9. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 10. 2003

Kouří děti legálně?

Vážení přátelé z Ligy proti Rakovině, Vážený pane profesore Dientsbiere,

V naší zemi kouří více dětí než dospělých. Více, než 50% dětí kouří, začínají v průměru ve 12 letech svého věku. Prosíme Vás, abyste se zamysleli nad tím, jak pomoci tuto situaci řešit, neboť Vaši práci ve prospěch společnosti opravdu téměř beze zbytku maří situace v dětském kuřáctví. Děti v naší zemi kouří legálně! Ilegální je pouze prodej cigaret dítěti.

Tento absurdní právní stav podporují bohužel i někteří mediální "ochránci" dětí před kuřáctvím. Náš cíl je efektivní prevence a ochrana dětí od tabákové drogy, nikoliv nákladná léčba závislých, nemocných - byť pro farmaceutický průmysl lukrativní.

Tabák podniká téměř výhradně skrze děti, kouří více dětí než dospělých

Vyrovnání se s pandemií kouření je nevyhnutelné, má-li lidstvo přežít. Otázkou zůstává, kterým směrem se politici vydají.

Tabákový průmysl má naprostý zájem na tom, aby vše působilo dojmem, že dětské kouření je nelegální. Pravý opak je ale pravda! Pokud policista, lékař, či učitel přikáže devítiletému dítěti uhasit cigaretu a znehodnotit ji, dopouští se sám přestupku před zákonem, neboť děti kouří legálně.

Je to absurdní rozpor, který stojí statisíce lidských životů a společnost miliardy na nákladech ve zdravotnictví.

Dospělí kouřit prakticky nezačínají. Naopak více, než 80% kuřáků přehodnotilo v dospělosti rozhodnutí, které učinili nevědomě, pod tlakem reklamy a filmu, prostě v dětství, na špatné. Chtěli by přestat kouřit, jenže a to tabák dobře ví, to už je těžká cesta a nákladná z těžkého návyku kokainového typu k celoživotní abstinenci.

Je naprosto neuvěřitelné, že v 21. století našeho věku děti kouří legálně. Tuto anomálii si tabákový průmysl velice hlídá, ač se snaží navozovat dojem, - (kupříkladu sám tiskne a distribuuje do trafik nálepky s nápisem PARAGRAF 18 )-, že dětské kouření stojí mimo zákon a je do 18 let (proto paragraf 18) - nelegální, ale tak to není! Nebo dokonce proklamuje, že je pro tento zákaz. Jistě je zřejmé, že pokud by mocná tabáková lobby takový zákon chtěla, kdo by odmítl jej prosadit?

Tabákový průmysl dobře ví, že pokud se nerepresivním - zdraví ochranným zákonem důsledně ošetří zákaz dětského kuřáctví, tak tabáková pandemie brzy končí, neboť tato nemoc je do společnosti distribuována v 90% skrze nezletilce, průměrné započetí s kouřením je u dětí mezi 12 a 13 rokem věku.

Dítě nemá naprosto žádnou šanci proti promyšlené strategii instalace tabákové drogy do společnosti se bránit individuálně, či jen s pomocí rodičů, často kouřením také nemocných.

Napodobuje vzory, hltá lákavé obrázky, kouření vidí v kinech, u dospělých závislých... Tedy není možno, aby vyspělá společnost nechala rozhodnutí k pomalé, rituální a velmi útrpné sebevraždě na dítěti!

Máme zákony, které upravují snad vše, ale děti necháváme v této věci zcela bez pomoci. Přeci se nejedná o žádný represivní zákon, ale o nutnou povinnost k zachování existence lidí na planetě. Zvláště pokud je zřejmé, že kouřit začínají děti. Z nově začínajících kuřáků je více, než 90% dětí!

Nejde o novou restrikci, jak se snaží tabák politikům i lékařům podsunout, ale o ochranný, preventivní zákon, jde o nutnost.

Proč tedy dětem nesmí být ze zákona cigareta prodána, ale konzumaci, užívání této drogy dětmi zákon nezakazuje, tedy legalizuje?

Protože tento zákon by naprosto efektivně ukončil pandemii kuřáctví, a tedy odebral zisky tabákovému průmyslu. Státu nikoliv, protože náklady na léčbu nemocných v násobcích převyšují daňové výnosy z této drogy.

Zákon, který zakáže dětem kouření až do věku plnoletosti není restriktivní, ale naopak je to zákon zdravotní, a je naprostou nutností jej zavést, neboť již dnes kouří více dětí, než dospělých. Přes polovina dětí opouštějících školský systém na úrovni střední školy, či učiliště je na cigaretové droze! Tedy těžce nemocná.

Vyjmenované autority, policie, městská policie, ale i vyučující, pracovníci ve školství a výchově musí mít zákonný prostředek k tomu, aby mohli dítěti přikázat cigaretu znehodnotit, či si vyžádat odebrání této drogy, jinak se společnost opravdu rozpadne.

Platné ustanovení zastaralého a neefektivního zákona, - (počet dětských kuřáků expanduje, zejména dívek) - mladistvé "brání" tím, že tedy cigaretu nesmějí dospělí legálně dětem prodat, ale děti kouřit legálně mohou.

Toto ustanovení je naprosto neefektivní, ne-li protismyslné. Přece devítileté dítě nemůže legálně užívat smrtící drogu, která každé dítě poškodí a každé druhé, byť později v čase usmrtí! Tuto anomálii je potřeba urychleně napravit. Dětské kuřáctví musí být postaveno mimo zákon, protože děti nemohou svobodně volit pro tuto drogu, nemohou vyhodnotit fatální, negativní dopad svého příklonu ke kouření!

Nelze argumentovat tím, že zákaz nic neřeší, jak nám podsouvá tabák. Či že zakázané ovoce nejlépe chutná. To je velká demagogie, to můžeme dětem nechat volně užívat zbraně, či alkohol...

Tato situace je velmi smutná, protože, kdo nechápe, že je potřeba devíti - dvanáctiletým dětem cigaretu odebrat, tedy zákonem jí učinit, jakož i ostatní tabákové výrobky, zakázanou, naprosto nepochopil, že je to základní prvek řešení této pandemie.

Prosíme vyučující, rodiče, prosíme všechny, komu není jedno, co se v této věci děje a komu je těch dětí líto, aby jste se obraceli na naše volené zástupce, na ministerstva a požadovali vysvětlení, proč děti mohou legálně kouřit. Abyste proti tomu v souladu se zákonem veřejně, individuálně i skupinovými protesty postupovali, jinak dále budou tabákoví podnikatelé ničit to nejcennější co společnost má. Mladou generaci!

Naše rozpolcenost v tomto přináší denně v České Republice nejméně 100 nových dětských kuřáků, tedy v blízkém budoucnu 50 zbytečně mrtvých občanů a ihned 100 nových nemocných.

Jak to mají dokázat děti samy, proti strategii bilionářů, kteří vydělávají na jejich permanentní genocidě?

Pokud tabákoví podnikatelé od roku 1950 ví, s čím podnikají, tedy, že distribuují smrtelnou chorobu, potom opravdu jsou genocidními a cynickými vrahy nejhrubšího zrna. Nabízí přitom cigaretu jako partnera.

Skrze spotřebitelské hry, kde lákají "dospělé?" na obrázky zdravých dvojic, soutěžících o atraktivní ceny. Důmyslným propojováním podnikatelských zájmů - to jsou ty slavné boty a oblečení stejné značky jako cigarety...

To jsou filmy, které přímo i nepřímo tabák sopnzoruje. To jsou inzerenti dceřiných tabákových společností, kupříkladu Kraftfood, Milka, atd. atd., kdy inzerují v médiích za nepsané dohody, že tato budou o pandémii dětského kuřáctví mlčet.

Často má tabák přímé podíly v časopisech a novinách, nebo je podporuje právě inzercí, která po zákazu inzerce tabákových výrobků se změní na inzerci "cenzurní". Tedy za investice do reklamy na dceřinné firmy tabáku se dále bude mlčet o této nejhorší nemoci v lidských dějinách, kterou lze řešit jedině skrze naše volené zástupce, zákonodárné orgány.

Proti důmyslným, často podprahovým útokům na dětskou populaci není individuální, rodičovská, ani osvětová obrana. Stejně jako není cesty občanské vzdorovat proti této nemoci, neboť nelze uplatnit zde rovnou soutěž informací proti kapitálu a strategiím tabákového průmyslu, který svými penězi naprosto neumožní svobodné informace v této věci.

Jen kvalitní zákon o povinných veřejnoprávních informacích a zákaz dětského kuřáctví může radikálně zvrátit toto civilizační ohrožení ve prospěch zdravé společnosti.

Příloha

1) kopie tohoto dopisu

2) Charta proti dětskému kuřáctví


CHARTA PROTI DĚTSKÉMU KUŘÁCTVÍ

1) Prohlášení -- body 1. až 5.

2) Návrh řešení -- body 1. až 7.

3) Závěrečná výzva - možnost Vašeho elektronického podpisu

1) Jsme znepokojeni neúnosnou situací, kdy v naší společnosti, ač od roku 1950 je jednoznačně prokázána zhoubnost této drogy, kouří 50% dětí a mládeže mezi 15 až 18 rokem věku, přičemž s tímto návykem započnou v průměru ve 12 letech. Cigareta je také největším paradoxem naší historie. Užívána dle návodu, způsobí úmrtí každého druhého svého spotřebitele a každému znehodnotí sociální a zdravotní situaci, i přesto je cigareta nadále nejúspěšnějším spotřebním výrobkem v naší historii.

2) Vzhledem k obrovskému rozsahu této civilizaci ohrožující pandemie, která má každoročně jen skrze přímé zdravotní poškození na svědomí 4 900 000 obětí a toto číslo má expandovat již za pár let při neřešení věci na 10 000 000 obětí, jsme znepokojeni naprostým minimem účinných, efektivních opatření na ochranu dětí. Skrze děti je přitom droga do společnosti instalována, neboť dospělý, vyzrálý člověk, téměř kouřit nezačíná. Naopak až 90% dospělých kuřáků přehodnotilo svůj postoj ke své závislosti na negativní, což je také důkazem, že v dětství není možno učinit kvalifikované a svobodné rozhodnutí pro příklon ke kouření!

3) Denně se na světě vykouří asi 14 000 000 000 cigaret, tedy dvě a půl cigarety na obyvatele planety. Zatímco zkoumáme každé byť jen potenciální ohrožení lidského zdraví a věnujeme mu mediálně mnoho pozornosti, o důsledcích kouření jsou mezi lidmi jen minimální informace. Přičemž právě informace jsou nesmírně účinnou prevencí této nemoci. Dochází k fatálnímu přesahu vlivu tabakizmu do státoprávních systémů, kultury i sportu mnoha zemí. Mnohde je dokonce tabákový průmysl ve společné kapitole s potravinářským, či dokonce bývá dotován jako "zemědělská" plodina, a to ač výnos z tabákového hektaru je až 20 x vyšší, než u jiných rostlin. Ve státech EU je tabák dotován miliardou Euro ročně!

4) Kouření je do společnosti prokazatelně instalováno právě skrze její nejzranitelnější prvek, děti. Využívá se jejich touhy napodobovat vzory, přirovnat se k dospělým, což za absence efektivní výuky proti tomuto smrtelnému nebezpečí a ekonomické censuře objektivních informací, vede v současné době k masivnímu nárůstu dětských kuřáků. Zejména kuřaček -- dívek u kterých je také zvýšený nárůst rakoviny, zejména rakovny plic, kde dochází i ke snížení věkové hranice nástupu choroby. V propagandě kouření se využívá hlavně filmový průmysl a to nikoliv jako součást společenské reflexe, ale zjevnou strategií. Zde: http://smokefreemovies.ucsf.edu/index.html naleznete v této věci obsáhlejší informace. Stránku otevřete na našem serveru také kliknutím na ikonku Smoke Free Movies)

Dále se zneužívá fotografií známých osobností v tištěných médiích, která jsou často v přímých i nepřímých vazbách kapitálovými zdroji tabákového průmyslu sponzorována, či dokonce provozována. Tedy nevznikají jen obrovské zdravotní a národohospodářské škody, ale je fakticky zabržděna politická i umělecká soutěž, neboť kapitálové zdroje tabákového průmyslu si jednoznačně mohou dovolit zmrtvovat společenský i kulturní růst, neboť není zde žádná účinná ochrana trhu proti mediálnímu, politickému, kulturnímu a společenskému vlivu tabákového průmyslu.

5) Děti a nejen mladí lidé situaci podceňují, neboť o tabákových drogách a jejich nebezpečnosti nejsou informováni. Dospělí jsou nervózní, neboť nejvíce kouření zasáhlo oblast sdělovacích prostředků, čímž způsobuje často celospolečenské napětí a inklinaci k negativnímu zpravodajství, neboť pro nereflexi této drogy je zapotřebí atmosféry strachu. Je totiž velmi nevěrohodné a rozporuplné, když sdělovací prostředky naprosto minimálně, či vůbec nereflektují zjevné nebezpečí civilizace č. 1.

Vyrovnávání se s kouřením bude podle mnoha odborníků znamenat skutečnou renesanci, ale pokud nepřišlo spolu se zjištěním, že cigareta je 50 násobný karcinogen, potom to znamená buď úmyslnou a nebo nevědomostní sabotáž základní reflexe lidské existence, tedy zdraví, života jednotlivce i společnosti. Předkládáme návrhy na velmi jednoduchá a účinná řešení této nemoci a prosíme Vás, abyste zvážili jejich zapracování i Váš postoj k pandemii dětského kuřáctví.

Návrhy řešení:

Vzhledem k tomu, že jsme padesát let od doby, kdy se prokázala a od té doby mnohonásobně zdravotní závadnost a smrtelnost kouření, po studiu mnoha odborných i laických materiálů předkládáme tyto body:

1) Vzhledem k rozsahu pandemie uzákonění povinnosti veřejnoprávních médií, aby o kuřáctví a důsledcích pandemie kouření nezávisle informovala minimálně v rozsahu 2 hodin měsíčně, v kvalitních, sledovaných vysílacích časech a to až do doby pominutí tohoto katastrofálního ohrožení nejen dětí.

2) Vzhledem k tomu, že kouření se do společnosti instalovalo v době, kdy ještě nebyla známost o jeho genocidních účincích, je v mnoha systémech zakomponováno do státosprávy spolu s potravinami. Doporučujeme oddělit tabákový průmysl od kapitoly potravinářství, stejně jako od protismyslných dotací, neboť se nejedná o standardní zemědělskou plodinu, ale o pěstování smrtící drogy. Požadujeme doplnění cigaretového kouře na český seznam kancerogenních látek (například dle monografie International Agency for Cancer Research 2002), kde doposud nejsou, ačkoliv cigaretový kouř je mnohonásobný kancerogen.

3) Za nutné považujeme zákaz prodeje tabáku souběžně s potravinami, kde dětem a mladým asociuje zdravotní nezávadnost. Požadujeme vyčlenění cigaret ze skupiny potravin a ze spotřebního koše (zde nesmyslně navyšují inflaci a působí opět jako autorita spotřeby). Tabákové výrobky budou jistě kuřáci potřebovat ještě mnoho desítek let, ale kupovat by si je měli zásadně ve specializovaných prodejnách, kde by také byla možnost reklamy jednotlivých značek.

4) V každé krabičce s tabákovým výrobkem musí být přesný návod k jeho použití a oznámení o všech známých škodách, které působí na zdraví, včetně fotodokumentace. Doporučejeme zákonnou povinnost o umístění osvětového plakátu do lékařských, obvodních ordinací s jasnými, stručnými informacemi a fotodokumentací o známých negativních účincích kouření na lidský organismus. Kuřáci často nemají skutečné povědomí o tom, co svému zdraví způsobují a jsou zároveň nejčastěji nemocnými ve společnosti, tedy takto by museli téma reflektovat a mnoho by jistě kouření přehodnotilo na nemoc a snažilo se jí též zbavit.

5) Ve školství musí být už pro nejmenší děti zavedena v nejvhodnějším předmětu informace o kouření, jeho historii i následcích.

6) Je nutno zakázat tabákovému průmyslu jakýkoliv sponzoring a využívat proti jeho agresivním skrytým i otevřeným reklamním praktikám účinně již stávající státní legislativy, neboť ve většině případů už dnes je tabákové podnikání vůči nezletilcům nelegální. Je nutno zakázat kouření před věkem plnoletosti a efektivně tento zákaz vymáhat, kupříkladu postihem rodičů, škol, restauračních zařízení, klubů. V této souvislosti, vzhledem k tomu, že nejčastější iniciací dětského kuřáctví je film, doporučujeme před každým filmovým představením v kině, či televizi uveřejnit krátký šot s informací o důsledcích kouření a o tom, že je možné, že film bude cigaretu podbízet. Je tak činěno až u 87% filmů, viz odkaz v bodě 4 této petice.

7) Zákaz dětského kouření, efektivně vymahatelný. Děti nemohou ve svém věku, kdy začínají kouřit nejčastěji kolem dvanácti let, se svobodně rozhodnout pro tuto drogu. Nemohou ani znát, ani rozumně vyhodnotit veškeré její důsledky, či účinně vzdorovat desetiletí propracovávaným strategiím tabákového průmyslu. Ten právě skrze děti a mládež nemoc kouření do společnosti instaluje. Rodiče také nedostávají potřebné informace a navíc musí pracovat každý ve svém oboru, tedy nemají efektivní šanci jen výchovou přemoci propagandu tabákového průmyslu, navíc ochrana před tabákovými výrobky musí být kontinuální souvislá. Kouření musí být ze zákona zakázáno až do věku plnoletosti, kdy se stává legální drogou.

Nyní je stav neúnosný, kdy děti a mladiství sice nemohou cigarety dle dikce zákona zakoupit, ale užívat tuto drogu legálně mohou! Jedná se o záměr tabákového průmyslu, nesmyslně podporovaný sloganem, že zakázané ovoce nejlépe chutná.

Toto je jen matení veřejnosti, neboť právě zákaz dětského kuřáctví je prvním předpokladem ukončení pandemie. Lze efektivně uplatňovat ve školách autoritou vyučujících a vedení škol, ale i na veřejnosti autoritou policie a městské policie. Zákaz dětského kouření navíc sníží i počet dospělých kuřáků, neboť po letech kouření dochází k paradoxní situaci, kdy dospělí často argumentují tím, že kouří i děti a tedy to zase tak škodit nemůže, neboť by to stát nepřipustil! Prosíme o jednoznačný zákonný zákaz kouření dětí a mladistvých do věku plnoletosti!

Závěrečná výzva:

Naprosto jednoznačně distancujeme tuto chartu od jakéhokoliv boje proti kuřákům. Naopak je prosíme o spolupráci, neboť většina z nich začala kouřit jako děti, právě kvůli výše uvedeným věcem. Dospělí volí ze svobodné volby a jistě mají mít dostatek své drogy i přístupu k ní. Pomožte nám prosím efektivně ochránit děti. Prosíme zejména školské rady, učitele, ale i novináře a osoby veřejně činné, rodiče, aby tento text, pokud jej shledají potřebným, rozšiřovali po společnosti, abychom tak přispěli k ukončení této nemoci, která zabila více lidí, než všechny válečné konflikty světa dohromady.

Veškeré statistické a odborné údaje této petice jsou mnoho násobně verifikovány a ověřeny.

Co je platný školský systém, ze kterého vychází polovina narkomanů? Tabákový průmysl tak naprosto znehodnocuje výchovnou a odbornou práci veškerých učitelů, lidí pracujících ve školství!Mimochodem programy pro dětskou samostatnost nejen v ČR, ale i v 90 ostatních státech světa sponzoruje tabákový gigant Philip Morris, u nás se tyto jmenují - Dokážu to - a - Paragraf 18 - . Jistě si dokážeme představit, jak účinně Philip Morris ve spolupráci s Ministerstvem Školství odnaučuje děti kouřit! Rodiče spoléhají po právu na stát a na školu, neboť žijeme v komunitě, kde je dělba práce. Tedy rodiče nemohou sami věci změnit, neboť pracují ve prospěch státu, tvoří jeho hodnoty a tedy po právu očekávejme, že se škola postará i o to, aby se v ní děti nemohly naučit drogové závislosti!

Vyučující, státní správa, musí mít zákonný nástroj k odebírání tabákové drogy dětem, jinak jejich práce je znehodnocována, neboť tabák je na prvním místě psychodegenerativní droga, která každému uživateli odebere, či zřetelně omezí soudnost v tom nejzákladnějším. V rozlišení dobrého a zlého. Kdokoliv, kdo si platí pomalou, velmi útrpnou rituální sebevraždu tabákovými výrobky, není jistě pro život připraven a to ať už dospělý a nebo dítě. To dítě na rozdíl od dospělého, ale nemá na výběr!

Pomozte, prosím, tlakem na naši politickou scénu tuto alarmující situaci vyřešit. Pomozte třeba jen podpisem pod tuto petici - pokyny níže. Po prvních dnech má charta už 82 podpisů a stále přibývají. Aktuální stav podpisů = číslo v závorce v pravém Menu za nápisem "Charta proti dětskému kuřáctví" Děkujeme!

S textem souhlasíme:

Martin Škapík - nezávislý analytik a novinář
Tomáš Hanák - spisovatel a herec
MUDr. Martin Bojar - odborný lékař
MUDr. Josef Soukup - obvodní lékař
Petr Fanta - záchranář a hasič
Jan Kasal - poslanec parlamentu ČR
Jiří Loewy - novinář
Róbert Schvarcz - pedagog, Slovensko
Jaroslav Doubrava - senátor
MUDr. Petr Kalina - psychiatr, soudní znalec
MUDr. Ságlová Simona - stomatolog
Tomáš Gawron - student
Ing. Jana Havelková - Institut zdravotní politiky a ekonomiky
MUDr. Karel Nešpor CSc. - psychiatr
MUDr. Alena a Lubomír Dlouhý
MUDr. Jitka Fabiánová - pediatr
Ing. Pavel Remeš - technik
Pavel Škapík - scénárista, radní Karlovy Vary
Bc. Jan Rubeš - Česká Televize - šéf akvizice
MUDr. Magda Macháňová - onkolog
Josef Kverek - atlet, novinář píšící o dopingu ve sportu
Mgr. Martin Vadas - filmař, pedagog
Ing. Bystrík Horváth - bankéř, Slovensko
prof. MUDr. Josef Hyánek - hematolog
RNDr. Dana Zelená - biolog
MUDr. Josef Laža - neurolog
PHDr. Vivienne Soyková - psycholog MZČR odb. bezpečnost a krizové řízení
Tomáš Kábrt - novinář
Václav Fikar - spisovatel,vedoucí redaktor Týdeníku Chebsko
Ing. Jan Spěváček - Pastor
MUDr. Leoš Heger - ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
Jan Vacek - poradce ministra vnitra

Svůj podpis, nebo podpis Vaší organizace můžete připojit i Vy, na elektronické adrese projektu www.nekurte.cz . S úctou za redakci Martin Škapík

                 
Obsah vydání       9. 10. 2003
9. 10. 2003 Vzestup a pád českého kapitalismu Růžena  Vintrová
8. 10. 2003 Slaný: "nulová tolerance" se mění v krutou šikanu Štěpán  Kotrba
9. 10. 2003 Slaný: Ranní ptáče dál doskáče - a taky dřív chcípne... Štěpán  Kotrba
9. 10. 2003 Neschopní podnikatelé dovedně využívají své zaměstnance Michal  Rusek
9. 10. 2003 Husákova kolona jezdila méně arogantně Václav  Špíka
9. 10. 2003 Digitalizace "po česku" a po INVEXU Zdeněk  Duspiva
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
9. 10. 2003 Americké televizní zpravodajství je "příliš levicové"
9. 10. 2003 Demaskovať škaredý antiamerikanizmus Norman  Solomon
9. 10. 2003 Finanční příspěvek na provoz BL
9. 10. 2003 Afghanistán po dvou letech Miroslav  Polreich
9. 10. 2003 Kouří děti legálně? Martin  Škapík
9. 10. 2003 Nový termín odročeného řízení: 15. 10. 2003 Zdeněk  Jemelík
9. 10. 2003 Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? Martin  Muránsky
9. 10. 2003 Diskusia o únii je v Čechách skutočne živá Zolo  Mikeš
9. 10. 2003 Čo vlastne občan Mojžiš národu povedal Peter  Tokár
8. 10. 2003 Vladimír Železný protestuje proti "bulvárnosti deníku Blesk"
8. 10. 2003 CME uzavřela dohodu o prodeji ČNTS za 53,2 milionů USD
8. 10. 2003 Na obranu hypotetických otázek Martin  Kloubek
8. 10. 2003 Pochybnosti o iráckém nálezu: zkumavka s botulinem byla deset let stará
8. 10. 2003 Zdravotnictví: Odvaha neřešit Ivan  David
7. 10. 2003 Michael Moore: Sedm otázek pro George Bushe
Bin Ladinovi vlastní i část Microsoftu
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech