Krize Evropské unie sílí: Schengen je po amsterodamských rozhovorech před zrušením

25. 1. 2016

V reakci na uprchlickou krizi zpochybnily vlády Evropské unie budoucnost schengenské zóny volného pohybu a připravily se k znovuzavedení pasových kontrol.

Vlády Evropské unie jsou obětí zvyšující se paniky. Zoufale se snaží zpomalit počet příchozích uprchlíků, zatímco je zjevné, že se jejich počet bude naopak zvyšovat. Od začátku roku 2016 přišlo z Turecka do Řecka 35 000 lidí, dvacetinásobek počtu uprchlíků, kteří přišli za stejné období v loňském roce.

Klaas Dijkhoff, holandský ministr pro migraci, uvedl, že vlády mají požádat Evropskou komisi o svolení provozovat pohraniční kontroly déle než jen do letošního května, protože počet uprchlíků přicházejících do Evropy se nesnižuje.

Do Evropy přišlo loni 26 000 dětí bez rodičů. Proč ČR některým z nich nenabídne útočiště?

25. 1. 2016

V britské Dolní sněmovně čelil v pondělí premiér David Cameron nátlaku i od některých konzervativních poslanců, aby Británie přijala více uprchlických dětí, které jsou v Evropě bez doprovodu rodičů.

Eric Pickles, bývalý ministr pro místní komunity, v britském parlamentě zdůraznil, že existují jasné paralely s Kindertransporty (dětské transporty) - s britskou iniciativou, která na začátku druhé světové války zachránila před smrtí téměř 10 000 židovských dětí.

"Musíme si uvědomit, jak obrovský prospěch přinesly tyto Kindertransporty naší zemi: zachránily vynikající lékaře, slavné chirurgy, poslance Dolní i Horní sněmovny," řekl Pickles.

Pokud součástí evropské kultury nebude soucit a slitování, má vůbec nějakou cenu?

25. 1. 2016

Někteří lidé tvrdí, že přijetí uprchlíků prý nějakým způsobem ohrožuje evropskou kulturu. Avšak pokud součástí evropské kultury nebude soucit a slitování, má ta kultura vůbec nějakou cenu?

Andrew Stroehlein k tomu dodává:

Výše uvedený výrok vyvolal podstatnou vlnu nenávisti. Zdá se, že nic nevyvolává větší zuřivost než argument, že bychom si měli zachovat základní slušnost.

Právě hrozí smrt utopením pětačtyřiceti lidem...

25. 1. 2016

Lékaři bez hranic apelují na Evropskou unii, aby se konečně probudila. Od 1. ledna 2016 se ve Středozemním moři utopilo 113 lidí.

Někde mezi Tureckem a Řeckem...

"Evropa se už musí probudit. Tohle nepřestane."

hrozí utopení 45 afghánským uprchlíkům. Do jejich člunu natéká voda. Záchranný tým z Lékařů bez hranic a Greenpeace dorazil doslova na poslední chvíli.

"Ne, ne, ne... Klid, klid..."

Kim Klausen, Šéf záchranného týmu Lékařů bez hranic: "Nemělo by nás tady být zapotřebí. Tohle by mělo být odpovědností evropských zemí. Ty musejí zajistit, aby lidé mohli přicházet bezpečným způsobem. Protože ono to nepřestane."

Tito uprchlíci měli štěstí, že byli zachráněni. Od 1. ledna 2016 se už utopilo 113 lídí. Letošní leden je od začátku uprchlické krize nejvražednější měsíc.

Lékaři bez hranic proto naléhají na Evropu, aby pomohla uprchlíkům najít bezpečnější cestu.

Kim Klausen, Šéf záchranného týmu Lékařů bez hranic: "Musíme toto učinit co nejbezpečnějším. Dá se to udělat zajištěním bezpečného přichodu uprchlíků do Evropy. Existují hranice zemí, dá se to učinit bezpečným způsobem. Namísto nelidského způsobu, který lidem teď vnucujeme.

SDÍLEJTE TOTO VIDEO

Sociální sítě jsou past

25. 1. 2016

Většina lidí nepoužívá sociální média k tomu, aby se sjednotili, k rozšiřování svých horizontů, ale naopak k tomu, aby se odřízli od světa a vytvořili si zónu pohody, kde slyší jen ozvěnu vlastního hlasu a vidí jen odraz své vlastní tváře. Sociální sítě jsou past.

V současnosti zažíváme krizi demokracii, rozklad důvěry. Lidi dospěli k názoru, že naši politikové nejsou jen zkorumpovaní nebo blbí, ale prostě neschopní. Akce vyžaduje moc, schopnost věci dokázat, a my potřebujeme politiku, která dokáže rozhodovat o tom, co je zapotřebí udělat. Avšak vazba mezi mocí a politikou v rukou národního státu skončila. Moc je nyní globalizována, avšak politika zůstává lokální jako dříve. Politice usekli ruce. Lidé už nevěří v demokratický systém, protože nedodržuje své sliby. Vidíme to na uprchlické krizi: je to globální fenomén, ale my stále jednáme jen lokálně. Naše demokratické instituce nebyly zkonstruovány tak, aby dokázaly řešit situace mezinárodní provázanosti. Současná krize demokracie je krizí demokratických institucí, řekl slavný sociolog Zygmunt Bauman v rozhovoru pro španělský list El País.

Příměří s násilím: Camus v Alžírsku

25. 1. 2016


Před šedesáti lety přednesl Albert Camus projev svého života. Byla to řeč, která jej ve skutečnosti takřka stála život, a také nedosáhla cíle v podobě záchrany životů nesčetných civilistů, Arabů i Francouzů, uvězněných v sevření terorismu uplatňovaného oběma stranami alžírské války za nezávislost. Zdůvodnění jeho proslovu, stejně jako důvody, proč jel pronesl, důležitým způsobem osvětlují "válku proti terorismu", kterou nyní Západ vede, napsal Robert Zaretsky.

Maďaři protestují proti "omezování demokracie"

25. 1. 2016

Stovky lidí demonstrovaly v Budapešti proti plánům maďarské vlády zavést protiteroristická opatření včetně omezení internetu a zákazu vycházení. "To by byl už navždy konec demokracie," řekl na demonstraci před maďarským parlamentem její organizátor Lajos Bokros. Maďarská vláda chce změnit ústavu tím, že vytvoří novou kategorii nouzové, mimořádné "situace ohrožení terorem", která by jí umožnila vydávat dekrety, a suspendovat a pozměňovat zákony. Mezi navrhovanými změnami je kontrola nad internetem, domácí použití armády, uzavření hranic a uvalení zákazu vycházení na oblasti postižené teroristickou hrozbou. Podrobnosti v angličtině ZDE

Bude střední Evropa v důsledku svého defenzivního národovectví dál upadat?

25. 1. 2016 / Jan Čulík

"Bylo by jen opakováním truismů dokazovat, jaký význam má překladová literatura pro duševní růst národa. Naše planeta se zmenšuje, národní svéráz si v nádheře nedotčení mohou uchovat jen lokální primitivismy. Intelekt světa spěje k přiblížení a prolnutí, izolovaný národní intelekt chtě nechtě klesá mezi lokální primitivismy, jakkoliv nádherná byla jeho minulost. Původní literatura bez prolnutí literaturou přeloženou sdílí tenhle osud.“ (Josef Škvorecký, IV. sjezd Svazu čs. spisovatelů, 1967)

Je to logické: znovu a znovu přicházejí další a další důkazy o tom, že pro stimulaci originality a nových myšlenek je zapotřebí interakce mezi nejrůznějšími kulturními postoji a zkušenostmi. Je to stejné jako v genetice: když budete mít děti se svým bratrancem či sestřenicí, zdegenerujete. Naopak nejnadanější děti se rodí partnerům, jejichž genetická výbava je nejodlišnější. Mezinárodní měnový fond upozorňuje, že příchod imigrantů povede k stimulaci ekonomiky. Psychologové a sociologové upozorňují, že společensky i ekonomicky jsou nejúspěšnější ti jedinci, kteří pohlížejí na danou kulturu na základě své zkušenosti z jiné kultury odlišným úhlem pohledu a všímají si věcí, jichž si domácí lidé nevšímají.

Jen v mezinárodním kadlubu kultur, jako jsou Spojené státy, nebo Londýn, kde žijí vedle sebe lidé z více než 100 zemí světa, vznikají nové, nosné myšlenky.

Bohužel, národovecký projekt středoevropských kultur, založený na defenzivním nacionalismu a ohrazování se vůči vnějším vlivům, vede k degeneraci. Češi neustále a důsledně mluví jen mezi sebou. V poslední době k tomu přistoupila až hysterická nenávist vůči jakékoliv jinakosti, často silně motivovaná iracionálním rasismem.

Rozhovor Britských listů 41:

Proč se Češi nedokážou dohodnout, co by školy měly dělat

22. 1. 2016Bylo by šokující, kdyby zdravotnictví v České republice ignorovalo vědecký pokrok a odmítalo nové léčebné postupy, a trvalo na lékařské metodologii a praxi z doby před třiceti lety. Proč se tedy takovým způsobem chová Česká republika v oblasti školství? Proč se Češi nedokážou dohodnout, co by školy měly dělat? O tom hovoří s Břetislavem Svozilem, ředitelem základní školy v Deblíně a ředitelem projektu Open School Space v tomto rozhovoru Britských listů Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 22. ledna 2016.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Pokud považujete Britské listy za důležitý informační zdroj, předplaťte si je

19. 7. 2016

K udržení existence Britských listů potřebujeme příspěvky ve výši cca 60 000 Kč měsíčně. Tedy 200 Kč měsíčně od 300 čtenářů. Je na vás, zda Britské listy budou po dvaceti letech své nezávislé existence dál pokračovat. Jde o to, zda má česká společnost zájem o tento věcný, na nikom nezávislý zdroj informací z vnějšího světa,  anebo dá přednost nesmyslům, které šíří konspirační weby i většina domácích sdělovacích prostředků.

Jsme přesvědčeni, že přinášením nezávislých informací v dnešní situaci, kdy je většina českých médií v rukou oligarchů anebo ideologicky zaměřených aktivistů, kdy se velká část české společnosti v důsledku iracionálního strachu z jinakosti, kterou často z otevřených komerčních důvodů vyvolávají tato neseriozní média, děsivým způsobem propadá do nenávisti a rasismu a záměrně ignoruje fakta, je Britských listů zapotřebí více než kdy předtím v celé jejich téměř dvacetileté historii.

Jsme hrdi na to, že v českém prostředí jsou Britské listy jediným nezávislým médiem, které nemá vazby na žádné podnikatelské či skupinové zájmy a jehož existence spoléhá výlučně na drobnou finanční podporu od čtenářů. Děkujeme jim za to - prosíme, udržte to.

Pokud tento názor sdílíte, upozorňujeme, že Britské listy nemohou přežít bez pravidelných finančních příspěvků svých čtenářů. Toto není žádná frivolita, z příspěvků hradíme honoráře našich kmenových spolupracovníků a jsme hrdi na to, že nejsme závislí na žádné české ani zahraniční zájmové či manipulativní organizaci. Má-li to však fungovat trvale, potřebujeme i nadále systematickou finanční podporu veřejnosti. Přehled výdajů Britských listů pravidelně zveřejňujeme.

Prosíme, přispějte.

Informujte, prosíme, o existenci Britských listů své racionálně a kriticky uvažující přátele v české společnosti, schopné vnímat fakta. Jde do tuhého a lidé přístupní věcným informacím by měli vědět, kde je získávat, aby byli schopni korigovat šílený, iracionální většinový diskurs, který nyní zavedl velkou část české společnosti na nesmírně nebezpečnou cestu ke globální izolaci.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2, nebo i z mobilního telefonu. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Egypt pět let po demokratické revoluci:

Útlak je nejintenzivnější za mnoho desetiletí

25. 1. 2016

Útlak v Egyptě je nyní nejhorší za mnoho desetiletí, konstatuje Hossam Baahgat, jeden z nejznámějších egyptských novinářů a aktivistů za lidská práva. V pondělí je tomu pět let, co v Egyptě začala demokratická revoluce. Před výročím dochází k bezprecedentnímu útlaku opozice a disentu. Média jsou tvrdě omezena cenzurou, obrovsky vzrostl počet politických vězňů, nucených zmizení a vraždění islamistů státem.

"Míra útlaku je dnes o hodně vyšší než za Mubaraka a lidé ze starších generací říkají, že je to horší než za nejhorších období vláky prezidenta Násira v padesátých a šedesátých letech."

Azylová politika Norska se v důsledku Ruska octla v chaosu

25. 1. 2016

"Je překvapující, že vláda jedná tak brutálně," řekl Atle Sommerfeld, biskup z Borge, norské televizi NRK. Olav Øygard, biskup z Nord-Hålogalandu, konstatoval: "Lidská důstojnost je znásilňována. Cena člověka je nekonečná, bez ohledu na to, odkud pochází."

Církev a lidskoprávní organizace ostře zaútočily na rozhodnutí norské vlády deportovat uprchlíky zpět do Ruska.

Člověk by si myslel, že lidi, kteří mají takovou výdrž a takové odhodlání, že se pěšky dostanou až za polární kruh a jedou v mrazu na kole z Ruska do Norska, by každá rozumná země vítala a považovala za obrovský přínos, poznamenává Andrew Stroehlein. 

Pokusy norské pravicové vlády deportovat stovky uprchlíků do Ruska se octly v chaosu poté, co Moskva deportace odmítla a norští politikové se octli kvůli deportacím uprchlíků pod ostrou palbou kritiky od církve a od lidskoprávních organizací.

Během celého minulého týdne docházelo k zmateným scénám v detenčním uprchlickém táboře v norském městě Kirkenes nedaleko ruské hranice, kde byly plánované deportace uprchlíků zpět do Ruska opakovaně odkládány a uprchlíci byli krátce zatčeni a pak zase propuštěni poté, co norští opoziční politikové ostře zkritizovali vládní politiku deportací.

Nicméně v úterý večer bylo do ruského Murmansku deportováno z Norska 13 žadatelů o azyl. Mezi nimi byl uprchlík z Jemenu, jehož případ vyvolal v Norsku další silné pochybnosti o tom, že by Rusko bylo pro uprchlíky bezpečnou zemí. Norsko neposílá jemenské uprchlíky zpět do Jemenu, protože se to považuje pro ně za příliš nebezpečné.

Politikové by neměli žvanit

25. 1. 2016

Nový předseda SZ tvrdí, že příčinou migrační krize je fakt, že "Západ destabilizoval některé státy". Článek v časopise Nature podává vysvětlení stávajících i budoucích migračních trendů na základě soudobých vědeckých poznatků. Tento článek lze argumentačně napadat a možná bude také brzy vyvrácen, ale každopádně je založen na nějakém vědění, ne na tom, že si někdo udělal názor na něco, o čem ví čerta starého. - Politici v ČR říkají tendenční hovadiny stále častěji, zvykejme si a neberme je vážně.

Facebookem a Stranou zelených se šíří nadšení, že byl jejím předsedou zvolen Matěj Stropnický. Nebylo by však užitečnější, kdyby se stoupenci Strany zelených namísto vzývání kultu osobnosti zabývali spíš vypracováním nosné a věcné politické strategie? ptá se Karel Dolejší.

Absence demokratických struktur je překážkou prosperitě

24. 1. 2016

Země, které nemají plně etablované, nezávislé demokratické struktury, se nikdy nedostanou do první ekonomické ligy

Způsob, jímž ruské tajné služby zavraždily v Londýně poloniem bývalého ruského tajného agenta Alexandra Litviněnka, který ve svých knihách zdokumentoval a odhalil, jak silně jsou ruské státní tajné služby provázány s kriminální mafií, dokazuje, že se Rusko nikdy nevyhrabe ze svých ekonomických problémů a nikdy se ekonomicky nedostane do globální první ligy, argumentuje ekonom Will Hutton.

Vyšetřování Litviněnkovy vraždy, v jehož čele stál nezávislý soudce Sir Robert Owen, odhalilo svět pravidelného vraždění na zakázku, vraždění, které je vždy možno popřít, protože ho provádějí nájemní vrazi z gangsterských kruhů, které jsou provázány se státní bezpečností. Ani Čína nevraždí po světě své občany, pokud řeknou něco, co by prezident Xi Jinping považoval za pomlouvačné. Toto není zákon ani komunistické diktatury, ale zákon cara.

Deset letošních bezpečnostních krizí - a důvody, proč se je nedaří řešit

22. 1. 2016 / Karel Dolejší


Jonathan Prentice a Mark Malloch-Brown 19. ledna hovořili v Chatham House o deseti nejdůležitějších bezpečnostních krizích, které svět čekají v roce 2016 ZDE. Těmi jsou Sýrie/Irák, Turecko, Jemen, Libye, Boko Haram/oblast Čadského jezera, Burundi, Jižní Súdán, Afghánistán, Jihočínské moře a Kolumbie. - Dodejme, že většina zmíněných krizí reprezentuje trvající nebo vznikající ozbrojené konflikty, což znamená velkou výzvu nerealistickému sektářskému narativu, podle nějž prý žijeme ve světě, kde armády a ozbrojené složky obecně ztratily na významu.

V Egejském moři se v noci ze čtvrtka na pátek utopilo 42 uprchlíků

22. 1. 2016

V noci ze čtvrtka na pátek se v Egejském moři utopilo 42 uprchlíků. Potopily se dva čluny. Jeden z nich u malého řeckého ostrova Kalolimnos, při čemž zahynulo 34 lidí včetně 17 dětí. Dalších 8 lidí se utopilo, když se potopil člun u ostrova Farmakonisi.

U ostrova Kalolymnos vylovily pobřežní hlídky z moře 34 mrtvol a zachránily 26 lidí. Není známo, kolik lidí se pohřešuje, i když na lodi bylo asi 70-100 osob.

O několik hodin předtím se potopil dřevěný člun u ostrovů Farmakonisi, poté, co narazil do skalisek. Čtyřicet lidí doplavalo ke břehu, jedna dívka byla zachráněna, ale šest dětí a jedna žena zemřely.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci zahynulo v Egejském moři letos v lednu už 113 lidí. Během loňského ledna to bylo 82 osob, a v roce 2014 to bylo 12 osob. Celkem od začátku roku 2015 zahynulo v Egejském moři už 900 lidí.

Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE

České argumenty proti uprchlíkům jsou pořád úplně vedle

22. 1. 2016 / Jan Čulík

Lidi v ČR pořád zkoumají, jaký z přijímání uprchlíků mohou mít prospěch, nebo zda je to poškodí, nebo bědují, že ČR to údajně „nezvládne“. To všechno je zcela mimo. Obávám se, že tento český narativ je úplně vedle. ČR stejně jako jiné státy má ZÁKONNOU POVINNOST těm lidem poskytnout útočiště, jinak totiž zahynou.

Argument, že „my sami máme málo a nedokážeme se o ty lidi postarat“ (mimochodem, oni se dokáží postarat sami o sobě, všude, kam přišli imigranti, došlo k velkému hospodářskému oživení) z Česka je globálně poněkud nepřesvědčivý vzhledem k tomu, že se chce, aby ČR přijala několik stovek uprchlíků, a daleko chudší země jako Jordánsko či Turecko se musejí starat o miliony.

Proč je to pořád nutno opakovat?

Jiný "český" protiuprchlický argument je otevřeně rasistický. Prostě "nechceme barevné podlidi". Proti takto otřesnému, a v české společnosti široce rozšířenému argumentu, se nedá dodat už nic. Ovšem ČR si těmito postoji opravdu rychle zadělává na vyloučení z civilizovaného okruhu evropských států. Dojde ke katastrofě a bude to katastrofa česká. Bohužel. 

Evropa nově rozdělená

24. 1. 2016 / Karel Dolejší


V roce 1967 Seymour Martin Lipset a Stein Rokkan v knize "Party systems and voter alignments: cross-national perspectives" popsali hlavní klasické politické dělící linie západní moderny: Vlastník-zaměstnanec, církev-stát, město-venkov, centrum-periferie.

Proč jsou imigranti tak tvůrčí a úspěšní?

23. 1. 2016

Pokud se vám svět obrátí vzhůru nohama, vyvolá to u vás tvůrčí myšlení, upozorňuje Wall Street Journal

Zakladatelem eBay je miliardář Pierre Omidyar, íránský imigrant. Jedním ze zakladatelů firmy Google je Sergej Brin, syn ruských matematiků, který strávil dětství v Moskvě. Jerry Yang, zakladatel vyhledávače Yahoo! se narodil v Taipei. Syřan Steve Jobs založil Apple Mac.

Pohlédneme-li na historii intelektuálních a uměleckých gigantů, rychle zjistíme něco pozoruhodného: Mnoho z nich to byli imigranti a uprchlíci: Victor Hugo, W.H. Auden Vladimir Nabokov, Nikolas Tesla, Marie Curie a Sigmund Freud. Na vrcholu tohoto pantheonu stojí génius všech géniů - Einstein. Jeho annus mirabilis byl rok 1905, kdy vydal hned čtyři zásadní vědecké články, a to hned poté, co emigroval z Německa do Švýcarska.

Obrovské množství brilantních mozků rozkvetlo v cizím prostředí. Je to především pravda o USA. Spojené státy mají jen 13 procent obyvatel, kteří se v té zemi nenarodili, ale tito "cizinci" vlastní téměř třetinu všech patentů a čtvrtinu všech Nobelových cen, udělených lidem žijícím v USA.

Proč tomu tak je?

Děti v Londýně, jejichž mateřským jazykem není angličtina, mají lepší studijní výsledky než domácí děti

24. 1. 2016

Děti, chodící do školy v Londýně, jejichž prvním jazykem není angličtina, mají o něco lepší celkové studijní výsledky než děti, které vyrostly jen s angličtinou. Vyplývá to z oficiálních statistik britského ministerstva školství.

Britský premiér David Cameron nedávno oznámil, že se jeho vláda chystá testovat, zda se manželky imigrantů za několik let naučily anglicky, a pokud se ukáže, že to nezvládly, takové matky by mohly být z Británie deportovány a zbaveny práva žít v zemi, jejichž děti mají britské občanství, čímž by docházelo k rozbití rodin.

Oficiální statistiky ohledně výsledků maturitních zkoušek (GSCE) však dokazují, že být vychováván doma v jiném jazyce než v angličtině není nutně překážkou k akademickému úspěchu - a v některých případech je to naopak výhodou.

Skandál podobný českým číslům na pažích uprchlíků, se rozšířil do Británie

25. 1. 2016

Uprchlíci ve velšském hlavním městě Cardiffu donutila soukromá firma, najatá britským ministerstvem vnitra, aby trvale nosili na rukou pestře zbarvené náramky. Připomíná to kontroverzi z anglického města Middlesborough, kde jiná soukromá firma, najatá britským ministerstvem vnitra, ubytovala žadatele o azyl v bytech s červenými venkovními dveřmi, což vedlo k jejich šikanování ultrapravicovými živly ve veřejnosti. Soukromá firma v městě Middlesborough nyní oznámila, že dveře budou přenatřeny nejrůznějšími barvami, aby uprchlíky nestigmatizovaly a nevydávaly je násilí.

Nově příchozí uprchlíci v Cardiffu jsou ubytováni firmou Clearsprings Ready Homes a dostali instrukce, že musejí trvale nosit na zápěstí barevný náramek, jinak nedostanou jídlo. Náramky opravňují žadatele o azyl, kteří nesmějí pracovat a nedostávají žádné peníze, ke třem jídlům denně.

Aktualizace: Po zuřivé reakci veřejnosti na tuto praxi oznámila v neděli večer firma Clearsprings Ready Homes, že používají náramků na zápěstích pro uprchlíky ruší. Zdroj ZDE

Británie zřejmě přijme tisíce uprchlických dětí

23. 1. 2016

Britský konzervativní premiér David Cameron uvažuje o tom, že přijme do Británie tisíce uprchlických dětí, které přišly do Evropy bez doprovodu dospělých. Roste totiž tlak na britskou vládu přijmout děti, které uprchly ze svých válkou zničených zemí bez rodičů.

Úřad britského premiéra uvedl, že ministři vážně zvažují apel od charitativních organizací, jimž stojí v čele organizace Save the children, aby Británie přijala nejméně 3000 uprchlických dětí bez doprovodu dospělých, které dorazily do Evropy ze zemí, jako je Sýrie a Afghánistán a o nichž varují odborníci, že jim hrozí vážné nebezpečí, že se stanou obětí pašeráků lidí.

Šéf britské Labouristické strany Jeremy Corbyn navštívil v sobotu uprchlické tábory v Calais a v Dunkirku a žádal od Camerona, aby nabídl dětem nejen útočiště v Británii, ale řádné domovy a vzdělání, stejně jako když Británie nabídla útočiště dětem, zachráněným před nacisty a přivezeným do Británie r. 1939.

Harampádí ve vesmíru může vyvolat válku, varují ruští vědci

25. 1. 2016

Rostoucí množství harampádí ve vesmíru na oběžné dráze kolem Země by mohlo vyvolat ozbrojený konflikt, protože poškození vojenských satelitů by mohlo být inteerpretováno jako úmyslné, varuje zpráva z ruské akademie věd v Moskvě.

Vesmírné úřady v USA i v Rusku sledují tisíce kusů harampádí ve vesmíru o velikosti větší než 10 cm, ale odhadují, že kolem Země oblétají biliony menších kusů. I nejmenší kousek harampádí může způsobit vesmírné stanici obrovské škody, protože k srážce by došlo při součtu rychlostí obou objektů větší než 50 000 km/h. Vlastník zničeného satelitu nezjistí, kdo či co ho zničilo.

V roce 2013 byl poškozen ruský satelit Blits poté, co se srazil z troskami, které vznikly, když Čína v roce 2007 sestřelila starý meteorologický satelit.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Z Káhiry do Kolína nad Rýnem: Je veřejné sexuální obtěžování skutečně zakořeněné v arabské kultuře?

22. 1. 2016 / Daniel Veselý


Sexuální útoky proti ženám v průběhu silvestrovských oslav rozpoutaly obrovskou vlnu nenávistných verbálních útoků proti migrantům v Evropě. Politické zneužívání těchto událostí zastřelo skutečnost, že sexuálně motivované násilí není pouze či primárně arabský nebo muslimský problém, píše na stránkách izraelského deníku Haaretz egyptsko-belgický novinář Khaled Diab.

Chvála deflace, ne však mezi bankéři

22. 1. 2016 / Petr Ježek


Odborná i laická veřejnost je převážně pod náporem přesvědčování, že inflace je přirozený jev, který je při nízké úrovni prospěšný ekonomice. Prozatím se pouze v praxi potvrzuje, že všechny inflační ekonomiky trvale podléhají ekonomické nestabilitě a jevům obvykle označovaným za exogenní, tj. z hlediska systému vnější. Jenže vše je více než jen trochu jinak.

Kterak úspěšně bojovat proti bruselské tyranii

21. 1. 2016 / Karel Dolejší


Množí se v Česku hlasy, že bychom prý měli vystoupit z Evropské unie, nejpozději ihned. Prý nám neustále něco přikazuje a udělala z české ekonomiky kolonii. Tento přístup podporují zejména politici, kteří se vydatně přičinili o likvidaci českých finálních výrobců, a je tedy jen logické, že to chtějí na někoho hodit. Nicméně ti, kdo žádají referendum o vystoupení z EU, si počínají zbytečně donkichotsky. Stačí přece mnohem méně.

Czech President Zeman: "The UNHCR project for schools about the refugees is dangerous and idiotic"

24. 1. 2016

The UNHCR educational project about the refugees, which uses a comic and a film to allow schoolchildren to feel what it is like to be a refugee, is idiotic and dangerous, said Czech President Miloš Zeman on television on Sunday. He praised the Czech Social Democratic Education Secretary Kateřina Valachová for deciding that the UNHCR educational materials will not be distributed to Czech schools by the Czech Education Ministry.

"This is yet another idiotic project, created by the United Nations High Commissioner for Refugees, these comics," said Zeman. "It is just as naive as bolshevik propaganda, which was just as stupid," said Zeman, adding that the comic "simplifies the situation".

Zeman said that after being exposed to the UNHCR educational material, Czech children would behave according to its message when getting in touch with real immigrants and that would get them into trouble. "If they were women in Cologne, they would get into difficulties," he said. "All stupid propaganda is dangerous."

The UNHCR project is based on Swedish material and contains a comic and a film about the journey of an Afghan boy and a Kurdish girl to Sweden. Another film tells a fictitious story in which ten million Czechs must leave the Czech Republic after a nuclear catastrophe. They move to a fictitious Asian country where their arrival is met with protests. The Czech refugees are confronted with the problem of cultural integration into an alien country.

"I will not allow under any circumstances that children should be frightened like this," said the Education Secretary, adding that the material will not be distributed in Czech schools.

Source in Czech HERE

Czech President Zeman: Economic migrants and disseminators of hate speech must be deported ... to Algeria

23. 1. 2016

The refugee crisis will intensify in 2016 and the EU will have to start a wholesale deportation of refugees, said Czech President Miloš Zeman in an interview for the Právo daily on Saturday 23rd January. Muslim preachers, disseminating hate speech must be also deported without delay. For instance, the "Cologne imam who said that the sexually assaulted women were themselves to blame for the attacks because they were provocatively dressed should be deported straight away," said Zeman but could not confirm whether such imam really exists. Nevertheless, he said if he does not, there are many other muslim hate speech preachers.

In the interview, Zeman also demanded that the Dublin regulation should be fully adhered to and that people who have been refused asylum must be deported, as must be the majority of the imigrants who are economic refugees. The European Union must conclude agremeents with those countries who will be willing to accept the deportees. They should be deported, for instance, to Algeria.

In Zeman's view, the New Year's Eve sexual assaults in Cologne were fully to be expected because the Koran tells men to beat their women if they are disobedient. Islamic law gives a woman's testimony before a court only half of the weight of a man's testimony. Hence the muslim community has a different relationship to women than what is customary in Europe. "I am therefore amused that our suffragettes support muslim immigration," added Zeman.

In his view, it is not enough for the Czech Republic to refuse the EU immigration quotas, but it will be necessary to seal the Czech borders. If the EU does not want to commit suicide, it will start deporting the refugees as soon as possible.

Source in Czech HERE

Jižní Ameriku tvrdě postihuje virus Zika, šířený komáry

23. 1. 2016

Není proti tomu ani vakcína, ani léčba

Brazílii, Kolumbii a El Salvador postihla epidemie viru Zika, který šíří komáři. Epidemie způsobuje u tzv. mikrocefalii, tedy abnormálně zmenšený mozek u narozených dětí. Úřady v těchto zemích prodo doporučují ženám, aby se vyhnuly nejméně po dobu dvou let otěhotnění. Na mikrocefalii není žádná léčba a děti brzo umírají.

Zika je virus, přenášený komáry, který byl poprvé získán z opice v lese Zika v Ugandě r. 1947. První epidemie mimo Afriku, Asii a tichomořské ostrovy vznikly v květnu 2015, kdy se virus objevil v Brazílii. Od té doby se rozšířil do 18 zemí v jižní a střední Americe a v karibské oblasti. Virus nyní už postihl 1,5 milionu lidí.

Vládnou obavy, že k jeho dalšímu rozšíření dojde během nadcházejícího karnevalu v Brazílii a po světě ho rozšíří plánované Olympijské hry.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Holandský premiér: V důsledku uprchlické krize budou možná otevřené hranice v Evropě zrušeny navždy

22. 1. 2016

Švédský premiér Stefan Löfven: "Nejsem naivní. Můj argument zemím, které nechtějí přijímat uprchlíky, zní, že pokud tohle nevyřešíme, Evropská unie je ohrožena."

Holandský premiér Mark Rutte řekl v Davosu, že Evropa se blíží v uprchlické krizi bodu rozkladu a musí vypracovat společnou reakci, jinak hrozí, že se společné zásady Evropské unie rozloží. "Musíme to vyřešit během šesti až osmi týdnů," řekl.

Uvedl, že během prvních tří týdnů roku 2016 přišlo do Evropy 35 000 lidí a že se tento počet během jara zčtyřnásobí. Rutte se vyjádřil, že se Evropa musí nejprve pokusit zprovoznit Dublinský předpis, podle něhož mají uprchlíci žádat o azyl v první zemi EU, do níž přijdou. "Nikdo nechce zlikvidovat Schengen, ale jestliže je to jen systém pro dobré počasí, tak nepřežije."

Kurdistán, města duchů - a lidé, kteří do Evropy nechtějí

22. 1. 2016 / Markéta Všelichová


„Zde žijí Kurdové, Arabové, Arméni a Turkmeni“, vítá nás nápis u vjezdu do Gire Sipi. Ve městě pak stejný plakát vídáme na několika místech. Kvůli specifické skladbě obyvatelstva má Gire Sipi vlastní, vysoce autonomní samosprávu. Potkali jsme Kurdy, kteří Gire s jeho okolím označují za čtvrtý kanton, oficiálně nicméně spadá pod Kobani. Městská rada, která byla před nedávnem ustanovena, má zastoupení z řad příslušníků všech menšin, povoleny jsou čtyři úřední jazyky.

Kdo myslíte, že v ČR financuje modernizaci infrastruktury? Babiš to nebude...

21. 1. 2016Podle informací MF ČR dostává Česká republika po odečtu svých příspěvků do Bruselu ročně z Bruselu čistý příspěvek 8000 Kč na každého jednotlivého obyvatele České republiky. Je zjevné, že pokud bude mít Brusel vzdoru střední Evropy vůči rozdělování uprchlíků už plné zuby a tyto dotace zastaví, Česká republika bude mít podstatné problémy. Zdroj: ZDE

Bylo by zajímavé zeptat se lidí v Německu, v Rakousku a v Nizozemsku, kolik chtějí dál platit těm zemím, které odmítají celoevropskou politiku vůči uprchlíkům, které ale dále chtějí dostávat peníze za to, že jsou členy EU. A věřím, že se taková anketa už někde připravuje..., poznamenává Uwe Ladwig.

Vnitřní dialog generace Y

Nevíme, co chceme, a bojíme se to říct

21. 1. 2016 / Aneta Adámková

Zygmunt Bauman říkal, že svoboda a pocit jistoty jsou zároveň neslučitelné. A že v dnešní době upřednostňujeme jistotu před svobodou. Tou, za kterou naše předchozí generace mnohdy draze zaplatily.  

To jsou kecy, já pořád upřednostňuji svobodu. Protože když nemám jistotu co dělat, nemůžu se rozhodnout, tak mám pořád svobodu pohybu, a můžu se kdykoli zdejchnout do zahraničí, kde začínám od znova. Je to jednodušší. Žádné závazky, žádná odpovědnost.

George Soros v Davosu: Donald Trump dělá práci Islámského státu

22. 1. 2016

Miliardář a filantrop George Soros zaútočil v Davosu na Donalda Trumpa a obvinil ho, že dělá práci pro Islámský stát. Kritizoval i Teda Cruze, dalšího republikánského kandidáta na amerického prezidenta, že nahánějí muslimy k terorismu.

"Tím, že vyvolávají strach, Trump i Cruz dělají práci pro Isis," řekl Soros.

Jordánská královna v Davosu: Nikdy není dobré jednat na základě strachu

22. 1. 2016

Moderátorka Cathy Newman: Jestliže žijí tisíce uprchlíků v táboře Džungle v Calais, daleko více tisíců uprchlíků je nacpáno v zemi nikoho mezi Sýrií a Jordánskem. Jordánsko přijalo 1,3 miliony uprchlíků. Tvoří nyní dvacet procent tamějšího obyvatelstva. Jordánsko jim poskytuje útočiště jen s nejvyšším úsilím. Channel Four News o tom v Davosu exkluzivně hovořily s jordánskou královnou Ranií, která je sama z rodiny uprchlíků. V rozhovoru hovořila o obrovském tlaku, který vzniká v důsledku uprchlického problému na její zemi:Jordánská královna Rania: 90 procent těch uprchlíků žije v našich městech a vesnicích. Nejsou v táborech. A tím vzniká obrovský tlak na naši ekonomiku, na naší infrastrukturu, sociální i hmotnou. Víte, lidi si často o Jordánsku myslí nesmysly. Pletou si nás s bohatými zeměmi u Perského zálivu. Jordánsko netěží a nevyváží ropu. Byli jsme v obtížné finanční situaci i před příchodem uprchlíků.

Švédský ministr pro imigraci v Davosu: Jsme vázáni Ženevskými ujednáními. Evropa musí uprchlíky přijmout

22. 1. 2016

Dalším důkazem, jak rozzuření jsou četní západní politici vůči zemím, které odmítají příjmout svůj férový podíl uprchlíků, je rozhovor Channel Four News se švédským ministrem pro imigraci, natočený ve čtvrtek v Davosu:

"Kdyby každá země přijala 1 procento, Evropa má 500 milionů obyvatel. Mohli bychom přijmout 5 milionů lidí. Týká se to politického státnictví. Musíte hovořit se svými voliči a vysvětlit jim, že toto je něco, co musíme udělat. Protože máme morální povinnost to udělat. Jsou to lidi, kteří umírají, když se jim neposkytne ochrana a útočiště. Musíme se o ty lidi postarat."


(...)

Moderátorka Cathy Newman: Co takhle nouzově zakázat příchod uprchlíků? Vy jste hovořil o tom, že i Švédsko má své limity. Neuvažujete o nouzovém zákazu pro příchod všech imigrantů?

Střední Evropa se veze a ještě za to dostává zaplaceno

Černí pasažéři

21. 1. 2016 / Bohumil Kartous

Aby mohli existovat černí pasažéři, musí k tomu být příhodné podmínky. Principiálně je možné být černým pasažérem jen tehdy, existuje-li dostatečná většina, která černými pasažéry není. Kdybychom všichni byli černými pasažéry, například ve veřejné dopravě, systém by přestal fungovat, protože náklady na veřejnou dopravu by nikdo nehradil. Jinými slovy, černí pasažéři spoléhají na to, že jich je tak málo, aby se mohli "vézt", a přitom byl systém zachován. Evropa v současnosti připomíná veřejnou dopravu: Jsou země, které hradí náklady systému, a pak jsou ty, které se snaží vézt, aniž by se na nákladech podílely. 

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2015

1. 1. 2016

V prosinci 2015 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 74 066,31  Kč. Příjem z reklamy byl 15 893,00 Kč.

Zůstatek byl koncem prosince  2015 161 059,72 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem | Útoky v Paříži, listopad 2015 | Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Český film | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák