7. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2002
"Na vrcholu své slávy ovládala televize Nova sedmdesát procent české divácké obce a Lauderova ukrajinská televize pořád ještě ovládá čtyřicet pět procent. Lauder vypadal jako génius. Teď konečně měli Východoevropané svobodu dívat se na Počasíčko, zpravodajský pořad, v němž vystupují nahé meteoroložky, které se oblékají či svlékají podle toho, jaké má být počasí. " Tento článek Jamese Veriniho vyšel loni v červenci v americkém týdeníku New York Observer, upozornil nás na něj nedávno jeden právník-novinář z jednoho mezinárodního profesního právnického časopisu. Obsahuje drobné nepřesnosti, ale celkově poskytuje souhrnný, informativní pohled na Ronalda Laudera, podnik CME i Vladimíra Železného - z americké perspektivy. Článek shrnujeme.
Sloupek

Psali jsme na tomto místě před několika dny o tom, že v zájmu objektivnosti se na britských vysokých školách dělají zkoušky písemně, známkují se anonymně: každý zkouškový skript hodnotí samostatně dva učitelé a pak se ještě zkoušky zasílají k posouzení známek externímu examinátorovi na jiné vysoké škole. K ústnímu, subjektivnímu zkoušení podle toho, jak se kdy jaký učitel vyspí a jakou známku studentovi v soukromí své pracovny sám blahosklonně udělí, v Británii nedochází. Článek vyvolal podstatnou diskusi: Ondřej Hausenblas například právem podotkl, že by se v ČR možná ani písemné zkoušky zavést nedaly, neboť nejsou lidé v České republice vedeni k tomu, aby se uměli písemně vyjadřovat.

Mám pokračování. Dostali jsme včera na Glasgow University z úřadu univerzitního Senátu dokument, z něhož stručně cituji:

"Zákon na ochranu osobních dat z roku 1998

[Britský] Zákon na ochranu osobních dat z roku 1998, který vešel v platnost od října 2001, upravuje i provádění univerzitních zkoušek. Senát Glasgow University proto schválil níže uvedená opatření, aby bylo zajištěno, že univerzita plní ustanovení tohoto zákona.

1. Univerzita musí od nynějška na požádání poskytnout kandidátu kompletní fotokopie veškerých zkouškových skriptů, včetně všech oprav, poznámek, připomínek a hodnocení od známkujících učitelů. Univerzita má právo v tom případě účtovat žadateli poplatek na uhrazení výdajů této operace, který byl stanoven ve výši 10 liber.

Vzhledem k tomu, že má nyní univerzita povinnost zveřejňovat všechny opravy, poznámky a veškeré hodnocení, prováděné učiteli, Senát rozhodl, že budou vypracována doporučení pro univerzitní učitele ohledně toho, co je dobrou praxí při známkování. Nechť uvědomí vedoucí kateder všechny pracovníky, kteří známkují zkoušky, že od nynějška budou všechny jejich písemné poznámky v textu zkoušek zpřístupněny příslušnému studentovi.

2. Zároveň budou mít jednotliví studenti podle zákona nyní přístup k výňatkům ze zápisů z jednání examinátorů, které se týkají jejich zkoušky. Tyto informace však nesmějí být zveřejněny třetí osobě.

Za normálních okolností budou od nynějška skladovány všechny zkouškové skripty po dobu půl roku od data zkoušky.

3. Ze zákona o ochraně informací dále vyplývá, že známky ze zkoušek jednotlivých studentů už nebudou hromadně zveřejňovány na univerzitních nástěnkách. Studenti budou dostávat vyrozumění o výsledku zkoušky dopisem, případně elektronicky - je nutno zajistit zabezpečení přenosu těchto informací."

Banka Allfirst
6. 2. 2002

Další závažná zpráva, která už celý den ve středu zcela dominovala západním sdělovacím prostředkům, ale v Českých novinách jsme ji ve středu až do večera nenašli. Zpráva je důležitá, protože pro provázané finančnictví všech zemí světa je naprosto zásadní, aby k takovýmto rozsáhlým defraudacím nedocházelo. Podrývá to globální ekonomickou stabilitu.

Vážně otřáslo celosvětově důvěrou finančních institucí, že zmizel americký makléř John Rusnak, který pracoval v americké odbočce irské banky Allied Irish Bank jménem "Allfirst", poté, co banku připravil o přibližně 750 milionů dolarů. Ve Spojených státech, kde je podnikatelská a finanční důvěra ochromena nynější hospodářskou stagnací i spektakulárním kolapsem firmy Enron (a očekávaným kolapsem jedné jiné velké firmy) bylo Rusnakovo zmizení přivítáno jako velmi neblahá zpráva. Dominuje i evropskému zpravodajství, protože spolehlivost finančních trhů je velmi závažné téma.

Rusnak byl vyslýchán americkou FBI o víkendu a poté se vypařil. Ochromilo to důvěru v mezinárodní finanční instituce zejména proto, že po případu hongkongského makléře Nicka Leesona, který před několika lety připravil anglickou banku Barings svými transakcemi o asi 500 milionů liber, a tak ji přivedl k bankrotu, se mělo zato, že byla zavedená přísná regulační opatření, takže už znovu nepřijdou vkladatelé a investoři o peníze, ani nebudou banky bankrotovat. Na rozdíl od banky Barings však konstatuje Allied Irish Bank, že má velký kapitál, a tak ztráta 750 milionů dolarů ji nepřivede na mizinu. Není jasné, zda John Rusnak, otec dvou dětí, z Pennsylvanie, jemuž bylo něco nad čtyřicet let a jehož roční plat u irské banky byl 85 000 dolarů, peníze ukradl, anebo pouze špatně obchodoval (byl makléřem s cizími měnami) a falešnými dokumenty zakrýval své ztráty. Podrobnosti v angličtině naleznete například zde, zde, zde, zde, zde, či zde či zde. - Zájemci, znalí angličtiny, si k tomu ve středu ve 23.30 středoevropského času a kdykoliv poté během následujících 24 hodin mohou zde pustit pořad Newsnight, který tomuto závažnému mezinárodnímu problému věnuje značnou část svého vysílacího času.

7. 2. 2002

Starých zvyků se někteří lidé zbavují jen s obtížemi. :) Česká armáda ve čtvrtek uzavřela družbu s armádou sovětskou, pardon, americkou.

"Americká a česká vojenská brigáda uzavřely partnerství

Především rozvíjení vzájemné spolupráce, společný výcvik, přípravu, výměnu zkušeností i navázání osobních kontaktů si slibují čeští a američtí vojáci, kteří dnes v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku stvrdili vzájemnou smlouvu o partnerství, píše dnes ČTK.

Jaká bude budoucí sociální politika ?
7. 2. 2002
Vít Zvánovec, Štěpán Kotrba
Dne 27. ledna 2002 byl do řádného připomínkového řízení rozeslán návrh Sociální doktríny ČR. Text předkládá místopředseda vlády Vladimír Špidla na základě doporučení RASES - Rady vlády pro sociální a ekonomickou strategii. Zpracoval jej Socioklub pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Po projednání v připomínkovém řízení se návrhem bude zabývat vláda. --- S textem Sociální doktríny se můžete seznámit sami, její doslovné znění přinášíme jako přílohu tohoto článku. Pracovní verzi podkladu předložil ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla i k veřejné diskusi. Zde bude následovat její hodnocení z pohledu právníka a politického analytika. Co je třeba Sociální doktríně vytknout? Má nějaké klady?
7. 2. 2002
"Je zjevné, že zaútočí-li nyní Amerika na další země, podezřívané z toho, že ukrývají teroristy, bude to téměř jistě muset učinit sama, bez koalice, která podporovala válku v Afghánistánu. Je to proto, že Amerika nyní čelí ideologickému nepříteli, který bude možná obtížnější porazit než militantní islám: je jím antiamerikanismus, jehož vlna nyní ovládla svět." Tak včera argumentoval spisovatel Salman Rushdie (plný text jeho článku v angličtině je v listu Guardian zde).
7. 2. 2002
Bushova vláda, varují analytikové, plánuje vydat velkou část jedenáctiprocentního zvýšení vojenského rozpočtu na budování rozsáhlých vojenských struktur na vedení velkých válečných akcí, jaké byly plánovány na dobu studené války, nikoliv na moderní, lehkou a operativní armádu nové doby. Zdá se, že je to vliv tradiční byrokracie, která hájí programy a hodnoty, na jaké je z minulosti zvyklá. Zároveň však prý tento program oslabí NATO, protože povede k zvýšení technologického náskoku USA nad evropskými členskými zeměmi Severoatlantické aliance, kteří se tak nebudou moci účastnit vysoce technologických vojenských akcí USA.
Občanské právní hlídky
7. 2. 2002

