Ještě k rasismu

23. 8. 2011 / Boris Cvek

Nemá smysl, aby lidé v odsuzování Romů začínali slovy "nejsem rasista", měli by začínat slovy "podporuji všechny slušné Romy". Jestliže ale někdo začne tímto vyjádřením, pak nemůže říci, že Romové jsou zločinci, protože jsou Romové, ale naopak připustí, že u Romů stejně jako u jiných etnik a národů existují slušní a neslušní lidé.

A slušní lidé, bez ohledu na etnikum, by měli držet při sobě.

Zabývat se otázkou, kolik slušných či neslušných je v daném etniku či národu, je cesta do rasistických a nacistických pekel.

Mnohem smysluplnější je otázka, jak podporovat to, aby slušných lidí bylo v celé společnosti co nejvíce.

A jenom tak na okraj: víte, že Charlie Chaplin měl romské předky (jeho babička byla poloviční Romka)?

Kromě toho bych rád zmínil, že pokud jde o původ a vzhled, Romové pocházejí z Indie. Možná by se Češi divili, kolik Indů je mezi profesory na nejprestižnějších školách v USA. Já spolupracuji s jedním z nich, s prof. Sukhatmem z Harvard Medical School. Vystudoval nejprve fyziku na nejprestižnější světové technice MIT a potom medicínu na Harvardu.

Mezi romskými dětmi je nepochybně mnoho stejně nadaných jako on, ale jejich schopnosti a nadání nejsou rozvíjeny, protože většina Romů je prostě v této společnosti na okraji (částečně i svou vlastní vinou). Kdybychom dokázali využít potenciál romských dětí, byli bychom celkově bohatší a šťastnější společností, než jsme dnes. Profesor Sukhatme: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 23.8. 2011