1. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 9. 2003

O spravodlivosti

K článku Martina Muránskeho: "Svobodný trh a spravodlivosť predovšetkým" v Britských listoch 20.8.2003, ZDE.

Celospoločenská spravodlivosť nie je každodennou témou našich masmedii, a preto si tento člámok zasluži našu osobitnú pozornosť. Zvlášť je potrebné upozorniť na vetu "Spravodlivosť hrá v našich úvahách často dôležitejšiu úlohu, ako si to cez náš každodenný skepticizmus uvedomujeme". Za toto slovo sa dnes skrýva a obhajuje svoje konanie kde kto, Bush i Usama bin Ladin, Šaron i Hamas, Sadam Husajn i Tony Blair. Kvôli tomuto slovu sa vedu nielen súdne spory, čo by nebolo to najhoršie, ale aj vojny a teroristické počiny. To, že každý z jeho "obhajcov" ho balí do iného šatu (ideologického, náboženského, ekonomického záujmu či ohrozenia a pod.) nič nemení na jeho centrálnom postavení v dnešnom ubolenom svete.

Článok sa venoval hraniciam v ktorých sa názor na problém "spravodlivosť" pohybuje. Treba však zobrať na vedomie, že tento pohyb medzi krajnými hranicami (mantinelmi) nie je len pohybom akademických debát či ideológii, ale je to aj pohyb našej každodennej praxe ktorý predstavuje "hojdačku od buka do buka". Po 40-tich rokoch budovania silných sociálnych štátnych útvarov (socialistických či silne sociálne orientovaných - sociálneho leta) nastupuje obdobie liberalizmu (sociálnej zimy).

Prečo vlastne došlo k tomuto na prvý pohľad antilogickému pohybu? Pretože sociálna rovnosť, ku ktorej "sociálne leto" smerovalo, nepredstavuje "spravodlivosť" a môže byť rovnako nespravodlivá ako "bezbrehý trh", ku ktorému spejeme teraz. Možno oceniť tých ktorí tento pohyb zaregistrovali a v období prechodu cez "nultý bod historického kyvadla" vyjavili potrebu "tretej cesty". Žiaľ, tento výkrik bol totálne teoretický nepripravený a dodnes nie je jasne čo spoločnosť od termínu "spravodlivosť" očakáva a ako sa k nej dostať. "Byť pri moci" a hlásať "spravodlivosť" ešte vôbec neznamená skutočnu "spravodlivosť". Aj komunisti mali dobrí úmysel, aj teoretickú základňu a predsa prešli cez "nultý bod historického kyvadla" bez toho aby ho zaregistrovali. (Možno, že to bol práve rok 1968 v ČSFR kedy socializmus prechádzal cez nultý bod a mnohí z nás intuitívne cítili, že treba niečo spraviť aby sa kyvadlo zastavilo.)

Dobrý teoretik ak si nevie rady tak sa vždy vráti do histórie a hľadá poučenie v nej a preto nezaškodí ak sa spýtame histórie či problém "spravodlivosť" už mala a ako ho riešila.

Keď sa rozpadalo rodové zriadenie a "ČLOVEK" začal budovať väčšie organizačné celky, aby ovládol nakoniec svet nemal pre ovládanie týchto celkov iný nástroj ako fyzickú silu a tak vzniklo otrokárske zriadenie, inými slovami "právo vlastniť iného človeka". Toto právo trvalo niekoľko tisícročí a prežilo dve spoločenské formácie (otrokársku a feudálnu).

