Otevřený dopis předsedovi vlády

Máme vážné obavy o lidská práva v České republice

10. 12. 2012

Tisková zpráva

Vážený pane předsedo vlády,

u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se na Vás obracíme ve vážné obavě o směřování politiky českého státu v oblasti ochrany lidských práv. Dozvěděli jsme se o vládním záměru přesunout poradní orgány Sekce pro lidská práva Úřadu vlády na jednotlivá resortní ministerstva. Vyjadřujeme s tímto návrhem zásadní nesouhlas. Tento krok sníží význam Rady vlády pro lidská práva a dalších poradních orgánů vlády, vládního zmocněnce pro lidská práva a vládní Agentury pro sociální začleňování a oslabí jejich vliv na politiku vlády. Příslušné poradní orgány pracují podle zásad odbornosti a nadresortnosti, zprostředkovávají k dalšímu využití podněty občanské společnosti a sledují plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Jsou jedinou stálou platformou, na níž se setkávají pracovníci státní správy a občanští odborníci v této oblasti. Navrhovanou redukci Úřadu vlády považujeme za známku toho, že česká vláda nehodlá naplňovat v minulosti přijaté závazky v oblasti lidských práv a sociálního začleňování.

Pane předsedo vlády, žádáme Vás, aby vláda od tohoto kroku upustila.

V Praze dne 10. 12. 2012

Česká ženská lobby

Český helsinský výbor

Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR

Fórum 50%

Lighthouse, o.s.

Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva v letech 1998-2001

Sdružení pro integraci a migraci

Slovo 21

Z§vůle práva

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.12. 2012