STŘET ZÁJMŮ:

Soukromé firmy opravdu nemohou prodávat přípravy na státní zkoušky

10. 12. 2012 / Anthony Tun

Problém soukromých firem připravujících a hodnotících testy pro veřejné školství

Problém je v tom, že Scio testy vyžadují od žáků-uchazečů specifický způsob myšlení, který již ve státních RVP či školních ŠVP, na rozdíl od specifikovaného objemu učiva, není zahrnut.To znamená, že efektivně se připravit na scio testy se lze pouze a jenom pomocí scio příprav. Tímto způsobem vytváří velmi chytře nekonkurenční prostředí, což jim nelze vytýkat, protože jsou obchod.

Aby se předešlo takovémuto kalkulování, mají třeba v Británii přípravu, administraci a hodnocení high stakes testování kromě zdiskreditovaného soukromého EDEXCELu, neziskové firmy AQA a OCR. Navíc jsou tyto organizace kontrolovány vládní institucí OFQUAL odpovědnou parlamentu UK. SCIO a CERMAT si udělaly živobytí z neschopnosti státu takovéto opatření přijmout.

Jsou však lidé, kteří se domnívají, že "high stakes" testování by nikdy nemělo být předmětem zisku soukromých firem, protože se tímto vytváří potenciál k posunu motivace od objektivity k zisku (efektivizace nákladů a vytváření monopolů), na úkor daňového poplatníka a žáka/studenta.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.12. 2012