Za pomoci tohoto práva "ČLOVEK" vybudoval sedem divov sveta, pospájal svet do jedného ľudského priestoru a dosiahol obrovský pokrok oproti stavu, ktorý bol na začiatku keď začal likvidovať rodové zriadenie. Ak by žil August von Hayek pred 400 rokmi tak by tento nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu hovoril to iste čo hovorí dnes len namiesto slova "TRH" by použil slova "PRÁVO VLASTNIŤ INÉHO ČLOVEKA" a jeho myšlienky by zneli asi takto: "PRÁVO VLASTNIŤ INÉHO ČLOVEKA" je najmä preto sférou neprekonateľných úspechov ľudského ducha, lebo nevzniklo ako výsledok racionalistického vizionárstva: Navyše, "človek vďačí mnohým zo svojich najväčších úspechov z minulosti okolnosti, že nebol v stave vedome ovplyvňovať spoločenský život". Že takéto myšlienky znejú dnešnému uchu neprirodzene a pre "ČLOVEKA" urážlivo, že považovať otrokársku spoločnosť za spravodlivé spoločenské zriadenie je antiľudské? Áno z pohľadu dnešného poznania naozaj je tomu tak, ale nebolo tomu tak pred 400 rokmi. "Prirodzené", "božské", "progresívne" atď. právo (nespravodlivá spravodlivosť) bolo zdrojom "najväčších úspechov" a predsa ho "ČLOVEK" poslal na historický cintorín pretože sa už prežilo, stalo sa brzdou ďalšieho rozvoja.

"TRH" vznikal rovnakým spôsobom a v svojej podstate ma zakodovanú nespravdlivosť rovnako, ako mala otrokárská či feudálna spoločnosť.

Čo z povedaného pre naše rozmýšľanie o spravodlivosti a trhu plynie?

1) "Právo vlastniť iného človeka" nebolo prirodzeným právom, ale právom ktoré sformuloval primitívny človek keď nevedel, ako spravovať väčšie celky akými boli dovtedy poznané RODY. Nebolo to dobré riešenie, ale v danej situácii jedine možné, ktoré pretrvalo tisícročia. Filozof by konštatoval: "Vznikla historická kategória, ktorá po splnení svojej historickej úlohy musela byť odstránená". Nuž a takouto kategóriou je a do svojej likvidácie ostane aj "TRH" - "PRÁVO NA OKRÁDANIE ČLOVEKA ČLOVEKOM". "TRH" bola historická nevyhnutnosť, ktorá bola kedysi zdrojom pokroku i za cenu nespravodlivosti. "CLOVEK" si však dnes musí klasť otázku je namieste pestovať a chrániť túto nespravodlivosť aj dnes? Nestal sa už "TRH" nechceným prvkom z pohľadu celospoločenskéhop zaujmu a brzdou jeho progresivnejšieho rozvoja? Nuž porozmyšľaj a odpovedz si "ČLOVEČE".

2) Nepodceňujme "ČLOVEKA", ale ani ho nepreceňujme.

 • Názor Friedricha Augusta von Hayeka je pre "ČLOVEKA" hlbokou urážkou, pretože ho dehonestuje na úroveň "historického spotrebiteľa" vývojových danosti. (Možno, že ide o formovanie nového božstva na báze TRH-u, ktoré by chranilo stavajúce spoločenské zriadenie a tých ktorí z neho profituju pred aktivitami človeka smerujucimi k zmene tohoto spoločenský už prežitého zriadenia -- šikovné ale otrepané). "ČLOVEK" svoju schopnosť zobrať osud do vlastných rúk preukázal v technických, biologických a iných disciplínach a niet dôvodu mu neveriť, že sa vysporiada aj s "TRHOM", dnes už obyčajnou atrapou toho čim bol TRH pred 300 rokmi. Dnešný TRH je prežraný celospoločenskými aktivitami (štát, dane, poistné, nadácie, MMF, SB, OSN atď., atď.), ktoré bojujú proti a za "NESPRAVODLIVOSŤ", ktorú produkuje "TRH". Návrat k historickej podobe "SLOBODNÉHO TRHU" po čom Hayek a spol. volajú je rovnaký historický nezmysel ako bolo volanie južanov v USA po "tvrdom otrockom režime" v období keď časť sveta už žila slobodným životom a nezrútila, sa z čoho mali južania strach. (Pásť kravy na sídlisko preto lebo tám bola niekedy lúka je smiešné a vypúšťať tam medveďov preto lebo tam bol les je rovnako nebezpečné ako volať dnes po slobodnom trhu.)

 • Neprijateľné je však aj preceňovanie schopnosti človeka a hľadanie akejsi "univerzálnej spravodlivosti". Riešme to čo dozrelo a nerozptyľujme svoje aktivity na niečom čo ešte je nám neznáme, čo sme ešte nedostatočne "nahlodali" svojimi aktivitami. "ČLOVEK" má pred sebou ešte dlhý život a rôznych typov nespravodlivosti na stáročia. Je neprijateľné, aby sme "zjedli všetku múdrosť sveta" a vyhlásili seba či iného za "boha" pretože sa nám to vráti aj s úrokmi. Na túto namyslenosť doplatili komunisti keď hlásali, že budujú beztriednu spoločnosť, to znamená spoločnosť s univerzálnou spravodlivosťou. V ekologickej, etickej, rodinnej a iných oblastiach riešme prípad za prípadom, problém za problémom, avšak v ekonomickej oblasti nadišiel čas na kardinálne riešenie nespravodlivosti tak ako ho jediným celospoločenským zásahom - zrušením práva na vlastníctvo iného človeka, ČLOVEK riešil v minulosti.

  "Sociálna zima" do ktorej ideme, ešte výraznejším spôsobom prehĺbí nespravodlivosť plynúcu z "TRH-u", inými slovami "CELOSVETOVÚ SOCIÁLNU BOMBU" čo môže byť pre ľudstvo veľmi nebezpečné. "TRH" ako primitívny živel bez ľudských oprat nepozná "ľudské kritéria spolužitia" a preto je schopný isť až do ľudský neudržateľnej krajnosti i za cenu sebazničenia. Môže sa stať, že táto cesta povedie k zrúteniu celosvetového poriadku (založenom na viac či menej korigovanom trhu) pre jeho prehnitosť, to znamená praktický boj za spravodlivosť bez teoretickej prípravy, vyústi do tretej svetovej vojny. Nuž a to si myslím by bolo veľkou hanbou pre "ČLOVEKA".

  Bolo by preto dobré keby počin Martina Muránskeho provokujúci k diskusii o "SPRAVODLIVOSTI" nezapadol prachom.

 •                  
  Obsah vydání       1. 9. 2003
  1. 9. 2003 Zemřel Pavel Tigrid Jan  Čulík
  1. 9. 2003 "Itálie je děsná země"
  1. 9. 2003 Dnešní kapitalismus se vyvinul tak, jak přepověděl Marx
  1. 9. 2003 Součkové hlava, stávka učitelů a reforma veřejných financí Štěpán  Kotrba
  31. 8. 2003 ČTK: "Gilligan nebo Mulligan, dyť je to jedno" Jan  Čulík
  31. 8. 2003 David Kelly: Útok proti Iráku byl správný a nutný
  29. 8. 2003 Vyváženost ČRo 6?
  aneb frekvenční analýza jednoho pořadu
  Štěpán  Kotrba
  29. 8. 2003 Alastair Campbell rezignoval na svou funkci
  29. 8. 2003 Případ Kelly: Britská kontrarozvědka se zaměřila proti BBC
  1. 9. 2003 Zvědavec: "Jak pokořit zmrda"
  1. 9. 2003 Christianie v ohrožení Marta  Taberyová
  1. 9. 2003 Genocida vzdělanosti?
  1. 9. 2003 Co práva těch, kdo stávkovat nechtějí?
  29. 8. 2003 K pondělní stávce učitelů: Věnujeme dostatečnou pozornost vzdělání?
  1. 9. 2003 Jazyková krize v britských školách
  1. 9. 2003 O spravodlivosti Andrej  Sablič
  29. 8. 2003 Martin D. Brown: Sudetští Němci nebyli odsunuti na základě Benešových dekretů
  29. 8. 2003 65. výročí mnichovského diktátu: Na řadě bylo Československo Věra  Olivová
  1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech