30. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 9. 2003

České velkochovy drůbeže: katastrofa v minulosti, současnosti i blízké budoucnosti

tisková zpráva ohz - ochránců hospodářských zvířat

Organizace ohz -- ochránci hospodářských zvířat dne 30. 9. 2003 na Malinovského náměstí v Brně od 13:00 do 17:00 k připomenutí blížícího se Světového dne hospodářských zvířat a Světového dne zvířat (2. a 4. října) upozorní prostřednictvím protestní akce s vystavenými těly vinou týrání předčasně uhynulých brojlerů na katastrofální životní podmínky drůbeže v českých velkochovech.

Na místě akce bude pro zájemce rovněž k dispozici autentický fotografický a filmový materiál, původem z ČR, zachycující podmínky zvířat tolerované Zákonem na ochranu zvířat i další informace o životě drůbeže v českých velkochovech.

Život v českých velkochovech pro milióny brojlerů a slepic představuje podle určení zvířat na maso nebo vejce několikaměsíční, maximálně však roční týraní ukončené na jatkách, v mnoha případech i předčasnou smrtí vyčerpáním, ušlapáním nebo na infekci. V líhních během několika hodin umírá polovina vylíhnutých kuřat pod rukami člověka -- jedná se o kohoutky, kteří pro další chov nejsou nijak vhodní nebo rentabilní. Jejich život ukončí rotující nože nebo plyn. Další osud brojlerových kuřat ve výkrmu není zvláště růžový: v halách je namačkáno průměrně kolem 25 -- 30 000 zvířat, v prvních dnech života jich kolem 2 500 kusů umírá na oslabení nebo vyhladověním a žízní. Takové životní podmínky v žádném případě na zdraví zvířat nepřidají a jejich další přežití do porážky (řádově v průměru 5 týdnů) relativně bez nemocí je umožněno jen díky masivním dávkám léků a vitamínů míchaných do krmiva.

Současný brojler má následkem šlechtění poškozeno v mozku centrum řídící pocit sytosti: zvířata tak denně sežerou až pětinásobně větší množství potravy než normálně. Tím se rekordně urychluje jejich růst, avšak s děsivými následky: 70 % zvířat má oslabené srdce, srdeční oběh a plíce. Protože kostra nemůže držet tempo s takovou rychlostí růstu, vyskytují se u brojlerů běžně různé známky zmrzačení a zlomeniny. V pátém, závěrečném týdnu výkrmu se většina zvířat nemůže vůbec pohybovat a jen sedí na vlhké podestýlce plné výparů z amoniaku. Lze si také velice dobře představit, jak moc kvalitní musí být z takových brojlerů drůbeží maso běžně prodávané na trhu ...

Podobně krutý je i život slepic určených na snášení vajec: bez rozdílu jejich chovu na podestýlce nebo v klecích mají zvířata k dispozici plochu odpovídající ¾ strany formátu listu A4. Během jednoho roku slepice snesou až 300 vajec, opět s katastrofálními následky pro jejich zdraví: vyčerpáním organismu, vyškubaným peřím, zlámanými křídly a poškozenými končetinami... Po jednom roce je organismus zvířat vyčerpaný tak, že se hodí jen na jatka. V tmavých halách bez přístupu přirozeného světla chovatelé také vytvářejí umělým osvětlením dojem střídání dne a noci -- ovšem s cílem maximálně zvýšit snůšku, i za cenu zdraví zvířat. Častým jevem ve velkochovech drůbeže je také kanibalismus. Nepatrné krvavé zranění jedince může vydráždit ostatní drůbež k útoku končícím smrtí. Chovatelé proto jako prevenci zvířatům krátí zobáky s pomocí speciálního přístroje. Bolestivý zákrok provádějí bez jakéhokoliv umrtvení.

I když Evropská unie vydala od roku 2012 zákaz klecových chovů slepic, není to žádný důvod k radosti: budou zakázány jen dosavadní bateriové systémy klecí skýtajících pro každou slepici 450 cm čtverečních místa. Nahrazeny budou novými, "obohacenými" klecemi s prostorem 650 cm čtverečních pro jednu slepici. Jedna stránka listu A4 má 625 cm čtverečních... V praxi se tak v případě Evropské unie i České republiky neučiní pro zvířata prakticky nic -- chovatelé u nás i v EU dají přednost levnějším, stále povoleným bateriovým klecím. Ani v nově předkládané verzi novely českého Zákona na ochranu zvířat není teoretická a již vůbec ne praktická snaha o radikální zlepšení výše popisovaných životních podmínek drůbeže. Příčinu organizace ohz spatřuje především ve špatné informovanosti veřejnosti vinou nedostatečné publicity kolem současného stavu chovů hospodářských zvířat. V příštích měsících proto budou ohz i nadále pokračovat v upozorňování široké veřejnosti na ten fakt, že dosavadní prezentované legislativní zásahy pro zvýšení blaha zvířat zůstávají z větší části pouze na papíře a v ústech zákonodárců.

                 
Obsah vydání       30. 9. 2003
30. 9. 2003 Vláda chce umožnit vydávání, stíhání a souzení svých občanů v cizích zemích Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Most: ODS chce stůj co stůj prosadit oplocený a střežený tábor pro neplatiče Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Bílý dům prý neprozradil jméno agentky CIA
30. 9. 2003 Stane se Matka Tereza novým rychlostním svatým?
30. 9. 2003 České velkochovy drůbeže: katastrofa v minulosti, současnosti i blízké budoucnosti
30. 9. 2003 "Osemašesťdesiatnici" Albert  Marenčin
30. 9. 2003 Zemřel režisér Elia Kazan
29. 9. 2003 Pawlowski: Respekt je ovlivněn jedním politickým směrem
29. 9. 2003 Dandizmus ako politické gesto Anna  Grusková
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Želary, mnoho povyku pro nic Jan  Paul
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003