4. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 11. 2002

Zaveďme volby jen pro inteligenty!

V demokratických volbách volí většina. V každé společnosti tvoří její většinu průměrní lidé. Konzumenti. Snadno ovlivnitelní. Každý kandidát, který má dost peněz na masivní reklamu (třeba ve své vlastní televizi), se dostane do známosti lidí. A lidé rádi volí někoho, koho "znají" a kdo se na ně z billboardů hezky usmívá.

Většina nikdy nebude kriticky uvažovat, vidět širší souvislosti, honit se za relevantními informacemi. Většina bude volit okamžité pohodlí před dlouhodobou zodpovědností.

Znamená to, že v demokracii budou vždy rozhodovat průměrní?

Mám návrh. Musel by se pečlivě promyslet a rozpracovat. Ale mohl by fungovat. Možná stojí aspoň za diskuzi.

Součástí volby by byl pečlivě vybraný test inteligence, schopnosti pracovat s informacemi, analytického uvažování. Volič by test vyplnil a odevzdal spolu s hlasovacím lístkem. Test by byl vyhodnocen. Hlas voliče by se započítal jen tehdy, pokud by v testu obstál.

K zamyšlení:

 • volič by se zřejmě nedozvěděl, jestli test zvládl nebo ne, vyhodnocení by bylo automatické a anonymní. Účelem voleb samozřejmě není posuzovat schopnosti jednotlivých, konkrétních voličů.
 • samozřejmě by se vedla diskuze o tom, jak náročný by ten test měl být. Kolik procent populace by z hlasování vyřadil. Se zvyšující se náročností by se zvyšovaly schopnosti voličů, ale snižovala reprezentativnost voleb.
 • test by musel zůstat do poslední chvíle utajen. Nebo by mohlo být otázek připraveno mnohonásobně více, než kolik bude obsahovat test, a pro každého voliče by se otázky náhodně vybraly. Ten, kdo by měl chuť se dopředu naučit odpovědi na VŠECHNY otázky, je natolik determinovaný a schopný, že jeho hlas se může počítat tak jako tak.
 • problémem by bylo, že k volbám by tak chodilo ještě méně lidí, než nyní. Na druhou stranu by nim chodilo více vzdělaných a inteligentních lidí, protože by už neměli pocit, že jejich hlas nemá cenu, protože stejně budou přehlasováni masou.
 • hlavní dilema je asi v tom, zda je tento způsob voleb spravedlivý. Nic na světě není dokonale spravedlivé. Mám osobní názor, že rozhodovat a volit by měli lidé, kteří jsou na to připraveni a vybaveni. Lidé, kteří jsou od přírody zvídaví, shánějí informace a přemýšlí o nich. Jiní lidé třeba jen bezmyšlenovitě sledují televizní seriály a reklamy, kterými jsou ty seriály proložené. Největší strany si dnes v kampani vystačí několika povšechnými, neurčitými sliby. Typu: "Zvýšíme vaši životní úroveň!". Voličské většině tato jednoduchost vyhovuje. Inteligentní ve společnosti není jakási výlučná elita, ale lidé se širokým spektrem povolání a postavení. Tito lidé jen nejsou tak snadno zmanipulovatelní. Jistě nebudu s nimi se všemi ve všem souhlasit, ale zato budu jejich hlas brát na větší váhu. I politici si pak dají víc záležet, aby to, co dělají, dávalo smysl.
 • Tento způsob voleb asi není spravedlivý. Ale nic spravedlivějšího mne nenapadá. Nejen spravedlivějšího, ale také zodpovědnějšího.

  Rád uvítám diskuzi. Toto řešení je pouze můj okamžitý nápad, a je více než možné, že spolu s vámi zjistím, že je zcela nereálný. Třeba už jen pro to, že o jeho zavedení by musela rozhodnout prostá většina. Sama proti sobě. Inteligentní, nezávisle vybraní lidé dokáží zvolit na základě kvalitnějších kritérií než by volila masa, a prospěch z toho pak bude mít i ona masa. Ale vysvětlujte jí to!

  Poznámka JČ: Tento způsob voleb by hlavně nebyl demokratický. Od pádu komunismu mají mnozí v ČR - do určité míry pochopitelně - potíže se samotným pojmem demokracie. I v médiích často vládně mínění, že "voliči jsou jen ovlivnitelní pitomci", a v žádném případě jim tedy nesmí být svěřeno rozhodování o důležitých otázkách - to smí být svěřeno jen odborníkům.

  Jenže demokracie není založena na podmínce, že volič musí být "inteligentní": ano, očekává se, že se bude volič chovat ve svém vlastním zájmu odpovědně, projeví občanský zájem o věci veřejné a bude rozhodovat podle zdravého rozumu, avšak principem demokracie je, že rozhodují ve volbách všichni, mladí, staří, chytří, hloupí, vzdělaní i nevzdělaní, protože mají sami právo rozhodovat o vlastním osudu.

  V České republice neselhávají voliči, selhávají tam sdělovací prostředky, které nejsou schopny voličům vysvětlil názorně a jednoduše ani takovou prostou věc, že je Vladimír Železný člověkem bez integrity, kterou by nikdo v normálnější demokracii nemohl volit.

  Úkolem médií je nikoliv manipulovat občany, ale poskytovat jim nestrannou, věcnou a zajímavou analýzu skutečností, které přímo ovlivňují jejich životy. Selhávání politiky v České republice je důsledkem selhávání sdělovacích prostředků, které řádně neplní roli hlídacího psa demokracie.

  Selhávání politiky těžko napravíme tím, odebereme-li "méně inteligentním" voličům hlas. To bychom se dostali o sto let zpět, do doby před existencí všeobecného volebního práva. I před jeho zavedení se vášnivě diskutovalo o tom, zda je odpovědné, zda není destruktivní poskytnout volební hlas všem těm "ničivým, nevzdělaným příslušníkům dělnické třídy".

  Osobně jsem - na základě zkušenosti - přesvědčen, že národ jako celek udělá ve volbách při rozhodování na základě zdravého rozumu daleko méně chyb než nedemokratická elitářská či intelektuálská vláda.

                   
  Obsah vydání       4. 11. 2002
  4. 11. 2002 Golfový obchůdek Ivana Langera za peníze kampeličkářů Radek  Mokrý
  2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc
  4. 11. 2002 O "hodném teroristovi" Petry Procházkové Jan  Čulík
  4. 11. 2002 Všichni se radují, všichni jsou šťastní, pro občana se ale nemění nic Štěpán  Kotrba
  4. 11. 2002 V senátních volbách posílily své postavení ODS a neparlamentní strany
  4. 11. 2002 Mediální víkend: Strakonice (ne)ukázaly, co voliči oceňují Josef  Trnka
  4. 11. 2002 Drtivé vítězství levice na Karvinsku Jaroslav  Hlaváček
  4. 11. 2002 Zaveďme volby jen pro inteligenty! Jan  Čulík, Petr  Kuča
  4. 11. 2002 Veterinární správa: V Hukvaldech k týrání zvířat skutečně docházelo
  4. 11. 2002 Na Bagdád, paní Müllerová... Milan  Valach
  4. 11. 2002 Asociální chování "barevných" způsobuje jejich "ideologie resentimentu"
  1. 11. 2002 Dezertér Pavel  Sýkora
  4. 11. 2002 NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa František  Roček
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  1. 10. 2002 Sponzorům OSBL