POZDĚ, ALE PŘECE:

Pod tlakem Evropské unie schválila Poslanecká sněmovna návrh Ministerstva financí ČR zákon na ochranu občanů před lichvářskými společnostmi

10. 12. 2012 / Jan Čulík

  • Bude zakázáno používání směnek v souvislosti se spotřebitelskými úvěry.
  • Bude zakázáno využívat při poskytování úvěrů předražené telefonní linky začínající 90XXX.
  • Věřitel bude smět poskytnout úvěr pouze poté, co bude odborně posouzeno, zda spotřebitel je schopen půjčku splatit.
  • Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru bude moci spotřebitel odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez jakýchkoliv sankcí.
  • Spotřebitel se bude moci domáhat svých práv u finančního arbitra. Pokuta za porušení zákona věřitelem bude až 20 milionů Kč.
  • Bude povinné jasně zveřejňovat roční procentní sazbu nákladů spotřebitelského úvěru (RPSN).
  • Vláda bude poskytovat z prostředků EU veřejnosti informace pro zvýšení finanční gramotnosti.

Jsou to zákonná ustanovení, která platí v západních zemích Evropské unie, např. v Británii, už dlouhá léta.

Neděkujme za jejich zavedení české vládě, novela zákona byla schválena na základě směrnice EU, jejíž promítnutí do národní legislativy je povinné. Teď je ještě nutno přimět EU, aby vnutila české vládě i nový zákon proti parazitismu exekutorů a právníků... Základem této legislativy musí být ovšem určení, jaký maximální úrok (vyjádřený roční procentní sazbou nákladů úvěru včetně ročního úroku - RPSN) je ještě "přiměřený" a který už ne.

Podrobnosti - tisková zpráva MFČR ZDE

Billboard k poctě Romana Smetany odhalen v Plzni

10. 12. 2012 / Milan Daniel

Plzeň je po Brnu druhým místem v Česku, kde byl péčí přátel Romana Smetany "odhalen" billboard požadující svobodu pro tohoto vězně. Je umístěn na příjezdu do města od Českých Budějovic. Podklad pro tisk billboardu si lze stáhnout ZDE.

Na umístění billboardů nepřispívají jako v případě tapiserie na Letišti Václava Havla "světoví hudebníci", ale čeští občané, kteří tak vyjadřují aktuální starost o lidská práva v zemi, ve které žijí. V zemi, v níž je spravedlivý soudy opět dehonestován a kriminalizován.

Oslavovat Václava Havla a současně věznit člověka, jehož krédem je (havlovské?) "žít v pravdě", je zvláštní druh politické schizofrenie, na kterou ovšem nemá jen tak někdo žaludek.

Britští konzervativci poskytnou nezaměstnaným autobusovou dopravu zadarmo

10. 12. 2012

V pondělí nabídnou největší britské autobusové společnosti nezaměstnaným veřejnou autobusovou dopravu zadarmo, aby mohli lehčeji hledat práci. Projektu se bude účastnit asi 70 procent autobusových tras v Anglii, ve Walesu a ve Skotsku. Iniciativa vznikla na popud konzervativního ministra pro práci a důchody Iaina Duncana Smithe, který argumentuje, že by nezaměstnaní měli "nastoupit do autobusů".

Šéf labouristické opozice předtím poukázal ve své letošní zprávě o nezaměstnanosti mladých lidí na problém vysokých cen dopravy autobusem. Upozornil, že cena veřejné dopravy je pro nezaměstnané závažný problém.

Sdělil v červenci listu Guardian: "Jet autobusem z Hastingsu do Brightonu stojí 17 liber (510 Kč). Na kolik pohovorů se člověk musí dostavit, než získá zaměstnání?"

Projekt relizují největší autobusové společnosti v Británii, Arriva, First, Go-Ahead, National Express a Stagecoach. Účastní se ho také řada menších autobusových firem

Od ledna v Británii také vznikne pro nezaměstnané na dobu delší než tři měsíce možnost cestovat vlakem za poloviční cenu.

V Británii už cestují osoby nad šedesát let autobusem zadarmo. Mají také nárok v zimním období na příplatek na energie.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Otevřený dopis předsedovi vlády

Máme vážné obavy o lidská práva v České republice

10. 12. 2012

Tisková zpráva

Vážený pane předsedo vlády,

u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se na Vás obracíme ve vážné obavě o směřování politiky českého státu v oblasti ochrany lidských práv. Dozvěděli jsme se o vládním záměru přesunout poradní orgány Sekce pro lidská práva Úřadu vlády na jednotlivá resortní ministerstva. Vyjadřujeme s tímto návrhem zásadní nesouhlas. Tento krok sníží význam Rady vlády pro lidská práva a dalších poradních orgánů vlády, vládního zmocněnce pro lidská práva a vládní Agentury pro sociální začleňování a oslabí jejich vliv na politiku vlády. Příslušné poradní orgány pracují podle zásad odbornosti a nadresortnosti, zprostředkovávají k dalšímu využití podněty občanské společnosti a sledují plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Jsou jedinou stálou platformou, na níž se setkávají pracovníci státní správy a občanští odborníci v této oblasti. Navrhovanou redukci Úřadu vlády považujeme za známku toho, že česká vláda nehodlá naplňovat v minulosti přijaté závazky v oblasti lidských práv a sociálního začleňování.

Pane předsedo vlády, žádáme Vás, aby vláda od tohoto kroku upustila.

V Praze dne 10. 12. 2012

Česká ženská lobby

Český helsinský výbor

Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR

Fórum 50%

Lighthouse, o.s.

Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva v letech 1998-2001

Sdružení pro integraci a migraci

Slovo 21

Z§vůle práva

STŘET ZÁJMŮ:

Soukromé firmy opravdu nemohou prodávat přípravy na státní zkoušky

10. 12. 2012 / Anthony Tun

Problém soukromých firem připravujících a hodnotících testy pro veřejné školství

Problém je v tom, že Scio testy vyžadují od žáků-uchazečů specifický způsob myšlení, který již ve státních RVP či školních ŠVP, na rozdíl od specifikovaného objemu učiva, není zahrnut.To znamená, že efektivně se připravit na scio testy se lze pouze a jenom pomocí scio příprav. Tímto způsobem vytváří velmi chytře nekonkurenční prostředí, což jim nelze vytýkat, protože jsou obchod.

Aby se předešlo takovémuto kalkulování, mají třeba v Británii přípravu, administraci a hodnocení high stakes testování kromě zdiskreditovaného soukromého EDEXCELu, neziskové firmy AQA a OCR. Navíc jsou tyto organizace kontrolovány vládní institucí OFQUAL odpovědnou parlamentu UK. SCIO a CERMAT si udělaly živobytí z neschopnosti státu takovéto opatření přijmout.

Jsou však lidé, kteří se domnívají, že "high stakes" testování by nikdy nemělo být předmětem zisku soukromých firem, protože se tímto vytváří potenciál k posunu motivace od objektivity k zisku (efektivizace nákladů a vytváření monopolů), na úkor daňového poplatníka a žáka/studenta.

Selekce na slušné a "neslušné"

Čeští novináři a úředníci mají bezdomovce za lidi neslušné

10. 12. 2012 / Aleš Uhlíř

Ve Frýdecko-místeckém a třineckém deníku z 6. 12. 2012 se objevil článek Na radnici "nebydlí" pouze bezdomovci, ale i slušní lidé. Jeho autoři Petr Dušek a Tomáš Pustka tak mají jasno, kdo je slušný člověk a kdo slušný člověk není. Bezdomovci podle nich mezi "slušné" lidi již nepatří. Je ale slušnost a "slušnost" a pokud jde o tu první, tak tou pánové Dušek a Pustka rozhodně neoplývají a být v jejich společnosti, nebral bych to jako být mezi slušnými lidmi.

Neuvěřitelně nepřesvědčivé výroky ministra Kuby

10. 12. 2012 / Boris Cvek

Velice na mne zapůsobilo, když ministr Kuba v nedělních Otázkách V. Moravce říkal, že ODS je strana, která chce oslovit úspěšné podnikatele tím, že jim ukáže, že umí dobře manažersky řídit státní podniky. Myslím, že vynikajícím příkladem může být pražský Dopravní podnik.

Jiný příklad byl zmíněn přímo v OVM: náměstek ministra dopravy Toman, zodpovědný za registr vozidel, odchází do managementu Českých drah. To se tak osvědčil? Udělal by soukromý podnikatel přesun svého člověka, který byl zodpovědný za skandálně selhávající projekt (registr vozidel), na jinou vysokou manažerskou pozici ve své firmě?

EGYPT:

Armáda získala pravomoc zatýkat civilisty

10. 12. 2012

Egyptský islamistický prezident poskytl armádě dekretem dočasnou pravomoc zatýkat civilisty během konání referenda o ústavě. Minulý týden bylo zabito sedm osob a stovky dalších zraněny při střetech příznivců a odpůrců prezidenta Mursího. Ten je zjevně odhodlán prosadit schválení ústavy i s rizikem, že dojde ke krvavým střetům, když opozice kritizuje proces vzniku základního dokumentu i jeho obsah.

SÝRIE:

Izrael nevidí bezprostřední riziko nasazení chemických zbraní

10. 12. 2012

Izrael nemá za to, že by v Sýrii hrozilo bezprostřední riziko nasazení chemických zbraní, nebo že by tyto zbraně mohly být použity proti němu, jak v posledních dnech varují západní mocnosti. Místo toho varuje, že bude intervenovat, pokud by se těchto zbraní měli zmocnit džihádisté z řad povstalců nebo libanonské hnutí Hizballáh.

O nestranné žurnalistice v ČRo neslyšeli

9. 12. 2012 / Petr Novák

Strašně mne rozčiluje, že v rozhovoru s Václavem Sloupem v Českém rozhlase a v jeho přepisu jsem si u každé odpovědi přečetl tento nadpis: "Václav SLOUP, radní Karlovarského kraje a bývalý člen Pohraniční stráže."

Myslel jsme si, že rozhovor bude o něčem, ale ani z jedné strany nebyl o ničem.

Dodržování ústavních principů není blbost, ale základní předpoklad svobody

10. 12. 2012

Když jsem se v minulém režimu snažil hájit lidská práva, představoval jsem si, že se budou vztahovat na všechny, tedy i na komunisty. Svobodnou společnost neohrožují radikální politické názory, ty jsou v ní latentně přítomny stále, stejně jako viry neohrožují otužilého člověka. Společnost rozkládá intenzivní pocit nespravedlnosti. Když na nedávno konané konferenci o vymahatelnosti práva konstatovali soudci, včetně předsedy Nejvyššího správního soudu, že stát přestává být funkční, a pokud k tomu vrchní státní zástupkyně Bradáčová dodává, že pokud se nedodržují základní právní pravidla, nemají policie a státní zastupitelství smysl, mělo by to být důvodem k nesrovnatelně většímu znepokojení a protestům, než instalace jedné komunistické radní v jižních Čechách.

Rozklad státu totiž skutečně ohrožuje demokracii. Na něm se však komunisti nepodílejí.

Dodržování ústavních principů není blbostí, jak se posluchač domnívá, ale naopak základním předpokladem, aby si společnost udržela svobodu.

Václav Žák: Studentský protestZDE

ITÁLIE:

Monti odchází, Berlusconi plánuje návrat. Burzy jdou ke dnu

10. 12. 2012

Italský technokratický premiér Mario Monti plánuje odchod po roce ve funkci, poté, co dojde ke schválení rozpočtu. V Itálii sílí hlasy po zrušení politiky úspor a dokonce bývalý premiér Berlusconi plánuje návrat a páté funkční období. Někteří komentátoři nevylučují, že by v atmosféře rozčarování z úsporných balíků mohl uspět. V reakci na tyto zprávy kursy italských cenných papírů začaly výrazně klesat.

Šest právníků se přihlásilo do projektu jak zcivilizovat exekutorskou praxi v ČR

21. 11. 2012

Na apel Britských listů vytvořit právní tým, který by srovnal právní ustanovení, regulující exekutorskou praxi v České republice s obdobnými právními ustanoveními v západních zemích Evropské unie, se přihlásilo od včerejška šest právníků. Jeden z nich je univerzitní profesor. K projektu se také přihlásila europoslankyně ČSSD MUDr. Olga Sehnalová, která nabídla, že z informačních zdrojů Bruselu získá pro projekt údaje o tom, jak je exekutorská legislativa řešena v západních zemích.

Zdá se tedy, že je důvodné pokusit se projekt zahájit. Vyhlašujeme tedy na něj finanční sbírku. Prosíme, své příspěvky posílejte na normální konto Britských listů na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Označte, prosíme, zásilku variabilním symbolem 1111.

Usuzujeme, že hlavním účelem finančních prostředků bude zřejmě nutnost platit zahraniční právníky v poslední etapě tohoto projektu, totiž žalobě k Evropskému soudu na Českou republiku za případné porušování evropských zákonů ve věci exekutorské "kultury" v ČR. Půjde zřejmě o dlouhodobější projekt. O jeho pokroku budeme průběžně informovat.

Jan Čulík

šéfredaktor

Po kavárně Starbuck je terčem hněvu za neplacení daní v Británii i firma Microsoft

10. 12. 2012

V Británii vyšlo najevo, že firma Microsoft neplatí žádné daně ze svých příjmů, které dosáhly 1,7 miliardy liber. Své příjmy z internetového prodeje operačního systému Windows 8 a dalšího softwaru převádí Microsoft do Lucemburska a Irska, kde se dají platit nižší daně. Znamená to, že ze svých příjmů ve výši 1,7 miliardy liber, neplatí Microsoft v Británii z internetového prodeje žádné daně.

Minulý týden oznámily po soustředěné kritice za neplacení daní v Británii kavárny Starbucks, že v příštích dvou letech zaplatí v této zemi daňovému systému mimořádnou částku 20 milionů liber. Kritikové i veřejnost ostře napadali americkou firmu Starbucks, že za posledních čtrnáct let zaplatila v Británii daně jen ve výši 8,5 milionu liber, ačkoliv její příjmy dosáhly 3 miliard liber.

Příprava testů pro přijímací řízení je totéž co konstrukce diagnostických nástrojů pro medicínu. Obojí mohou dělat soukromé firmy a taky to dělají

10. 12. 2012 / Bohumil Kartous

Petr Hájek poukazuje ve svém článku nazvaném O skandálním střetu zájmů na to, že "přijímací proces na české školy ovládá za velké peníze soukromá společnost", čímž myslí společnost Scio. Svůj závěr dovozuje z faktu, že společnost Scio nabízí českým středním a vysokým školám testy pro přijímací zkoušky, v případě VŠ tyto zkoušky také administruje. S řadou těchto škol společnost Scio skutečně spolupracuje a poskytuje jim služby, které jsou obdobné technické podpoře v medicíně. Testy nejsou nic jiného než diagnostický nástroj, pro jehož konstrukci je třeba zvládnout potřebnou metodologii i zcela praktickou realizaci. Je pravda, že test a dejme tomu sonograf mají poněkud jinou podobu, nicméně jejich smysl je stejný: pokusit se lépe diagnostikovat.

Autor je členem vedení firmy Scio

Je nutno usilovat o dvoustátní řešení

9. 12. 2012 / Jan Kavan

Přednesen v Praze, Městská knihovna

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, Jak samozřejmě víte, VS OSN rozhodlo svou rezolucí 32/40 již 2.prosince 1977 prohlásit 29.listopad Mezinárodním dnem solidarity s palestinským lidem. I proto jsem měl tu čest vystoupit jako předseda VS OSN 29.11.2002 s projevem, v němž jsem vyzval členské státy OSN, aby podpořily legitimní úsilí Palestinců získat svůj vlastní stát na základě Charty OSN, zásad mezinárodního práva a mnoha relevantních rezolucí OSN. Je pochopitelné, že jsem připomněl,že 29.listopadu 1947 VS OSN schválilo rezoluci 181, podle níž se Palestina měla rozdělit na dva státy, židovský a arabský, které měly být propojeny ekonomickou unií. Vyslovil jsem politování,že tato rezoluce nebyla nikdy do důsledků realizována, ale současně jsem vyzvedl skutečnost, že dvoustátní řešení bylo již v té době obecně vnímáno jako nejvhodnější základ pro vyřešení palestinské otázky, jak potvrdila i rezoluce RB OSN 1397 z toho roku 2002 a samozřejmě předchozí významné rezoluce 242 z roku 1967 a 338 z roku 1973, které zdůraznily princip "území za mír" a potvrdily právo Palestiny na hranice z roku 1967. V té době také diplomatický Kvartet připravil tzv."cestovní mapu", která měla do tří let dovést Palestinu k její státnosti.

Případ Česká pojišťovna: Vinu nese zákonodárce

9. 12. 2012

Reakce anonymního právníka na článek Když někdo žertem pošle 315 Kč České pojišťovně, zaváže vás, zdá se, k placení pojistného:

Podle § 6 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě (č. 37/2004 Sb.) lze návrh pojistitele k uzavření pojistné smlouvy přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu, jestliže se tak stane ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno.

Toto ustanovení rozvíjí výklad, který byl již na BL publikován dříve. Vinu na situaci, kdy za dotyčného někdo zaplatí pojistné ze zlomyslnosti, je třeba klást za vinu nikoliv České pojišťovně, ale především zákonodárci, který tuto zjednodušující (a náklady pojišťovnám při kontraktačním procesu snižující) proceduru výslovně uzákonil. Ovšem i bez toho zpřesňujícího paragrafu by byla možnost uzavřít pojistnou smlouvu dána existující úpravou v občanském zákoníku, která umožňuje za určitých okolností učinit právní úkon mlčky, faktickým konáním - opět odkazuji na již dříve podaný výklad.

Nezmocněné jednatelství

10. 12. 2012

Poznámka k článku "Když někdo žertem pošle 315 Kč České pojišťovně, zaváže vás, zdá se, k placení pojistného":

Pokud čtenář David Grudl poslal svým jménem platbu na účet České pojišťovny s variabilním symbolem Františka Fuky, jejímž zaplacením má vzniknout pojistná smlouva, bylo by to možné považovat za tzv. nezmocněné jednatelství, píše Jaroslav Štemberk.

V takovém případě by Česká pojišťovna dle § 33 odst. 2 Občanského zákoníku mohla poté, co jí František Fuka sdělil, že smlouvu uzavřít nechtěl a pojistné platit nehodlá a že D. Grundl platbu provedl, aniž k tomu od něho dostal pokyn či souhlas, požadovat, aby D. Grundl i nadále za F. Fuku platil pojistné, nebo aby uhradil též penále za zrušení smlouvy dle obchodních podmínek České pojišťovny.

Pokud by F. Fuka další platbu pojistného sám zaplatil, došlo by ke zhojení nedostatku zmocnění tzv. konkludentním souhlasem a F. Fuka by byl smluvně zavázán z pojistné smlouvy (ledaže by prokázal, že složenku zaplatil omylem).

Pokud D. Grundl bude trvat na tom, že platbu učinil žertem a ve skutečnosti nechtěl F. Fuku pojistit, smlouva by měla být považována za neplatnou (a to tzv. absolutně) z důvodu, že právní úkon nebyl učiněn vážně, ovšem v takovém případě Česká pojišťovna může argumentovat, že o této okolnosti nemohla vědět, tedy D. Grundl jí vědomě uvedl v omyl, a pokud by vyčíslila tím vzniklou škodu částkou vyšší než 5000 Kč, D. Grundlovi by hrozilo trestní stíhání pro trestný čin podvodu (při škodě nižší potrestání za přestupek).

Egyptský prezident Morsí zrušil dekret, který mu poskytoval neomezené pravomoce

9. 12. 2012

Egyptský prezident Mohamed Morsí zrušil dekret, který vyvolal v Egyptě rozsáhlé nepokoje, protože mu poskytoval téměř neomezené pravomoce. Trvá však na tom, že referendum o ústavě se bude konat tak, jak je naplánováno.

Zrušení dekretu o absolutních pravomocích prezidenta má uklidnit opozici. Egyptská armáda varovala, že pokud se nepodaří vyřešit krizi ohledně nové ústavy, mělo by to "katastrofální následky", které by zatáhly Egypt do "temného tunelu".

Selim al-Awa, činitel, který se účastnil "schůze celonárodního dialogu", kterou svolal do prezidentského paláce v Káhiře Morsí, ale který opozice bojkotovala, uvedl, že v debatě na jednání, jemuž dominovali islamisté, bylo rozhodnuto doporučit odstranění těch článků ústavy, které dávaly prezidentovi pravomoc vyhlašovat mimořádný stav a ochraňovat ho před dohledem soudů.

Trafiky nebrat

8. 12. 2012 / Marek Řezanka

Výrazným rysem nedůvěryhodnosti stávající vlády P. Nečase jsou názorové veletoče našich vrcholných představitelů. Chtěl jsem napsat zvolených, ale to by nevystihovalo případ strany LIDEM, která na základě svého programu volena nebyla -- a ani volena být nemohla, neboť ho sepsala až dva roky po parlamentních volbách.

Právě Karolina Peake je symbolem frustrace všech občanů, kteří věří v demokratické principy a jsou na jejich obcházení citliví. Je to Karolina Peake, kdo ztělesňuje podvod na voličích v podobě poplivání etického kodexu Věcí veřejných.

"Musí si jasně uvědomovat, že svým současným počínáním prokazatelně porušily etický kodex, který samy formulovaly a sepsaly," vyjádřilo se předsednictvo VV na adresu Peake a Andrýsové v době, kdy se Peake rozhodla podporovat vládu navzdory odchodu své strany do opozice.

Jak naše vláda šetří

8. 12. 2012 / Boris Cvek

O tom, jak funguje náš "šetřící pravicovou" koalicí vedený stát, dává nově výmluvný příklad článek v Hospodářských novinách o dostavbě silnic. Ministr dopravy v Topolánkově vládě, Aleš Řebíček, nasmlouval podle HN s firmami miliardové kontrakty na rychlostní silnice a silnice I. tříd. Podle šéfa Ředitelství silnic (ŘSD) a dálnic jde o stavby za téměř 24 miliard korun. Je velkou otázkou, nakolik by tyto stavby byly kvalitní, až by byly dokončeny. ŘSD např. podalo už několik žalob v případě dálnice D47, ale máme i jiné skandály, např. v mostu na D1 chybí prý 322 tun oceli, samotné vedení ŘSD je vyšetřováno policií kvůli předraženému Pražskému okruhu atd. Do těchto pochybností velmi dobře zapadá slavná koincidence výskytu Mirka Topolánka, Marka Dalíka, Milana Urbana, lobbisty ČEZu Vladimíra Johanese v malebném Toskánsku. Cituji:

Daleko nebezpečnější než Sloup jsou bolševici, kteří v ČR vládnou dnes

9. 12. 2012 / Boris Cvek

Sloup je nebezpečný je nejspíše pro KSČM. Naopak Klaus, Dlouhý, Fischer apod. velice dobře vědí, že pseudodemokracie postavená na zločinu, kterou zavedli, může přežít jenom tak, že se dovedně a stále dokola bude odpoutávat pozornost od její podstaty.

Chtěl bych krátce reagovat na to, že se v poslední době setkáváme, např. ve výrocích pana bývalého pohraničníka Sloupa, které pronesl 4. prosince ve Dvaceti minutách Radiožurnálu s takovým myšlením komunistických politiků, které uvízlo ještě před rokem 1989. To, že komunisté zadrátovali země, v nichž vládli, a stříleli na lidi, kteří je chtěli opustit, je jeden z nejlepších příkladů, ukazujících, co jsou komunisté vlastně zač. KSČM se nikdy opravdu nereformovala, má ve svých řadách spoustu lidí, kteří jsou tak hloupí, že nedokážou ani přizpůsobit rétoriku současné době, jako to dokáže např. soudruh Filip.

Julian Assange varuje před vznikem policejního státu prostřednictvím internetu

8. 12. 2012

V rozsáhlém rozhovoru se zakladatelem serveru WikiLeaks Julianem Assangem, který publikovat deník Guardian, varuje Assange, že svět bezvědomě klopýtá k novému totalitnímu státu - prostřednictvím internetu. Tento nástroj, původně zamýšlený jako nástroj svobody, se podle Assange stane nástrojem stoprocentní kontroly nad občany.

Došlo totiž k posunu od taktického zaznamenávání komunikací občanů k strategickému. Dosud vlády sledovaly internetové aktivity a komunikaci jen vybraného počtu podezřelých občanů, nyní přecházejí k systému, který bude zaznamenávat a ukládat VEŠKEROU digitální komunikaci občanů. Je to levnější a praktičtější než sledovat samostatně pár vybraných podezřelých.

Dienstbierova volba

8. 12. 2012 / Karel Dolejší

Mnozí členové ČSSD - velmi často ti, kdo v kriminálním slova smyslu "prosluli" svým působením na krajích - proti oficiálnímu kandidátovi strany podporují bývalého předsedu Miloše Zemana. A aby toho nebylo málo, dnes vyšlo najevo, že ani KSČM, které Dienstbier sliboval úplnou politickou rehabilitaci, jeho kandidaturu jednoznačně nepodporuje. Zdá se tedy stále pravděpodobnější, že na Hradě po přímé volbě usedne právě Zeman, který i tak bodrou žvanivostí a bilboardy s kýčovitým vizuálem ve stylu budovatelských románů získává mezi "obyčejnými" lidmi více bodů než intelektualizující Dienstbier.

Za nezájmu hloupých médií se zrychluje rozpad českého státu

8. 12. 2012

7. listopadu 2012 v Praze konala odborná konference na téma "vymahatelnost práva v České republice".

Stát už není schopen přijímat zákonné normy, které by pak sám dokázal uvádět do praxe, kontrolovat jejich uplatňování a sám je dodržovat, prohlásil na ní předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. (...)

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová byla ještě ostřejší. Mimo jiné uvedla, že v obchodních a dalších civilních sporech legislativa právníkům umožňuje naprosto cíleně zneužívat trestního zákoníku. Zákonodárci při tvorbě legislativy nerespektují základní právní principy, což v tomto případě znamená, že nejprve ve věcech nastupuje civilní právo a poté až trestní. Pokud se tato základní právní pravidla nedodržují, nemají policie a státní zastupitelství smysl. Proč? Chybná legislativa umožňuje zneužívání trestního zákoníku v podávání nesmyslných a "šikanózních" trestních oznámení. "Zneužíváním trestního řízení se podle ní strany sporu, které této šikany využívají, snadno dostávají k citlivým informacím, s nimiž pak obratem nakládají v civilním řízení," konstatovala Bradáčová.

Kdyby podobné výroky čelných představitelů státu zazněly v sousedním Německu, nepsal by denní tisk několik dní o ničem jiném. Jestliže předseda Nejvyššího správního soudu upozorňuje na ztrátu schopnosti státu vynucovat právo, je to přece zpráva první kategorie. Takový stát se přece rozkládá, což bezprostředně ohrožuje demokratické zřízení.

V České republice jsme zřejmě klidnější. Kromě Haló novin a několika internetových serverů si konference téměř nikdo nevšiml. Zůstala pod rozlišovací schopností veřejnoprávních médií, která víc zajímaly protesty studentů proti komunistické radní v Českých Budějovicích.

Neschopnost státu vynucovat právo je jednou z hlavních příčin, proč česká ekonomika funguje hluboko pod svými možnostmi.

Václav Žák, Paralýza státu v právní džungli ZDE

Čekáme vskutku na návrat Krista, nebo předstíráme nějakou hru, abychom udělali radost kněžím?

9. 12. 2012 / Boris Cvek

Advent je čekání na příchod Boha, který už přišel, který vstal z mrtvých a který má přijít na konci věků. Není to hra na to, že ještě nevíme, že narozené děťátko bude jednou ukřižováno, že nevíme, že se narodí v bídě a že způsobí tolik nenávisti v srdcích kněží a farizeů.

Advent je připomenutí příběhu, který je živý, protože se stále děje a jeho konec je teprve očekáván s koncem světa.

Tato kosmická linka by ovšem neměla odvádět pozornost od toho, co vtělený Bůh vlastně na tomto světě konal.

Věrchuška rozhodla

8. 12. 2012 / Štěpán Kotrba

USNESENÍ KSČM:
"ÚV KSČM doporučuje pro 1. kolo přímé volby prezidenta republiky podporu kandidátům od středu nalevo s tím, že o podporu si požádali Jiří Dienstbier a Miloš Zeman."

Na facebooku dodává další člen KSČM, Daniel Rovný: "ÚV KSČM jinak rozhodnout než jako chytrá horákyně nemohl. Kdyby veřejně podpořil Zemana, riskoval by válku na levici, pokud by se vyslovil pro Dientsbiera, riskoval by válku ve straně."

Tak to je.

Vize: I. budujeme stát pro 10 milionů šťastných a spokojených obyvatel

7. 12. 2012 / Vít Klíma

Vize, aby měla nějaký smysl, musí nejprve analyzovat základní mocenský stereotyp, který daný národ využívá a ověřit, zda byl či nebyl historicky úspěšný. Mocenský stereotyp východních euroasijských národů, do jejichž rodiny Češi patří, se formoval zhruba 3 000 let. Typické pro něj je soustředění moci a majetku do několika málo rukou nejbohatších příslušníků daného národa. Nejkuriózněji byl tento stereotyp využit za socialismu, kdy teoreticky měla být moc a majetek v rukou lidu, ale ve skutečnosti byly koncentrovány do rukou úzké komunistické špičky.

Karolína Peake a ministerstvo obrany

7. 12. 2012 / Michal Horák

Jestliže se tato dáma stane ministrem obrany, pak je docela dobře pochopitelné, kdyby se pan premiér Nečas korunoval králem. Nechápu, jak může někdo, kdo se díky obratnému a v tomto smyslu geniálně uvažujícímu Bártovi dostal z mizerné komunální politiky na Praze 1 a s ambicemi na záchranu školky na Kampě do parlamentu stát ministrem obrany České republiky.

Bláboly o tom, že ministr musí být především politická osoba a manager a už vůbec ne nějaký odborník, které nám předvádí politická mrtvola pan Topolánek, jsou opravdu k zasmání. Proto to v naší republice takhle vypadá a všechny indicie naznačují, že to bude ještě horší. Hlavně, že všichni mají mandát voličů, ačkoliv ani jedna ze stran v koalici volby nevyhrála a zvláště jedna, "LIDEM" je podivuhodný spolek přeběhlíků do vzduchoprázdna. Bylo by velmi zajímavé, jak bude ambiciozní Peake do funkce uvedena. Je možné, že na ministerstvo přijede na koni a v sedle bude mít ukrytý nůž, který vrazila Bártovi v pravou chvíli do zad. Všechno je možné a v bývalém slavném království ve střední Evropě i lehce uskutečnitelné. Nezbývá než zoufale volat "Bůh s námi" a "Ďábel s Vámi".

