2. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2005

Poválečné Německo nevybudovali gastarbeitři

Obávám se, že v článku "Učíme se žít na jatkách demokracie" se na jednom místě dopouští autor závažné chyby, když konstatuje : "...Německo po válce nevystavěl Marshallův plán, ale ruce tureckých muslimů...".

Proč ?

V prvé řadě znovuvýstavba Německa nespočívala aspoň v první fázi - padesátá léta - na gastarbeiterech. Průmysl se musel teprve znovu postavit z naprostých trosek, k čemuž bylo zapotřebí velkých investic - kvůli tomu onen Marshallův plán. K této fázi se taky váže známý pojem "hospodářského zázraku". Rozběhlé hospodářství pak vytvářelo další pracovní příležitosti a těch bylo více, než domácí zdroje pracovních sil mohly uspokojit. Tento jev není v Německu, ale i v jiných průmyslových centrech, historicky ojedinělý. V devatenáctém století se kupříkladu do Porýní dostalo velké množství Poláků, především horníků z pruského Slezska. S místním obyvatelstvem zcela splynuli.

Z dnešního pohledu do ghett německých velkoměst se může zdát, že autorova věta má svým způsobem oprávnění, protože je dnes k vidění turecká komunita. Opomíjí však, že Turci do Německa přicházeli až jako poslední v řadě různých poválečných národních gastarbeiterských vln. Daleko před nimi přicházeli Italové, Španělé, Jugoslávci, Řekové a ti všichni se v podstatě bez velkých potíží integrovali do německé společnosti. Turci zpočátku nacházeli cestu do Německa především jako asylanti a - co se taky dost pomíjí - jejich značná část byla z pravicového, islamistického spektra. Odvolávali se na pronásledování sekularizovaným tureckým státem a armádou, potlačující jak ultralevicové, tak ultrapravicové hnutí.

Dále pak píše Štěpán Kotrba "...aniž by jejich potomci byli většinovým obyvatelstvem do této společnosti integrováni...". Nevím, jak si "integraci" představuje, ale zřejmě podléhá fatálnímu omylu - mimochodem to z jeho formulace jasně vysvítá - že přicházejícího cizince integruje většina, tedy místní obyvatelstvo.

To je naprostý omyl ! Ten "někdo" se musí do většinové společnosti integrovat sám ! Je ovšem třeba si uvědomit, co integrace znamená. Není to ztráta identity, vlastní národnosti, svého jazyka, mimování jakési karikatury typického místního obyvatele.

Když někdo přijde do cizí země pracovat, tak se předpokládá, že se naučí jazyk hostitelské země, aby aspoň mohl komunikovat se svým okolím a v neposlední řadě se přizpůsobí místním hygienickým a estetickým standardům - do toho patří třeba pravidla soužití. Že bude akceptovat právní pořádek hostitelské země se rozumí samo sebou. To je ta integrace, která třeba v dalších generacích se prohlubuje a na jejím konci je možno identifikovat původ jen v nezvyklým příjmeních.

Zatímco jiné národnosti se do německé společnosti relativně úspěšně integrovaly, část turecké komunity má evidentní potíže s integrací a vytváří zmíněná ghetta. Nebude tedy náhodou, že tento jev není omezen jen na tureckou komunitu a Německo - je to spíše problém militantních forem islámu.

Analogickým problémem je v českých (a nejen českých) podmínkách integrace Romů. Je kontraproduktivní obviňovat většinové populace z "neintegrování" etnika, které se o integraci do většinové společnosti nesnaží v míře, která by byla zřetelná. Své "místo na slunci" si musí každý jednotlivec, zvláště v cizím prostředí, pokusit vybojovat sám, to není objev globálního kapitalismu, tak tomu bylo vždy a tak tomu vždy i bude.

                 
Obsah vydání       2. 3. 2005
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení
2. 3. 2005 Středeční kanalizovaný protest na vládě Miloslav  Zima
2. 3. 2005 Británie: BBC bude financována z koncesionářského poplatku dalších deset let
2. 3. 2005 Stávají se Literární noviny frakčním stranickým časopisem? Jan  Čulík
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?
2. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Británie: Jak mohou poslanci řádně zastupovat voliče, když je platí soukromé firmy?
2. 3. 2005 Británie: Muslimka smí chodit do školy v dlouhých islámských šatech
2. 3. 2005 Rada guvernérů BBC má být zrušena
2. 3. 2005 Občanskou aktivitou proti utrpení Karel  Dolejší
2. 3. 2005 Bratislavský summit - studený mír nenastal Oskar  Krejčí
2. 3. 2005 O fenoménu autorské spolupráce Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
2. 3. 2005 Británie kupuje látku proti ptačí chřipce
2. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Poválečné Německo nevybudovali gastarbeitři Tomáš  Krček
2. 3. 2005 Nakonec víc než pár slov o modernitě a komunismu Boris  Cvek
2. 3. 2005 Pravda dějin Bohumil  Kartous
2. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Usáma není bojovník za svobodu Filip  Sklenář
2. 3. 2005 Globalizace odporu proti civilizačnímu vylučování Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 Amerika sama: neokonzervativci a globální řád Greg  Evans
2. 3. 2005 Až bude opravdu zle, demokracie si svého zachránce najde
1. 3. 2005 Bordel a jeho doména Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 Co je kuplířství
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
1. 3. 2005 Jednoho večera mezi Obecním domem a Václavákem Miloš  Dokulil
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce