Invalida po mrtvici dostal další exekuční výhrůžku, právně nekorektní

10. 11. 2015

Právníci, byli byste ochotni pomoci panu Posoldovi?

Pomohli jsme z Britských listů invalidu panu Posoldovi ze Zlína uhrazením náhlé, nesmyslné a špatně vypočítané částky 11 108,50 Kč za neexistující soudní výlohy za proces, který se nekonal, které mu účtoval soudní exekutor. Jsme si vědomi, že pomocí jednomu člověku právní situaci Divokého východu v České republice nevyřešíme, ale jsme přesvědčeni, že je lepší zapálit jen malou svíčku než proklínat temnotu. Pokud by čtenáři BL chtěli sami na tuto pomoc panu Posoldovi přispět, účet Britských listů je 1001113917, kód banky 5500.

Důležitější ale je, zda by některý z právníků, sledujících Britské listy byl ochoten panu Posoldovi právně pomoci. Je skutečně v České republice situace taková, že proti svévolným exekučním příkazům není žádná obrana? Čtenáře budeme o případném vývoji informovat. (JČ) .

Dnes jsem obdržel výzvu od exekutora JUDr. Petra Gallata, Vážní 906, 500 03 Hradec Králové, jedná se o tři dokumenty, v jednom se uvádí, že píše na základě nabytí právní moci, což je nesprávné tvrzení, konstatuje Jan Posolda, invalidní důchodce po mrtvici. Posílám doklady, kde je také uvedený odpor proti exekučnímu příkazu, a také je uvedeno, že manželka na kterou je vedeno toto usnesení, Pojišťovně České spořitelny Vienna Insurance Group nic nedluží, celá částka byla beze zbytku zaplacena, vše dokládám v přílohách.


Tak mě to rozrušilo, že dvě hodiny jsem nemohl popadnout dech. Proti tomuto pánovi nemám šanci.

To víte, že proti tomu podám námitku, ale pochybuji, že to bude něco platné. Zajímavé je, že to přijde vždy před Vánocemi.

Nevím, co mi chce zabavovat - televizi, nic jiného nemám.

Na tohoto pána není metr.

Včera jsem byl tak vystresovaný, že jsem myslel, že budu volat záchranku a nechám se odvést na koronárku. Nakonec jsem to ustál.

Děkuji za Vaši pomoc, ale teprve dnes jsem pořádně prostudoval tři dokumenty, které byly v doporučeném dopise a zjistil jsem že částky uvedené na jednotlivých dokumentech se liší. Na výzvě ke splnění vymáhané povinnosti mám zaplatit částku 11 108,50 Kč.

Částka 6 692 Kč za soudní řízení je nesprávná, protože oprávněný svoji žalobu stáhl a žádný soud se nekonal.

Všechny dokumenty jsem Vám již poslal a také Vám posílám "Námitku", kterou posílám k Exekučnímu soudu ve Zlíně a kde je podrobně popsán celý případ.

Byl bych rád, kdybyste něco udělali po právní stránce. Protože to není první případ nařízené exekuce. Měli jsme již jednu podobnou.

V době, kdy manželce zemřela sestra, zrovna ten samý den, kdy byl pohřeb, přišla nám do bytu exekutorka, které jsme doložili, že dlužná pohledávka byla zaplacena, tak nám bylo sděleno že ona tu exekuci musí udělat a že nám ty peníze vrátí.

Je to již čtyři roky a nedostali jsme ani korunu.

Takže kvůli pohřbu, protože tehdy jsem ještě pracoval, takže nějaké peníze byly a částka nebyla tak veliká, tak jsme to zaplatili.

Také mě bylo sděleno jedním právníkem, že sice mám pravdu, ale že to nevyhraji, protože je v republice velká korupce.

Takže bych byl rád měl za sebou nějakého právníka, protože pořád soudy argumentují, že nemám právní vzdělání. O tom by se sice hodně dlouho polemizovat, ale k tomu se mi nedostává sil.

Sp.zn. 023 Ex 02484/15-008

Adresa:

Okresní soud Zlín

Dlouhé Díly 351

763 02 Zlín-Louky

Námitka proti osobě exekutora Mgr. Jaromíra France

Odůvodnění: Dnes 6.11.2015 jsem obdržel dopis, který obsahoval tři dokumenty. Jedním z nich bylo vyrozumění o zahájení exekuce vydané soudním exekutorem Mgr. Jaromírem Francem, Exekutorský úřad Jičín, žádné další údaje o tomto subjektu nejsou uvedeny. Ze spisové značky soudního exekutora 023 Ex 02484/15 nevyplývá jasně, na kterou osobu se vztahuje, jestli na soudního exekutora JUDr. Petra Gallata nebo Mgr. Jaromíra France.

Není jasné postavení JUDr. Petra Gallata. Až do současné doby vystupoval jako soudní exekutor a vydal elektronický platební příkaz, nyní vystupuje jako právní zástupce oprávněného. Subjekt, který nyní vystupuje jako soudní exekutor Mgr.Jaromír Franc, je nová osoba, která se objevila v této žalobě a Exekuční soud Zlín nedoložil podle o.s.ř. usnesením, že tento subjekt byl pověřen provedením exekuce.

To znamená, že se jedná o soukromou osobu, která nemá právo manipulovat s osobními údaji jak povinného, tak jeho právního zástupce. V bodě 7 se uvádí povinnost, která má být exekucí vymožena-náklady soudního řízení ve výši 6 692Kč.

Jde o zmateční rozhodnutí. Protože jak se uvádí na dalším dokumentu z obsahu doporučeného dopisu, tato částka je vedena jako náklady předcházejícího řízení. Také další údaje jsou v příkrém rozporu s uvedenými dokumenty. Tento třetí dokument je označen jako „Výzva ke splnění vymáhané povinnosti“.

To znamená, že tato “Výzva“ byla doručena v jedné obálce s „S vyrozuměním o zahájení exekuce“. Uvedené náklady ve výši 6 692 Kč za soudní řízení jsou irelevantní, protože žádné soudní řízení se nekonalo, a tak také nemohl žádnému z účastníků tyto náklady vzniknout.

Jak se uvádí v Usnesení ze dne 13.1.2014 podepsaném vyšší soudní úřednicí Renatou Buchtovou, oprávněný stáhl žalobu, a tak se žádné soudní řízení nekonalo a tak žádné soudní náklady nemohly žádnému z účastníků vzniknout. Oprávněný mohl mít nanejvýš náklady za právní úkony, ty však nebyly doloženy a exekuce nemohla být vyhlášena, protože neexistovala žádná dlužná pohledávka.

A když bylo zastaveno soudní řízení, nemohl Exekuční soud ve Zlíně dávat příkaz k provedení exekuce. Na jednom z dodaných dokumentů jsou také uvedeny nějaké hotové výdaje, aniž by bylo doloženo, o jaké výdaje jde - nejsou specifikovány. Náklady oprávněné jsou vyčísleny ve výši 484 Kč.

Takže uvedená celková částka ve výši 11 108,50 Kč je naprosto nesprávně vypočítaná.

Proto žádám na základě výše uvedeného a na základě §268 odst.2 o.s.ř. o zastavení exekuce a z důvodů uvedených výše podávám žalobu na podjatost nového soudního exekutora Mgr.Jaromíra France, který provádí exekuci bez pověření příslušného Exekučního soudu a tímto také žádám o jeho zbavení funkce soudního exekutora v uvedeném případě. Zároveň žádám o přesné vyčíslení nákladů oprávněného.

Jan Posolda

Vytisknout

Související články

Jan Posolda zemřel

22.11. 2015

Dobrý den pane Čulík. S politováním Vám musím sdělit, že ve čtvrtek pan Honza Posolda zemřel. Děkujeme za veškerou pomoc, kterou jste mu doposud poskytl. S pozdravem. Ing.Štěpán Chludil, zeť Poslední emaily od Jana Posoldy. Svědectví o os...

Obsah vydání | Úterý 10.11. 2015