Výročí narození druhého československého prezidenta

Masaryk: Bez Beneše bychom republiku neměli

28. 5. 2015

Edvard Beneš, velice schopný a pracovitý člověk, stál v čele snah o vytvoření republiky za první světové války a její obnovení za té druhé. Tomáš Garrigue Masaryk: „Bez Beneše bychom republiku neměli“. Neúnavně ji hájil v době před Mnichovem. Jak těžké to měl - s nacistickými sympatizanty v pohraničí, agrárnickou a další pravicí připravenou ke spolupráci s Hitlerem, ľudáky na Slovensku, komunisty, nutícími k těsné spolupráci se Stalinem..., píše k příležitosti 131. výročí narození Edvarda Beneše Vladimír Nindel.

Hájil masarykovskou demokratickou republiku a civilizovanou Evropu, dokud to jen bylo možné, a teprve když už to dál možné nebylo, ustoupil defétistům, řečnícím o obětech, nutných pro zachování trvalého míru, obětech Hitlerovi.

Mary Heimannová napsala silně zaujatou knihu o státu, který selhal. Ale kdo skutečně v tehdejší Evropě selhal? Jakými „neselhávajícími“ státy bylo „selhávající“ Masarykovo a Benešovo Československo v Evropě obklopeno?

Bylo to Hitlerovo Německo. Daladierova a Bonnetova Francie. Chamberlainova Británie. Mussoliniho Itálie. Polsko ministra zahraničí Becka. Stalinův Sovětský svaz. Horthyho Maďarsko. Francovo Španělsko. Atd.

Neustálé vypětí neprospělo zdraví Edvarda Beneše. Republika byla obnovena, ale na boj proti Fierlingerovi, Gottwaldovi, Jaltě, Stalinovi a dalším už po válce a v roce své smrti neměl dost sil.

Buďme hrdí na našeho druhého prezidenta, demokrata a vlastence. „Edvard Beneš se zasloužil o stát“ - zákon 292/2004 Sbírky zákonů České republiky.

28. 5. 1884 – 3. 9. 1948

Vytisknout

Související články

Na lince Goebbels a Baarová

20.5. 2015

Odposlechy telefonických rozhovorů mezi Lídou Baarovou a Josefem Goebbelsem zachycené československou tajnou službou v květnu 1938. Ve spisu je poznámka. Že L. B. stále hovoří rozčileným hlasem, J. G. tiše a omluvně. B.: Servus, Josef! Jak to, ž...

Beneš s Masarykem nebyli idioti

4.11. 2014 / Nikolaj Savický

Dovoluji si zdvořile upozornit, že Edvard Beneš a T.G.M., ani jiní českoslovenští zástupci v roce 1919 na mírové konferenci v Paříži nelhali tak stupidním způsobem, jaký předpokládá Mary Heimann a v jejích šlépějích Jan Čulík. Představa, ja...

Jak legendy putují od generace po generaci

4.11. 2014 / Eva Hahnová

K objasnění údajů v článku Češi na Versailleské konferenci tvrdili, že Němců je v Čechách jen "800 000", ve skutečnosti jich byly 3 miliony Titul zmíněného článku je popletenou verzí popletených údajů z knihy, na kterou se autor odvolává (...

Obsah vydání | Čtvrtek 28.5. 2015