Třináct neřešitelných krizí, jimž nyní čelí lidstvo

26. 11. 2016

Shrnul je George Monbiot:

1. Donald Trump

Příští americký prezident nemá žádnou schopnost sebekontroly, vyváženosti či empatie, ale obrovskou touhu mstít se. Bude mít obrovskou moc, obě komory amerického parlamentu a Nejvyšší soud bude mít v kapse. Obklopuje se lidmi, jejichž úsudek a znalost světa jsou omezené. Převezme kontrolu nad největším světovým jaderným i konvenčním arzenálem a nad nejrozvinutějším špehovacím a bezpečnostním aparátem.

2 Trumpův poradce pro národní bezpečnost

je Michael T. Flynn, nebezpečný extremista.

3. Trumpův tým

Se částečně skládá z profesionálních lobistů placených energetickými společnostmi, prodávajícími fosilní paliva, chemickými a finančními firmami a nejrůznějšími miliardáři. Jejich primárním politickým úsilím je vyhnout se regulaci a zdanění. Tito lidé a zájmy, které reprezentují, jsou nyní u moci. Kromě dopadů na živoucí svět, veřejné zdraví, veřejné finance a finanční stabilitu je to ospravedlnění politického modelu, který si vypracovaly v šedesátých letech tabákové společnosti. Dokazuje to, že když vydáte dostatečné množství peněz na financování odborných panelů, akademických profesur a falešných lidových hnutí a spolupracujete s korporátními médii, můžete si v politice koupit, co chcete.

4. Brexit

Mezitím na druhé straně Atlantiku se Británie snaží odejít z Evropské unie a čelí přitom zřejmě nezvládnutelné míře složitosti. Zřejmě neexistují řešení pro situaci, v níž se nachází britská vláda. Buď bude souhlasit s volným pohybem obyvatelstva za přístup na evropský trh, v kterémžto případě nezíská tábor stoupenců brexitu nic a bude neuvěřitelně ztrapněn, anebo Evropská unie uzavře vůči Británii hranice. Nejenže je pravděpodobné, že EU odmítne podmínky navrhované britskou vládou, ale ještě bude účtovat Británii náklady rozvodu ve výši asi 60 miliard euro. To by bylo pro britskou vládu nemožné uhradit, takže by to zřejmě vedlo k hněvivému a nepřátelskému rozchodu s Evropskou unií.

5. Rizika v eurozóně

Hrozí velká italská bankovní krize. Nikdo neví, jaký dopad to bude mít na eurozónu.

6. ...a jejich evropský dopad

Je obtížné posoudit, zda italská bankovní krize povede k nové globální finanční krizi. Pokud by k tomu došlo, vlády by už nemohly realizovat záchranný plán jako v letech 2007-2008. Už nemají žádné peníze.

7. Automatizace likvidující pracovní příležitosti

Automatizace zlikviduje pracovní příležitosti v obrovském měřítku a protože je pronikání informační technologie do všech oblastí ekonomiky vzrůstajícím trendem, je obtížné předpokládat, že tato pracovní místa budou kdy obnovena. Žádná vláda ani žádná politická strana dosud neprojevují žádné známky porozumění obrovskému rozsahu tohoto problému.

8. Jestliže zvítězí Marine Le Penová

mohlo by to vyvolat rozpad Evropské unie. Zároveň hrozí další krize (rostoucí nacionalistická hnutí především ve středovýchodní Evropě, ale v menší míře všude). Jsem přesvědčen, píše autor, že pokud tato krize vznikne, EU se rozpadne rychleji, než by kdokoliv očekával.

9. Jak bude vypadat Rada bezpečnosti OSN

Pokud zvítězí Marine Le Penová, v Radě bezpečnosti OSN budou tyto osoby: Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Theresa May a Marine Le Pen.

10. Pařížská dohoda o akcích proti globálnímu oteplování je ohrožena

Národní programy boje proti globálnímu oteplování nemají žádnou vazbu na přísliby, které vlády učinily v Paříži. I kdyby byly tyto programy plně realizovány, což se nestane, dostaneme se na trajektorii globálního oteplování, která vůbec nesplní, co požaduje pařížská dohoda. A to ještě předtím, než začne jednat Trump.

11. Obrovská imigrantská vlna

Jedním z mnoha dopadů rozkladu našeho klimatu, kromě zaplavení měst, úpadku pěstování potravin a zničení vodních zdrojů bude masový pohyb obyvatelstva, v rozsahu, jemuž se dnešní uprchlická krize vůbec nemůže rovnat. Humanitární, politické a vojenské důsledky jsou nedozírné.

12. Zbývá nám už jen 60 sklizní

Podle Organizace OSN pro potraviny a zemědělství dochází k tak rychlé erozi půdy, že už nám zbývá jen 60 sklizní.

13. Zrychlující se krize likvidace biologických druhů

Problémem je, že není žádné řešení. Je obtížné si představit realistický scénář, kdy se vlády vzdají totálního dohledu nad obyvatelstvem a leteckých úderů drony, kdy miliardáři přestanou manipulovat veřejné mínění, kdy se rozbitá Evropská unie dá zase dohromady, kdy půjde napravit rozklad klimatu, kdy se vyhubené biologické druhy vrátí z onoho světa a orná půda se vrátí do zemědělských oblastí. Toto nejsou dočasné krize, ale trvalý kolaps.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 1.12. 2016