25. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 10. 2001

Městský soud v Praze: Exekuci proti Železnému podle mezinárodní arbitráže vykonejte

Oznámení společnosti CME

Městský soud v Praze jako odvolací soud rozhodl ve věci výkonu amsterodamského arbitrážního nálezu proti Vladimíru Železnému ve prospěch CME. Podle usnesení odvolacího soudu je rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu na území České republiky vykonatelné a Železný je tudíž povinen uhradit společnosti CME neprodleně částku 23,35 milionu USD s příslušenstvím. Vzhledem k zatížení uvedené částky sankčním úrokem ve výši 3 200 USD denně činí celková dlužná suma, kterou je Železný k dnešnímu dni povinen uhradit, přibližně 27,915 milionu USD.

"Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, kterému předcházelo neveřejné jednání, a dospěl k názoru, že odvolání není důvodné," praví se v rozsudku odvolacího soudu. "Soud prvního stupně dospěl k správnému závěru o pravomoci českých justičních orgánů ve věci jednat a rozhodnout o návrhu na výkon cizozemského rozhodčího nálezu." Podle rozsudku se soud přesvědčivě vypořádal se všemi námitkami Vladimíra Železného a neshledal důvod k odepření výkonu rozhodnutí. Soud se při svém rozhodnutí řídil především mezinárodními smlouvami a v tomto případě především Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, kterou je Česká republika vázána.

Městský soud tak svým usnesením, proti kterému není přípustné odvolání, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Tím soud nařídil výkon rozhodnutí mimo jiné prodejem movitých věcí Vladimíra Železného, a to zejména prodejem uměleckých děl, nacházejících se v Galerii Zlatá husa. Jejich seznam je součástí výroku soudu. Rozsudek nabývá právní moci doručením.

                 
Obsah vydání       25. 10. 2001
25. 10. 2001 BBC: Civilní oběti afghánského bombardování hledají pomoc
25. 10. 2001 Americké bombardování kazetovými bombami vyvolává hněv
25. 10. 2001 Rumsfeld mění názor: Bin Ladena chytíme anebo usmrtíme
25. 10. 2001 Pozor na ztrátu svobody projevu Jan  Čulík
25. 10. 2001 Nové předvolání: Úřady dále obtěžují Tomáše Pecinu v souvislosti s Ladronkou
25. 10. 2001 Precedenční rozsudek: ministr vysoudil omluvu od autorů komiksu Tomáš  Pecina
25. 10. 2001 Nové povinnosti české policie Tomáš  Pecina
25. 10. 2001 Ivan Gabal: Pro odlišné názory teď není v ČR místo
25. 10. 2001 Pohled z Indie: Americká válka je brutalita namazaná burákovým máslem Arundhati  Roy
25. 10. 2001 Hackeři napadli stránku exilové afghánské vlády
25. 10. 2001 WHO označuje Afghánistán a Pákistán za ohniska tuberkulózy
24. 10. 2001 Střet civilizací - bohužel ano Dan  Drápal
25. 10. 2001 Filadelfie: Cestující nesměl do letadla kvůli románu, který měl s sebou
25. 10. 2001 ČRo: Chattáb verbuje čečenské dobrovolníky do Afghánistánu
25. 10. 2001 Severní aliance: Jsme připraveni dobýt Kábul
24. 10. 2001 Ivan Kytka: k profesionalizaci zpravodajství ČT jsem nedostal mandát
25. 10. 2001 Milan Knížák: "Petr Sládeček byl neprofesionální" Jan  Čulík
25. 10. 2001 MV: Lobkowitzova "Cesta změny" zaregistrována
25. 10. 2001 Na Západě má Vladimír Železný pověst podvodníka, na Východě mu udělují licence Jan  Čulík
25. 10. 2001 Městský soud v Praze: Exekuci proti Železnému podle mezinárodní arbitráže vykonejte