První učni vstoupili do odborů kvůli platům za praxe

9. 8. 2002 / Petr Jindra

První učňové SOU stavebního a zahradnického v pražských Hrdlořezech vstoupili po informační kampani o právu na odměny za práci na praxích do Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů (OSPZV - ASO). "Jsme rádi, že se o tuto problematiku vůbec někdo zajímá," řekli nám s tím, že po prázdninách začnou přesvědčovat další kolegy. V tuto chvíli se ještě bojí zveřejnit svá jména, protože se obávají negativní odezvy ze strany školy.

Podle vyhlášky ministerstva školství mají v případě produktivních praxí právo na "20 až 150 % minimální mzdy mladistvého zaměstnance", která dnes činí v jejich případě 27,10 Kč. Minimální hodinová mzda, která jim tak musí být za produktivní praxe vyplácena je 5,40 Kč. V řadě škol se ale nedodržuje ani tato dolní hranice, kterou z původních 40 % minimální mzdy mladistvých snížilo MŠMT na současnou úroveň v prosinci 1998, tedy již za vlády ČSSD.

V konkrétním případě učňů čtyřletých zahradnických maturitních oborů jejich hodinový "výdělek" (praxe vykonávají jeden den v týdnu) nedosahoval ani 2,- Kč. To je ostatně také předmětem zahájeného jednání s ředitelem školy p. Špičkou, které má pokračovat před začátkem školního roku.

Škola také podle ředitele již získala prostředky na rekonstrukci hygienického zařízení na praktickém pracovišti zahradnictví v Malešicích, na jejichž stav si učňové stěžovali. V nejbližší době má firma, která úspěšně prošla výběrovým řízením magistrátu hlavního města, zahájit práce.