Tisková zpráva

V rámci Ekologických dnů zavítá do Olomouce vzácný host: Krajina

23. 4. 2015

Krajiny naše i za sedmero horami a řekami, skutečné i myšlené, výrokové, komponované, romantické, filmové, děsivé, krajiny na mnoho způsobů vnímané, krajiny uchvacující svou prožitkovou silou. „Dvacátý pátý ročník besed festivalu Ekologické dny Olomouc (EDO) nabídne zajímavý program všem zvídavým lidem, kteří rádi cestují a poznávají přírodu, umožní jim setkání s krajinou ve všech jejích podobách a často v nečekaných souvislostech.“ řekl ředitel Sluňákova, Michal Bartoš.

Besední část programu EDO navštíví od pátku 24. 4. do neděle 26. 4. (Muzeum umění Olomouc - Divadlo hudby) celá řada významných osobností našeho veřejného života. Pravidelným hostem festivalu je Václav Bělohradský, jehož oblíbenému zamyšlení patří vždy nedělní dopoledne. 

Jiří Sádlo bude popisovat konec venkova, ekolog David Storch sdělí, že pro ekologii krajina neexistuje, filosof Stanislav Komárek zmíní vzdělávání lidí a krajin. Josef Jařab představí život a dílo Ralpha Waldo Emersona, který výrazně ovlivnil vztah člověka ke krajině. Alena Wagnerová potěší přítomné příběhem Sidonie Nádherné a motivem krásy bezúčelnosti. Alena Oberfalzerová pozve lidi do Mongolska, Petra Hanáková k Českému moři, Zdeněk Kratochvíl nejen na Kyklady a Petr Pokorný poukáže na silná místa v naší krajině. Filosoficky pojmou krajinu Zdeněk Pinc, Jan Tábor a Jiří Zemánek. 

Ve spojení s problematikou opuštění domova bude Pavel Barša mluvit o Evropě a Islámu. Martin Škabraha pozve diváky do krajin českých filmů. 

Besedy Ekologických dnů Olomouc jsou vždy plné zajímavých myšlenek a příběhů, jsou setkáním s mimořádně zajímavými osobnostmi a odvádějí účastníky z virtuálních světů do prostředí, kde se tváří v tvář, tělesně, kladou zajímavé otázky, a kde se lze problémům snažit porozumět z jejich kontextů. 

„Nikdo účastníky besed nikam netlačí, spíše jsou nabízeny dveře, které lidem otevírají zajímavé podněty k přemýšlení a umožňují lepší orientaci v složitosti života kolem nás.“ přiblížil hlavní myšlenku Michal Bartoš. Besedy Ekologických dnů Olomouc jsou společnou poradou o našem světě.

Program Ekologických dnů Olomouc ZDE

Vytisknout

Související články

Krajina není neměnný obraz

12.7. 2013 / Aleš Uhlíř

K článku Za nemalou část povodňových škod může lenost s hloupostí jsem dostal mnoho připomínek a názorů od čtenářů. Především starší čtenáři Britských listů se vyjadřovali souhlasně k tomu, že zásadní věcí je pravidelné čistění koryt řek a potoků a o...

Obsah vydání | Čtvrtek 23.4. 2015