Tradičně pohotová ČTK přinesla ve čtvrtek 7. 2. 2002 zprávu o listopadové prohře ministerstva vnitra s Američankou Samanthou I., jíž policie při zasedání finančních institucí v září 2000 neoprávněně ukončila pobyt v České republice. Britské listy o tomto verdiktu referovaly 25. 11. 2001 zde.

7. 2. 2002
Predávajúci, t. j. štát, sa v právnom vzťahu medzi štátom s jeho povinnosťami vystupovať voči svojim občanom transparentne a medzi korporáciami ako kupujúcou stranou priklonil k právnemu režimu korporácií, ktorých transakcie a aktivity sú chránené súčasným platným právom ako dôverné! - Autor reaguje na článek Radka Bubeníka, zveřejněný v BL zde.
7. 2. 2002
Pokiaľ by sa nerozbehla protestná kampaň ktorú organizuje hŕstka študentov, štátne inštitúcie by sa vôbec nezaujímali o problém informatizácie spoločnosti a už vôbec o samotný internet, konstatuje Slovenský telecom. Internet pritom tvorí hybnú silu ekonomického rastu vo vyspelých krajinách a jeho dôležitosť je podložená ekonomickými štúdiami, ale hlavne praktickými skúsenosťami (napr.z Nemecka).
7. 2. 2002
Josef Fronek si dal práci a zdokumentoval obscenitu propagandy zaměřenou na démonizaci Srbů. Odpověď Jana Čulíka je velmi zajímavá, protože, patrně nechtěně, potvrzuje to, co jeho starší kolega říká. Placení manipulátoři ohlupují svět propagandou, aby mocní tohoto světa měli prostor pro svoje pro svoje politicko mocenské hrátky.
6. 2. 2002
Ukradl Vladimír Železný americkým investorům televizi, takže jim teď musí zaplatit podle rozhodnutí mezinárodní arbitráže miliardu korun a Česká republika, protože zahraniční investice prostřednictvím RRTV neuchránila, bude muset z peněz daňových poplatníků zaplatit půl miliardy dolarů? Nevadí, čeští politikové by ho rádi vytáhli z bryndy. Parlament schválil pro Železného novelu mediálního zákona, které všem držitelům televizní licence, tedy i dnešním provozovatelům TV Nova, licenci automaticky prodloužila o dalších dvanáct let. A televizní vysílací licenci - rodinné stříbro, které od státu dostala televize Nova zadarmo (poplatek, který za ni měli majitelé licence právoplatně uhradit, zaplatili čeští daňoví poplatníci!) dokonce Parlament dovolil majitelům po dvou letech prodat! Bylo to zřejmě nejskandálnější rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR za celých posledních 12 let. Co by čeští politikové neudělali pro politickou reklamu v televizi Nova ve svůj prospěch. Dali tak šanci Vladimíru Železnému, aby z nového majetku, získaného nyní prodloužením licence TV Nova, zejména najde-li nového investora, zaplatil Američanům svůj osobní miliardový dluh. V nejnovějším čísle dvojměsíčníku Listy č. 1, 2002 rozbírá Václav Žák podrobně arbitráž Železný-CME-televize Nova a dospívá k šokujícím závěrům. Časopis je k dostání v těchto dnech u všech lepších knihkupců. Z článku, který je k dispozici i na internetových stránkách Listů, citujeme závěr. - A k argumentaci, že prý "Železný jednu arbitráž vyhrál a jednu prohrál"? Každý právník vám potvrdí (potvrdili nám to i právníci z odborného časopisu American Lawyer Media), že k vítězství stačí žalobci, aby vyhrál jen jedinou z několika paralelních soudních pří.
Vaněk a Lada
6. 2. 2002

