SVĚDEK Z NOVÉHO BORU:

Dělnická strana chystá pochod v Novém Boru

24. 8. 2011

Jsou to zhruba tři týdny, co se v Novém Boru v baru Pivní pomoc odehrál agresivní útok. O čtrnáct dnů později se odehrál útok další v nedalekém Rumburku. Oba útoky vzbudily mediální pozornost po celé České republice, a to především z jednoho důvodu: média bezprostředně po útocích zdůrazňovala fakt, že se jednalo o útočníky z řad romského etnika. Naopak přešla mlčením skutečnost, že trestné činy včetně ozbrojených napadení v prostředí heren jsou dlouhodbě neřešenou otázkou související s nedostatkem vůle politiků hledat systémová řešení v regionech s vysokou nezaměstnaností, a tudíž sociálně problematických. Komunální politikové příznačně navrhují do budoucna pouze posílení represivních prostředků: policejní složky a kamerového systému.

Autorem článku je občan z Nového Boru - z bezpečnostních důvodů jsme se rozhodli nezveřejnit jeho jméno.

Ze sdělovacích prostředků i mnoha diskusí na některých webových portálech by člověk skoro nabyl dojmu, že vina za oba zmíněné činy leží na celém etniku, z něhož útočníci pocházeli. Není také divu, že si útoky jako záminku k aktivitě ihned vzala Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále DSSS) a chystá se uspořádat pochod v Novém Boru, inspirovaná mimo jiné protestním shromážděním místních obyvatel na náměstí Míru. Doufejme, že ti, kteří demonstrovali za bezpečí občanů Nového Boru krátce po útoku v baru Pivní pomoc, pochopí ideologické zneužití jejich bezprostředního rozhořčení a tento pochod a implicitní rasový útok odsoudí, nepodpoří ho a postaví se proti němu. DSSS sama totiž iniciuje etnicky motivované útoky. DSSS případ označuje za jeden z mnoha dokladů "cikánského násilí", čímž apriorně připisuje vinu celému romskému etniku, od kterého pak podle této zvrácené logiky v brzké době očekává další násilné činy.

Vina etnicky motivovaných útoků není kolektivní. I kdyby se v kterémkoliv případě (ať už v obou zmíněných nebo v jiných) prokázalo, že čin byl motivován etnickou nesnášenlivostí, vinu za něj nelze vztahovat na celé etnikum, z něhož útočníci pocházejí. Pak by přece za útoky extremistických Čechů vůči Romům a dalším etnikům mohli všichni příslušníci českého národa.

Vztek z frustrace se obrací nesprávným směrem. Je podstatné si uvědomit, že konflikty s rasovým a etnickým podtextem vyrůstají a vyrůstaly společně s krizí sociálně ekonomického systému a nejintenzivněji se vždy projevovaly právě v době hluboké krize hospodářských cyklů kapitalismu, kdy se v prostředí, v němž žijeme, vytváří obrovský tlak způsobující frustraci. Jiná etnika se jako viníci našich neúspěchů vždy nabízela coby ideologicky i psychologicky nejsnazší řešení -- útok na jinakost, na odlišné, na to, co zdánlivě narušuje tradici a stabilitu, bezpečí a jistoty, nás zbavuje odpovědnosti za podíl na řešení krize. Ještě nikdy v historii však rasismus a etnická nenávist, ať už v podobě fašismu či nacismu (a dnes vzmáhajícího se neonacismu) nepřinesly nic pozitivního.

Krize střední třídy, zadluženost, rostoucí polarizace společnosti, nezaměstnanost, vznik gangů -- to jsou fenomény, se kterými se budeme zřejmě stále častěji setkávat napříč sociálními skupinami. O to nebezpečnější je hledání kolektivního viníka, neboť zdejší Romové nejsou sociálně, ekonomicky, ba ani kulturně jednotnou skupinou, což posiluje léta budovanou plejádu předsudků majority vůči nim. Růst sociálního napětí ještě posílí bariéry v dorozumívání, které vedou k nepochopení a můžou eskalovat v násilí.

Vzniklého sociálního napětí se chopila samozvaná DSSS a jistě to není žádným překvapením. Rozhodla se v Novém Boru uspořádat pochod za účelem "ochrany místních občanů". Bez váhání si tímto případem naplnila svou ideologickou extremistickou misku a její členové se k ní hladově vrhají. Touží získat důvěru veřejnosti, aby posílili své řady i možnost proniknout konečně do oficiální politiky -- nejlépe do parlamentu nebo vlády. DSSS má mnohé sympatizanty a členy z řad neonacistů a ne náhodou se snaží rozdmýchávat rasové pogromy (v nedávné minulosti například při pochodu v Novém Bydžově nebo na sídlišti Janov v Litvínově).

Nepodporujme pochody DSSS, neonacistů a neofašistů, hledejme jiná, konstruktivnější řešení!

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 24.8. 2011