Čerstvá statistika Eurostatu rozmetává Zemanovy informační „zdroje“

7. 3. 2016 / Daniel Veselý

Nesouhlasím s názorem Karla Dolejšího, který tvrdí, že nemá již cenu vyvracet všechny Zemanovy výmysly a lži, neboť mu tak děláme reklamu. Jestliže si český prezident staví za živa pomník na do očí bijících nesmyslech o muslimech, islámu, uprchlících a migrantech, je třeba se proti tomu jasně postavit. Aktuální statistika Eurostatu ZDE o počtech žadatelů o azyl v EU za uplynulý rok, jejich národnosti apod. by pro Zemana, pokud by bral ucelené zdroje informací vážně, měla představovat vysoko hozenou rukavici.

Mnozí mohou namítnout, že Eurostat, který je úřadem spadajícím pod Evropskou unii, není relevantním zdrojem informací, a jeho závěry se tudíž dají rozporovat. Nicméně pokud uvážíme, z jakých informačních kanálů vycházejí odpůrci migrace či islámu, máme co do činění s organizací, která přináší hmatatelná data, s nimiž samozřejmě můžeme polemizovat. Tyto údaje jsou bezesporu mnohem důvěryhodnější než kupříkladu Zemanova tvrzení o Muslimským bratrstvem řízené migraci, jež opírá o dva exotické zdroje, nadto nepřátelsky vymezené proti muslimským bratřím.

Aktuální zpráva Eurostatu uvádí, že v minulém roce požádalo v Evropské unii o azyl 1,26 milionu osob, z nichž 29 procent přišlo ze Sýrie, 14 procent z Afghánistánu, 10 procent z Iráku, 5 procent z Albánie a Kosova a 4 procenta z Pákistánu. Z těchto údajů jasně vyplývá, že 53 procent osob lze označit za válečné uprchlíky, neboť v Sýrii, Iráku a Afghánistánu panuje, jak je všeobecně známo, válečný stav. To nelze jen tak mírnix týrnix rozporovat.

Český prezident se v srpnu loňského roku „domníval“, že „drtivá většina“ osob, jež v roce 2015 přicházeli do Evropy, „jsou ekonomičtí migranti“ ZDE. Bylo by zajímavé zjistit, z jaké metodiky hlava státu při svých „domněnkách“ vycházela. Čerstvá data Eurostatu ovšem ukazují, že mírná většina lidí přišedších loni do EU jsou v reálu váleční uprchlíci, nikoliv ekonomičtí migranti.

Miloš Zeman rovněž na základě svého informačního eskamotérství prohlásil, že v řadách uprchlíků jsou „nepochopitelně Kosované, Albánci, Srbové a Rumuni“, aby tak potvrdil svou tezi o převládajících ekonomických migrantech. Ano, i tito lidé do EU směřují, nicméně 5 procent Kosovanů a Albánců představuje výraznou menšinu, což neplatí pro Syřany, kteří tvoří procentuálně nejsilnější národnostní skupinu takzvané uprchlické vlny. Český prezident se ale naopak snaží veřejnosti sugerovat, že mezi uprchlíky Syřanů zas tolik není. Jinými slovy - zatímco vyzvedává Kosovany, Albánce, Eritrejce a další národy, umenšuje tragické osudy syrských válečných uprchlíků vulgárně řka: „Všichni jsme Gogo“ ZDE .

Podle poznatků Eurostatu loni do Evropské unie dorazili lidé z dalších zemí, jako jsou Etiopie či Mali, ale u mnohých z nich není možné zjistit totožnost, což může hrát do noty všelijakým konspiračním teoriím. Jestliže je možno 667 800 osob podle komplikovaných pravidel (jak je rozepsáno v textu Eurostatu) klasifikovat jako válečné uprchlíky, zbývající statisíce lidí můžeme považovat za ekonomické migranty. Pokud tito lidé opouštějí svou vlast a vydávají se za lepším, automaticky to neznamená, že Evropanům chtějí zároveň brát práci a nepracovat (sic!), nebo dojit štědré sociální dávky, jak populisticky varuje český prezident. To jsou pouze a jen rasistické předsudky; jak mohou být lidé opouštějící kupříkladu africký kontinent tak rafinovaně obeznámeni se systémem sociálních benefitů v Evropské unii?

Navíc svobodný pohyb lidí je podle Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté v roce 1948 Valným shromážděním OSN, jedním ze základních lidských práv ZDE. A dále, je všeobecně známo, že migranti přispívají k hospodářskému růstu a lidskému vývoji jak na domácí půdě, tak v hostitelských zemích, obohacují danou společnost kulturní diverzitou a obecně podporují respekt mezi lidmi, kulturami a společenstvími ZDE .

Jistěže je záhodno při posuzování o žádostí o azyl u nově příchozích do zemí Evropské unie přihlížet k bezpečnostním rizikům, to je nutné mít na zřeteli, nicméně nikoliv hulvátským způsobem, jak předvádí stávající hlava státu.

Vytisknout

Související články

Jak vysvětlit studentům na střední škole chování prezidenta?

31.3. 2016

Učím základy společenských věd na střední škole, probíráme politologii a nedávno jsme se dotkli tématu "Prezident". Studenti mě přímo bombardovali otázkami, na které nebylo v mých silách odpovědět, a proto se ptám Vás, píše Lucie Tykalová na svém blo...

Obsah vydání | Pondělí 7.3. 2016