V umění platí to, co jest vyjeveno, a nikoliv to, co je zamýšleno

Autorské právo se střetlo s uměleckou svobodou. Tímto sugestivním titulkem psaly Jana Machalická a Marta Švagrová v Lidových novinách z 10.1.2002 o tom, že Národní galerie zrušila část výstavy Tomáše Vaňka na žádost Ladových dědiců. Tím prý si vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého vysloužil rozporuplnou reklamu svého dílka a rozpoutal tak obecnější diskusi na téma práva umělce použít ve svém díle motivy jiného autora. Tomáš Vaněk totiž využil známé Ladovy motivy a doplnil je o erotické symboly.
6. 2. 2002
Americký prezident Bush zveřejnil v úterý svůj nový rozpočet a vydal se na lékařské středisko univerzity v Pittsburghu, aby tím zdůraznil nejdramatičtější částku v tomto rozpočtu: chce v nacházejícím roce vydat téměř 6 miliard dolarů na přípravu proti bioteroristickým útokům. V úterý večer vysílala televize BBC "polodokumentární" filmovou inscenaci, jak by to vypadalo, kdyby v Americe nějaký terorista vypustil mezi obyvatelstvo nákazu neštovic. Jak jsou připraveny na takovou eventualitu evropské země? Jak v úterý konstatovala televize BBC, je prý dohodnuto, že v případě epidemie neštovic dají všechny země své zásoby očkovací látky dohromady. Znamená to tedy, že jí není dostatek pro každého? Neštovice jsou (většinou) smrtelná choroba, která byla před lety zcela zlikvidována. Nákaza byla uchovávána jako vzorek jen na dvou místech na světě: v jedné laboratoři v Americe a v jedné laboratoři v Rusku. Jenže podle zpráv vzorky v Rusku nejsou řádně chráněny a mohly se dostat do rukou kohokoliv. Lidé dnes už nejsou proti neštovicím očkováni a kdyby začala epidemie neštovic, rychle by se - podle úterního televizního filmu - rozšířila až do třiceti zemí.
6. 2. 2002

Prezident Bush požádal televizi BBC o kopii ""dokumentárního dramatu" o možném bioteroristickém útoku prostřednictvím neštovic, který se vysílal v britské televizi v úterý večer. Informoval ho o něm jeden americký vědec, který na filmu spolupracoval. Podrobnosti v angličtině viz zde.

Karel Neuwirt, předseda ÚOOÚ
9. 2. 2002

Podstatně zdvořileji než v předchozím dopise jeho náměstek zareagoval na naše odvolání ve stejné věci předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Karel Neuwirt. Argumentace, proč nám ÚOOÚ požadované informace neposkytne, však přesto kulhá na obě nohy: žaloba se zcela jistě vztahuje k jeho působnosti, a je sice pravda, že jde o údaje vztahující se (byť nepřímo) k rozhodovací činnosti soudů, nikoli však o informace o této rozhodovací činnosti, jak požaduje v § 11, odst. 4, písm. b), zákon o svobodném přistupu k informacím. Aby mohl ÚOOÚ informace odepřít, musel účelově nepřesně ocitovat zákon! Inu, jako malí kluci...

Proti nezákonnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů podáváme tuto správní žalobu.

21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2002 Rozporuplná sociální doktrína aneb dohoda před volbami má platnost pouze do voleb Vít  Zvánovec, Štěpán Kotrba
7. 2. 2002 Fronek kontra Čulík Jiří  Jírovec
7. 2. 2002 Bushovy miliardy mají posílit starou armádu z doby studené války   
7. 2. 2002 Američané mají těžký úkol: bojovat proti vzedmuté vlně antiamerikanismu   
7. 2. 2002 Ještě jednou o férovosti zkoušení na vysokých školách Jan  Čulík
7. 2. 2002 Americký list o TV Nova: "Jak šla Ronova televize do háje"   
6. 2. 2002 "Kauza" Vaněk versus Lada v pohledu médií Jan  Paul
6. 2. 2002 Jak čeští politikové dali možnost Vladimíru Železnému, aby zaplatil za své podvody Václav  Žák
6. 2. 2002 Volá americké veřejné mínění populisticky po krvi?