1. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2002

Dopis: Lidé, žijící v Rakousku, mám vás rád

Autor protestuje proti nepřátelské, xenofobní stereotypizaci občanů Rakouska.

Než se pustím do povídání, vzpomeňme spolu prosím apoštola Pavla z Efezu, který praví:

" Jazyky - ty ustanou, poznání - to bude překonáno. Láska nikdy nezanikne".

V návaznosti na tento odstavec z listu Korintským se mi pak jeví jakýsi spor mezi Českou republikou a Rakouskem v jejich časové pomíjivosti jako nicotný.

Co mi však nicotné naprosto nepřipadá, je můj vztah k vám. K lidem.

Už mnoho let vás potkávám, usměvavé a v dobré náladě, při svých letních túrách ve vašich krásných Alpách. Vedle sebe v úžasu stáváme, když se s úctou díváme do hřmotných vod Krimmlovských vodopádů. Jeden druhému pomáháme při sjíždění divokých vln řeky Salzy. Ale nepotkávám vás jenom při sdílení krás vytvořených Stvořitelem. Míjíme se i ve stínu budov Pražského hradu, Staroměstského náměstí či Schoenbrunu.

Už spolu také mnoho let obchodujeme a spolupracujeme, a přináší to užitek nám, našim rodinám a řadě dalších lidí kolem nás.

A potkáváme se i na společných mezinárodních auto-veteránských akcích, které pomáhám organizovat. Už proto, abychom znovu a znovu mohli vidět a uvědomit si, co dobrého dokázali udělat naši otcové a dědové, a chcete-li i mámy a babičky, když táhli spolu za jeden provaz.

Proto, když se mě někdo zkouší popichovat proti Rakousku, pravím:" neznám žádné Hospodinem stvořené Rakousko. Znám ale mnoho lidí, kteří tam z jeho vůle žijí a mám je rád."

A proto, až zase třeba někdy někdo bude popichovat vás proti Česku, vzpomeňte prosím i vy, že není žádné Hospodinem stvořené Česko. Že tam jenom žijí lidé, kteří mají podobné sny, přání a touhy jako máte vy. A že jsme všichni děti jednoho světa a jednoho Stvořitele.

Státy, národy a jazyky podle biblického apoštola pominou. Stejně jako pomine lidská hloupost, hulváctví, závist i strach. Jediné co zůstane navěky je láska. A na nás je, abychom se rozhodli, zda-li se přikloníme k tomu pomíjivému či k tomu věčnému. Jenom na nás.........

Děkuji vám a vězte, že vás mám rád!

Miroslav Pavliš

Hostivice

Česká republika

E-mail: miroslav.pavlis@compexdata.cz P.S. Těšil jsem se, že něco podobného řekne či napíše někdo z našich presidentů či církevních hodnostářů. Bohužel nedočkal jsem se. Tak to činím sám. Stylem sice neumělým, ale s pocitem, že je toho třeba!
                 
Obsah vydání       1. 2. 2002
1. 2. 2002 Eurotank: Podivné okolnosti okolo podivné firmy Štěpán  Kotrba, Petr  Pražák
1. 2. 2002 41 procent žáků českých základních škol je obětí šikanování Antonín  Mezera
1. 2. 2002 Perlustrace ve vlaku: členové organizace al Qaeda jsou přece všude! Petr H. Neuwirth
1. 2. 2002 Pierre Bourdieu: sociální filozof bez kontextu? Josef  Brož
1. 2. 2002 Mně ústní zkoušky vyhovují lépe - ano, jsou subjektivní Ondřej  Hausenblas
1. 2. 2002 Známkování David  Bregar
31. 1. 2002 Kdy padne vysílací rada? Tomáš  Pecina
1. 2. 2002 Bush "brzo zase zahájí nové vojenské akce"
1. 2. 2002 Tak teď už platí jen americký národní zájem
1. 2. 2002 Prezident Bush sice získal chválu Ameriky, nikoliv však důvěru světa
1. 2. 2002 Tragedie z 11. září neznamená, že si teď Bush může dělat, co chce
1. 2. 2002 Dobrá privatizace? Radek  Bubeník
1. 2. 2002 Dopis: Lidé, žijící v Rakousku, mám vás rád Miroslav  Pavliš
31. 1. 2002 Ministr Gross: Příslušníci zásahových jednotek čísla mít nemusejí (ale budou) Tomáš  Pecina
31. 1. 2002 Češi: nemáme rádi Němce, židy, Vietnamce, Romy, Rusy a lidi z Balkánu
31. 1. 2002 Spojení Eurotelu s Velkou Británií konečně navázáno
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů