostejný osud jejich...

Obsah vydání | Čtvrtek 11.12. 2014