Když se tedy blíží ty Vánoce...

11. 12. 2014

Britské listy v minulých dnech poslaly charitativní dar ve výši 4848 Kč panu Janu Posoldovi, invalidovi po mrtvici, protože právní kancelář Petra Gallata od něho neústupně vyžadovala uhrazení právě částky 4848 Kč za své údajné právní služby, totiž právní úkony právního zástupce žalobce, jemuž Jan Posolda dlužil 2648 Kč, avšak žalobce vzal už dne 12. 3. 2014 žalobu zpět, protože dlužná částka byla uhrazena. Jan Posolda míní, že vymáháním právního poplatku právní kanceláří Petra Gallata za vymáhání dluhu, který byl uhrazen, došlo k porušení vyhlášky č. 177/1996 Sb. Dodává, že nerozumí, proč příslušný soud nezrušil soudní jednání v této věci, přestože žalobce vzal z důvodu uhrazení dlužné částky žalobu zpět. - Janu Posoldovi v minulosti pomohli čtenáři Britských listů velmi podstatně z nouze a zbavili ho nejhorších problémů.

Vzhledem k tomu, že vymáhání právního poplatku právní kanceláří Petra Gallata od invalidy po mrtvici za už uhrazený dluh by ho znovu uvrhlo do neplatičské spirály, pomohli jsme znovu. Jan Posolda k tomu píše:

Díky čtenářům Britských listů od rodiny Bartekových

11. 12. 2014

Rodině Bartekových, postižené parazitickými exekutory, před nimiž občana v České republice nechrání zákon a poslancům a ministrům je to jedno, věnovali do čtvrtka čtenáři Britských listů celkem 24 650 Kč. Michal Bartek píše:

Dobrý večer, hledám slova, která jsme ještě neřekli, aby jsme dostatečně poděkovali všem, kteří si našli čas přečíst si náš příběh, který neměl být jen prosbou o pomoc, ale také třeba varováním pro některé z nás, kde je ještě čas tento kolotoč zastavit.

My začali se vším pozdě, ale jak je vidět, vždy je naděje na nový začátek.

Dnes jsme měli první schůzku s advokátem, který udělal první kroky k restartu života, jak nám sám říkal.

Díky všem finančním darům, se budeme o vánočních svátcích smát a nejen tehdy.

Lehčí bude i začátek nového roku. Starší syn mohl jet díky těmto darům na výlet do Prahy a mladší syn se mohl bez problémů nechat vyfotit na vánoční fotografie ve škole. Také i za advokátem jsme mohli jet jen díky těmto příspěvkům, protože autobus také něco stojí.

Když víme, že nejsme sami, je celá tato situace opravdu jednodušší. Ještě jednou velké díky a všichni máte náš velký obdiv. Bartekovi

Nízké mzdy a pracující chudoba v ČR: makroekonomické souvislosti

11. 12. 2014 / Ilona Švihlíková

Kroky ke změně ekonomického modelu v podmínkách silných globálních turbulencí vyžadují předvídavost, systémové myšlení a politickou odvahu, což je v rámci ČR nedostatkové zboží…

K napsání tohoto článku mě pobídly makroekonomické souvislosti mezi různými analytickými materiály poslední doby. Nízké mzdy a pracující chudoba jsou navzájem spjaty, v obou případech se jedná o reakci na novou mezinárodní dělbu práce kontrolovanou nadnárodními korporacemi a s tím spojený rozvoj technologií. V České republice najdeme nicméně několik speciálních charakteristik tohoto fenoménu, který má nejen své ekonomické a sociálních důsledky, ale nutně se projevuje i na úrovni politické.

Jak uběhlo čtvrtstoletí? A jak dál?

11. 12. 2014

Z právě probíhající konference Jak uběhlo čtvrtstoletí? A jak dál?, kterou zorganizovalo uskupení Nová republika. Co zaujalo Britské listy:

Ivan David: "Ve společnosti jsou dle Riesmana lidé řízení vnitřně a lidé řízení zevně. Ti první přinášejí vizi, program, směr. Ti druzí je obklopí a následně jim lezou po zádech, protože jejich cílem je se prosadit a budovat vlastní kariéru. Nemají ale vizi ani program, jejich cílem je vyhýbat se problémům. To, co dnes zažíváme, je řízení těmi druhými. Plechanov předpokládá, že každá společnost dojde k bodu krize, v němž se nutně musejí objevit lidé s programem. Ne nutně ale musejí vést společnost správným směrem, jak můžeme ilustrovat na příkladu Adolfa Hitlera, který měl vizi, program a dokázal nadchnout masy."

Doplnění:

Nová republika je politickou iniciativou, která si bere za cíl bojovat proti společenskému marasmu. Jejich konference však nenapovídá příliš velké životaschopnosti, ani ucelenému programu, po němž Ivan David volá. Pravděpodobně se jedná o další projekt občanského vzdoru s jepičím životem, poznamenává Bohumil Kartous.

Země, jejichž politikové mohou být pohnáni před soud kvůli mučení z CIA

11. 12. 2014

Patří mezi ně i Česká republika.

Britský deník Independent zveřejnil mapu 54 zemí světa, které se podílely na únosu osob a na jejich mučení, které organizovala CIA, a jejichž politikové tedy mohou být za tyto zločiny pohnáni k soudu. K těmto zemím patří i Česká republika.

Informace jsou vybrány z analýzy Nadace otevřené společnosti George Sorose, vydané r. 2013.

Na nátlak spojenců byl však ve zprávě amerického Senátu o mučení prováděném agenty CIA vydané v úterý podíl druhých zemí začerněn. Lidskoprávní aktivisté se však dožadují zveřejnění těchto informací a pohnání viníků před soud.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Je nutno naléhavě jednat proti rostoucí odolnosti infekcí vůči antibiotikům

11. 12. 2014

Infekce odolné vůči antibiotikům usmrtí každoročně 10 milionů lidí navíc

Neschopnost světa jednat proti infekcím odolným vůči antibiotikům, bude každoročně kolem roku 2050 způsobovat 10 milionů úmrtí navíc a bude stát globální ekonomiku až 100 bilionů dolarů varuje zpráva, kterou vydal britský premiér David Cameron. Globální politikové musejí bezodkladně jednat proti superbakteriím, které by mohly vášně poškodit nejlidnatější země, jako jsou Indie a Čína.

Zejména tři typy bakterií, K pneumoniae, E coli a Staphylococcus aureus, patří ke skupině sedmi bakterií, které už nyní projevují výraznou odolnost vůči antibiotikům. Znepokojující je také rostoucí odolnost viru HIV, tuberkulózy a malárie.

Odolnost vůči antibiotikům vzniká v důsledku jejich předepisování pro každou hloupost.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Respekt zasahuje: Jak smíme mluvit o Havlovi

11. 12. 2014 / Bohumil Kartous

Nedotknutelnost havlovského mýtu aneb jak to bylo doopravdy, víme nejlépe my.

Nad provinčním uvažováním a jednáním českých médií někdy zůstává rozum stát. Časopis Respekt, který sám sebe vydává za etalon současné české žurnalistiky, ukazuje, jak nízko je dnes její laťka. Bojem za nedotknutelnost havlovského mýtu ji posouvá ještě níž.

Česká televize spustila seriál České století, jehož jeden z dílů se týkal událostí z listopadu 1989. Existují prokazatelná svědectví o tom, že Václav Havel se v rozhodujících okamžicích choval nerozhodně (při jednání s Ladislavem Adamcem o sestavení vlády) a že pronášel výroky, které později svým počínáním popíral, jako třeba výrok o tom, že návrat kapitalismu nehrozí. Žádné spekulace, žádné smyšlené rekonstrukce, žádná snaha vykreslit obraz tehdejších událostí zkresleně.

