7. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2003

Stávka v Lauderových školách

Zpráva oblastního sdružení Asociace svobodných odborů Praha

Dnes začala stávka v Lauderových školách v Praze 2 poté, co při jednáních zřizovatel (Židovská obec Praha a Lauderova nadace - zařízení má statut církevní školy) sice uznal pochybení ředitelky, ale nijak nezasáhl.

Učitelé jsou ve stávkové pohotovosti od čtvrtka 24.10. poté, co byl ve středu jejich kolega propuštěn za hrubé porušení pracovní kázně (§53, tzv. "hodinová výpověď") za údajné stahování pornografie. Toto obvinění bylo vyvráceno.

Učitelé stávkou reagují na dlouhodobě napjatou situaci ve škole, kde docházelo ze strany vedení k porušování pracovně-právních předpisů. Prokazatelně protiprávně např. uzavírala pracovní smlouvy na dobu určitou s absolventy, některým učitelům bylo vyhrožováno výpovědí atd.

V květnu zde vznikla odborová organizace Asociace svobodných odborů, kterou založili především mladí učitelé a je v ní organizována polovina učitelského sboru. Ke stávce se přihlásilo 22 převážně učitelů (učitelský sbor má 28 členů). Od 24. do 25.10. už stávkovali studenti gymnázia, kteří po zahájení jednání se zřizovatelem přešli do stávkové pohotovosti a podle našich informací dnes znovu vstoupili do stávky.

Oblastní pracoviště odborového svazu vyzvalo ostatní odborové organizace ASO ve městě k podpoře stávkujících a zasílání protestních e-mailů a faxů zřizovateli. Informace k předchozímu vývoji lze nalézt také na www stránkách oblasti (http://home.tiscali.cz/asopraha) nebo přímo na oblastním pracovišti.

Upozorňujeme také na probíhající podpisovou akci ASO proti reformě.

Místa a časy veřejných akcí v Praze a Mělníku naleznete zde: http://home.tiscali.cz/asopraha/0310akce.html

Petr Jindra

Asociace svobodných odborů Praha

Nám. W. Churchilla 2

113 59 Praha 3

E-mail: ospzv-aso.jindra@tiscali.cz

http://home.tiscali.cz/asopraha

Prohlášení o stávce:

Zaměstnanci LŠ při ŽO v Praze vyhlašují

STÁVKU

podle Listiny základních zpráv a svobod, Hlava čtvrtá, článek 27 -- na ochranu hospodářských a sociálních práv.

Důvody stávky:

Zaměstnanci se dlouhodobě nacházejí v pracovněprávní a sociální nejistotě, protože:

1.. Ředitelka školy nutila zaměstnance podepisovat smlouvy v rozporu se Zákoníkem práce i Kolektivní smlouvu.

2.. Zaměstnancům bylo vyhrožováno rozvázáním pracovního poměru bez zákonného důvodu.

3.. Nejistota pracovníků byla výrazně prohloubena tím, jak bylo využito § 53 Zákoníku práce při výpovědi Petru Karasovi. I Reprezentace ŽOP s postupem ředitelky vyslovila nesouhlas.

4.. Právě proto se zaměstnanci obávají, že se ve sporech s vedením LŠ nedovolají ani u Reprezentace ŽOP, neboť vedení školy ústy paní ředitelky jasně a opakovaně deklarovalo neochotu řídit se doporučeními Reprezentace. Z toho plyne, že zřizovatel de facto nemá na vedení LŠ žádný vliv. Tato fakta opět prohlubují pracovněprávní a sociální nejistotu zaměstnanců.

Stávkující jsou přesvědčeni, že odvolání vedení školy by vedlo k uklidnění situace ve škole v okamžiku, kdy i zřizovatel školy (ŽOP) uznal jeho závažná pochybení v případu výpovědi Petra Karase.

Zaměstnanci LŠ vítají i schválený vstřícný krok Reprezentace ŽOP -- provedení hloubkové a všestranné inspekce ve škole, na jejímž základě se rozhodne, jak postupovat dál. Ale vzhledem k tomu, že řada dokumentů je vydávána jednostranně vedením, mohou být chybné, či dokonce protiprávně vydané dokumenty nahrazeny a opraveny před příchodem inspekce, a navíc se Inspekce MŠMT nebude zabývat například pracovněprávními vztahy, tj. především pracovními smlouvami, nemůžeme tento krok považovat za dostatečný.

Zaměstnanci LŠ jsou připraveni jednat se zástupci zřizovatele za účelem vyřešení celé situace.

Zahájení stávky:

Stávka bude zahájena 5.11. 2003 v 8:20 h. v souladu s naším předchozím oznámením.

Průběh a trvání stávky:

Po dobu stávky nebudou stávkující vykonávat výuku, dozor ani další povinnosti vyplývající z pracovních smluv. Stávkující budou v rozsahu svých úvazků přítomni v budově školy, nikoli však ve třídách.

Stávka bude pokračovat až do vyřešení vzniklé situace.

                 
Obsah vydání       7. 11. 2003
7. 11. 2003 Američané "odmítli pokus na poslední chvíli odvrátit válku proti Iráku"
7. 11. 2003 Obyčejný ofset jako "umělecký tisk", aneb jak udělat z lidí blbce Jan  Paul
7. 11. 2003 BBC bude vysílat drastičtější reportáže z válek
6. 11. 2003 Je kritika ze zahraničí nepřípustná? Jan  Čulík
7. 11. 2003 Mohl by být Tony Blair kvůli válce Iráku pohnán před soud?
7. 11. 2003 Reportáže ze soudních procesů v Británii
7. 11. 2003 Oplotit nebo vyhubit: Ještě jednou k izraelskému plotu Tomáš  Linhart
7. 11. 2003 Tři pohledy na jedno datum
7. 11. 2003 Česká koruna je pevná a volně směnitelná... Václav  Klaus
7. 11. 2003 Nadšení "bořitelé mýtů" často vyrábějí mýty nové a většinou ještě mnohem falešnější... Vladimír  Špidla
7. 11. 2003 Pochybovat o významu 28. října 1918 je zcela nesmyslné Pavel  Dostál
7. 11. 2003 Jak jsem tomu nerozuměl a jak mi to vysvětlili Petr  Fiala
7. 11. 2003 Ministři zahraničních věcí zemí sousedících s Irákem jednali v Damašku
7. 11. 2003 Ženská práva jsou lidská práva
6. 11. 2003 Stávka v Lauderových školách
6. 11. 2003 Muž tvrdé linie, Richard Pipes má pochybnosti o americké politice vůči Iráku
6. 11. 2003 Mosty přes globální propasti nebo slova, která nikdo neslyší, ale musí být vyslovena?
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné
13. 11. 2003 Dnes vydáváme výbor Jak Češi bojují - novou knihu z Britských listů
3. 11. 2003 Jak Češi bojují - obsah
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech