British Library digitalizuje Shakespearův apel na pomoc uprchlíkům

15. 3. 2016
Poslední hra Williama Shakespeara, v níž má autor postavu Sira Thomase Mora, který vášnivě žádá, aby se s uprchlíky zacházelo lidsky, bude zdigitalizována a zveřejněna na serveru British Library. The Book of Sir Thomas More je zvlášť aktuální a dojemná v souvislosti se současnou evropskou uprchlickou krizí, podotýká deník Guardian.

V dramatické scéně v této hře vystupuje Sir Thomas More proti antiimigračním demonstrantům, kteří páchají v Londýně násilí. Hra vznikla v době, kdy v Londýně bylo zvýšené napětí kvůli velkému počtu francouzských protestantů, kteří přišli do anglického hlavního města.

"Je to opravdu dojemný projev," vysvětluje Zoe Wilcoxová z British Library. "Jeho jádrem je empatie. Sir Thomas More apeluje na davy, aby se vcítili do situace uprchlíků, "cizinců". Žádá je, aby si představili, jaké by to bylo, kdyby se Londýňané vydali přes moře do Evropy: kdyby se vydali do Španělska či do Portugalska, také by byli cizinci. Žádá, aby opustili svou ´obří nelidskost´. Je to pozoruhodné, jak aktuální je tento projev, vzhledem k tomu, co se teď děje v Evropě."

Shakespeare píše: “You’ll put down strangers,/ Kill them, cut their throats, possess their houses,/ And lead the majesty of law in lyam/ To slip him like a hound. Alas, alas! Say now the King/ As he is clement if th’offender mourn,/ Should so much come too short of your great trespass/ As but to banish you: whither would you go?/What country, by the nature of your error,/ Should give you harbour? Go you to France or Flanders,/ To any German province, Spain or Portugal,/ Nay, anywhere that not adheres to England:/ Why, you must needs be strangers.”

"Vy usmrtíte cizince,/ Zabijete je, proříznete jim hrdlo, vezmete si jejich domy/ a zotročíte majestát zákona ohlávkou/ povedete ho jako psa. Bože, bože! A co říká král? Je sice milosrdný, pokud se pachatelé kají/ ale co kdyby se rozhodl vaše zločiny potrestat?/ a vyhnal vás ze země: Kam byste šli?/ Která země, podle druhu vašeho zločinu,/ by vám měla poskytnout přístav? Jestli se vydáte do Francie či do Flander/ do jakékoliv provincie v Německu, ve Španělsku či v Portugalsku,/ ano, kamkoliv, kde to není v Anglii/, jistě, budete tam vždycky cizinci."

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.3. 2016