POZDĚ, ALE PŘECE:

Pod tlakem Evropské unie schválila Poslanecká sněmovna návrh Ministerstva financí ČR zákon na ochranu občanů před lichvářskými společnostmi

10. 12. 2012 / Jan Čulík

  • Bude zakázáno používání směnek v souvislosti se spotřebitelskými úvěry.
  • Bude zakázáno využívat při poskytování úvěrů předražené telefonní linky začínající 90XXX.
  • Věřitel bude smět poskytnout úvěr pouze poté, co bude odborně posouzeno, zda spotřebitel je schopen půjčku splatit.
  • Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru bude moci spotřebitel odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez jakýchkoliv sankcí.
  • Spotřebitel se bude moci domáhat svých práv u finančního arbitra. Pokuta za porušení zákona věřitelem bude až 20 milionů Kč.
  • Bude povinné jasně zveřejňovat roční procentní sazbu nákladů spotřebitelského úvěru (RPSN).
  • Vláda bude poskytovat z prostředků EU veřejnosti informace pro zvýšení finanční gramotnosti.

Jsou to zákonná ustanovení, která platí v západních zemích Evropské unie, např. v Británii, už dlouhá léta.

Neděkujme za jejich zavedení české vládě, novela zákona byla schválena na základě směrnice EU, jejíž promítnutí do národní legislativy je povinné. Teď je ještě nutno přimět EU, aby vnutila české vládě i nový zákon proti parazitismu exekutorů a právníků... Základem této legislativy musí být ovšem určení, jaký maximální úrok (vyjádřený roční procentní sazbou nákladů úvěru včetně ročního úroku - RPSN) je ještě "přiměřený" a který už ne.

Podrobnosti - tisková zpráva MFČR ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.12. 2012