8. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2006

KARIKATURY

V domě oběšencově mluviti o provaze

Močení je základní fyziologický proces. Tuto pravdu jistě nikdo nezpochybní. Budete-li ovšem přistižen, jak močíte na cizí plot, nezbývá vám, než se omluvit a vysvětlit, že k této situaci došlo proto, abyste neskončil jako Tycho de Brahe. Nepochybně bude vaše omluva akceptována.

Vlétne-li otevřeným oknem do cizího bytu jiskra z ohňostroje vašich roztomilých nezbedností, který jste zažehli na oslavu svého významného dne a zapálí záclony, jistě se také omluvíte, ale nelze zaručit, že poškozený uzná vaše nezpochybnitelné důvody k oslavě (na kterou samozřejmě máte plné právo) a nevylije na vás z okna obsah nočníku.

A konečně do třetice: ve společnosti oslňujete skvělými vtípky o paroháčích a teprve po chvíli zpozorujete, že jeden z účastníků se tváří nadmíru kysele a také ostatní - patříce na jeho zakaboněnost - postupně od řehotu přechází až k rozpačitému pouhému uculování. Vzápětí se dozvíte, že onomu nešťastníkovi právě dnes utekla mladá žena nejen se stejně mladým milencem, ale také s řádnou porcí movitého majetku. Může se vám stát, že i přes omluvu přistane na vaší bradě tvrdá pěst zhrzeného manžela, který docela kašle na to, že vy (bez ohledu na jeho problém) samozřejmě máte svaté právo se veselit a bavit.

Ve všech případech jsem modeloval situaci, kdy si uvědomujete, že přes vaše plné právo jednat tak, jak považujete za vhodné nebo přiměřené (tedy naprosto svobodně) jste se nějakým způsobem dopustil jistého faux pas a jako slušný člověk reagujete omluvou. Samozřejmě může nastat i jiná situace, kdy - trvaje na svém svatém právu chovat se svobodně a nezávisle -- na místo omluvy pozvete pár kamarádů, aby dodali vašemu nezpochybnitelnému právu punc vážnosti. V tomto případě deset statných jonáků pomočí nejen plot, ale i fasádu domu toho, který vyjádřil nad vaším činem jistou nelibost. Bude-li na ně poštván pes, nepřiznají svoji chybu, ale obviní toho, kdo se brání, že na ně zaútočil. Další příklady laskavě fabulujte sami.

Jistě chápete, kam mířím. Pokusil jsem se i těm, kdo měli "bohaté rodiče" (a mají tedy poněkud delší vedení) naznačit, jak asi by mělo vypadat řešení takové nešťastné události, jakou bylo publikování karikatur proroka Mohameda. Vůbec nejde o problém svobody či nesvobody tisku či slova. Jde o schopnost uznat chybu, byť mně samotnému připadá zcela bezvýznamná. Pro někoho může být nevhodné slovo pronesené v nevhodný čas dokonce rozsudkem smrti. A omluva je výrazem statečnosti a síly. Nikoliv slabosti. Slaboch se podle mstí.

Následky neuvážené a původně zcela bezvýznamné hlouposti jsou však fatální. Nikoliv pro nedostatek smyslu pro humor celé jedné prastaré kultury. Problém je ve znevažování práva této mnohamilionové náboženské komunity na její vlastní životní a duchovní cestu. "Velký bílý muž" se dosud nezbavil svého koloniálního způsobu myšlení a pokouší se vší silou přivést ty "ubohé chudáky" na jedinou pravou cestu. Má přece bohaté zkušenosti: osvobodil africké černochy od temna šamanských magií a poskytl jim možnost uplatnit svůj talent prací na jeho plantážích. Dokázal vyhnat původní indiánské obyvatelstvo z jejich lovišť a nabídl jim skvělou svobodu upíjet se k smrti. Jihoamerické indiány naučil svobodnému obchodu s narkotiky. Prostě kam jen zasel sémě své skvělé demokracie, přinesl pokrok- nový, svobodný život.

A snaží se rozsévat dále. Aby svoje kroky zaštítil nejskvělejšími pravdami, nabízí osvobození od tisíciletých okovů tradičního tvrdého života a nevídaný rozvoj nejskvělejší demokracie. Pravda, někteří "osvobozovaní" mohou mít pocit, že cílem těchto skvělých nabídek šťastné budoucnosti může být spíš jejich ropa, nerostné bohatství či strategická poloha jejich země, někteří otcové se mohou obávat, že z jejich dcer se stanou prostitutky, jejich tradice se rozmělní ve světlech reklamních neonů. A místo nekonečné vděčnosti budou považovat všechno, co znesvěcuje jejich způsob života za nepřátelský akt. Dokonce tím spíš, když jsou označováni za teroristy, kteří sebevražednými útoky zabíjejí nevinné oběti. Možná je v tom utvrdí pocit, že proti nim nebojují útočníci opásaní výbušninami, ale nejmodernější válečná technika, která nejen zabíjí desítky lidí, ale ničí jejich domovy, polnosti, místa obživy.

A když se potom někde v sebebezvýznamnějších novinách objeví něco, co se dotkne jejich hrdosti, vyzvou ke svatému boji proti bezvěrcům. Lze se jim divit?

                 
Obsah vydání       8. 2. 2006
8. 2. 2006 Radikální muslimský duchovní Abu Hamza odsouzen na sedm let do vězení
8. 2. 2006 Jordánští editoři trestně stíháni, jeden z nich dostal infarkt
8. 2. 2006 Studentský šéfredaktor suspendován za to, že publikoval karikaturu Mohameda
8. 2. 2006 Philadephia Inquirer vydal karikaturu Mohameda
8. 2. 2006 Mystická noc Otakar  Auředníček
8. 2. 2006 Vláda se snaží zneužít hněvu proti karikaturám k znovuprosazení zákona proti "glorifikaci terorismu"
8. 2. 2006 Michael  Marčák
8. 2. 2006 Pozor na toho debila! Jan  Paul
8. 2. 2006 Najdou absolventi Západočeské univerzity zaměstnání? Marek  Velebný
8. 2. 2006 Výhrady politického svědomí Oskar  Krejčí
8. 2. 2006 Kapitalismus a vlastnictví Milan  Valach
8. 2. 2006 Umělci, krejčí, diplomaté - Zapomenutí Češi v Mnichově
8. 2. 2006 V domě oběšencově mluviti o provaze Jan  Polívka
8. 2. 2006 Terorizovala Friedanová svého manžela?
8. 2. 2006 Právo se chce stát večerníkem? Oldřich  Průša
8. 2. 2006 Voda a víno Václav  Rada
7. 2. 2006 Íránské noviny zveřejní kreslené vtipy o holocaustu
7. 2. 2006 Kde skončily peníze pro odškodnění romských obětí?
7. 2. 2006 Konflikty karikatur
7. 2. 2006 Magazín ONA -- dokonale promarněná šance Irena  Ryšánková
7. 2. 2006 Vydat či nevydat, toť otázka Fabiano  Golgo
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
7. 2. 2006 Čas mimo ciferník Irena  Zítková
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce