3. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 1. 2002

Šok z argumentace Štěpána Kotrby

Nejdříve výhrady:

Kotrba: 1."Jistá poučka praví, že celek je výkonnější než může být součet všech jeho částí. Říká se tomu princip kooperace"

...ne, říká se tomu synergie

Kotrba: 2. "Každý ekonomicky vzdělaný jedinec (s výjimkou některých emeritních profesorů ekonomie) ví, že ekonomika o 500M občanů má jinou výkonnost, nežli 100 ekonomik o 5M občanů (Evropa regionů)."

V zásadě souhlasím s námitkou Jana Čulíka. Problém je ještě úplně někde jinde: pokud máme jednu velkou ekonomiku s poměrně silnými centrálními orgány, není vystavena konkurenci mezi institucemi. Existují teorie, že historický úspěch Evropy byl podmíněn její rozdrobeností a vzájemnou konkurencí mezi národními státy, včetně konkurence v oblasti "sociálních práv". Koneckonců Popper ve své knize Otevřené společnost... klade vznik demokracie do antického Řecka, které fungovalo právě na konkurenčním systému soutěžení mezi jednotlivými městskými státy.

Kotrba: 3. "Odklon od archetypálních principů, na nichž stojí společnost už od dob prvobytně pospolných, je trestuhodné pohrdání tisíciletou civilizační zkušeností i známými ekonomicko-sociálními riziky. O tom svědčí mj. i rozhovor Jaroslava Plesla v dnešních LN s držitelem Nobelovy ceny za ekonomii Josephem Stiglitzem - pod názvem Klaus nebudoval kapitalismus."

Co jsou to ty "archetypy", o kterých svědčí onen rozhovor? Chápu, že diletantům to zní hezky (podobně jako slepence cizích slov), ale já bych použil pojem archetyp pouze v případě např. pojmu "hloupý Honza", tedy pojmů týkajících se pohádek, mytologie, psychoanalýzy, atd. Asi nemá cenu ani se zmiňovat o názoru Jana Patočky, že totiž společnost dob prvobytně pospolných byla společností nehistorickou, že dodržování závazků a pravidel má cenu pouze ve společnosti "vybavené" historicitou.

Kotrba: 4. "Míra ekonomické integrace (volný pohyb zboží a kapitálu - integrace, kterou si přejí všichni i euroskeptičtí "kapitalisté" či WTO) musí být ale vyvážena mírou sociální integrace (kterou si zase přejí evropští námezdně pracující i MOP - Mezinárodní organizace práce) i intervencí státu (či nadstátních útvarů - kterou si přejí oni démonizovaní byrokraté EU, SB a MMF), a dokonce i zajištěnou volností pohybu lidí (což si přejí ochráni lidských práv) nebo sjednocujícím se civilizovaným zákonodárstvím (což si určitě nebude přát Vladimír Železný či jiní podnikatelé "české cesty privatizace") - mj. i o tom je práce Stiglitze, za kterou tu Nobelovku získal... "

Ne, Nobelova cena se uděluje za konkrétní pokrok v určité oblasti. Stiglitz ji získal za objasnění úlohy asymetrických informací: "Objevili jsme důsledky nestejnoměrně dostupné informace na trhu." Práce se tedy týkala přesného opaku: právě podle této teorie nebudeme nikdy znát dostatek údajů proto, abychom byli schopni poměřovat třeba míru ekonomické integrace a vyváženou mírou sociální integrace. Co to vlastně jsou ty míry? Ty pojmy jsou zcela nesmyslné...

Kotrba: 5. "Princip globalizace v sobě má zakódováno socialistické "antismithovství" - konkurenci "neviditelné ruky trhu" nahrazuje kooperací - až do stádia monopolu. "

Neznám "princip globalizace". Jde ve skutečnosti o tvrzení Karla Marxe. Ne tedy globalizace, ale kapitalismus, ne "antismithovstvi", ale teorie koncentrace a centralizace.

Kotrba: 6. "Za prvé kooperace v SSSR neprobíhala na principu vzájemné výhodnosti, pokud vůbec probíhala, tak asymetricky a nedokonale. Byla navíc limitně determinována Kissingerovou "koncepcí uzbrojení" a ideologickým primitivismem tehdejších elit."

Hmm... ja to věděl, že za neúspěch komunismu může Kissinger.

Kotrba: 7. "Regulace prostředí je nutná např. u přirozených monopolů - telekomunikace, energetiky, dopravy, distribuce neobnovitelných zdrojů, ekologii.

Pokud odstraníme úplné nesmysly ( u přirozených monopolů ... ekologii) zbude "jen" slátanina. Nevím, kde sebral ŠK tvrzení, že telekomunikace, energetika, doprava jsou přirozené monopoly? Jde o síťová odvětví.

Kotrba: 8. "Cynismus analytika mi velí pokusit se o náznak prognózy - na základě volební aritmetiky a několika konstatování. Pokud bude platit systém parlamentní demokracie se spektrem politických stran, je počet zaměstnanců vždy větší, než počet zaměstnavatelů a zájem zaměstnanců lépe prosaditelný i mocensky... Síla globálních politicko-ekonomických vlivů bude vždy větší než síla regionálních."

ŠK má do seriózního analytika asi tak daleko jako magor s dřevěným mečem pobhající po Petříně do krále Artuše. Neznám jediného sociologa nebo ekonoma, který by dělil dnešní společnost na "zaměstnance" a "zaměstnavatele" (kam podle ŠK třeba patří management?)

Nelze vest kvalitní polemiku s člověkem, který není schopen ani výkonu v oblasti té nejjednodusší logiky. V diskusi nekdo panu Tomáši Jančemu vytkl, že jeho příklady jsou jednoduché a školometské - a má pravdu. Jenže já nevím, jak jinak lze na Kotrbovo spisování reagovat. Koneckonců i mé námitky jsou velice triviální.

                 
Obsah vydání       3. 1. 2002
3. 1. 2002 Policie zastavila trestní stíhání Jana Kopala Tomáš  Pecina
3. 1. 2002 Jaké to bylo v Redhotu: Svobodu nechtěli ani za nic!! Štěpán  Kotrba, Fabiano  Golgo
2. 1. 2002 Komedie v českých televizích: boj o Havlův novoroční projev Fabiano  Golgo
3. 1. 2002 Přestože jimi řízené podniky bankrotují, šéfové berou velké prémie Miloš  Kaláb
2. 1. 2002 CIA šla po bin Ladenovi 4 roky - náklady dosahují 1 miliardy dolarů
3. 1. 2002 Ještě k politické korektnosti: Odpověď Janu Čulíkovi Josef  Fronek
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!
2. 1. 2002 Britský novinář John Simpson: symbol buržoazní nezávislosti, kritičnosti a slušnosti Jan  Čulík
2. 1. 2002 Případ Pavel Kohout - historie o tom, jak vás vyplivne stádo Jan  Čulík
3. 1. 2002 Klamavá reklama v MFD
3. 1. 2001 Pomozte při digitalizaci dokumentů 1. československého odboje
3. 1. 2002 Bucharova Sametová kocovina vyšla knižně
2. 1. 2002 Průvodce "Průvodcem dějinami standardních ekonomických teorií" Pavel  Neset
3. 1. 2002 Šok z argumentace Štěpána Kotrby Ondřej  Čapek
29. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Ještě více neviditelné ruky trhu ! Tomáš  Janča
30. 12. 2001 Konečně: překladatelské titulky v ČT
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů