26. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2002

Překvapivě jednoznačný průběh, bez rozdílů mezi poslaneckými kluby, mělo čtvrteční projednávání návrhu shromažďovacího zákona v Petičním výboru Poslanecké sněmovny, z něhož přinášíme zvukový záznam (6,0 MB ve formátu Real Media). Poslanci odmítli argumenty přítomných zástupců ministerstva vnitra a v jednomyslném hlasování doporučili vrátit návrh k přepracování předkladateli.

Poslanec Stanislav Křeček (ČSSD) v mimořádně ostrém projevu zdůraznil, že v demokracii nelze činit rozdíl mezi shromážděním za "žádoucím" účelem, jako např. oslava fotbalového vítězství, a shromážděním s politickým, vládnoucímu režimu nepříjemným podtextem, jak se předtím zástupce ministerstva pokoušel naznačit. Výkon ústavně zaručeného práva nesmí záviset na vůli nebo nevůli úředníka, a předloha by úřadům možnost svévolného rozhodování o konání shromáždění dávala, vysvětlil S. Křeček.

Kromě toho poslanci vytkli návrhu řadu věcných i formálních nedostatků a shodli se v hodnocení, že nová úprava představuje vůči stávající krok zpět.

Ve středu se bude návrhem zabývat Ústavně právní výbor PSP.

O tom, proč byl shromažďovací zákon špatný, jsme v BL psali zde.

Moskva
26. 2. 2002
Po zkušenostech, které vedly i na našem kontinentu po zhroucení jednoho ze dvou sloupů studené mezinárodní stability počátkem devadesátých let k vleklým válečným problémům a páchání nehumánních zvěrstev, si mezinárodní společenství vynutilo ustavení efektivnějšího mechanismu univerzální spravedlnost, než jaké existovaly doposud. Již 52 států přistoupilo k Římskému statutu, kterým bude uveden v život stálý Mezinárodní trestní soud. Na mezivládní konferenci, která se konala v létě roku 1998, se zástupci více než 130 zemí dohodli a do statutu vložili, že k formálnímu zahájení jeho činnosti je potřeba započetí prvního dne v měsíci následujícího po uplynutí šedesátidenní lhůty od uložení šedesáté ratifikací. Vzhledem k praktické jistotě potřebných osmi přístupů v nejbližších měsících lze oficiální zahájení aktivit soudu očekávat už v druhé polovině tohoto roku.
Předsednický stůl
26. 2. 2002
Ačkoli pro uvedení mezinárodního trestního soudu v činnost není Česká republika tradičně naprosto významná, neboť jí v aktivní snaze po mezinárodní spravedlnosti předběhl dostatečný počet jiných států (např. též Tádžikistán, Lesotho, Sierra Leone, Mali či Kostarika), je zajímavé se zamyslet nad opětovným potvrzením určité české provinciálnosti i v tomto případě. Česko mezi přistoupivšími zeměmi nefiguruje, i když alespoň patří mezi 139 států, které Statut zatím jen podepsaly. Podle výroků zástupců ministerstva zahraničních věcí datovaných již od roku 1998 ustavení Mezinárodního trestního soudu česká vláda podporuje. Problém prý ale spočívá v nepochopení ze strany Poslanecké sněmovny.
Majid Majed
27. 2. 2002

Po téměř šestiměsíčním správním řízení se cizinecká policie rozhodla vyhovět žádosti Majida Majeda, studenta Elektrotechnické fakulty ČVUT, původem z Iráku, a vydat mu cizinecký pas, takže Majed, jehož iráckému pasu vypršela v prosinci platnost, může opět cestovat. Dopis, jímž mu to Bc. Martina Glosová oznamuje, není bez zajímavosti ani z jazykového hlediska.

Policie o žádosti rozhodla pouhý týden poté, co jsem, frustrován nezájmem a neschopností úřadu ombudsmana, jmenovitě Motejlovy zástupkyně Anny Šabatové, přijal od Majida plnou moc a začal se jeho případem zabývat. V tomto případě vedla intervence Britských listů k úspěchu; uvědomujeme si však, že jsme zde dělali práci, za kterou jsou placeni jiní a kterou by novináři normálně ani neměli vykonávat. Až si bude příště Otakar Motejl nebo Anna Šabatová stěžovat na nedostatek kompetencí, bylo by záhodno připomenout jim, jak málo udělali v tomto případě, který jejich působnost plně pokrývá.

26. 2. 2002
Ve Velké Británii sílí znovu kontroverze týkající se britských občanů, zadržovanými Američany v táboře v zálivu Guantánamo na Kubě. Jejich rodinní příslušníci a britští právníci požadují, aby byli tito britští občané, kteří jsou zadržováni na Kubě v izolaci vydáni domů do Británie a aby s nimi bylo zacházeno podle platného práva. Takto o tom v pondělí 25. 2. sérií interviewů referoval pořad rozhlasu BBC Svět ve třináct hodin:
26. 2. 2002
Citujeme prvních několik (14 ze 118) názorů z debatního fóra deníku Guardian k návrhu zlikvidovat daň z motorových vozidel a nahradit ji poplatky za každý ujetý kilometr, účtované prostřednictvím satelitních čidel a zvyšované v oblastech, kde je dopravní zácpa. - Debatní fórum deníku Guardian je moderované a každý diskutér se musí předem zaregistrovat.
26. 2. 2002
Doufám že Vás toto nahlédnutí do švýcarské politiky bude zajímat. Pokud (i zčásti) rozumíte němčině, umožní Vám http://www.votez.ch nahlédnout do zatím jedinečného rozsahu politických práv občanů této vyspělé demokracie Evropy, i do politické angažovanosti mladší generace dnešního Švýcarska. Využijte příležitost nechat si posílat maily - "Nebudeme Vás našimi maily obtěžovat víckrát než čtyři až pětkrát do roka." slibuje votez.ch svým abonentům ... častěji se tady totiž nehlasuje,-)
Je to ta pravá alternativa pro českou politiku?
26. 2. 2002

Pravá alternativa proti Rádiu Svobodná Evropa

Pravicové uskupení Národně sociální blok se přejmenovalo a stalo se novou politickou stranou. Svou předvolební sérii akcí zahájila nová partaj 16. 2. 2002 na Václavském náměstí v Praze.

26. 2. 2002
Čas od času si Václav Klaus vyšlápne ve svém svatém boji za svobodu jednotlivce a kapitalismus bez přívlastků na ochránce životního prostředí. Naposledy tak učinil v Lidových novinách. Přesto, že se Klaus nečte právě lehce, stálo za to si jeho článek "O ekologii, ekologismu a životním prostředí" přečíst až do konce. Předseda Poslanecké sněmovny nabídl čtenáři tak širokou škálu sofistikovaných důkazů o pozitivním a rozhodujícím vlivu soukromého vlastnictví na kvalitu životního prostředí, že nejeden sugestibilní ekolog bezpochyby zahodil univerzitní diplom, sbalil svých pět švestek a odešel se ucházet o živnostenský list.
26. 2. 2002
Tedy přesněji řečeno, chci zde hájit jeden aspekt Klausova myšlení, i když se rozcházím s většinou z ostatních. Dokonce chci ukázat, že když jej vezmeme vážně a důsledně jej aplikujeme, dostaneme závěry přímo protikladné Klausovým. Mám na mysli spor o to, jestli v našem vztahu k přírodě jde o dobro nebo o zájmy. Jsem přesvědčen, že jde vždy a všem jen o zájmy, i když je někdy skrývají za hesla o dobru, demokracii, svobodě atd. Dovolte mi ale abych předeslal, že diskuse o ekologické problematice nepovažuji jen za předvolební záležitost a věc jednoho článku v sobotní příloze Lidových novin. Dokonce se domnívám, že se jedná o projev zásadního sporu a samu podstatu a směřování naší civilizace, případně o nutnost její zásadní změny.
Miloš Zeman
27. 2. 2002

Podle informací agentury Babylon se v úterý ráno sešla rada velvyslanců arabských zemí v Praze na mimořádném jednání, aby se zabývala výroky českého premiéra Miloše Zemana během jeho právě skončené návštěvy Izraele. Velvyslanci se jednohlasně dohodli požádat o naléhavé setkání s českým ministrem zahraničí Janem Kavanem, aby mu vyjádřili zásadní nesouhlas vlád arabských zemí s těmito výroky a žádali o vyjádření jeho postoje k palestinské otázce.

