Volba mezi snem a realitou

16. 12. 2013 / Štěpán Cháb

Ne, že bych s Vámi nesouhlasil, pane Habře, ovšem pokud se člověk přiklání ke komunismu, nepřiklání se k prosté slušnosti mezi lidmi, nýbrž k ničení bližního i sebe sama. Stejnou větu lze použít, i pokud by byl větným podnětem kapitalismus. Proč tedy tvrdit, že ten nebo ten je lepší? Obě ideologie tvoří zničené lidi. Velké množství zničených lidí. Proto je zbytečné nad nimi uvažovat jako nad alternativou.

Moudří lidé by měli přemýšlet nad ideologií, která by poměrnou část svých obyvatel nechávala v obyčejném životě žít si své obyčejné radosti a trápení. Nevymýšlet patvary nucené kooperace nebo sobeckého života na úkor ostatních.

Prostá definice nové ideologie by měla být následující -- nech člověka žít, je to jeho život, nikoliv tvůj. Základem nové ideologie by měla být nedotknutelnost lidské důstojnosti a k ní nauka etikety, kdy dáma má přednost a starší pán podává ruku pánu mladšímu a do společnosti vchází první pán a až po něm dáma a děti mlčí, když dospělí mluví. Možná by se mohlo zdát, že nauka etikety je pro politickou ideologii prachšpatným základem, ale opak je pravdou.

Jestli je komunistická strana prolezlá hajzly nebo není, je sporadické. A pokud by se komunisté dostali opět do vedoucí pozice, jak dlouho myslíte, že by hajzlům trvalo přelézt z pravicových stran zpět do své kolébky? Minulé volební období bylo ve znamení pravice, nynější by mělo být ve znamení levice. A přesto nelze vidět rozdíly. Škrty dál vesele kormidlují vstříc protaženým držkám občanů při pohledu do peněženky. Možná, že bude něco jinak, potřebným se o třicet korun navýší podpora, důchodci budou vyňati z povinnosti platit u doktora.

Ale nejsou to jen dílčí změny, které nic nemění? Není ta hra na levici a pravici skutečně jen hrou? Zdáním demokracie, protože občanům přeci byla dána možnost si vybrat. No ne? Na začátku roku jsme si také mohli vybrat mezi dvěma kandidáty na prezidenta. Oba byli naprosto nevhodní, a přesto jsme šli plnit roli voliče a zvolili si toho, který pro většinu obyvatel představoval menší zlo.

Hledat ušlechtilý cíl je nesmysl, bude udupán konkurencí, dravou a nenechavou, bude zařazen do kolonky utopie. Nejvýhodnější pro lidstvo, z dlouhodobého hlediska, by byl finanční kolaps, zhroucení nynějšího stavu, protože z něj by se teprve mohl zrodit ušlechtilý a reálný cíl. Pokud by se jeho realizace ovšem neujal nějaký Hitler. Už zase.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 16.12. 2013