Válka pod jaderným deštníkem

11. 12. 2014

KD│ Aleksi Roinila vystudoval sociální vědy na universitě v Tampere, studoval strategii a obranu na Finské univerzitě národní obrany a mezinárodní vztahy na Aberystwyth University. V předkládaném textu rozebírá mýtus jaderného odstrašení, jak koluje v politických kruzích i v lidovém podání, se zvláštním zřetelem na současnou ruskou jadernou doktrínu, která na rozdíl od doktríny NATO nevylučuje první jaderný úder.

Roinilovu analýzu lze číst různě. Jeden z možných způsobů představuje varování před tím typem "boje za mír", který je motivován především pocitově a/nebo sebeobrazem aktivisty a málo se zajímá o to, zda se předem vypočitatelnou naivní reakcí náhodou nestal součástí důmyslného plánu vyvolání agresívní války.

Vánoce jsou dobou zvýšeného počtu případů domácího násilí

11. 12. 2014

Bývá to v důsledku přemíry alkoholu, finančního stresu z nákupu dárků, volného času stráveného v přítomnosti násilnického partnera, varuje deník Guardian.

Každá čtvrtá britská žena se během svého života stává obětí domácího násilí a každý týden jsou v Británii dvě ženy usmrceny svými partnery nebo bývalými partnery.

Mučení v režii CIA: Jedná se pouze o špičku ledovce

11. 12. 2014 / Daniel Veselý

V případě odtajněné dokumentace o zločinných praktikách CIA jde o pouhou špičku ledovce. Za prvé zpráva, či jen její nepatrná část určená pro veřejnost ZDE, pokrývá pouze období prezidentského mandátu George W. Bushe, i když právě tento prezident mučící praktiky při boji s fantomem terorismu neoficiálně vetknul do svého politického programu. Za druhé Spojené státy ve velkém vyvážely mučící manuály svým nedemokratickým klientům dávno před 11. září 2001. Šlo především o fašistické junty v Latinské Americe tyranizující vlastní populaci převážně od 60. let.

Je česká reklama T-mobilu jen nevinným vtípkem, anebo je součástí větší protipolské kampaně?

10. 12. 2014 / Tomasz Oryński

Poláci si ze sebe neumějí dělat legraci, tak to pro ně musejí dělat jiní - praví se v populárním rčení. Avšak množství vtipů o Polácích může být iritující, zejména vzhledem k tomu, že většina z nich jen využívá nespravedlivých stereotypů. Možná proto se zdají být Poláci trochu přecitlivělí a reakce polského velvyslanectví na nedávnou reklamu firmy T-mobile byla příliš silná. Nebo ne?

Britské listy se bez finančních příspěvků neobejdou

19. 11. 2014 / Bohumil Kartous

Vážení čtenáři, krátce k nově nastaveným formátům reklamy a k souvislostem, které z toho vyvstávají jak pro BL, tak pro vás. BL nejsou komerční projekt, ale peníze potřebují. Proto se v současnosti bez reklamy neobejdou. V rámci nového designu jsme se snažili najít kompromis mezi její „otravností“ a užitečným přínosem.

Odmítli jsme formáty zcela běžné na většině českých mediálních portálů, drželi jsme se formátů běžných na britských a amerických médiích. I tak se určitě najdou lidé, které to bude obtěžovat. Pochopte prosím, že bez reklamy to nejde.

Návštěva Číny

11. 12. 2014 / Pavel Táborský

V mnoha dětských kolektivech, ba i mezi dospělými bývala oblíbenou smyslová hra pod dlouhým názvem „Až já pojedu do Číny, vezmu si s sebou“. Účastníci k úvodní větě postupně přidávali jednotlivě zbytné i nezbytné cestovní potřeby tak dlouho, dokud některý z hráčů při opakování nepopletl výčet. Proč se při hře jezdívalo zrovna do Číny, o tom žádné hodnověrné informace nemáme. Nabízí se vysvětlení, že v době vzniku hry byl tento cíl předpokládané cesty značně exotický a tudíž lákavý.