Přestanou konečně české odbory fungovat jako ROH?

7. 12. 2012

Předsedo ČMKOS Zavadile, na socialisticky odbory organizované volnočasové aktivity není vhodná doba.

Proto Vás žádám, abyste předsedům jednotlivých odborových svazů doporučil, aby své členy vyzvali k prozatímnímu bojkotu návštěv kulturních akcí placených z odborových prostředků a aby tyto odborové prostředky byly přednostně vynaloženy například na nákup dárkových poukázek, pokud odboráři chtějí mít pocit, že se jim členství v odborech alespoň formou nějakého benefitu musí vyplácet - či na solidární finanční přilepšení členům odborů, kteří dostali výpověď pro nadbytečnost. Z dárkových poukázek ušetřené peníze pak mohou na kulturu vynaložit sami. Jde to! Má základní organizace, které jsem dlouhá léta předsedal a kterou jste ještě v roli místopředsedy ČMKOS navštívil, své prostředky jinak nevyužívá, píše František Štván.

Svobodu a demokracii neohrožují oprávněné protesty, ale likvidace sociálního státu

7. 12. 2012 / Tomáš Fiala

Před 23 lety tisíce lidí demonstrovaly za změnu charakteru našeho státu. Nebyl totiž ani demokratický ani svobodný. Volby byly téměř "povinnou", ale vysloveně formální záležitostí, protože název vítězné strany byl předem zakotven v ústavě. Lidé byli nuceni předstírat a "vykazovat" takzvanou společenskou a politickou angažovanost, zatímco skutečná angažovanost byla často velmi tvrdě postihována. Možnosti svobodného podnikání, spolčování či cestování byly velmi omezené. Mnoho autorů, knih, filmů či divadelních her jinde běžně dostupných bylo u nás tabu. A co bylo nejhorší, řada lidí toužících po svobodě a demokracii byla pronásledována, někteří dokonce vězněni. Podle oficiální propagandy byli všichni šťastní a spokojení, ale ve skutečnosti byla řada lidí vystavena utrpení.

Americký marod, bezdomovec-aktivista a zombie -- naše budoucnost ...?

7. 12. 2012 / Tomáš Koloc

Kdybys nebyl vůl, neměl bych tě rád.
všechno dobré bys musel odevzdat...
(Sváťa Karásek)

V době rozbouřených diskuzí po 23. výročí Listopadu 1989 bych rád učinil dvě srovnání. Díky tomu, že jsem v září a říjnu tohoto roku navštívil Spojené státy, mám možnost na dvou příkladech z běžného života srovnat náš evropský systém, který stojí na tradici evropské kultury, jež v 19. a 20. století zajistila naplnění některých dosud alespoň částečně existujících sociálních práv -- se systémem, k němuž bychom podle některých našich vůdčích duchů měli mířit, nebo už míříme ...

Co je výhodné a co je správné

7. 12. 2012 / Milan Daniel

Roman Smetana byl ve středu 5. prosince olomouckou okresní státní zástupkyní znovu  (již podruhé) obžalován z maření výkonu úředního rozhodnutí. Celý text zprávy si můžete přečíst ZDE.

Pro velkou část veřejnosti je jeho postoj nesrozumitelný. Stačilo přece tak málo, říkají mnozí, a měl by to za sebou. Sluší se proto stručně zopakovat argumenty Romana Smetany, jež podrobně rozvedl v dopise adresovaném autorovi této poznámky.

Svět podle Raubíře Ralfa

7. 12. 2012 / Lubomír Brožek

"Všichni lidé se rodí svobodni a rovni v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství", praví první článek Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté Organizací spojených národů 10. 12. 1948, tedy dobrých čtyřiašedesát let před tím, nežli se na plátnech multikin objevil Raubíř Ralf.

Czech "antennae" bus driver Roman Smetana has now been charged with "avoiding prison". He can be sentenced to three years

7. 12. 2012

Roman Smetana, a former driver of public transport buses in Olomouc, who is currently serving a 100 day prison sentence for drawing with felt tips on Czech political election posters, has now been charged with a new offence. On Wednesday 5th December, new charges were raised against him by Kateřina Paulová, a prosecutor from the state prosecutor's office in the Moravian city of Olomouc.

In mid-January 2013, Roman Smetana will be tried at the Olomouc district court for "obstructing an official decision", namely for failing to report to prison to serve his prison sentence.

Zemřel legendární nejstarší architekt světa Oscar Niemeyer

6. 12. 2012 / Tomáš Koloc

Byl žákem proslulého švýcarského architekta Le Corbusiera. Tvrdil že důležitější než stavba jsou lidé, kteří v ní žijí a základním prostředkem jeho architektonického vyjádření byla křivka. Ačkoli svou kariéru začal už ve 30. letech 20. století, opravdové proslulosti dosáhl, když si od něj na konci 50. let brazilský prezident českého původu Juscelino Kubitschek objednal koncepci nově založeného města federace Brasilia. Niemeyer byl znám svými levicovými postoji a spolu s umělci jako byli Frida Kahlo, Diego Rivera nebo Pablo Neruda byl archetypem latinskoamerického komunisty-bohéma. Ačkoli projektoval sídlo Komunistické strany Francie a od Nikity Chruščova přijal Leninovu cenu míru,v Sovětském svazu nepracoval, a jeho vyjádření, že mu sovětská architektura přijde příliš tvrdá, bylo provázeno patřičně chladou reakcí.

Vedle spisovatelů Jorge Amada a Paula Coelha, bývalého prezidenta Luly da Silvy (a přirozeně i populárních brazilských fotbalistů :-) šlo o jednoho z neslavnějších Brazilců.

Jak zůstat provinční

6. 12. 2012 / Michal Rubáš

Zvolení komunistických zastupitelů do funkcí krajských radních pro školství vyvolalo v naší vzdělanostní společnosti pozoruhodné petiční pohyby.

Tato rozpustilá rebelie za posílení establišmentu není ovšem v dějinách našeho státu ničím bezprecedentním. Kdo jiný než Češi, kteří toho času dotáhli kapitalismus do nejodpudivějšího extrému, by se měl v dobře zatepleném kolektivu hlasitěji pohoršovat nad outsiderskými nositeli jediné systémové kritiky?

Někteří lidé se z historie asi nikdy nepoučí. Zatímco se učitelé dějepisu na základních školách mohou přetrhnout, aby v rámci výuky nejnovějších dějin děti dostatečně varovali před možností opakování totalitních praktik minulého režimu, chovají se akademičtí předáci dvou regionálních univerzit, jako by k žádnému Listopadu nikdy nedošlo.

Zisk bohatých subjektů považuje v ČR soudnictví za "posvátný"

6. 12. 2012

Je třeba si uvědomit, že za českým systémem exekucí je princip "posvátnosti zisku" bohatých subjektů, jako jsou banky, pojišťovny, dopravní podniky, telekomunikační firmy, píše jeden významný český právník.

"Neprůstřelnost" obhájců exekucí je založena na tom, že těmto obrovským společnostem s miliardovým obratem nesmí uniknout ani nepatrné částky, aby nedošlo k dominovému efektu a celý systém dobývání renty velkými subjekty od tisíců drobných plátců nebyl zpochybněn.

Je to primitivní, ale účinná argumentace, na kterou část veřejnosti slyší.

Ze stejného soudku je argumentace advokátů, podle nichž by se bez mnohonásobných absurdně vysokých přísudků vymáhání bagatelních částek nevyplatilo.

Jako hlavní problém ale vidím systém doručování, který umožňuje, že se dlužník o drobném dluhu dozví až ve fázi exekuce.

Velmi absurdně působí také srovnání pravomocí policie při domovních prohlídkách, resp. prohlídkách jiných prostor v trestním řízení a pravomocí exekutorů při tzv. mobiliární exekuci. V obou případech jde o zásah do domovní svobody a práva na soukromí. Podezřelý z vraždy je však zákonem lépe chráněn než dlužník dopravního podniku.

Fučíkové antikomunismu, aneb O "pravdivé" negaci komunistické detektivky

4. 12. 2012 / Karel Dolejší

Švéda, J.: Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře. Pistorius & Olšanská s.r.o., Příbram 2012. 276 stran. ISBN 978-80-87053-75-1.

Josef Švéda metodou diskursivní analýzy zkoumá různá podání příběhu bratří Mašínů ve dvou vzájemně protikladných společenských a ideologických kontextech: V "reálném socialismu", kdy byl jejich příběh vyprávěn formou detektivky jako odstrašující příklad sociálně patologických jedinců bez skutečné politické motivace, a na druhé straně v českém postkomunismu, kde se bratři v rámci "represívního" antikomunismu usilujícího o radikalizaci tradice listopadu 1989 mění v mytické hrdiny bojující svatý boj za obnovení přirozeného a odvěkého společenského řádu.

Také v politice platí, že konkurence rozděluje a solidarita spojuje

5. 12. 2012 / Michael Kroh

V poslední době se přímo roztrhl pytel s publicistickými výzvami ke spolupráci či dokonce k jednotě levice. Za nejzdařilejší považuji stať politologa Lukáše Jelínka v Deníku Referendum, Jiřího Dolejše tamtéž či Jana Mertla v Britských listech. Téma však prolíná i internetovými diskusemi na Facebooku a podobných platformách. I když v podtextu bývá obvykle problém spolupráce se sílící KSČM, problém má širší rozměr. Je třeba také překonat štěpení v sociálně demokratickém hnutí.

Důvody pro spolupráci levice jsou objektivní. Kromě vysokého názorového a ideového průniku vytváří tlak na jednotu i současná neutěšená politická a ekonomická situace vyžadující jiná než pravicí prosazovaná "učebnicová" neoliberální řešení - řešení založená na zvýšené míře solidarity. V podobném duchu vyznívají i výše zmiňované články. Hezky se čtou, lze je bez větších výhrad podepsat. Nicméně v realitě vykukuje za nimi pověstné "šídlo v pytli". Tím je svobodná soutěž politických stran a hnutí, na níž je založena liberální demokracie.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2012

4. 10. 2012

V září 2012 přispělo finančně na Britské listy 180 osob bankovním příkazem celkovou částkou 32 886.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v červnu 2012 částkou 2044.98 Kč. Příjem z reklamy byl v září 2012 29 915 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2012 částku 117 501.95 Kč. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.