29. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2008

Svoboda slova v jednom soudním řízení

Soudní spory související se svobodou slova bývají většinou již svou povahou zajímavé. Zejména pak v těch případech, kdy se žalobce snaží soudní cestou postihnout různé kritické výroky, které byly o jeho osobě učiněny v tisku. Takový spor, v němž byly žalovanou stranou přímo Britské listy, popisuje článek v Britských listech z 25. 9. 2008.

Shodou okolností jsem zastupoval žalovanou stranu v obdobném sporu. Žalobcem byl Zdeněk Kratochvíl, zmíněný rovněž v článku v Britských listech o kauze Bernard a známý především tím, že mu byla udělena prezidentem v roce 2008 milost, čímž bylo ukončeno jeho letité a rozsáhlé trestní stíhání.

Z podnětu mého klienta a tedy s jeho souhlasem mohu o tomto případu (o němž nedávno podrobně informovaly kupř. Jihlavské listy) v krátkosti seznámit čtenáře Britských listů.

Zdeněk Kratochvíl se soudní žalobou podanou v roce 2001 u Krajského soudu v Brně domáhal omluvy a finanční náhrady Kč 100 000,- za článek uveřejněný v Necenzurovaných novinách č. 02/2001. Žalovaným nebyly Necenzurované noviny (Petr Cibulka), nýbrž autor článku Věroslav Bednář. Pan Bednář (ročník 1922) je znalcem v oboru účetnictví a pro policii vypracovával posudky v případech firmy ICOM. Zdeněk Kratochvíl se dále domáhal omluvy za tvrzení o své osobě v dopise Věroslava Bednáře, který Věroslav Bednář v roce 2000 zaslal tehdejšímu předsedovi ODS Václavu Klausovi.

Soudní řízení se vleklo dlouhé roky. Žalobce ve sporu o ochranu osobnosti, Zdeněk Kratochvíl, se k žádnému ze soudem nařízených jednání nedostavil. Pro duševní poruchu nenastoupil výkon trestu odnětí svobody a nakonec byl trestních stíhání zbaven díky milosti udělené v roce 2008 Václavem Klausem. Za zmínku stojí, že Úřad vlády České republiky (kam dopis zaslaný v roce 2000 Věroslavem Bednářem Václavu Klausovi dorazil) zaslal Věroslavu Bednářovi děkovný dopis s tím, že jeho podněty budou předány Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Ministerstvu vnitra. Ano, šlo o poděkování za onen dopis, za jehož obsah požadoval Zdeněk Kratochvíl omluvu.

Duševní porucha sice neumožnila žalobci dostavit se k soudu, nicméně tato duševní porucha mu nijak nebránila vykonávat funkci generálního ředitele podniku ICOM transport (v průběhu sporu byl žalovanou stranou předložen časopis TÝDEN č. 17 z 23. 4. 2008 s fotografií žalobce a informací o jeho působení na pozici generálního ředitele). Lze si vůbec představit situaci, že by někdo zastával manažerskou funkci ve velké společnosti a přitom nebyl pro duševní poruchu schopen výslechu ve sporu, kde je sám žalobcem?

Po publikování předmětného článku Věroslava Bednáře v roce 2001 byly v dalších letech o žalobci uveřejněny informace, přesahující svým dopadem na osobu žalobce žalovaná tvrzení. Navíc žalobce se stal osobou, proti které bylo vedeno trestní stíhání. O různých aktivitách Zdeňka Kratochvíla, které se staly předmětem trestních řízení vedených proti jeho osobě, bylo uveřejněno mnoho článků. Článek Věroslava Bednáře v Necenzurovaných novinách z roku 2001 jen v obecné rovině naznačil to, co nakonec vyšlo najevo, když došlo ke Kratochvílově trestnímu stíhání.

Po soudním řízení trvajícím 7 let byla žaloba Zdeňka Kratochvíla rozsudkem Krajského soudu v Brně z 24. 4. 2008 v plném rozsahu zamítnuta. Soud shledal, že článek žalovaného obsahuje "názory žalovaného na fenomény ve sféře ekonomické i politické vycházející z jeho přesvědčení, znalostí, poznatků a zkušeností, jeho údaje mají reálný podklad" a "žalovaný jím využil svobody projevu zaručené čl. 17 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 10 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 19 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech". Podle soudu žalovaný "upozornil na nežádoucí a škodlivé jevy v ekonomické oblasti a na vyhledávání a zveřejňování těchto informací je společenský zájem".

Rozsudek krajského soudu však nenabyl právní moci, neboť Zdeněk Kratochvíl se proti němu odvolal a Vrchní soud v Olomouci dosud o odvolání nerozhodl.

                 
Obsah vydání       29. 9. 2008
29. 9. 2008 Dolní sněmovna amerického Kongresu odmítla záchranný balík pro finanční systém
29. 9. 2008 Sleduju ekonomiku už třicet let. Teď mám opravdu strach
29. 9. 2008 Světové burzy v Londýně a v Asii klesají
29. 9. 2008 Neschválíme-li balík, americká ekonomika zkolabuje
29. 9. 2008 Ekonomická krize? Ne, hra o porsche Bohumil  Kartous
29. 9. 2008 Mnohem dále než kdekoliv jinde Marie Saša Lienau
29. 9. 2008 Konzervativci zruší plány na třetí ranvej v Heathrow a namísto toho postaví vysokorychlostní železnici
29. 9. 2008 Manažeři hedgových fondů, vydělávající na finanční krizi, dávají peníze Konzervativní straně
29. 9. 2008 Volby v Rakousku a v Bavorsku, neboli Pravice silnější než levice Uwe  Ladwig
29. 9. 2008 Mnichov sedmdesát let poté Richard  Seemann
29. 9. 2008 Svoboda slova v jednom soudním řízení Aleš  Uhlíř
28. 9. 2008 Britská vláda se připravuje znárodnit další krachující banku
26. 9. 2008 "Byla to významná změna". A bude hůř... Petr  Bílek
25. 9. 2008 Kauza Bernard: Napsali jsme, že je politický turista, soud pravdivost tohoto názoru nepopřel Štěpán  Kotrba
27. 9. 2008 Havlovo Odcházení v Londýně: Nic moc
27. 9. 2008 The Times: To se středovýchodní Evropa osvobodila pro tohle?
27. 9. 2008 Daily Telegraph: Povrchní hra, kterou herci přehrávají
27. 9. 2008 Guardian: Jako když pejsek a kočička vařili dort
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
28. 9. 2008 Taliban vyjednává se Západem o ukončení konfliktu v Afghánistánu
26. 9. 2008 Co zbude za 40 let z Gruzie, Ukrajiny a z plen Michal  Vimmer
27. 9. 2008 Salvátoři a Cimrmani Ladislav  Žák
27. 9. 2008 Indické rakety Agni: Od regionálního odstrašení ke globální výzvě Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
27. 9. 2008 Potvrzené dodávky vojenské techniky do Gruzie v letech 2000-2008
26. 9. 2008 Ruská rozvědka je mocná Mojmír  Babáček
26. 9. 2008 Izrael požádal Spojené státy o svolení vybombardovat jaderné instalace v Íránu
26. 9. 2008 Švejk znovu v ruské uniformě Milan  Daniel
25. 9. 2008 O údajné hrabivosti lékařů Petr  Wagner
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008