Budeme moci volně dýchat bez strachu

9. 12. 2014 / Michal Bartek

Čtenáři poslali rodině Bartekových z jižních Čech, pronásledovaných parazitickými exekutory, do úterý dalších 8100 Kč. Michal Bartek píše:

"Už opravdu nenacházíme ta vhodná slova, která by vyjádřila naše pocity. Tolik dobrého a podpora tolika lidí je naprosto úžasná. Díky těmto peněžním darům, už teď víme, že v lednu budeme moci bez problémů zaplatit na rok za odvoz komunálního odpadu. Doplatíme dlužnou splátku za vodu ,což byl velký kámen na srdci. Kluci budou mít hezké Vánoce i s dárky a hlavně budou mít u sebe klidnější rodiče, protože víme ,že na nás záleží i lidem,kteří nás poznali díky přečtení pár řádek a místo,a by nás jen odsoudili, snaží se nám pomoci.

Dokonce se nám ozval i advokát, který nám chce bezplatně pomoci s celou situací a to je prostě úžasné. Věříme, že se konečně ten nekonečný koloběh hýbe tím správným směrem a my budeme konečně moci zase volně dýchat bez strachu. Opravdu všem ze srdce děkujeme, a hlavně i za vaší práci, pane Čulík.

Bartekovi

OECD: Představa, že se od bohatých bohatství šíří i k chudým, je nesmysl

9. 12. 2014

Analýza OECD konstatuje, že příjmová nerovnost má "podstatné a statisticky záporné" dopady na ekonomiku

V Paříži sídlící Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala analýzu, která poprvé jasně dokazuje, že ekonomická nerovnost způsobuje hospodářskou stagnaci. Doporučila vyšší zdanění bohatých a ekonomickou strategii, která je zaměřena na zlepšení postavení nejchudších 40 procent obyvatelstva.

Nová hedvábná stezka:

Do Madridu dorazil první přímý vlak z Číny

10. 12. 2014

12 977 kilometrů urazil nákladní vlak, který vezl 30 kontejnerů se zbožím z přístavního čínského města Yiwu do Madridu. Cesta trvala tři neděle a byla by kratší, kdyby vlak nemusel několikrát měnit rozteče železnice. Vlak jel přes Kazachstán, Rusko, Bělorusko, Polsko, Německo a Francii, než dorazil do Madridu. Vlak vezl 1400 tun zboží, většinou hračky, papírnické materiály a další výrobky na prodej v předvánoční Evropě. Zpět poveze španělské víno, šunku a olivový olej na čínský Nový rok, který se oslavuje v únoru.

Vlak vyzkoušel, zda je účelné přidat Španělsko na železniční trasu, která už nyní propojuje Čínu s Německem pětkrát týdně. Vlaky jezdí z Chongquing, velkého průmyslového města v jihozápadní Číně, do Duisburgu a z Pekingu do Hamburku.

Doprava zboží vlakem je také ekologická - při dopravě zboží nákladními automobily by se do ovzduší vypustilo 114 tun CO2, kdežto vlak vypustil do ovzduší jen 44 tun CO2.

Vztahy mezi Španělskem a Čínou se dostaly letos na bod mrazu, kdy jeden španělský soudce vydal mezinárodní zatykače na bývalého prezidenta Jiang Zemina a čtyři vrcholné čínské představitele za údajnou genocidu v Tibetu. Španělský parlament zatykače do deseti dní od jejich vydání zrušil.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Lidskoprávní organizace:

Mučení je zločin a jeho pachatelé musejí být trestně stíháni

10. 12. 2014

Amnesty International, Human Rights Watch a další lidskoprávní organizace požadují trestní stíhání osob, které podle zprávy amerického Senátu mučily vězně

OSN, aktivisté hájící lidská práva a právní odborníci znovu požadují, aby Obamova vláda zahájila trestní stíhání proti americkým činitelům, odpovědným za program mučení, který realizovala CIA a který byl v širokých podrobnostech zveřejněn senátním výborem pro výzvědné otázky.

Zpráva amerického Senátu:

CIA se po 11. září 2001 chovala nečestně a brutálně

9. 12. 2014Pět let trvající vyšetřování amerického Senátu, které se zabývalo metodami CIA při tajném vyšetřování osob podezřívaných z terorismu ostře odsoudilo vyšetřovací program, zahájený CIA po útocích z 11. září 2001. Analýza popisuje množství brutality, nečestnosti a svévolného násilí, které občas vyvolávalo úzkost i u samotných zaměstnanců CIA, píše deník Washington Post.

528 stránková zpráva amerického Senátu je ZDE

Mučení nefunguje a účel prostředky nesvětí

10. 12. 2014 / Karel Dolejší

Mark Fallon v Politicu ZDE upozorňuje, že šetřením Senátu bylo mimo jiné právě vyvráceno tvrzení, podle kterého mučení Chalída Šejka Muhammada vedlo ke zjištění místa pobytu Usámy bin Ládína. Bývalý viceprezident Dick Cheney se ovšem v roce 2011 dušoval, že bin Ládin byl objeven právě díky mučení jednoho z organizátorů útoků z 11. září.

Dokumentární filmy z mezinárodního setkání Taizé

23. 11. 2014 / Dominika ŠvecováNatáčíme dva šestadvacetiminutové časosběrné dokumentární filmy o přípravách a realizaci Evropského setkání mladých Taizé, které se bude konat v Praze na přelomu roku 2014-2015. Na toto ekumenické setkání se chystá kolem 30 000 mladých lidí z ČR i ze zahraničí. Filmy se soustředí na interakci mladých Čechů s lidmi ze zahraničí. Filmy natáčíme v koprodukci s Českou televizi a sháníme finanční prostředky na jejich realizaci.

Prosíme, pomozte nám svým finančním příspěvkem tento projekt uskutečnit.

Děkujeme všem kteří přispěli na výrobu těchto filmů na českém crowdfundingovém serveru Startovač.cz. Vybralo se 9125 Kč, avšak protože sbírka nedosáhla požadované částky, darované finanční příspěvky server Startovač vrátil dárcům v plné výši.

Sbírka pro oba filmy však pokračuje i nadále a k dárcům, kteří od srpna během podzimu přispěli a jimž se ze Startovače peníze vrátily, máme prosbu: Prosíme, pošlete je znovu na nové konto sbírky, které má projekt ZDE. Doufáme také, že na projekt přispějí i další jeho stoupenci. Pro přispěvatele jsou připraveny odměny. Na této facebookové stránce je uvedeno jaké.

Děkujeme.

Jak Kyjev a Západ ženou východní Ukrajince do Putinova náručí

9. 12. 2014

Nedávná zpráva OSN uvádí, že od dubna letošního roku uprchlo z Ukrajiny téměř půl milionu Ukrajinců. Z přibližně 454 000 lidí, kteří do konce října z Ukrajiny odešli, jich 387 000 odešlo do Ruska. Většina uprchlíků byli ruští mluvčí žijící na východě Ukrajiny, přesto to však vyvolává závažnou otázku: Jestli je toto konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, proč se tolik Ukrajinců přidalo na stranu nepřítele, ptá se Lev Golinkin v deníku New York Times.

Diskuse v rozhlase BBC s posluchači:

Nemáte na živobytí?

10. 12. 2014

Poté, co se tento týden vyjádřil arcibiskup canterburský, že ho šokuje chudoba lidí v Anglii víc než v Africe, a po zveřejnění studie, kterou si objednala anglikánská církev, že skoro milion lidí v Británii závisí na rozdávání potravin zadarmo, dominuje toto téma britským médiím. V úterý vysílal rozhlas BBC ve spotřebitelském pořadu You and Yours telefonní diskusi s posluchači na téma chudoby a jakou s tím mají zkušenost. Kdy bude něco takového vysílat Český rozhlas?

Zde je ukázka z pořadu BBC:

Moderátorka: Za posledních šest let se váš plat pravděpodobně zvýšil o méně, než o kolik se zvýšily náklady na živobytí. Co to znamenalo pro vás? Zavolejte na číslo 03700 100444, pokud byste o tom chtěli pohovořit, anebo nám můžete poslat email. Před okamžikem nám zatelefonoval Pete:

"Co kdyby Rusko zřídilo základnu v Latinské Americe?"

9. 12. 2014 / Karel Dolejší

Když se z čistě propagandistických důvodů klade rovnítko mezi asociační dohodu Ukrajiny s EU (která se nerovná členství a nemusí ke členství vést) a začlenění Ukrajiny do NATO (proti němuž by kromě řady evropských zemí hlasovali i mnozí stále izolacionističtější američtí republikáni), zaznívá často otázka: "Co by asi tak dělaly USA, kdyby si Rusko zřídilo základnu v Latinské Americe?"

Posuzování mentálního handicapu je v ČR velmi nahodilé

10. 12. 2014 / Bohumil Kartous

Vágní ustanovení o tom, jak posuzovat mentální handicap dětí, je předmětem diskusí o novele školského zákona. Zřizovatelé škol (kraje, obce) mohou svým školám významně pomoci, většinou ale nechtějí nebo nevědí jak. Poslanecká sněmovna schválila usnesení o významu občanského vzdělávání. Existuje celoevropské sdružení rodičů, které se snaží podpořit roli rodičů ve vzdělávání, Slovensko je členem, ČR ne. Pomozte vybrat název nové služby pro rodiče, hlasujte prosím ZDE. Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin (1. 12. – 7. 12. 2014), připravovaném spolkem EDUin.

Historický způsob myšlení a racionalita

9. 12. 2014 / Boris Cvek

Kdysi jsem se pod vlivem Popperovy Logiky vědeckého zkoumání domníval, že historie nemůže být v plném smyslu vědou, neboť se zabývá – na rozdíl od věd přírodních – událostmi, které nejsou opakovatelné. Experiment stojí na tom, že ho můžete poměrně přesně zopakovat, dějiny opakovat nejdou přinejmenším ve dvou ohledech: nemáme je ve své moci (nejsou v naší laboratoři) a nemůžeme se v nich vracet.

Rusko: nejlepší z nejhorších?

10. 12. 2014 / Bohumil Kartous

Prodemokraticky smýšlející člověk přirozeně odsuzuje pošlapávání lidských práv, usurpování moci, násilné potírání opozice, nepotismus, omezování svobody projevu, propagandu. Vše, co se děje v současném, putinovském Rusku. Překvapivě málokdo si ale klade otázku, zda může být situace v současném Rusku, za konstelace vnitřních a vnějších podmínek, lepší.

O výsledcích komunálních voleb v Polsku

9. 12. 2014 / Tomasz Oryński

Výsledky polských komunálních voleb byly velkým překvapením. I když strana Právo a spravedlnost dopadla relativně dobře, její vítězství jí neumožnilo převzít moc v tolika městech a okresech, kde to plánovala. Z překvapivě dobrých výsledků rolnické strany PSL vyplývá, že tato strana se těší na místní úrovni daleko větší podpoře než při volbách do parlamentu. Úspěch této strany, spolu s neobvykle vysokým počtem neplatných hlasů, možná také znamená, že lidé už mají plné zuby nedostatku volby, který jim nabízejí hlavní politické strany. V každém případě překvapil výsledek komunálních voleb mnoho lidí. Jedinou konstantou bylo, že Jaroslaw Kaczyński ze strany Právo a spravedlnost jako obvykle obvinil vládu, že volby zfalšovala.

Peníze z Junckerova balíku dá vláda ČEZ, v rozporu s plánem Komise

10. 12. 2014

Tisková zpráva CEE Bankwatch Network

Ministři financí členských států EU včera jednali o tzv. Junckerově investičním balíku. Na projekty v souladu se strategickými prioritami nové Komise lze získat finance v celkové výši až 315 miliard Euro. Cíle v oblasti energetiky přitom představuje Energetická unie, iniciativa nové Evropské komise. Jedním z hlavních cílů je udělat z Evropy světovou jedničku ve vývoji a nasazení obnovitelných zdrojů. České projekty jdou ale opačným směrem, řada navržených projektů je kontroverzních.

Rusko financuje evropskou ultrapravici

9. 12. 2014

Zní to jako kapitola ze špatného špionážního románu: bývalý agent KGB, vyhoštěný v osmdesátých letech z Británie, poskytl velkou finanční částku ultrapravicové straně v Evropě. Proč? Aby ochromil Evropskou unii a upevnil styky mezi Moskvou a budoucí možnou vedoucí představitelkou prokremelské Francie, píše Luke Harding v deníku Guardian.

Milan Kundera na 4. místě TOP100 současných světových myslitelů 2014

10. 12. 2014 / Jan Mrskoš

Global TOP 100, to je pořadí nejvlivnějších osob, kteří se nějak zasloužili svým myšlením, dílem o pozměnění našeho života. Redakce švýcarského deníku Tagesanzeiger spolu s Institutem Gottlieb-Duttweiller sestavila seznam 236 osobností, jejichž význam výjimečně přesahuje hranice jejich oboru, podněcuje debaty a ovlivňuje myšlení ostatních. Uplatněny byly i návrhy čtenářů. Tento seznam byl pak zkoumán skupinou na institutu MIT v Bostonu na četnost výskytu zmínek o těch osobností v globálním Internetu. Konečné pořadí bylo vydáno deníkem Tagesanzeiger v němčině a v angličtině. Studie propaguje nové trefné pojmenování pro tento typ osobností: německy Vordenker, něco jako předvoj myslitelů, anglicky Thought Leader – představitel myšlení, myslitelů. Česky asi zůstaneme u myslitelů.

Když máme ten advent…

10. 12. 2014 / Pavel Táborský

Je všeobecně známo, že kolem nás, ba i v nás je mnoho skutečností jako takových. Jestliže přeložíme tuto častou frázi užívanou řečníky v mnoha projevech, zjistíme, že se jedná o realitu, která existuje jaksi sama o sobě. Což je v mnoha případech nepochybně pozoruhodné zjištění. Prostor má však kromě toho z geofyzikálního hlediska ještě jednu důležitou vlastnost. Lze jej zaplňovat.

Policejní teror ve Spojených státech eskaluje

10. 12. 2014 / Daniel Veselý

Američtí policisté během poměrně krátké doby usmrtili několik Afroameričanů, aniž by jejich vlastní životy byly v akutním ohrožení. O to hůř, že pachatelé v policejních uniformách vesměs vyvázli bez trestu. O „kauze Ferguson“, která vyvolala bouři hněvu ve 170 amerických městech, toho bylo napsáno mnoho. U dalších obdobných případů ovšem pozornost českých sdělovacích prostředků, alespoň co se rámcování těchto zločinů týče, notně skřípe. Přitom, jak vidno, jde o značně znepokojující fenomén.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2014

6. 12. 2014

V listopadu 2014 přispělo 195 čtenářů finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 42 902 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2014 částkou 1573.86 Kč. Příjem z reklamy byl 2000 Kč.

Zůstatek byl koncem listopadu 2014 284 623,91 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 156 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | Ukrajina | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák