6. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 4. 2005

Kdo se podílel na financování pražské akce Mezinárodního mírového fóra

tisková zpráva International Peace Movement of the Czech Republic

Rádi bychom poopravili některé nepravdivé informace, které byly publikovány v Britských listech dne 22. 3. 2005. Občanské sdružení Mezinárodní mírové fórum (také známé jako Mezinárodní mírové hnutí a v anglickém jazyce jako International Peace Movement of the Czech Republic) nikdy nebylo podporováno jakýmkoliv způsobem od žádné politické strany a nikdy nepřijímalo žádnou finanční či jakoukoliv jinou pomoc od Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) nebo od jejího mládežnického křídla Komunistického svazu mládeže.

Prohlášení KSM (publikované na stránkách Britských listů), které tvrdí, že sdružení Mezinárodní mírové fórum obdrželo finance a pomoc při zajišťování prostor pro veřejné akce, je nepravdivé.

Nikdy jsme nespolupracovali s KSM nebo KSČM v žádném smyslu a rovněž jsme je nikdy nežádali o podporu a rovněž tak neplánujeme učinit v budoucnu. Důvod, proč KSM vydalo toto prohlášení, je nám neznámý, můžeme pouze spekulovat že KSM může mít důvod naše sdružení diskreditovat kvůli naší opakované ostré kritice této strany.

Mezinárodní mírové fórum je doposud financováno pouze z dobrovolných příspěvků členů a sympatizantů sdružení a doposud nebyl vytvořen systém pravidelných sponzorských darů. Získané finance jsou vždy používány na tisk vzdělávacích a informačních materiálů pro veřejnost a na ostatní náklady při organizování veřejných akcí. V současné době žádáme o finanční podporu od mládežnických grantových programů EU a před několika dny jsme získali grant 1000 Euro od Holandské nadace XMinY Solidaritatsfond. Tyto prostředky budou použity pro veřejnou vzdělávací a kulturní akci proti okupaci, militarismu a totalitní politiky dne 21.8.2005. Ode dne 7.4.2005 bude Mezinárodní mírové fórum vlastníkem "transparency konto" u Ebanky. Tento bankovní účet bude volně přístupný na internetu. Veškeré finanční transakce Mezinárodního mírového fóra budou dostupné k nahlédnutí na www.ebanka.cz

Dále, sál pro veřejnou diskusi dne 20.3.2005 byl zajištěn členem organizace Společnost za evropský dialog. Sál byl určen pro širokou koalici organizací, které se podílely na akci 20.3. a nebyl určen výhradně ani hlavně pro Mezinárodní mírové fórum.

KSČM ani KSM nebyly součástí této koalice, a bylo jim jasně sděleno že propagace politických stran na koaličních akcích není dovolena. Tyto akce jsou občanskou záležitostí a nikoliv stranickou záležitostí, a proto je naprosto nepřípustné, aby jakákoliv politická strana využívala dobrovolnické práce občanů pro stranickou reklamu.

Mezinárodní mírové fórum je nezávislé občanské sdružení bez politických kontaktů či závazků. Stanovy sdružení, zaregistrované u Ministerstva vnitra, jasně nařizují nově příchozím členům, vzdát se jakéhokoliv nároku na propagaci politické strany na akcích organizované tímto sdružením. Rejstřík členů Mezinárodního mírového fóra v současné době neobsahuje žádná jména lidí, kteří by byli členy KSČM nebo KSM, avšak není vyloučeno, že se tak tomu nestane v budoucnu, jelikož Mezinárodní mírové fórum nediskriminuje na základě stranické příslušnosti. Děkujeme za Vaší pozornost.

Arianna Meadowlark, mluvčí

Thomas Britz, mluvčí, právník

Mohkless El-Hamdany, mluvčí

Tisková skupina Mezinárodního mírového fóra

                 
Obsah vydání       6. 4. 2005
6. 4. 2005 Berlusconiho Itálie se otřásá v základech, levý střed dobyl 11 regionů z 13 Josef  Brož
6. 4. 2005 Klinická smrt vlády Oskar  Krejčí
6. 4. 2005 Michael  Marčák
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
5. 4. 2005 Českou vládu drží u moci komouši... no a co? Jiří  Mašek
6. 4. 2005 Michael  Marčák
5. 4. 2005 Dve variácie na pálčivú tému: Prečo komunistická strana nebola vyhlásená za zločineckú organizáciu a zakázaná? Ladislav  Kováč
6. 4. 2005 Pár vět pro studenta Šůru a nejen pro něj Stanislav A. Hošek
6. 4. 2005 Politická, nikoli vládní krize Jan  Polívka
6. 4. 2005 Demokracie a ústavnost Jan  Friedlaender
6. 4. 2005 Migrace Romů ze Slovenska na programu české vlády
6. 4. 2005 Kdo je větším demokratem Milan  Neubert
6. 4. 2005 Ne každá lež se může stát pravdou Josef  Provazník
6. 4. 2005 Podivná smrt Lýdie  Junková
5. 4. 2005 Diagnóza: komunistofobie Ivan  David
5. 4. 2005 Studentští autoři protivládní petice jsou praví demokraté
6. 4. 2005 Kdo se podílel na financování pražské akce Mezinárodního mírového fóra
6. 4. 2005 Fšimsisi? Miloš  Dokulil
6. 4. 2005 Dítě v lékárně Filip  Rožánek
22. 11. 2003 Adresy redakce