Z informace arabského diplomata v Praze vyplývá, že arabští diplomaté považují jak vysvětlující prohlášení samotného českého premiéra Miloše Zemana tak českého ministerstva zahraničí k jeho výrokům za nedostatečná.

Milan Knížák
25. 2. 2002
Vladimír Mlynář, Michal Lobkowicz
Vážený pane ministře,

v souladu s ustanovením § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Vás žádáme o vyjádření k některým ze zveřejněných postojů ředitele Národní galerie Milana Knížáka a odpověď na položené otázky. 22. 1. 2002 otiskla MF Dnes rozhovor s ředitelem Národní galerie, který je zejména v části věnované soužití s romskou menšinou směsí nepravdivých výroků, nepřijatelné paušalizace a latentního rasismu. Pan ředitel Knížák například tvrdí, že "Nemůžeme stále tolerovat to, že když něco provede Rom, budeme to posuzovat jinak, než když něco provede Nerom." Z čeho odvozuje svoje tvrzení, přitom není jasné, neboť jak známo žádné statistiky členící pachatele trestných činů dle etnického původu Policie ČR, nevede. Podle našeho názoru zde ředitel Knížák šíří nedokazatelné, a ve své podstatě lživé tvrzení, které popuzuje veřejnost vůči národnostní menšině.

25. 2. 2002
Vlastníme s manželkou pár akcií z prvej vlny kupónovej privatizácie, medzi nimi i akcie Dobrušských strojírní, a. s. Nedávno sme dostali od Grafitecu, spol. s r. o., list, ktorého podstatné časti odcitujem:
25. 2. 2002
V Irské republice mají dlouhodobý politický a podnikatelský korupční skandál, který má souvislost s Českou republikou. Liam Lawlor, poslanec irského parlamentu za stranu Fianna Fail a za volební okrsek Dublin West, byl v Dublinu (opakovaně) odsouzen do vězení za pohrdání soudem, protože odmítl vypovídat a poskytnout vyšetřujícímu tribunálu dokumenty ohledně svých rozsáhlých a velmi sporných podnikatelských aktivit mj. i v České republice. V rámci své "obchodní činnosti" v ČR jednal Liam Lawlor i s bývalým českým ministrem obchodu a průmyslu Vladimírem Dlouhým, kterého pozval na návštěvu Irské republiky - Dlouhý tam podle informací z irské televize přednášel o úspěších české privatizace.
Bude toto evropský voják? Vojáci myslí, že ano.
25. 2. 2002
Od 23. 2. do 1. 3. 2002 se v budově Typografie v Praze koná environmentální performance Pouštní déšť, Desert Rain. Je to technologicky mimořádně náročný taktický bojový simulátor využitý jako hra. Každá simulační hra má ale přímou souvislost se simulovanou realitou. I tato hra. Desert Rain je postaven na VR simulátoru s využitím SGI MASSIVE-2 -VR počítačového systému, známého z armádních laboratoří pro výcvik speciálních výsadkových jednotek pro tzv. městskou válku či pro výcvik řidičů bojových pěchotních vozidel. Impulsem a inspirací pro vznik performance byla skutečná událost, válečný incident v Perském zálivu v roce 1990, kde na trenažérech vyškolení američtí vojáci sestřelili z bitevní lodě - na základě počítačem vyhodnocených dat - indické civilní letadlo a způsobili smrt všech 290 cestujících. "Jde o hrozivý příklad toho, jak technické simulátory mohou narušit náš taktilní smysl pro skutečnost, pro vnímání fyzického světa." , říká Matt Adams, člen britské skupiny Blast Theory, za jejíž spolupráce hra vznikla. Nicméně ani on nedochází k jednoznačnému odsouzení kvalitativního posunu ve vývoji ničivých systémů a jejich "civilní" prezentaci. Umělec se snaží - velmi nevěrohodně - o umělecké uchopení tématu a je jím v podstatě fascinován.

Bohužel, instalace Desert Rain nedovádí poznání ošidností virtuální reality do katarze poznání nepřijatelnosti násilí, nepřijatelnosti totální kontroly a zotročování člověka informačními technologiemi. Zůstává stát na půl cesty. Nedává příležitost poznání, naopak dějovou dynamikou a dobrovolným přijetím role "lovce" odhaluje dráždivou lákavost lovu, i když jím je lov na člověka. Tím, že nás nutí přijmout pravidla lovu a "poznat dosud nepoznané", odkrývá nejtemnější stránky našeho já, tak potřebné ve výzkumech sociálního chování "univerzálního vojáka pro 21. století". Zkus si to a nebo zůstaň stát. Neptej se proč máš lovit, neptej se koho budeš lovit, jdi a lov. Přijmi logiku lovce a nebo zůstaň potenciální lovnou zvěří... Kdo by odolal?

Instalace Desert Rain vysílá skupinku šesti lidí na expedici do tmavého reálného prostoru a zároveň do nitra příběhu na virtuální bojiště. Společně prozkoumávají poušť, motely, podzemní bunkry, hledají svůj cíl a dorozumívají se vzájemně pomocí zvukové aparatury. Každý z hráčů, vybavený elektromagnetickou kartou hledané osoby, je uzavřen do izolovaného prostoru a kráčí na pohyblivé plošině, určující jeho orientaci a trasu. Okolní kyberkrajina je promítána na vodní vertikální zástěnu, polotransparentní plochu, kterou mohou hráči v rozhodujících momentech interaktivního scénáře projít a mají 30 minut na to, aby uskutečnili svoji misi, "ulovili svůj cíl", dosáhli poslední místnost, kde si pak mohou vyměnit svoje individuální zkušenosti a dojmy, které se nutně nemusí shodovat. Vstup pro veřejnost je pouze po předchozí registraci. Proč? Nikdo neřekl.

V pátek 22.2.2002 od 14.00 do 17.30 hod se uskutečnil ve spolupráci s Centrem pro současné umění Praha a agenturou Mamapapa doprovodný diskusní seminář "Trenažéry, hry a realita" v auditoriu British Councilu v Praze. Na semináři vystoupil vedle jiných odborníků na média a počítačové technologie, multimediálních tvůrců i teoretiků i Štěpán Kotrba, jehož diskuzní příspěvek k problematice psychosociálních důsledků rozmachu komunikačních technologií a virtuální reality přinášíme. Vzhledem ke svému rozsahu nebyl přednesen, nicméně se i on stane součástí dokumentace projektu Desert Rain. Vzniká tak zajímavá názorová konfrontace s příspěvky Eugena Haičmana (zde, zde a zde) k problému vlivu moderních technologií na vznik "technologické diktatury". Zvukový záznam celého semináře v češtině (příspěvky českých hostů) a angličtině (příspěvky britských autorů multimediální instalace) je ve formátu MP3 zde (1:20:00, 9,38 MB) a zde (1:15:00, 9,01 MB). Fotogalerie ze semináře je zde. Pojem "Revolution in Military Affairs" - revoluce ve vojenství je v armádních kruzích stejně atraktivní, jako "globalizace" v kruzích ekonomických. Znamená propojení simulací a reality, znamená informatizaci válečného plánování i taktických operací. Znamená, že každý pěšák bude v tomto století chodícím rozhraním vojenského strategického a taktického informačního systému. Firmy Dasa/Dornier, Pilkington Optronics a Thomson-CSF spojily své síly a začaly pracovat na Systému evropského vojáka (ESSI - European Soldier System Initiative). Armádní technologická analýza (v českém jazyce) systémů "univerzálního vojáka 21. století", (převážně na podkladech systémů firem Dasa/Dornier (vedoucí), Heckler & Koch, Dräger, Zeiss Optronik, SEL a ESG) je zde, zde a zde, zde. Z pera vojenských profesionálů, nikoliv civilních teoretiků a sociálních vědců. Pravidla příštích válek nebudou určovat umělci, ale armádní plánovači a vývojáři smrti. Pravidla příštího umění neurčují sami umělci, ale technologické rámce ve kterých se pohybují a granové univerzitní agentury, které nemusí sdělovat pravé důvody podpory tzv. "mixed reality".

25. 2. 2002

Entries are sought for a new competition run by the British Czech and Slovak Association. The BCSA has established a prize, to be awarded annually to the best 1,500 to 2,000-word piece of original writing in English relating to the history, politics, science, economies, arts and literature linking Britain with the Czech/Slovak republics, or describing society in transition in the republics since 1989.

The writer of this year's winning entry will receive £300 which will be presented at the BCSA annual dinner in London in November 2002. The piece will be published in the December 2002 issue of the British Czech and Slovak Review.

Submissions are invited from individuals of any age and of any educational background.

26. 2. 2002
Již delší dobu vede společnost Microsoft spor o svůj operační systém, přesněji řečeno, někomu je trnem v oku jeho oblíbenost, a proto si vymyslel problém "s integrací internetového prohlížeče do operačního systému Windows". Všichni víme o co jde, a tak se na tento problém podívejme také z hlediska běžného uživatele, kterého většinou nezajímají nějaké zákulisní problémy, ve kterých jde o velké peníze.
26. 2. 2002
Martin Jareš
Minulý týden přišla Česká pošta s návrhem zdražit známku na dopis o jednu korunu, na 6,40 Kč. Podobně zdražily koncem ledna přibližně o jednu korunu některé pivovary půllitr piva. Společnost Český mobil, provozovatel sítě Oskar, zdražila v minulém roce SMS posílané do cizích sítí u tarifu Slyším Vás také o jednu korunu. Zprivatizujme proto Českou poštu!
Karel Neuwirt, předseda ÚOOÚ
9. 2. 2002

Podstatně zdvořileji než v předchozím dopise jeho náměstek zareagoval na naše odvolání ve stejné věci předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Karel Neuwirt. Argumentace, proč nám ÚOOÚ požadované informace neposkytne, však přesto kulhá na obě nohy: žaloba se zcela jistě vztahuje k jeho působnosti, a je sice pravda, že jde o údaje vztahující se (byť nepřímo) k rozhodovací činnosti soudů, nikoli však o informace o této rozhodovací činnosti, jak požaduje v § 11, odst. 4, písm. b), zákon o svobodném přistupu k informacím. Aby mohl ÚOOÚ informace odepřít, musel účelově nepřesně ocitovat zákon! Inu, jako malí kluci...

Proti nezákonnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů podáváme tuto správní žalobu.

21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 2. 2002 Protesty: britským vězňům v zálivu Guantánamo je odpíráno právo na právního zástupce   
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové   
26. 2. 2002 Chystá se Klaus privatizovat životní prostředí? Robin  Böhnisch
26. 2. 2002 Jde o dobro, nebo o zájmy? Obhajoba Václava Klause Milan  Valach
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
25. 2. 2002 Šest britských manželských dvojic plánuje "etické" designer babies   
25. 2. 2002 Batelka a Klaus - souboj "gigantů" Ondřej  Čapek
25. 2. 2002 Irská spojka? Jan  Čulík
25. 2. 2002 Vyvlastnenie po kapitalisticky Daniel  Krajcer
25. 2. 2002 Boj proti dopravním zácpám: Britská vláda plánuje zavést satelitní poplatky pro řidiče