Rusko "se připravuje k vítězství v jaderné válce"

8. 9. 2015

V průběhu celého minulého týdne Raketová vojska strategického určení (RVSU) prováděla současně dvě cvičení velkého rozsahu, která sama o sobě představují odmítnutí známé teze o tom, že v jaderné válce nemůže být vítěze, uvedl editorial listu Nězavisimaja gazeta.

V první řadě takovou myšlenku navozuje rozsah činnosti vojsk: Cvičení zahrnula území dvaceti ruských regionů, a to je opravdu velký prostor. Ale i charakter úkolů z oblasti bojové přípravy vojsk je dost příznačný.

Ze začátku oficiální představitel RVSU zveřejnil prohlášení, podle nějž se provádí operativně-speciální cvičení sil a prostředků podsystému Jednotného systému identifikace a vyhodnocování rozsahu a následků použití zbraní hromadného ničení (JSVRN). Tomuto cvičení se věnovaly bez výjimky všechny jednotky radiační, chemické a biologické ochrany RVSU, více než 1 200 vojáků a kolem 200 jednotek speciální techniky, což výrazně převyšuje množství sil a prostředků, které se účastnily cvičení v minulých letech.

Oficiálně bylo vyhlášeno za cíl manévrů zdokonalení praktických návyků řídících orgánů podsystému JSVRN, uvedení jednotek radiační, chemické a bakteriologické obrany do bojové pohotovosti, vyhodnocení situace, příprava návrhů činnosti vojsk v podmínkách radiačního, chemického a bakteriologického zamoření. Proběhlo cvičení v oblasti polního rozmístění a bojové služby na hlídkových trasách mobilních pozemních raketových systémů (MPRS) Topol, Topol-M a Jars. Podle vyjádření oficiálního představitele RVSU je obrana proti zbraním hromadného ničení organizována a probíhá s cílem oslabit vliv na ničivých faktorů zbraní hromadného ničení na bojové jednotky, zničení radiačně, chemicky a biologicky nebezpečných objektů, nasazení vysoce přesné výzbroje protivníkem. Proto během cvičení probíhala plná speciální příprava bojové techniky, tj, její dezaktivace a odmoření.

V pátek cvičení skončilo, ale pokračovaly rozsáhlé manévry veškeré mobilní techniky RVSU. Po přeskupení raketové systémy Topol, Topol-M a Jars měnily polní pozice a rozmisťovaly se v lesích dvaceti oblastí Ruské federace. Současně s tím, jak se první raketové pluky vracely na místa stálé dislokace, vyrážely další pluky. Přičemž soudě podle oficiálního představitele RVSU během cvičení se "na kvalitativně nové úrovni zpracovávají otázky maskování mobilních pozemních raketových komplexů, vyvedení jednotek a podjednotek z pod úderu případného protivníka".

Jinak řečeno, scénář zpracovaný během cvičení zjevně ukazuje na to, že raketová vojska strategického určení se připravují k plnění bojových úkolů již po zasazení takzvaného náhle provedeného globálního úderu a použití jaderných zbraní proti Rusku. Navíc nevyhnutelnost následného odrážení útoku pozemního a vzdušného protivníka hovoří o zdaleka nikoliv 100 % účinnosti také našeho odvetného jaderného úderu, který byl kdysi nazýván "výstřelem z hrobu".

Krátce řečeno, výměnu úderů s využitím zbraní hromadného ničení již vojáci nepovažují za nevyhnutelný konec lidstva? Jestli je tomu tak, řekněte nám to otevřeně.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 8.9. 2015